Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2011 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2011

Monitorul Oficial 460 bis din 30 Iunie 2011 (M. Of. 460 bis/2011)

 ANEXE din 27 iunie 2011 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 bis din 30 iunie 2011

Anexa 1-a*font 9*casa de asigurări de sănătate...................................furnizorul de servicii medicale.......... reprezentantul legal al furnizoruluilocalitate......................... ....................................judeţ.............................. medic de familie....................   (nume prenume) cnp medic de familie................ i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale   pachetului de servicii medicale de baza, respectiv   pachetului de servicii medicale pentru persoanele   care se asigurĂ facultativ grupa de vârstă ..............*)┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┐│nr. │ numele │ cod │ │ │ ...

Monitorul Oficial 445 din 24 Iunie 2011 (M. Of. 445/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 7 iunie 2011 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale A + FINANCE IFN - S.A. EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 24 iunie 2011

Având în vedere cele consemnate în nota nr. iv/5/3.584 din 2 martie 2011 privind radierea din registrul general ţinut la banca naţională a româniei a instituţiei financiare nebancare societatea comercială a + finance ifn - s.a., întocmită în baza constatărilor din raportul de supraveghere înregistrat la instituţia financiară nebancară sub nr. 68 din 21 decembrie 2010, şi luând în considerare faptul că în perioada 2008-2010 aceasta a fost sancţionată pentru deficienţe constatate în desfăşurarea activităţii prin ordinul prim-viceguvernatorului băncii naţionale a româniei privind sancţionarea cu amendă aplicată conducătorilor societăţii comerciale a + finance ifn - s.a. din data de 16 ...

Monitorul Oficial 443 bis din 24 Iunie 2011 (M. Of. 443 bis/2011)

 ANEXĂ din 15 iunie 2011 cuprinzând Anexele nr. I-V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 bis din 24 iunie 2011

Anexa 1 contract de participare la sistemul de plăţi target2-româniaÎntre:banca naţională a româniei, cu sediul central în str. lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sector 3, bucureşti, reprezentată de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului) şi de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului), în calitate de operator al sistemului target2-româniaşi(denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în (adresa sediului social/sediului real din românia), înmatriculat în registrul comerţului cu nr. (numărul), având codul fiscal/codul unic de înregistrare (cod), reprezentată de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului) şi de (numele reprezentantului), având funcţia de (funcţia reprezentantului), cu persoană de ...

Monitorul Oficial 435 din 22 Iunie 2011 (M. Of. 435/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 16 iunie 2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 22 iunie 2011

Având în vedere situaţia economică actuală a româniei, necesitatea reducerii deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor, concomitent cu reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi faptul că în ultimii 3 ani subvenţiile anuale au reprezentat pentru transportul călătorilor cu metroul circa 75% din necesarul fundamentat, iar pentru transportul călătorilor pe calea ferată au reprezentat circa 64% din necesarul fundamentat,ţinând cont de faptul că în urma creşterii cheltuielilor la componentele de bază strict necesare întreţinerii şi reparaţiilor materialului rulant s-au înregistrat datorii restante la plată care au crescut an de an şi care la finele anului 2010 ...

Monitorul Oficial 436 din 22 Iunie 2011 (M. Of. 436/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 22 iunie 2011

Având în vedere necesitatea acordării asistenţei medicale în localităţile în care nu există unităţi sanitare cu paturi, prin organizarea unor servicii de sănătate adaptate la nevoile comunităţilor respective, cât mai aproape de cetăţeni, în cadrul unor structuri medicale care să corespundă condiţiilor actuale existente în sistemul sanitar, se impune adoptarea de măsuri imediate în scopul adaptării reglementărilor privind înfiinţarea centrelor de sănătate multifuncţionale prevăzute la art. 5^2 din ordonanţa guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la nevoile comunităţilor, în contextul ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Statutului Academiei Române EMITENT: Academia Română PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 22 iunie 2011

În conformitate cu prevederile art. 31 lit. b) şi art. 69 din statutul academiei române,adunarea generală a academiei române adoptă prezenta hotărâre.art. unicstatutul academiei române, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 617 din 14 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:- la articolul 43, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) unităţile de cercetare pot realiza venituri proprii şi pot dispune de ele în condiţiile legii."preşedintele academiei române,acad. ionel haiducbucureşti, 27 aprilie 2011.nr. 1.-------------

Monitorul Oficial 421 din 16 Iunie 2011 (M. Of. 421/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 8 iunie 2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 16 iunie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla punctul ii "consiliul interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene" din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 12) se introduce o nouă poziţie, poziţia 13), cu următorul cuprins:"13) comisia tehnică pentru analiza şi soluţionarea problemelor de ordin tehnic apărute în funcţionarea sistemului naţional de informaţii privind vizele"prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul afacerilor externe,teodor baconschip. ministrul administraţiei şi internelor,ioan dascălu,secretar de statbucureşti, 8 iunie 2011.nr. ...

Monitorul Oficial 409 din 10 Iunie 2011 (M. Of. 409/2011)

LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 (*actualizata*) pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL -------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 1 octombrie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 28 septembrie 2011.

Continutul acestui act apartine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.parlamentul româniei adoptã prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumitã în continuare codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a codului civil.art. 2ori de câte ori legi speciale ...

LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 (*actualizata*) pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (actualizata pana la data de 8 iulie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL -------------     *) Forma actualizata a acestui act normativ pana la data de 8 iulie 2011 este realizata de catre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor si completarilor aduse de catre RECTIFICAREA nr. 71 din 3 iunie 2011.

Continutul acestui act apartine exclusiv s.c. centrul teritorial de calcul electronic s.a. piatra-neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.parlamentul româniei adoptã prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 511 din 24 iulie 2009, denumitã în continuare codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a codului civil.art. 2ori de câte ori legi speciale ...

Monitorul Oficial 411 din 10 Iunie 2011 (M. Of. 411/2011)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 8 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 10 iunie 2011

Având în vedere:- necesitatea implementării măsurilor cuprinse în planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, aprobat prin memorandum de guvernul româniei în 27 aprilie 2011, în caz contrar existând riscul dezangajării unor fonduri comunitare substanţiale;– necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate româniei de către comisia europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile;– necesitatea verificării tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile ...

Monitorul Oficial 410 din 10 Iunie 2011 (M. Of. 410/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 522 din 18 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 410 din 10 iunie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi ale art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie-sibiu", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate ...

Monitorul Oficial 407 din 09 Iunie 2011 (M. Of. 407/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 1 iunie 2011 pentru modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unei donaţii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 9 iunie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatele (2) şi (3) ale articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către ministerul apărării naţionale a unei donaţii de uz didactic, din partea ministerului apărării naţionale al republicii populare chineze, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 6 noiembrie 2009, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) activităţile didactice vor fi susţinute de instructori trimişi de ministerul apărării naţionale al republicii populare chineze.(3) ministerul apărării naţionale din românia asigură instructorilor cazarea, transportul intern şi serviciile medicale de urgenţă, precum şi o sumă zilnică ...

Monitorul Oficial 402 din 08 Iunie 2011 (M. Of. 402/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 1 iunie 2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 8 iunie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al ministerului dezvoltării regionale şi turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 213 din 28 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,elena gabriela udreaministrul finanţelor publice,gheorghe ialomiţianubucureşti, 1 iunie 2011.nr. 561.anexa 1 (anexa la hotărârea guvernului nr. 272/2011)bugetul de venituri Şi cheltuielial ministerului dezvoltării regionale şi turismuluiprivind activitatea de privatizare pe anul 2011   - ...

Monitorul Oficial 399 din 07 Iunie 2011 (M. Of. 399/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 1 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.290/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600 - km 4+520”, judeţul Cluj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 7 iunie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi ale art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.290/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "varianta de ocolire cluj nord-est, km 1+600 - km 4+520", judeţul cluj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 23 decembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi ...

Monitorul Oficial 396 bis din 06 Iunie 2011 (M. Of. 396 bis/2011)

 PROCEDURĂ din 30 mai 2011 privind PS-04.02.01 - de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă*) EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 396 bis din 6 iunie 2011

──────────*) aprobată prin decizia nr. 103/2011, publicată în monitorul oficial al românie, partea i, nr. 396 din 6 iunie 2011.──────────1. obiectivul programuluiprogramul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare agenţia, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii ...

Monitorul Oficial 391 din 03 Iunie 2011 (M. Of. 391/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 10 din 31 mai 2011 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 3 iunie 2011

În temeiul prevederilor art. 25 alin. (2) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 86 din regulamentul şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea parlamentului româniei nr. 2/2011 privind instituirea comisiei comune speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru controlul execuţiei bugetelor curţii de conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 175 din 11 martie 2011, se modifică şi va avea ...

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 31 mai 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 3 iunie 2011

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 14/2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a francofoniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:" la punctul 3, domnul senator bara ion, membru al grupului parlamentar al p.d.-l., îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul senator severin georgică, membru al grupului parlamentar al p.s.d.; la punctul 6, domnul senator severin georgică, membru al grupului parlamentar al p.s.d., o înlocuieşte, în calitatea de membru, pe doamna deputat burcău doina, membră a grupului parlamentar al ...

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 31 mai 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 3 iunie 2011

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"- la punctul 6, domnul senator iulian bădescu, membru al grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte, în calitatea de trezorier, pe domnul senator vasile ion, membru al grupului parlamentar al p.n.l.;- la punctul 11, domnul senator ovidius mărcuţianu, membru al grupului parlamentar al senatorilor independenţi, îl înlocuieşte, în calitatea de membru, pe domnul deputat mircia ...

Monitorul Oficial 393 din 03 Iunie 2011 (M. Of. 393/2011)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 31 mai 2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 393 din 3 iunie 2011

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 31/2009 privind constituirea comisiei comune speciale a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 2 iulie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4comisia va elabora pachetul de legi privind securitatea naţională în termen de 36 de luni de la publicarea prezentei hotărâri."2. În anexă, la punctul 10, domnul senator ilie sârbu, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat ...

Monitorul Oficial 392 bis din 03 Iunie 2011 (M. Of. 392 bis/2011)

 PROCEDURĂ din 27 mai 2011 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului PS-04.03*) EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 bis din 3 iunie 2011

──────────aprobată prin decizia nr. 102 din 27 mai 2011, publicată în monitorul oficial nr. 392 din 3 iunie 2011.──────────1. obiectivul programului1.1. programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, denumită în continuare agenţie, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile hotărârii guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 388 din 02 Iunie 2011 (M. Of. 388/2011)

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016