Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011  pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME DE CONŢINUT din 9 decembrie 2011 pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi bazelor de date aferente

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011
──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 278 din 9 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 928 din 28 decembrie 2011.
──────────
    ART. 1
    (1) Prezentele norme de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură stabilesc etapele ce trebuie parcurse în ceea ce priveşte execuţia, avizarea, recepţia şi decontarea în cadrul unei metodologii unice. Prin aceasta se urmăreşte obţinerea unui material documentar unitar cu un fond de date care vor fi constituite într-o bancă de date pedologice integrate în sistemul de monitorizare la nivel de judeţ şi ţară şi în Sistemul de monitorizare integrată a mediului.
    (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA, realizează şi reactualizează Sistemul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv banca de date pedologice, constituită din baza de date pedologice a siturilor de sol-teren (BDSit) şi baza de date a unităţilor de sol-teren (BDUST), şi va colabora cu Ministerul Mediului şi Pădurilor şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti în vederea elaborării raportului privind starea mediului.
    (3) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice, denumite în continuare OSPA, realizează/reactualizează studiile pedologice şi agrochimice şi Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivel de judeţ, respectiv baza de date judeţeană a unităţilor de sol-teren, în subordonarea tehnică şi metodologică a ICPA, şi colaborează cu autorităţile locale de mediu.
    (4) Studiile se vor elabora la nivel de teritoriu administrativ (unitate administrativ-teritorială), indiferent de forma de proprietate sau exploatare a terenului.

    ART. 2
    Interpretarea datelor şi elaborarea studiului se vor face în conformitate cu Metodologia, 1986.

    ART. 3
    Conţinutul bazelor de date judeţene şi naţionale ale unităţilor de sol-teren este conform cu metodologia unitară de realizare a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren la nivel naţional şi judeţean (ICPA, 2011).

    ART. 4
    (1) Studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură se vor elabora la scara de lucru 1:10.000 pentru zonele de câmpie, cu grad de complexitate mai redus, şi 1:5.000 pentru zonele colinare şi de luncă, cu grad de complexitate ridicat datorită variaţiei mari a elementelor de sol şi teren pe unitatea de suprafaţă.
    (2) În situaţii exprese (degradări, poluări), dacă realitatea din teren o impune, scara de lucru poate fi mai mare (1:2.000, 1:1.000 etc.).

    ART. 5
    Studiile pedologice necesare elaborării Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani şi de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate, în limita sumelor alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    ART. 6
    Datele culese în teren (fişe cu descrierea profilelor de sol, date analitice etc.) nu vor fi incluse în totalitate în raportul final (faza de birou), ele constituind materiale primare absolut necesare pentru redactarea hărţilor şi a raportului final, vor fi ordonate în exemplarul de autor şi păstrate obligatoriu în arhiva OSPA.

    ART. 7
    Identificarea, delimitarea şi caracterizarea unităţilor de sol şi teren, numărul profilelor principale şi secundare, precum şi numărul de profile din care se vor recolta probe pentru analize de sol se vor stabili conform Normelor de timp şi elemente de calculaţie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol, SCS, ediţia 1982.

    ART. 8
    Buletinele de analiză vor fi utilizate, alături de informaţiile culese în teren şi birou, la redactarea memoriului pedologic, urmând a fi păstrate în arhiva OSPA, în exemplarul de autor. În memoriul pedologic se vor prezenta inclusiv descrierea morfologică şi caracterizarea fizico-chimică (date concrete pentru fiecare orizont pedogenetic, şi nu clase de interpretare a parametrilor fizico-chimici analizaţi) a profilelor de sol din fiecare unitate de sol (US), inclusiv formula US-urilor.

    ART. 9
    (1) Studiul privind poluarea/degradarea solului se constituie în capitol distinct şi cuprinde aspecte legate de tipul-gradul de poluare, suprafaţă (ha, %), sursa poluării, măsuri operative.
    (2) Indicatorii de poluare utilizaţi, precum şi cei ceruţi în sistemul de monitorizare sunt cei din Metodologie, 1986 (partea a III-a, pag. 77-78), cu excepţia indicatorului 29, care se defineşte conform tabelului următor:

