Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROCEDURĂ din 27 mai 2011 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului PS-04.03*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 mai 2011  de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului PS-04.03*)    Twitter Facebook
Cautare document

 PROCEDURĂ din 27 mai 2011 de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului PS-04.03*)

EMITENT: Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 392 bis din 3 iunie 2011
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 102 din 27 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 3 iunie 2011.
──────────
    1. Obiectivul programului
    1.1. Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin implicarea în astfel de activităţi a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi speciale, şomeri, etc.) în toate zonele ţării.

    1.2. Programul urmăreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:
    a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
    b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
    c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
    d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii, inclusiv prin intermediul comerţului electronic;
    e) creşterea gradului de informatizare a operatorilor economici, care desfăşoară activităţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului;
    f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiţionale.

    1.3. În cadrul Programului, înţelesul unor termeni este definit astfel:
    a) produsele şi serviciile meşteşugăreşti, de mică industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a meşteşugarului sau artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul că:
    - sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;
    – natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;
    – cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;
    – produse şi servicii cu valoare artistică, dar şi utilitară, adaptată la cerinţele vieţii moderne, dar care păstrează specificul execuţiei manuale.

    b) produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.

    1.4. Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*1) şi 88*2) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    1.5. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*3) şi 88*4) din Tratatul ajutoarelor de minimis.
    *3) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *4) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    1.6. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul programului
    Bugetul Programului pentru anul 2011 este de 1.000.000 lei pentru acordarea de AFN şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/27 la Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011.
    Pentru anul 2011, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de AFN pentru un număr de minimum 25 operatori economici.

    3. Beneficiarii eligibili
    Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;
    c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.


    4. Criterii de eligibilitate
    Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii:
    a) au capital social integral privat;
    b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
    c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;
    d) au cel puţin un an de activitate la data solicitării acordului de principiu pentru finanţare, iar la momentul înscrierii on-line codul CAEN pe care accesează Programul, principal sau secundar, este autorizat de cel puţin 6 luni, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor, care păstrează specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor, care presupun un număr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;
    f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
    g) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    h) au obţinut cel puţin 7 puncte în urma evaluării formularului de preselecţie, conform modelului şi criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta Procedură;
    i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.
    k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.


    5. În cadrul programului nu se acordă AFN pentru:
    - societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182, în cazul solicitării de finanţare pentru activităţile de la punctul 6 subpunctele 6.1 lit. d);
    – societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 78); activităţi de studii de piaţă şi de sondaj (cod CAEN 7320);
    – activităţile legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;
    – activităţile de pescuit şi acvacultură acoperite de Regulamentul CE nr. 104/2000 asupra organizării comune a pieţelor produselor din pescuit şi acvacultură;
    – activităţile de procesare şi marketing al produselor agricole listate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:
    a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

    – activităţile legate de export către state terţe sau state membre şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    – ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    – agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
    – ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
    De asemenea, nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului, operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro echivalentul în lei.

    6. Tipuri de ajutor financiar
    6.1. (1) Prin Program se asigură ajutor financiar pentru următoarele categorii de activităţi:
    a) participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;
    b) participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;
    c) instruire în domeniile de artă populară şi meşteşug*5);
    *5) Instruire în domeniile de artă populară şi meşteşug se referă la cursuri de confecţii textile şi tricotaje - covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; cursuri de împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; cursuri de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălelor, curs pentru prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; cursuri de restaurare; cursuri de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, curs creaţie bijuterii.
    Cursurile menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.

    d) elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
    e) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic;
    f) promovarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal;
    g) vânzarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal, prin achiziţionarea unui soft specific necesar înfiinţării unui magazin on-line;
    h) achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
    i) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).
    j) mijloace de transport auto pentru mărfuri (subclasa 2.3.2.2, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare)
    k) consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)*6)
    *6) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare.


    (2) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie să aibă fără TVA, o valoare mai mare sau egală cu 1.800 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Furnizorul de bunuri şi servicii trebuie să aibă codul CAEN autorizat de cel puţin 6 luni conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pe activitatea pentru care furnizează bunurile sau serviciile respective.
    (3) Beneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.
    (4) Cheltuielile aferente TVA, taxelor, avizelor, comisioanelor, ambalajulului, transportului şi punerii în funcţiune, nu sunt eligibile în cadrul acestui Program.

    6.2. Valoarea maximă a finanţării pentru fiecare dintre tipurile de ajutor financiar precizate la pct. 6.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedură.
    6.3. Valoarea AFN acordată beneficiarilor selectaţi pentru activităţile menţionate la pct. 6.1 este egală cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fără să depăşească suma de 40.000 lei pentru fiecare beneficiar;
    6.4. De asemenea, nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
    6.5. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile.
    6.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.
    6.7. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C., bunurile achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul Programului. Originalul poliţei de asigurare va fi păstrat pe durata menţionată mai sus la sediul O.T.I.M.M.C..
    6.8. Achiziţionarea în condiţii de piaţă.
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.


