Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 939 din 30 decembrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    EMIL BOC
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Ialomiţianu
                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
                    sociale,
                    Sulfina Barbu

    Bucureşti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 1.293.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 218/2011)
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
    Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti
    Cod unic de înregistrare: 2779625
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
    PE ANUL 2011
    - mii lei -

┌─────────┬──────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │Nr.│Propuneri │
│ │INDICATORI │rd.│Rectificat│
│ │ │ │2011 │
├─────┬───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE │1 │373.922,13│
│ │ │(rd. 02 + 10 + 15)│ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Venituri din │ │ │
│ │1. │exploatare - │2 │341.429,16│
│ │ │total, din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) din producţia │3 │301.180,36│
│ │ │vândută │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) din vânzarea │4 │24.145,73 │
│ │ │mărfurilor │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) din subvenţii │ │ │
│ │ │de exploatare │ │ │
│ │ │aferente cifrei de│5 │0,00 │
│ │ │afaceri nete, │ │ │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, │ │ │
│ │ │conform │6 │0,00 │
│ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, │ │ │
│ │ │conform │7 │0,00 │
│ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia de │ │ │
│ │ │imobilizări, │ │ │
│ │ │variaţia │ │ │
│ │ │stocurilor de │8 │9.557,31 │
│ │ │produse │ │ │
│ │ │finite şi a │ │ │
│ │ │producţiei în curs│ │ │
│ │ │de execuţie │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri │9 │6.545,76 │
│ │ │din exploatare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Venituri │ │ │
│ │2. │financiare, din │10 │32.492,97 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) din imobilizări│11 │0,00 │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) din alte │ │ │
│ │ │investiţii şi │ │ │
│ │ │împrumuturi care │12 │0,00 │
│ │ │fac parte din │ │ │
│ │ │activele │ │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) din dobânzi │13 │3.671,07 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri │14 │28.821,90 │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Venituri │15 │0,00 │
│ │ │extraordinare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE │16 │288.480,90│
│ │ │(rd. 17 + 48 + 51)│ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │1. │exploatare, din │17 │251.664,49│
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli │18 │87.470,60 │
│ │ │materiale │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli│ │ │
│ │ │externe (cu │19 │3.428,61 │
│ │ │energie şi apă) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli │20 │13.691,23 │
│ │ │privind mărfurile │ │ │
├─────┼───┼┬───┬─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │reduceri │ │ │
│ │ ││c1 │comerciale │21 │-1,77 │
│ │ ││ │primite │ │ │
├─────┼───┼┴───┴─────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │
│ │ │personalul, din │22 │26.766,27 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼┬───┬─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││d1 │ch. cu │23 │20.081,96 │
│ │ ││ │salarii │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │cheltuieli cu│ │ │
│ │ ││ │asigurările │ │ │
│ │ ││ │şi protecţia │ │ │
│ │ ││d2 │socială şi │24 │5.613,31 │
│ │ ││ │alte │ │ │
│ │ ││ │obligaţii │ │ │
│ │ ││ │legale, din │ │ │
│ │ ││ │care │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- cheltuieli │ │ │
│ │ ││ │privind │ │ │
│ │ ││ │contribuţia │25 │4.177,05 │
│ │ ││ │la asigurări │ │ │
│ │ ││ │sociale │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- ch. privind│ │ │