┌──────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│Cod │Clasa de │ │ │Coeficientul│
│clasă/│poluare/ │Reducerea │Coefici- │de potenţare│
│simbol│degradare/│producţiei│enţi de │prin lucrări│
│/ │deficienţe│[%] │penalizare│de combatere│
│hărţi │(PDD) │ │ │a PDD │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Nepoluat/ │ │ │ │
│0 │nedegradat│(0-5) │1 │1 │
│ │/fără │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Foarte │ │ │ │
│ │slab │ │ │ │
│1 │poluat/ │(6-15) │0,9 │1,1 │
│ │degradat/ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Slab │ │ │ │
│ │poluat/ │ │ │ │
│2 │degradat/ │(16-25) │0,8 │1,2 │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Slab/ │ │ │ │
│ │moderat │ │ │ │
│3 │poluat/ │(26-35) │0,7 │1,4 │
│ │degradat/ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Moderat │ │ │ │
│ │poluat/ │ │ │ │
│4 │degradat/ │(36-45) │0,6 │1,6 │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Moderat/ │ │ │ │
│ │puternic │ │ │ │
│5 │poluat/ │(46-55) │0,5 │2 │
│ │degradat/ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Puternic │ │ │ │
│ │poluat/ │ │ │ │
│6 │degradat/ │(56-65) │0,4 │2,5 │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Foarte │ │ │ │
│ │puternic │ │ │ │
│7 │poluat/ │(66-75) │0,3 │3 │
│ │degradat/ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Excesiv │ │ │ │
│ │poluat/ │ │ │ │
│8 │degradat/ │(76-85) │0,2 │4,25 │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │poluat/ │ │ │ │
│9 │degradat/ │(86-100) │0,05 │16 │
│ │cu │ │ │ │
│ │deficienţe│ │ │ │
└──────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    ART. 10
    (1) Pentru caracterizarea solurilor din punctul de vedere al reacţiei (pH) şi al stării de asigurare a solurilor cu elemente nutritive (humus, azot-IN, fosfor mobil, potasiu mobil), se vor recolta probe medii agrochimice, pe US.
    (2) Proba medie agrochimică se recoltează din situri reprezentative (suprafaţa sitului: 2-5 ha) din punct de vedere agrochimic, o probă medie revenind la 20-25 ha.

    ART. 11
    În vederea prezentării sintetice la nivel de teritoriu administrativ a informaţiilor din Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură se vor utiliza următoarele tabelele:
    Evidenţa terenurilor agricole pe folosinţe*)
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.1

┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care: │
├─────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬───┬──────┤
│totală │cartată │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───┼──────┤
│ │ │arabil│păşuni│fâneţe│vii│livezi│
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───┼──────┤
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───┼──────┤
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───┼──────┤
└─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───┴──────┘

──────────
*) După situaţia statistică a terenurilor la data de 31.12.──────────

    Fişa de planimetrare US - TEO
    Tabelul nr. 3.2

┌─────────────────────────┬───┬───────┬───────────────┬───────┬───────┐
│Nr.U.S. │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────────┼───┼───────┼───┬───┬───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│Nr.TEO │1 │ 2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├─────────────────────────┼─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
│Nr. trup planimetrare │F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│F│S│
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│5 etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│Total ha/TEO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┬──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│Total ha/US │Subtip│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │clasă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


     Tipuri de soluri
    Tabelul nr. 3.3

┌───┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Suprafaţa │ │
│crt│ - ha; % - │ Din care, pe tipuri de soluri: │
│ ├──────┬───────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ │Totală│Cartată│L│R│P│A│K│C│F│R│N│H│E│D│E│L│P│A│E│P│P│V│A│S│G│L│S│S│T│F│A│T│
│ │ │ │S│S│S│S│Z│Z│Z│Z│S│S│C│C│L│V│L│L│P│D│E│S│N│G│S│M│C│N│B│B│T│T│
├───┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────┼───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘


     Încadrarea terenurilor agricole pe folosinţe în clase
    de calitate după nota de bonitare naturală
    (medie ponderată)
    Tabelul nr. 3.4

┌───┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Clasa de │
│Nr.│Categoria de│calitate │
│crt│ folosinţă ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │încadrarea │
│ │ │I │II │III │IV │V │medie │
│ │ ├──┬────┼──┬────┼──┬────┼──┬────┼──┬────┼──┬─────┬────┤
│ │ │ha│nota│ha│nota│ha│nota│ha│nota│ha│nota│ha│clasa│nota│
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Arabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Păşuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Fâneţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Vii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Livezi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼────┼──┼─────┼────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricol │ │*) │ │*) │ │*) │ │*) │ │*) │ │*) │*) │
└───┴────────────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴─────┴────┘

──────────
*) Se calculează cu nota de bonitare pentru arabil.──────────
    Note de bonitare pentru culturi şi folosinţe agricole
    (regim natural)
    Tabelul nr. 3.5