    7. Modalitatea de derulare a programului
    7.1. Programul se finanţează din bugetul alocat Agenţiei pe anul 2011.
    7.2. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii operaţionale de înscriere on-line şi de înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobate de către Preşedintele Agenţiei. În acest sens, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea de Coordonare a Registrului Unic Electronic, denumită în continuare UCRUE, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    7.3. Agenţia administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul O.T.I.M.M.C. şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.4. Agenţia, prin O.T.I.M.M.C., demarează implementarea Programului în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    7.5. Beneficiarii eligibili trebuie să se înscrie şi să obţină un acord de principiu pentru finanţare în cadrul Programului, înainte de desfăşurarea activităţilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedură şi de efectuare a plăţilor.
    7.6. Perioada de înregistrare a formularelor de preselecţie va fi de 5 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la subpct. 7.4.
    7.7. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (Anexa nr. 2 la prezenta Procedură), conform aplicaţiei software administrată de Agenţie, care va fi disponibilă pe pagina de web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, începând cu ora 10.00 timp de 5 zile de la demararea implementării Programului până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea bugetului.
    7.8. Aplicaţia software, va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, conţinând numărul de înregistrare obţinut şi datele corespunzătoare completate de către acesta.
    7.9. Formularul de preselecţie corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul nepermiţând înregistrarea de două ori a aceluiaşi operator economic.
    7.10. După expirarea termenului de înregistrare on-line (subpct.7.7) şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma selectării solicitanţilor, Agenţia va publică pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, în termen de 1 zi lucrătoare, lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale, va prevala numărul de înregistrare on-line.
    7.11. Agenţia, prin O.T.I.M.M.C., va face cunoscută lista cu solicitanţii declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţării în cadrul Programului, pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C. se constituie: Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumită în continuare UPSEC, Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR şi Unitatea de Plată, denumită în continuare UP, al căror număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C..
    UPSEC din cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C., va transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea listei cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora la evaluare.

    7.12. (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluare, solicitanţii înscrişi în cadrul Programului au obligaţia depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedură), însoţită de documentele justificative, îndosariate conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta Procedură, la sediul O.T.I.M.M.C. de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (Anexa nr. 11 la prezenta Procedură).
    (2) Nedepunerea cererii şi a documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevăzut atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.

    7.13. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor
    (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii;
    (2) Astfel, solicitantul se poate adresa O.T.I.M.M.C. - UPSEC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de respingere;
    (3) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale operatorului economic;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

    (4) Termenul de soluţionare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei;
    (5) Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax şi e-mail.
    (6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul fiecărui O.T.I.M.M.C. o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.
    (7) Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C..


    8. Documente justificative
    8.1. Pentru beneficiarii eligibili prevăzuţi la pct. 3 lit. a) şi c), Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedură), va fi însoţită de următoarele documente justificative, îndosariate:
    a) certificat constatator în original, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai operatorului economic, structura acţionariatului, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, sediul social, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunităţile sau alte sedii secundare ale societăţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), sedii şi/sau activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 pentru codul CAEN pe care accesează Programul; data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii).
    b) copie certificată a certificatului de înregistrare.
    c) copie certificată a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, după caz şi care va trebui să cuprindă, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, următoarele menţiuni: denumirea asociaţiei/fundaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Aceleaşi condiţii sunt valabile şi în cazul constituirii filialelor;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2010 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare) conform Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 la prezenta Procedură, excepţie făcând asociaţiile profesionale şi fundaţiile;
    e) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    f) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţă în care se menţionează că firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare de taxe în cadrul administraţiei locale respective (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare); solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    g) situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici(Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale) (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 31 decembrie 2010, în copie certificată
    h) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite să semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare;
    i) formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line;
    j) împuternicirea persoanei care semnează Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, dacă este cazul;
    k) opisul cu documentele depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta Procedură.

    8.2. Pentru beneficiarii eligibili prevăzuţi la pct. 3 lit. b, Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedură) va fi însoţită de următoarele documente justificative, îndosariate:
    a) copie certificată a autorizaţiei de funcţionare emisă de unităţile administrativ-teritoriale şi a certificatului de înregistrare sau certificatul constatator în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai operatorului economic, structura acţionariatului, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, sediul social, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunităţile sau alte sedii secundare ale societăţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii);
    b) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2010 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare) conform Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 la prezenta procedură;
    c) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, emise conform prevederilor legale atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare.
    Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

    d) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţă în care se menţionează că firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare de taxe în cadrul administraţiei respective (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare); solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    e) declaraţie de impunere pe venitul realizat în anul fiscal anterior, înregistrată la administraţia finanţelor publice, în copie certificată;
    f) copie certificată a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei fizice autorizate, al/a titularului întreprinderii individuale sau a/al reprezentantului întreprinderii familiale sau a persoanei împuternicite să semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare dacă se desemnează un împuternicit, după caz;
    g) împuternicirea persoanei care semnează Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, dacă este cazul;
    h) formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line;
    i) opisul tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta procedură.

    8.3. (1) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată către bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, atât pentru sediul social/profesional, unde este cazul, cât şi pentru toate punctele de lucru), trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.
    (2) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 8.1, respectiv 8.2, în conformitate cu opisul din secţiunea A, Anexa nr. 10 la prezenta procedură, vor fi depuse în plic sigilat, la sediul O.T.I.M.M.C. de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă (Anexa nr. 11- Lista sediilor O.T.I.M.M.C.).
    (3) Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare: un original şi 2 copii certificate. Cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediul O.T.I.M.M.C. în termenul precizat la pct. 7.12.(1).
    (4) Pe plicul sigilat de către solicitant se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    Destinatar:
    - O.T.I.M.M.C. - adresa (Anexa nr. 11 la prezenta Procedură);
    – UPSEC - pentru "Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului"

    Expeditor:
    - denumirea completă a firmei solicitante;
    – nr. de înregistrare în registrul comerţului;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa solicitantului, inclusiv judeţul;
    – numărul de înregistrare obţinut la înscrierea în Registrul Unic Electronic al Programului.


    (5) Formularul Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi obţinut atât de la sediul O.T.I.M.M.C., cât şi de pe pagina de internet, la adresa www.aippimm.ro;
    (6) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completează prin tehnoredactare în limba română şi poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia. Cererile şi toate celelalte documente (copii certificate, declaraţii pe propria răspundere, etc.) vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    (7) Prin copie certificată, în cadrul prezentului Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea "conform cu originalul".
    (8) Toată corespondenţa între întreprinderea solicitantă şi Agenţie/O.T.I.M.M.C. va purta menţiunea " completare la dosarul nr...... " şi va fi depusă la sediul O.T.I.M.M.C..