│ │ ││ │contribuţia │26 │100,41 │
│ │ ││ │de asigurări │ │ │
│ │ ││ │pentru şomaj │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- cheltuieli │ │ │
│ │ ││ │privind │ │ │
│ │ ││ │contribuţia │27 │1.044,26 │
│ │ ││ │la asigurări │ │ │
│ │ ││ │sociale de │ │ │
│ │ ││ │sănătate │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- cheltuieli │ │ │
│ │ ││ │privind │ │ │
│ │ ││ │contribuţiile│ │ │
│ │ ││ │la fondurile │28 │291,59 │
│ │ ││ │speciale │ │ │
│ │ ││ │aferente │ │ │
│ │ ││ │fondului de │ │ │
│ │ ││ │salarii │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │alte │ │ │
│ │ ││d3 │cheltuieli cu│29 │1.071,00 │
│ │ ││ │personalul, │ │ │
│ │ ││ │din care: │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │d3.1) ch. │ │ │
│ │ ││ │sociale │ │ │
│ │ ││ │prevăzute la │ │ │
│ │ ││ │art. 21, din │ │ │
│ │ ││ │Legea nr. │ │ │
│ │ ││ │571/2003 │ │ │
│ │ ││ │privind Codul│30 │121,00 │
│ │ ││ │Fiscal, cu │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare, │ │ │
│ │ ││ │din care: │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- tichete de │ │ │
│ │ ││ │creşă conform│ │ │
│ │ ││ │Legii nr. 193│ │ │
│ │ ││ │/2006, │ │ │
│ │ ││ │cu │31 │0,00 │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- tichete │ │ │
│ │ ││ │cadou pentru │ │ │
│ │ ││ │cheltuieli │ │ │
│ │ ││ │sociale │ │ │
│ │ ││ │potrivit │ │ │
│ │ ││ │Legii nr. 193│32 │83,50 │
│ │ ││ │/2006, cu │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare) │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │d3.1) tichete│33 │950,00 │
│ │ ││ │de masă │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │d3.3) tichete│34 │0,00 │
│ │ ││ │de vacanţă │ │ │
├─────┼───┼┴───┴─────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) cheltuieli cu │ │ │
│ │ │plăţile │ │ │
│ │ │compensatorii │ │ │
│ │ │conform CCM │ │ │
│ │ │aferente dis- │35 │0,00 │
│ │ │ponibilizărilor │ │ │
│ │ │potrivit │ │ │
│ │ │programelor de │ │ │
│ │ │disponibilizări │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu │ │ │
│ │ │drepturile │ │ │
│ │ │salariale cuvenite│36 │0,00 │
│ │ │în baza unor │ │ │
│ │ │hotărâri │ │ │
│ │ │judecătoreşti │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g) ajustări de │ │ │
│ │ │valoare privind │ │ │
│ │ │imobilizările │37 │100.573,54│
│ │ │corporale şi │ │ │
│ │ │necorporale │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g1) ajustări de │ │ │
│ │ │valoare privind │37a│200,00 │
│ │ │activele │ │ │
│ │ │circulante │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu │ │ │
│ │ │prestaţiile │38 │15.061,18 │
│ │ │externe │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli│ │ │
│ │ │de exploatare, din│39 │4.474,83 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼┬───┬─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││i1)│contract de │40 │80,29 │
│ │ ││ │mandat │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │cheltuieli de│ │ │
│ │ ││i2)│protocol, din│41 │59,45 │
│ │ ││ │care: │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- tichete │ │ │
│ │ ││ │cadou │ │ │
│ │ ││ │potrivit │ │ │
│ │ ││ │Legii nr. 193│ │ │
│ │ ││ │/2006, │42 │0,00 │
│ │ ││ │cu │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │cheltuieli de│ │ │
│ │ ││i3)│reclamă şi │43 │10,30 │
│ │ ││ │publicitate, │ │ │
│ │ ││ │din care: │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- tichete │ │ │
│ │ ││ │cadou pentru │ │ │
│ │ ││ │cheltuieli de│ │ │
│ │ ││ │reclamă şi │ │ │
│ │ ││ │publici- │ │ │
│ │ ││ │tate potrivit│44 │0,00 │
│ │ ││ │Legii nr. 193│ │ │
│ │ ││ │/2006, cu │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │- tichete │ │ │
│ │ ││ │cadou pentru │ │ │
│ │ ││ │cheltuieli │ │ │
│ │ ││ │pentru │ │ │
│ │ ││ │campanii de │ │ │
│ │ ││ │marketing, │ │ │
│ │ ││ │studiul │ │ │
│ │ ││ │pieţei, │ │ │
│ │ ││ │promovarea pe│ │ │
│ │ ││ │pieţe │45 │0,00 │
│ │ ││ │existente │ │ │
│ │ ││ │sau noi, │ │ │
│ │ ││ │potrivit │ │ │
│ │ ││ │Legii nr. 193│ │ │
│ │ ││ │/2006, cu │ │ │