┌──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐
│Nr. │PS│FN│MR│PR│PN│CV│CS│PC│LV│VV│VM│VN│GR│OR│PB│FS│CT│SZ│SO│MF│IU│IF│CN│LU│TR│LG│A│
│TEO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┤
│4 etc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┘

    Tabel privind încadrarea terenurilor agricole în clase
    de calitate după nota de bonitare în regim natural
    Tabelul nr. 3.6

┌──────┬────┬──────────┬─────────────────────────────┐
│ │ │ │ Clasa de │
│Nr. │Nr. │Suprafaţa │calitate │
│US │TEO │totală pe ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ TEO │ │ │ │ │ │
│ │ │ │I │II │III │IV │V │
│ │ │ │ha │ha │ha │ha │ha │
│ │ │ │nota │nota │nota │nota │nota │
├──────┼────┼──────────┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2 ├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│etc. │etc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│arabil│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴────┴──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│Clasa şi nota medie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ponderată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


         (a: arabil, b: păşune, c: fâneţe, d: vii, e: livezi)


    Note de bonitare şi clase de favorabilitate pe culturi
    în regim natural pentru:
    A. ARABIL*)
    Tabelul nr. 3.7

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ GR │ OR │ PB │ FS │ CT │ SZ │ SO │ MF │ Arabil │
│TEO ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤
│ │nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

──────────
*) Tabelul se completează cu TEO-urile specifice fiecărei categorii de folosinţă, conform registrului cadastral.──────────


    B. LIVADĂ, VII, PĂŞUNE, FÂNEŢE*)
    Tabelul nr. 3.8

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ MR │ PR │ PN │CV/CS/PC │ Livadă │ VV │ VM │ Vie │ PS │ PN │
│TEO ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤
│ │nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│nota│clasa│
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etc.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘

──────────
*) Tabelul se completează cu TEO-urile specifice fiecărei categorii de folosinţă, conform registrului cadastral.──────────


    Tabel privind gruparea terenurilor în clase de pretabilitate*)
    Tabelul nr. 3.9

┌─────┬────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Suprafaţa pe │Formula │
│TEO │clase de │unităţii │
│ │pretabilitate │ │
├─────┼────────────────┼──────────────┤
│ │- ha - │de │
│ │ │pretabilitate.│
├─────┼─┬──┬───┬──┬─┬──┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Recomandări │
├─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼──────────────┤
│ │I│II│III│IV│V│VI│ameliorative │
├─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼──────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼──────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼──────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
│etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─┼──┼───┼──┼─┼──┼──────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─┴──┴───┴──┴─┴──┴──────────────┘

──────────
*) Tabelul se întocmeşte pentru fiecare folosinţă agricolă (a: arabil, b: păşune-fâneţe, c: vii, d: livezi).──────────

    Forme de macro şi mezorelief
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.10

┌─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Din care, pe forme de macro-relief/ │
│Suprafaţa│Suprafaţa│cod: │
│ │ ├─────┬──────────┬────────────┬──────┬──────┬─────┤
│ │ │munte│deal, │platou, │ │ │ │
│ │ │ │podiş │podiş │câmpie│terasă│luncă│
│ │ │ │fragmentat│nefragmentat│ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────┴──────────┴────────────┴──────┴──────┴─────┘


     Zone naturale protejate
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.11

┌─────────────┬─────────────┬───────────┐
│Suprafaţa │Suprafaţa │Din care: │
├─────────────┼─────────────┼───┬───┬───┤
│totală │cartată │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┤
├─────────────┼─────────────┼───┼───┼───┤
└─────────────┴─────────────┴───┴───┴───┘

    Microzone pedogeoclimatice*)
    - ha; % -
──────────
*) După N. Florea şi colaboratorii, 1999.──────────
    Tabelul nr. 3.12

┌─────────┬─────────┬───────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care, pe │
│ │ │microzone: │
├─────────┼─────────┼────┬────┬────┬────┤
│totală │cartată │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┤
├─────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┤
└─────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┘

    Terenuri cu soluri pseudogleizate
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.13

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care: │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┬───────┬────────┬────────┬───────┤
│totală │cartată │afectată │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │de pseudo│slab│moderat│puternic│foarte │excesiv│
│ │ │ │ │ │ │puternic│ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │gleizare │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
└─────────┴─────────┴─────────┴────┴───────┴────────┴────────┴───────┘

    Terenuri cu soluri gleizate
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.14

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care: │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┬───────┬────────┬────────┬───────┤
│totală │cartată │afectată │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │de │slab│moderat│puternic│foarte │excesiv│
│ │ │ │ │ │ │puternic│ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │gleizare │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
└─────────┴─────────┴─────────┴────┴───────┴────────┴────────┴───────┘