    9. Evaluarea şi selecţia solicitanţilor
    9.1. Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face de către UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii operaţionale de evaluare şi selecţie a Programului aprobată prin Decizia Preşedintelui Agenţiei. Plicul sigilat conţinând Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, va fi înregistrat la sediul O.T.I.M.M.C., în Registrul Unic Electronic al Programului, constituit la nivel naţional, administrat de Agenţie, menţionându-se data şi numărul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de către solicitant.
    9.2. (1) Solicitările vor fi evaluate şi selectate pentru finanţare pe baza verificării Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor prevăzute la pct. 8.1, respectiv 8.2, privind conformitatea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor eligibile, în limita bugetului alocat Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea şi înregistrarea documentaţiei.
    (2) Fiecare O.T.I.M.M.C. - UPSEC, va efectua procesul de evaluare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de toate documentele justificative, în ordinea înregistrării documentelor în Registrul Unic Electronic al Programului.

    9.3. După finalizarea evaluării, UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va transmite prin fax sau e-mail următoarele:
    - Notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa nr.5 la prezenta Procedură) pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, urmând ca în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare (Anexa nr. 13 la prezenta Procedură);
    – Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se depun în 48 de ore de la înştiinţare la sediul O.T.I.M.M.C.;
    – Scrisoare de respingere de la finanţare solicitanţilor care au depus documentaţia incompletă şi/sau incorectă, au declarat în formularul de preselecţie on-line informaţii care nu sunt corecte/reale fapt ce a condus la obţinerea unui punctaj mai mare faţă de cel real, nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat sau nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 4 la prezenta procedură.


    10. Acordarea AFN
    10.1. AFN va fi eliberată solicitanţilor care au semnat contractul de finanţare, după ce aceştia au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata cheltuielilor eligibile aferente acesteia/acestora, în conformitate cu Notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare şi în baza contractului de finanţare semnat între părţi.
    10.2. Acordarea AFN se face pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN (Anexa nr. 7 la prezenta Procedură), pe care solicitantul selectat trebuie să o depună la sediul O.T.I.M.M.C., împreună cu următoarele documente justificative îndosariate:
    a) Formularul de decont prevăzut în Anexa nr. 8 la prezenta Procedură;
    b) Documente justificative în original şi o fotocopie certificată pentru decont prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedură, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont, fotocopiile având pe ele menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului;
    c) copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere/extrasului contului deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată;
    d) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2011, către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul O.T.I.M.M.C., conform anexei nr. 9 la prezenta Procedură;
    e) declaraţie pe propria răspundere, că activele achiziţionate sunt noi şi că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copie certificată a fişei de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia, dacă este cazul;
    g) contract de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program;
    h) opisul care să cuprindă toate documentele depuse în vederea eliberării AFN, secţiunea B din Anexa nr. 10 la prezenta Procedură;
    i) dosarul de achiziţie conform pct. 6.8.

    10.3. Cererea-tip de eliberare a AFN, împreună cu documentele aferente, se va depune o singură dată, după ce se vor fi efectuat toate activităţile pentru care s-a solicitat finanţarea.
    10.4. Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 (trei) exemplare:
    - un original şi două fotocopii certificate; cele 3 exemplare ale dosarelor, vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile O.T.I.M.M.C..
    Destinatar:
    - O.T.I.M.M.C. - adresa;
    – UPSEC - pentru "Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului".

    Expeditor:
    - denumirea completă a firmei solicitante;
    – nr. de înregistrare în registrul comerţului;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma AFN solicitată;
    – adresa solicitantului, inclusiv judeţul;
    – numărul de înregistrare obţinut la înscrierea în Registrul Unic Electronic al Programului.


    10.5. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, până la data specificată în contractul de finanţare, dar nu mai târziu de 15.11.2011.
    Nerespectarea datei specificate la art. 4 din contractul de finanţare atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.
    Termenul de 40 de zile lucrătoare se poate prelungi numai cu acordul UPSEC O.T.I.M.M.C. pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant, o singură dată, a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile înaintea expirării termenului prevăzut în contract.
    Durata prelungirii nu poate depăşi termenul limită de efectuare a cheltuielilor, adică 15 noiembrie 2011.

    10.6. Beneficiarii sunt obligaţi să depună Cererea-tip de eliberare AFN pentru toate activităţile în termen de maximum 5 de zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct. 10.5. dar nu mai târziu de 22.11.2011. Pentru activităţile prevăzute la pct. 6.1. lit. a), b) şi c) termenul limită de efectuare a cheltuielilor este 15 noiembrie 2011, iar termenul limită de depunere a Cererii-tip de eliberare AFN este 22 noiembrie 2011.
    10.7. UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va evalua Cererea-tip de eliberare AFN împreună cu documentele aferente în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN.
    10.8. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul O.T.I.M.M.C. se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, a cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C..
    10.9. În vederea monitorizării impactului programului, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea Informare, Monitorizare Impact Program, denumită în continuare UIMIP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    10.10. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C. în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului conform procedurii operaţionale de monitorizare, control şi raportare, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    10.11. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul O.T.I.M.M.C. o Unitate de Plată, denumită în continuare UP, a cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C.
    10.12. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC şi UMCR, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul O.T.I.M.M.C., conform procedurii operaţionale de plată.
    10.13. Decontarea se face într-o singură tranşă pentru toate activităţile. În situaţia în care beneficiarul Programului a participat la mai multe târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici, va efectua decontul după desfăşurarea ultimului eveniment de acest fel, dar fără a depăşi termenul prevăzut la subpct. 10.6.
    10.14. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    10.15. (1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecărui O.T.I.M.M.C., exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau în conturi deschise la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată.
    (2) În situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Agenţia şi/sau O.T.I.M.M.C. poate refuza plata AFN.
    (3) O.T.I.M.M.C. nu poate acorda plata AFN parţială sau în avans.