│ │ ││ │modificările │ │ │
│ │ ││ │şi │ │ │
│ │ ││ │completările │ │ │
│ │ ││ │ulterioare) │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││i4)│cheltuieli cu│46 │0,00 │
│ │ ││ │sponsorizarea│ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │din care │ │ │
│ │ ││ │pentru │ │ │
│ │ ││ │sponsorizarea│ │ │
│ │ ││ │persoanelor │ │ │
│ │ ││ │care au │ │ │
│ │ ││ │suferit │46a│0,00 │
│ │ ││ │pagube │ │ │
│ │ ││ │materiale ac │ │ │
│ │ ││ │urmare a │ │ │
│ │ ││ │fenomenelor │ │ │
│ │ ││ │naturale │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │cheltuieli cu│ │ │
│ │ ││ │taxa pentru │ │ │
│ │ ││ │activitatea │ │ │
│ │ ││i5)│de exploatare│47 │0,00 │
│ │ ││ │a │ │ │
│ │ ││ │resurselor │ │ │
│ │ ││ │minerale │ │ │
├─────┼───┼┼───┼─────────────┼───┼──────────┤
│ │ ││ │cheltuieli cu│ │ │
│ │ ││ │redevenţa │ │ │
│ │ ││i6)│pentru │48 │0,00 │
│ │ ││ │concesionarea│ │ │
│ │ ││ │bunurilor │ │ │
├─────┼───┼┴───┴─────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │2. │financiare, din │49 │36.816,41 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli │50 │69,81 │
│ │ │privind dobânzile │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli│51 │36.746,60 │
│ │ │financiare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Cheltuieli │52 │0,00 │
│ │ │extraordinare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT │53 │85.441,23 │
│ │ │(profit) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │54 │26.748,16 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │PROFITUL CONTABIL │ │ │
│ │ │RĂMAS DUPA │ │ │
│V. │ │DEDUCEREA │55 │58.693,07 │
│ │ │IMPOZITULUI PE │ │ │
│ │ │PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Rezerve legale │56 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Alte rezerve │ │ │
│ │2. │reprezentând │57 │0,00 │
│ │ │facilităţi fiscale│ │ │
│ │ │prevăzute de lege │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Acoperirea │ │ │
│ │3. │pierderilor │58 │0,00 │
│ │ │contabile din anii│ │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Constituirea │ │ │
│ │ │surselor proprii │ │ │
│ │ │de finanţare │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │
│ │ │cofinanţate din │ │ │
│ │ │împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi│ │ │
│ │ │pentru constitui- │ │ │
│ │ │rea surselor │ │ │
│ │4. │necesare │59 │0,00 │
│ │ │rambursării │ │ │
│ │ │ratelor de │ │ │
│ │ │capital, plăţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi │ │ │
│ │ │altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor │ │ │
│ │ │împrumuturi │ │ │
│ │ │externe │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │5. │Alte repartizări │60 │0,00 │
│ │ │prevăzute de lege │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Profit contabil │ │ │
│ │ │rămas după │ │ │
│ │6. │deducerea sumelor │61 │58.693,07 │
│ │ │de la rd. 55, 56, │ │ │
│ │ │57, 58 şi 59 │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Fond de │ │ │
│ │7. │participare a │62 │1.070,95 │
│ │ │salariatilor la │ │ │
│ │ │profit │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Dividendele │ │ │
│ │ │societăţilor/ │ │ │
│ │ │companiilor │ │ │
│ │8. │naţionale şi │63 │52.823,77 │
│ │ │societăţilor │ │ │
│ │ │cu capital │ │ │
│ │ │integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Profitul │ │ │
│ │ │nerepartizat pe │ │ │
│ │ │destinaţiile │ │ │
│ │ │prevăzute la pct. │ │ │
│ │9. │1-8 se │64 │4.798,36 │
│ │ │repartizează la │ │ │
│ │ │alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursă │ │ │
│ │ │proprie de │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │SURSE DE FINANTARE│ │ │
│VI. │ │A INVESTIŢIILOR, │65 │26.000,00 │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Surse proprii │66 │26.000,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Alocaţii de la │67 │0,00 │