    Alunecări de teren
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.15

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care, pe microzone: │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────────┬─────────┤
│totală │cartată │cu │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │alunecări│în │în │în │cu │curgătoare│prăbuşire│
│ │ │ │brazde│valuri│trepte│movile│ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
└─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘

    Terenuri inundabile
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.16

┌─────────┬─────────┬─────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care terenuri │
│ │ │inundabile: │
├─────────┼─────────┼───┬────────┬────────┤
│totală │cartată │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───┼────────┼────────┤
│ │ │rar│frecvent│foarte │
│ │ │ │ │frecvent│
├─────────┼─────────┼───┼────────┼────────┤
├─────────┼─────────┼───┼────────┼────────┤
└─────────┴─────────┴───┴────────┴────────┘

    Terenuri cu soluri erodate, colmatate, acoperite
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.17

┌─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care erodate*): │
├─────────┼─────────┼────┬───────┬────────┬────────┬───────┤
│totală │cartată │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │slab│moderat│puternic│foarte │excesiv│
│ │ │ │ │ │puternic│ │
├─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
├─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
├─────────┼─────────┼────┼───────┼────────┼────────┼───────┤
└─────────┴─────────┴────┴───────┴────────┴────────┴───────┘

──────────
*) Se va menţiona agentul care a produs eroziunea, colmatarea sau acoperirea prin apă, eolian şi decopertat (a: erodate prin apă, b: erodate eolian, c: decopertate, d: colmatate prin apă, e: colmatate eolian, f: acoperite).──────────
    Terenuri afectate de eroziune în adâncime
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.18

┌─────────┬─────────┬─────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care, pe forme de│
│ │ │eroziune: │
├─────────┼─────────┼────────┬─────┬──────┤
│totală │cartată │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │şiroiri,│ogaşe│ravene│
│ │ │rigole │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┤
├─────────┼─────────┼────────┼─────┼──────┤
└─────────┴─────────┴────────┴─────┴──────┘

    Terenuri cu soluri poluate
    - ha; % -
    Tabelul nr. 3.19

┌─────────┬─────────┬─────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│Din care poluate │
│ │ │cu:*) │
├─────────┼─────────┼─────┬─────┬─────┤
│totală │cartată │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤
└─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘

──────────
*) Se va menţiona tipul poluării/degradării.──────────
    Reacţia solurilor
    (pH în Ap sau 0-20 cm)
    Tabelul nr. 3.20

┌─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Suprafaţa│Suprafaţa│ REACŢIE (pH) ÎN SUSPENSIE APOASĂ │
│totală │cartată ├─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │puternic │moderat │slab │neutră│ slab │moderat │puternic │
│ │ │acidă │ acidă │acidă │6.81- │alcalină │alcalină │alcalină │
│ │ │sub 5.0 │5.01-5.80│5.81-6.80│7.20 │7.21-8.40│8.41-9.00│peste │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9.00 │
├─────────┼────┬────┼────┬────┼──┬──────┼──┬──────┼──┬───┼──┬──────┼──┬──────┼─────┬───┤
│ ha │ha │% │ha │% │ha│ % │ha│ % │ha│% │ha│ % │ha│ % │ ha │ %│
├─────────┼────┼────┼────┼────┼──┼──────┼──┼──────┼──┼───┼──┼──────┼──┼──────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴────┴────┴──┴──────┴──┴──────┴──┴───┴──┴──────┴──┴──────┴─────┴───┘


     Asigurarea solurilor cu humus
    (% H în Ap sau 0-20 cm)
    Tabel nr. 3.21

┌─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Din care (în funcţie de │
│Suprafaţa│Suprafaţa│textură) │
│totală │cartată ├──────┬──────┬─────┬────────┬────┬──────┤
│ │ │extrem│foarte│ │ │ │foarte│
│ │ │de │mică │mică │mijlocie│mare│mare │
│ │ │mică │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┬────┼───┬──┼───┬──┼──┬──┼────┬───┼──┬─┼───┬──┤
│ ha │ha │% │ │ │ha │ │ha│% │ha │% │ha│%│ha │ │
│ │ │ │ha │% │ │% │ │ │ │ │ │ │ │% │
├─────────┼────┼────┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼────┼───┼──┼─┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴────┴───┴──┴─┴───┴──┘


     Asigurarea solurilor cu azot
    (după valoarea IN în Ap sau 0-20 cm)
    Tabelul nr. 3.22