    10.16. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 6.1. lit. k.
    10.17. Beneficiarii eligibili nu pot schimba, la achiziţionare, bunurile/serviciile pentru care au primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare.
    10.18. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor la solicitarea expresă a acestora prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediile O.T.I.M.M.C. după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând AFN.

    12. Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare
    12.1. În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. a transmis solicitanţilor Notificare (Anexa nr. 5 la prezenta Procedură), conform contractului de finanţare semnat, aceştia au obligaţia de a transmite la O.T.I.M.M.C. prin fax şi/sau e-mail, cererea-tip de renunţare totală/parţială a finanţării pentru care există acord de principiu, conform Anexei nr. 6 la prezenta Procedură.
    12.2. Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate, în urma cererii de renunţare parţială a finanţării formulate conform alin. (1).
    12.3. În cursul derulării Programului, nu se admit suplimentări de finanţare pentru activităţile notificate.
    12.4. Cererea-tip de renunţare totală/parţială a finanţării, pentru care există acordul de principiu, se completează în limba română şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil. Completarea acestei cereri se face prin tehnoredactare.

    11. Monitorizare şi Control
    11.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului, se va face de către UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii operaţionale de monitorizare şi control a Programului aprobată de către Preşedintele Agenţiei.
    11.2. Reprezentanţii O.T.I.M.M.C. au dreptul să verifice, în baza unei notificări prealabile, atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului O.T.I.M.M.C. asupra utilizării AFN acordate prin acest Program.
    11.3. Verificarea la faţa locului, vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile în original întocmite în baza acestei proceduri, facturile, poliţa de asigurare a bunurilor achiziţionate, precum şi dosarul de achiziţie prevăzut la pct. 6.8.
    În urma efectuării controlului la faţa locului, se întocmeşte un proces verbal de constatare în două exemplare unul rămâne la O.T.I.M.M.C. şi celălalt este înmânat beneficiarului de AFN.

    11.4. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi O.T.I.M.M.C. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru obţinerea AFN-ului sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în Contractul de finanţare şi prezenta procedură, UMCR va înştiinţa şi va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totală sau parţială a ajutorului financiar nerambursabil şi va anunţa Agenţia că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis.
    (1) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind Codul de Procedură Fiscală. Calculul sumelor datorate, se efectuează în termen de 30 de zile de la data constatării acestora de către O.T.I.M.M.C.
    (2). Înscrisurile întocmite de O.T.I.M.M.C.., prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
    (3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţă se comunică debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
    (4) Titlurile de creanţă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., în vederea înscrierii debitului în evidenţe după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac sau după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Titlurile de creanţă se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
    (6) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei.

    11.5. Pentru neplata la scadenţă a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuţi la pct. 3 datorează obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare a datei scadente şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    11.6. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculează de către Agenţie, de la data scadenţei şi până la data comunicării către organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit subpct. 11.4. aliniatul (4) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea.
    11.7. Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţă prevăzute la subpct. 11.4. aliniatul (3) şi subpct. 11.5. se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
    11.8. (1) În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la subpct. 11.4. aliniatul (3) şi subpct. 11.5 şi netransmise A.N.A.F. în condiţiile subpct. 11.4. alin. (4) se efectuează de O.T.I.M.M.C.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile aliniatului (1), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la subpct. 11.4. aliniatul (3) şi subpct. 11.5., transmise A.N.A.F. în condiţiile subpct. 11.4. aliniatul (4) se efectuează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele sale subordonate.

    11.9. Sumele încasate potrivit subpct. 11.8. constituie venituri ale bugetului de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    11.10. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participării la acest Program către UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştă a formularului de raportare tehnică prevăzut în Anexa nr. 9 la prezenta Procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 - 30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către Agenţie, o perioadă de 3 ani de la data constatării.

    11.11. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C., cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN.
    11.12. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

    13. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    13.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    13.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    13.3. Agenţia va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007. De asemenea, Agenţia, va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.
    13.4. Pe baza unei cereri scrise, Agenţia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    13.5. Agenţia prin O.T.I.M.M.C. va informa în scris prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*7) şi 88*8) Tratatului CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
    *7) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *8) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    13.6. Agenţia prin O.T.I.M.M.C., va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
    13.7. Agenţia va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de O.T.I.M.M.C., astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Agenţie timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    13.8. Pentru realizarea acestei evidenţe, O.T.I.M.M.C. vor transmite către Agenţie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
    13.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    13.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

    14. Confidenţialitate
    14.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    14.2. Agenţia şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    15. Precizări
    15.1. Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării AFN în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011.
    15.2. Prezenta procedură se aprobă prin Decizia Preşedintelui Agenţiei şi se publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

    la procedură PS-04.03.01
    Activităţile de susţinere a meşteşugurilor şi artizanatului
    şi cheltuielile eligibile aferente, care constituie
    obiectul finanţării