│ │ │buget │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Credite bancare │68 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) interne │69 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) externe │70 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Alte surse │71 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │CHELTUIELI PENTRU │ │ │
│VII. │ │INVESTITII, din │72 │26.000,00 │
│ │ │care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │investiţiilor, │ │ │
│ │1. │inclusiv cele │73 │26.000,00 │
│ │ │aferente │ │ │
│ │ │investiţiilor în │ │ │
│ │ │curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Rambursări rate │ │ │
│ │2. │aferente │74 │0,00 │
│ │ │creditelor pentru │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) interne │75 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) externe │76 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care:│77 │110,60 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Rezerve legale, │78 │110,60 │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │2. │Rezerve statutare │79 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │3. │Alte rezerve │80 │0,00 │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │DATE DE │81 │ │
│ │ │FUNDAMENTARE │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │1. │Venituri totale │82 │373.922,13│
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │2. │aferente │83 │288.480,90│
│ │ │veniturilor totale│ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Număr prognozat de│ │ │
│ │3. │personal la finele│84 │482 │
│ │ │anului │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │4. │Număr mediu de │85 │481 │
│ │ │salariaţi total │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │5. │Fond de salarii, │86 │20.081,96 │
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii│ │ │
│ │ │aferent │ │ │
│ │ │personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bază de│87 │20.077,14 │
│ │ │contract │ │ │
│ │ │individual de │ │ │
│ │ │muncă │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli│88 │4,82 │
│ │ │cu personalul │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Câştigul mediu │ │ │
│ │6. │lunar pe salariat │89 │3.478,37 │
│ │ │(lei/persoană) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │muncii pe total │ │ │
│ │7. │personal mediu │90 │777,38 │
│ │ │în preţuri curente│ │ │
│ │ │(mii lei/persoană)│ │ │
│ │ │(rd. 82/rd. 85) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │muncii pe total │ │ │
│ │ │personal mediu în │ │ │
│ │8. │preţuri │91 │777,38 │
│ │ │comparabile (mii │ │ │
│ │ │lei/persoană) (rd.│ │ │
│ │ │82/rd. 85 x ICP) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Productivitatea │ │ │
│ │ │muncii în unităţi │ │ │
│ │9. │fizice pe total │92 │- │
│ │ │personal │ │ │
│ │ │mediu (unităţi │ │ │
│ │ │fizice/persoană) │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Cheltuieli totale │ │ │
│ │ │la 1000 lei │ │ │
│ │ │venituri totale │ │ │
│ │10.│(cheltuieli totale│93 │771,50 │
│ │ │/venituri totale) │ │ │
│ │ │x 1000 = │ │ │
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x │ │ │
│ │ │1000 │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plăţi restante │94 │- │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri curente│95 │- │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri │96 │- │
│ │ │comparabile │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante -│97 │- │
│ │ │total │ │ │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) preţuri curente│98 │- │
├─────┼───┼──────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) preţuri │99 │- │
│ │ │comparabile │ │ │
└─────┴───┴──────────────────┴───┴──────────┘    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Olivia
30 Aprilie 2016
Thank you so much for this arieclt, it saved me time!
Tassilyn
04 Mai 2016
Do youve a spam problem on this web site; I also am a blogger, and I was wondering your sinatuiot; we have developed some nice approaches and were looking to trade solutions with other people, be certain to blast me an e-mail if serious.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016