┌─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ Din │
│Suprafaţa│Suprafaţa│care: │
│totală │cartată ├──────┬───────┬────────┬───────┬──────┤
│ │ │foarte│ │ │ │foarte│
│ │ │slabă │slabă │mijlocie│ mare │mare │
│ │ │ sub │1.1-2.0│2.1-4.0 │4.1-6.0│peste │
│ │ │1.0 │ │ │ │6.0 │
├─────────┼────┬────┼───┬──┼───┬───┼────┬───┼───┬───┼───┬──┤
│ ha │ha │% │ │ │ha │% │ha │% │ha │% │ha │ │
│ │ │ │ha │% │ │ │ │ │ │ │ │% │
├─────────┼────┼────┼───┼──┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴───┴──┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴──┘


     Asigurarea solurilor cu fosfor mobil
    (Pppm în Ap sau 0-20 cm)
    Tabelul nr. 3.23

┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Din │
│ │ │care: │
│ │ ├───────┬────────┬─────────┬─────────┬──────┤
│Suprafaţa│Suprafaţa│extrem │ │ │ │ │
│totală │cartată │de │ │ │ │ │
│ │ │mică, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │foarte│
│ │ │foarte │ mică │mijlocie │ mare │mare │
│ │ │mică │8.1-18.0│18.1-36.0│36.1-72.0│peste │
│ │ │ │ │ │ │72.0 │
│ │ │sub │ │ │ │ │
│ │ │8.0 │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────┬──┼────┬───┼────┬────┼────┬────┼───┬──┤
│ ha │ ha │ │ │ha │% │ha │% │ha │ % │ha │ │
│ │ │ha │% │ │ │ │ │ │ │ │% │
├─────────┼─────────┼────┼──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────┴──┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴───┴──┘


     Asigurarea solurilor cu potasiu mobil
    (Kppm în Ap sau 0-20 cm)
    Tabelul nr. 3.24

┌─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ Din │
│ │ │care: │
│ │ ├───────┬──────┬─────────┬───────┬──────┤
│Suprafaţa│Suprafaţa│extrem │ │ │ │ │
│totală │cartată │de │ │ │ │ │
│ │ │mică, │ │mijlocie │ │foarte│
│ │ │ │mică │130.1- │mare │mare │
│ │ │foarte │65.1- │200.0 │200.1- │peste │
│ │ │mică │130.0 │ │300.0 │300.0 │
│ │ │ sub│ │ │ │ │
│ │ │65.0 │ │ │ │ │
├─────────┼────┬────┼────┬──┼───┬──┼────┬────┼───┬───┼───┬──┤
│ ha │ha │% │ │ │ha │% │ha │% │ha │ %│ha │ │
│ │ │ │ha │% │ │ │ │ │ │ │ │% │
├─────────┼────┼────┼────┼──┼───┼──┼────┼────┼───┼───┼───┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴────┴────┴──┴───┴──┴────┴────┴───┴───┴───┴──┘    ART. 12
    (1) Se consideră bune pentru recepţie studiile avizate favorabil de către membrii comisiilor de avizare, numiţi prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene.
    (2) Copiile de pe situaţia de plată şi de pe procesul-verbal de recepţie se păstrează ataşate la studiu.
    (3) Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor conţinute în studiul pedologic şi agrochimic şi decid refacerea acestora, atunci când este cazul, de către specialistul care a executat studiul/analizele, cu titlu gratuit.

    ART. 13
    (1) Recepţia şi decontarea studiilor se face integral sau în două faze (teren, birou), analizele de laborator urmând a fi ataşate, după caz, la una dintre cele două faze.
    (2) Procesul-verbal de recepţie se va semna şi se va transmite spre decontare numai după avizarea favorabilă a studiului şi a situaţiei de plată de către comisia constituită în acest sens.

    ART. 14
    (1) Datele din sistemele judeţene de monitorizare se vor elabora în două exemplare pe hârtie, dintre care un exemplar se va preda direcţiei pentru agricultură judeţeană şi unul ICPA.
    (2) Datele studiilor pedologice şi agrochimice se predau ICPA Bucureşti şi în format electronic pe CD-ROM, conform Metodologiei unitare de realizare a bazelor de date naţională şi judeţene ale unităţilor de sol-teren (ICPA, 2011).
    (3) Datele studiilor pedologice şi agrochimice în format electronic pe CD-ROM se predau ICPA odată cu avizarea acestora.
    (4) ICPA verifică dacă datele sunt coerente şi complete cu ajutorul software-ului de gestiune a bazelor de date ale unităţilor de sol-teren şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice (ICPA, 2011) şi le integrează în Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivel naţional.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016