┌───┬─────────────────┬──────────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Documente │
│ │ │ │ │justificative în │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │Valoarea │certificată │
│Nr.│Activitatea │Cheltuieli │maximă a │pentru decont │
│Crt│eligibilă │eligibile │finanţării │(fotocopie cu │
│ │ │ │pe │semnătura şi │
│ │ │ │activităţi │ştampila │
│ │ │ │ │solicitantului şi cu│
│ │ │ │ │menţiunea "conform │
│ │ │ │ │cu originalul") │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1.Contract cu │
│ │ │> taxa de │ │organizatorul │
│ │ │participare; │ │târgului/ │
│ │ │> închiriere │ │expoziţiei; │
│ │Participări la │stand; │ │2.Ordin de │
│ │târguri şi │> amenajare │ │deplasare; │
│ │expoziţii, │stand; │ │3.Factură fiscală; │
│ │organizate în │> │ │4.Documente de plată│
│1. │ţară, cu stand │transportul*1)│15.000 lei │- bilete pentru │
│ │propriu sau în │> cazarea*1) │ │mijloacele de │
│ │asociere cu alţi │pe │ │transport; │
│ │operatori │perioada │ │5.Foaie de parcurs │
│ │economici │târgului │ │(dacă este cazul); │
│ │ │> transport │ │6.Ordine de plată/ │
│ │ │mostre; │ │chitanţe; │
│ │ │ │ │7.Copie de pe │
│ │ │ │ │extrasul de cont. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1.Contract cu │
│ │ │ │ │organizatorul │
│ │ │ │ │târgului/ │
│ │ │ │ │expoziţiei; │
│ │ │ │ │2.Ordin de │
│ │ │ │ │deplasare; │
│ │ │ │ │3.Factură │
│ │ │ │ │fiscală*3); │
│ │ │ │ │4.Documente plată - │
│ │ │> taxă de │ │bilete pentru │
│ │ │participare; │ │mijloacele de │
│ │Participări la │> închiriere │ │transport; │
│ │târguri şi │stand; │ │5.Asigurare auto │
│ │expoziţii │> amenajare │ │(dacă este cazul); │
│ │internaţionale, │stand; │ │6.Foaie de parcurs │
│2. │organizate în │> │30.000 lei │(dacă este cazul); │
│ │străinătate, cu │transport*2); │ │7.Ordine de plată/ │
│ │stand propriu sau│> cazare*2) pe│ │chitanţe; │
│ │în asociere cu │perioada │ │8.Dispoziţii de │
│ │alţi operatori │târgului; │ │plată valutară │
│ │economici; │> transport │ │externă; │
│ │ │mostre; │ │9.Declaraţie de │
│ │ │ │ │export temporar │
│ │ │ │ │(pentru mostre); │
│ │ │ │ │10.Copie de pe │
│ │ │ │ │extrasul de cont; │
│ │ │ │ │11.Traduceri │
│ │ │ │ │legalizate pentru │
│ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │redactate în limbi │
│ │ │ │ │străine. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1.Contractul cu │
│ │ │ │ │furnizorul de │
│ │ │ │ │instruire, şcoli │
│ │ │ │ │populare de │
│ │ │ │ │artă, muzee de │
│ │ │ │ │etnografie, │
│ │ │ │ │asociaţii de artă │
│ │ │ │ │populară şi │
│ │ │ │ │meşteşuguri*4). │
│ │ │ │ │2.Copie după │
│ │ │ │ │certificatul de │
│ │ │ │ │înregistrare al │
│ │ │ │ │furnizorului de │
│ │ │ │ │instruire, cu │
│ │ │ │ │menţiunea codului │
│ │ │ │ │CAEN care să │
│ │ │ │ │demonstreze │
│ │ │ │ │autorizarea │
│ │ │ │ │desfăşurării │
│ │ │> Taxă de │ │activităţii de │
│ │ │participare │ │instruire(dacă este │
│ │Instruire în │la cursuri │10.000 pe │cazul). │
│3. │domeniile de artă│pentru │beneficiar │3.Original şi copie │
│ │populară şi │salariaţii │1.000 pe │după fişa de │
│ │meşteşug │persoanei │cursant │prezenţă la curs, în│
│ │ │juridice │ │care │
│ │ │aplicante. │ │vor fi menţionate: │
│ │ │ │ │numele furnizorului,│
│ │ │ │ │cursul, perioada, │
│ │ │ │ │numele │
│ │ │ │ │participanţilor, │
│ │ │ │ │CNP-ul, semnătura │
│ │ │ │ │participanţilor │
│ │ │ │ │4.Factură fiscală; │
│ │ │ │ │5.Instrumente de │
│ │ │ │ │plată (ordine de │
│ │ │ │ │plată/chitanţă/filă │
│ │ │ │ │CEC/ │
│ │ │ │ │foaie de vărsământ, │
│ │ │ │ │bilet la ordin); │
│ │ │ │ │6.Copie de pe │
│ │ │ │ │extrasul de cont; │
│ │ │ │ │7.Procesul verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │instruire. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Elaborarea şi │Elaborarea şi │ │ │
│ │producţia de │producţia │ │1. Contractul de │
│ │materiale │materialelor │ │furnizare*6); │
│ │tipărite de │de promovare: │ │2. Factură fiscală; │
│ │promovare │a) pliante/ │ │3. Ordine de plată/ │
│4. │a produselor de │mape; │4.000 lei │chitanţe; │
│ │artă populară, │b) broşuri; │ │4. Copie de pe │
│ │artizanat şi a │c) cataloage; │ │extrasul de cont; │
│ │meşteşugurilor pe│d) afişe; │ │5. Mostre pentru │
│ │suport hârtie şi │e) bannere; │ │materialele de │
│ │pe suport │f) CD-uri; │ │promovare realizate.│
│ │electronic;*5) │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Realizarea unui │ │ │ │
│ │site (în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │inexistenţei │● Elaborarea │ │ │
│ │altuia │de pagini │ │ │
│ │deţinut de │WEB pentru │ │1. Contract de │
│ │acelaşi operator │prezentarea │ │prestări servicii*7)│
│ │economic) pentru │activităţii │ │2. Facturi fiscale/ │
│ │prezentarea │solicitantului│ │chitanţe în original│
│5. │activităţii │şi a │5.000 lei │şi copie │
│ │solicitantului şi│produselor sau│ │certificată; │
│ │a │serviciilor │ │3. Ordine de plată/ │
│ │produselor sau │promovate; │ │chitanţe; │
│ │serviciilor │● taxa de │ │4. Copie de pe │
│ │promovate, în │achiziţionare │ │extrasul de cont. │
│ │limba română şi │a domeniului │ │ │
│ │cel puţin într-o │Internet. │ │ │
│ │limbă de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │internaţională. │ │ │ │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │Promovarea │ │ │1. Contract de │
│ │on-line a │> promovarea │ │prestări servicii*8)│
│ │produselor cu │on-line │ │2. Facturi fiscale/ │
│6. │specific │pe alte │1.500 lei │chitanţe; │
│ │meşteşugăresc şi │site-uri │ │3. Ordine de plată; │
│ │artizanal │ │ │4. Copie de pe │
│ │ │ │ │extrasul de cont. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1.Contract de │
│ │ │ │ │prestări servicii; │
│ │ │ │ │2.Facturi fiscale/ │
│ │ │ │ │chitanţe; │
│ │ │ │ │3.Ordine de plată; │
│ │ │ │ │4.Copie de pe │
│ │ │ │ │extrasul de cont. │
│ │ │ │ │Dovada că firma │
│ │ │● înfiinţarea │ │cumpărătoare are │
│ │ │unui │ │licenţă pentru │
│ │ │magazin online│ │software │
│ │Achiziţionarea │(cumpărare │ │achiziţionat, │
│ │unui soft │domeniu │ │contractul de │
│7. │specific │web, crearea │8.000 lei │achiziţie a │
│ │pentru magazin │site- │ │software, tradus │
│ │on-line │ului care │ │în limba română şi │
│ │ │susţine │ │legalizat, dacă este│
│ │ │magazinul │ │cazul, factura │
│ │ │virtual │ │fiscală, tradusă în │
│ │ │ │ │limba română şi │
│ │ │ │ │legalizată, dacă │
│ │ │ │ │este │
│ │ │ │ │cazul, copia │
│ │ │ │ │manualului de │
│ │ │ │ │utilizare a softului│
│ │ │ │ │(pentru │
│ │ │ │ │licenţe); │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │3. Instrumente de │
│ │Achiziţionarea de│ │ │plată (ordine de │
│ │calculatoare │ │ │plată/chitanţă/cotor│
│ │(tip PC şi/sau │ │ │filă CEC/ foaie de │
│ │sisteme │ │ │vărsământ/bilet la │
│ │portabile, │● │ │ordin/dispoziţii │
│ │formate din: │achiziţionarea│ │de plată externe în │
│ │unitate centrală,│de │ │cazul │
│8. │monitor, │calculatoare │10.000 lei │importurilor,traduse│
│ │imprimantă │(tip PC │ │în limba │
│ │/ │şi/sau sisteme│ │română şi │
│ │multifuncţională,│portabile); │ │legalizate), │
│ │licenţe │ │ │original şi copie │
│ │necesare │ │ │certificată, │
│ │desfăşurării │ │ │după caz; │
│ │activităţii). │ │ │4. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │Copie certificată de│
│ │ │ │ │pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a │
│ │ │ │ │activului │
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, │
│ │Achiziţionarea de│ │ │original şi copie │
│ │diverse scule, │ │ │certificată; │
│ │dispozitive, │ │ │3. Instrumente de │
│ │echipamente, │ │ │plată (ordine de │
│ │utilaje, maşini │ │ │plată/chitanţă/cotor│
│ │necesare pentru │ │ │filă CEC/foaie de │
│ │desfăşurarea │ │ │vărsământ/bilet la │
│ │activităţii │ │ │ordin/dispoziţii │
│ │(exceptând │Cheltuieli │ │de plată externe în │
│9. │liniile │pentru │40.000 lei │cazul importurilor, │
│ │tehnologice │achiziţionare;│ │traduse în limba │
│ │care nu mai │ │ │română şi │
│ │permit păstrarea │ │ │legalizate), │
│ │specificului │ │ │original şi copie │
│ │execuţiei │ │ │certificată, │
│ │predominant │ │ │după caz; │
│ │manuale a │ │ │4. Copie certificată│
│ │produselor finite│ │ │după extrasul de │
│ │sau serviciilor │ │ │cont; │
│ │prestate) │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a │
│ │ │ │ │activului │
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării. │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Certificatul de │
│ │ │ │ │garanţie, original │
│ │ │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată; │
│ │ │ │ │2. Factură fiscală │
│ │ │ │ │detaliată, pe │
│ │ │ │ │componente şi │
│ │ │ │ │preţuri, │
│ │ │ │ │original şi copie │
│ │ │ │ │certi copie │
│ │Achiziţionarea de│ │ │certificată; │
│ │mijloace de │ │ │3. Instrumente de │
│ │transport marfă │ │ │plată (ordine de │
│ │(subclasa │ │ │plată/chitanţă/cotor│
│ │2.3.2.2, conform │ │ │filă CEC/ foaie de │
│ │Hotărârii │ │ │vărsământ/bilet la │
│ │Guvernului nr. │ │ │ordin/dispoziţii │
│ │2139/2004 pentru │ │ │de plată externe în │
│ │aprobarea │Cheltuieli │ │cazul │
│10.│catalogului │pentru │40.000 lei │importurilor,traduse│
│ │privind │achiziţionare │ │în limba │
│ │clasificarea │ │ │română şi │
│ │şi duratele │ │ │legalizate), │
│ │normale de │ │ │original şi copie │
│ │funcţionare a │ │ │certificată, │
│ │mijloacelor fixe,│ │ │după caz; │
│ │cu modificările │ │ │4. Copie certificată│
│ │şi completările │ │ │după extrasul de │
│ │ulterioare); │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │de pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a │
│ │ │ │ │activului │
│ │ │ │ │achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare│
│ │ │ │ │al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al │
│ │ │ │ │amortizării, după │
│ │ │ │ │caz; │
├───┼─────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │1. Contractul de │
│ │ │ │ │prestări servicii cu│
│ │ │ │ │consultantul; │
│ │ │ │ │2. Copie după │
│ │ │ │ │certificatul de │
│ │ │ │ │înregistrare al │
│ │ │ │ │furnizorului │
│ │ │ │ │de consultanţă, cu │
│ │Achiziţionarea de│ │ │menţiunea codului │
│ │servicii de │ │ │CAEN clasa 70; │
│ │consultanţă │● Tarif de │ │3. Factură fiscală, │
│ │primită în scopul│consultanţă, │Maximum │în original şi copie│
│ │întocmirii │cu │10% din │certificată; │
│ │documentaţiei în │menţionarea │valoarea │4. Instrumente de │
│11.│vederea obţinerii│documentaţiei │eligibilă │plată (ordine de │
│ │finanţării în │elaborate în │a │plată/chitanţă/cotor│
│ │cadrul │cadrul │proiectului│filă CEC/ foaie de │
│ │programului şi a │contractului │(fără TVA) │vărsământ/bilet la │
│ │implementării │ │ │ordin), original │
│ │proiectului.*9) │ │ │şi copie │
│ │ │ │ │certificată, după │
│ │ │ │ │caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificată│
│ │ │ │ │după extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Proces-verbal │
│ │ │ │ │privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de │
│ │ │ │ │consultanţă. │
└───┴─────────────────┴──────────────┴───────────┴────────────────────┘

    *1) Va fi decontată 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în H.G. nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaţării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare privind drepturile băneşti ale personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se decontează numai transportul până la/de la destinaţia unde se desfăşoară târgul/expoziţia - exclusiv transportul în localitate.
    *2) Va fi decontată 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. Se decontează numai transportul până la/de la destinaţia unde se desfăşoară târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate (obligatoriu se va anexa şi contractul de închiriere ce atestă participarea la eveniment).
    *3) În cazul facturilor de cazare, atât pentru târgurile naţionale cât şi internaţionale, acestea trebuie să fie emise de unităţi de cazare cu menţiunea categoriei acestora şi numele persoanelor cazate.
    *4) În contract vor fi menţionate: perioada desfăşurării cursurilor, tematica cursurilor, numărul persoanelor instruite, taxa cursului.
    *5) Materialele promoţionale vor fi realizate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională
    *6) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii şi limba/limbile în care se realizează materialele promoţionale, precum şi, informaţii privind: caracteristicile materialelor realizate, tirajul şi preţul unitar.
    *7) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a activităţii, limbile în care se realizează site-ul şi adresa paginii WEB.
    *8) În contract trebuie să se precizeze site-urile pe care se face promovarea on-line, caracteristicile bannere-lor, perioada postării.
    *9) Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare

    ANEXA 2

    la procedură PS-04.03.02
    FORMULAR DE PRESELECŢIE*1)

┌────────────────────────────────────────┐
│Denumire solicitant*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare la Oficiul │
│Registrului Comerţului*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresa solicitantului*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Judeţul*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Codul poştal*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă de e-mail*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN aferent Programului*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Numele reprezentatului legal*) │
├────────────────────────────────────────┤
│Funcţia reprezentatului legal*) │
├──────────────────────┬─────────────────┤
│Certificat de │Încarcă Browse │
│înmatriculare* │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Obiectivele │ │
│finanţării*) │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Rezultate aşteptate │ │
│după implementarea │ │
│finanţării*) │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Justificarea │ │
│necesităţii finanţării│ │
│nerambursabile*) │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală a │ │
│finanţării - │ │
│(cheltuieli eligibile │ │
│şi neeligibile) lei*) │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea totală │ │
│eligibilă a finanţării│ │
│(lei) * │ │
├──────────────────────┼─────────────────┤
│Valoarea AFN(lei)* │ │
├───────┬──────────────┴───┬───────┬─────┤
│Nr. │Criterii │Punctaj│Total│
│Crt. │ │ │ │
├───────┴──────────────────┴───────┼─────┤
│A - Categoria beneficiarilor │ │
├──┬────┬──────────────────┬───────┼─────┤
│ │ │Persoane fizice │ │ │
│ │ │autorizate, │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │individuale, │ │ │
│ │ │întreprinderi │ │ │
│A │1 │familiale/ │3 │ │
│ │ │asociaţii │ │ │
│ │ │familiale, │ │ │
│ │ │asociaţii │ │ │
│ │ │profesionale, │ │ │
│ │ │fundaţii şi │ │ │
│ │ │microîntreprinderi│ │ │
├──┼────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │2 │Întreprindere mică│2 │ │
├──┼────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │3 │Întreprindere │1 │ │
│ │ │mijlocie │ │ │
├──┴────┴──────────────────┴───────┴─────┤
│Observaţii: La încadrarea întreprinderii│
│se vor avea în vedere prevederile pct. 4│
│din Procedura de implementare, având în │
│vedere numărul de angajaţi din │
│situaţiile financiare la 31 decembrie │
│2010. │
├────────────────────────────────────────┤
│B - Tipul activităţilor ce se │
│intenţionează a fi efectuate │
├──┬────┬──────────────────┬───────┬─────┤
│ │ │Achiziţionarea de │ │ │
│ │ │diverse scule, │ │ │
│ │ │dispozitive, │ │ │
│ │ │echipamente, │ │ │
│ │ │utilaje, maşini │ │ │
│ │ │necesare pentru │ │ │
│ │ │desfăşurarea │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │
│ │ │(exceptând liniile│ │ │
│ │4 │tehnologice care │5 │ │
│ │ │nu mai permit │ │ │
│ │ │păstrarea │ │ │
│ │ │specificului │ │ │
│ │ │execuţiei │ │ │
│ │ │predominant │ │ │
│ │ │manuale a │ │ │
│ │ │produselor │ │ │
│ │ │finite sau │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │
│ │ │prestate) │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Participări la │ │ │
│ │ │târguri şi │ │ │
│ │ │expoziţii │ │ │
│ │ │organizate în │ │ │
│ │5 │ţară, cu stand │5 │ │
│ │ │propriu sau în │ │ │
│ │ │asociere cu alţi │ │ │
│ │ │operatori │ │ │
│ │ │economici │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │participări la │ │ │
│ │ │târguri şi │ │ │
│ │ │expoziţii │ │ │
│ │ │internaţionale, │ │ │
│ │ │organizate în │ │ │
│ │6 │străinătate, cu │5 │ │
│ │ │stand propriu sau │ │ │
│ │ │în │ │ │
│ │ │asociere cu alţi │ │ │
│ │ │operatori │ │ │
│ │ │economici │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Achiziţionarea │ │ │
│ │ │unui soft specific│ │ │
│ │7 │necesar │4 │ │
│ │ │înfiinţării unui │ │ │
│ │ │magazin on-line │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Achiziţionarea de │ │ │
│ │8 │mijloace de │4 │ │
│ │ │transport marfă │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Realizarea unui │ │ │
│ │ │site pentru │ │ │
│ │ │prezentarea │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │
│B │ │solicitantului şi │ │ │
│ │ │a produselor sau │ │ │
│ │ │serviciilor │ │ │
│ │ │promovate, în │ │ │
│ │9 │limba română şi │4 │ │
│ │ │cel puţin într-o │ │ │
│ │ │limbă │ │ │
│ │ │de circulaţie │ │ │
│ │ │internaţională şi │ │ │
│ │ │în condiţiile │ │ │
│ │ │inexistenţei │ │ │
│ │ │altuia deţinut de │ │ │
│ │ │acelaşi operator │ │ │
│ │ │economic │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Promovarea on-line│ │ │
│ │ │a produselor cu │ │ │
│ │10 │specific │4 │ │
│ │ │meşteşugăresc şi │ │ │
│ │ │artizanal │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Instruire în │ │ │
│ │11 │domeniile de artă │3 │ │
│ │ │populară şi │ │ │
│ │ │meşteşug │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Achiziţionarea de │ │ │
│ │ │calculatoare tip │ │ │
│ │ │PC şi/sau sisteme │ │ │
│ │ │portabile, formate│ │ │
│ │ │din: unitate │ │ │
│ │12 │centrală, monitor,│3 │ │
│ │ │imprimantă sau │ │ │
│ │ │multifuncţională, │ │ │
│ │ │precum şi licenţe │ │ │
│ │ │necesare │ │ │
│ │ │desfăşurării │ │ │
│ │ │activităţii │ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Elaborarea şi │ │ │
│ │ │producţia de │ │ │
│ │ │materiale tipărite│ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │promovare a │ │ │
│ │ │produselor de artă│ │ │
│ │ │populară, │ │ │
│ │ │artizanat │ │ │
│ │ │şi a │ │ │
│ │13 │meşteşugurilor pe │3 │ │
│ │ │suport hârtie şi │ │ │
│ │ │pe suport │ │ │
│ │ │electronic; │ │ │
│ │ │redactate în limba│ │ │
│ │ │română şi cel │ │ │
│ │ │puţin │ │ │
│ │ │într-o limbă de │ │ │
│ │ │circulaţie │ │ │
│ │ │internaţională │ │ │
├──┼────┼──────────────────┼───────┴─────┤
│ │ │Consultanta pentru│ │
│ │ │întocmirea │ │
│ │14 │documentaţiei în │ │
│ │ │vederea obţinerii │ │
│ │ │finanţării │ │
├──┴────┴──────────────────┴─────────────┤
│Observaţii: În cazul în care se │
│intenţionează să fie achiziţionate mai │
│multe tipuri de activităţi, punctajul va│
│fi obţinut prin calcularea mediei │
│aritmetice corespunzătoare. Cheltuiala │
│de la punctul 14 este eligibilă, dar nu │
│se punctează. │
├──────────────────────────────────┬─────┤
│C - întreprinderea a mai │ │
│beneficiat de finanţare în cadrul │ │
│programului │ │
│în ultimii 3 ani │ │
├──┬────┬──────────────────┬───────┼─────┤
│ │ │A mai beneficiat │ │ │
│ │15 │de finanţare în │1 │ │
│ │ │cadrul programului│ │ │
│ ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│C │ │Nu a mai │ │ │
│ │ │beneficiat de │ │ │
│ │16 │finanţare în │5 │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │programului │ │ │
├──┴────┴──────────────────┴───────┼─────┤
│D - Solicitantul a mai implementat│ │
│proiecte de investiţii proprii cu │ │
│finanţare din surse atrase │ │
├──┬────┬──────────────────┬───────┼─────┤
│ │ │Solicitantul a mai│ │ │
│ │ │implementat │ │ │
│ │17 │proiecte de │2 │ │
│ │ │investiţii proprii│ │ │
│ │ │cu finanţare din │ │ │
│ │ │surse atrase │ │ │
│D ├────┼──────────────────┼───────┼─────┤
│ │ │Solicitantul nu a │ │ │
│ │ │mai implementat │ │ │
│ │18 │proiecte de │0 │ │
│ │ │investiţii cu │ │ │
│ │ │finanţare din │ │ │
│ │ │surse atrase │ │ │
├──┴────┴──────────────────┴───────┴─────┤
│Observaţii: Fondurile obţinute prin │
│finanţare din surse atrase reprezintă │
│alte fonduri decât cele proprii ale │
│întreprinderii, cum sunt credite │
│bancare, alocaţii financiare │
│nerambursabile, împrumuturi etc │
├──────────────────────────────────┬─────┤
│Total puncte obţinute. │ │
└──────────────────────────────────┴─────┘

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 15 puncte.
    Punctajul minim care se poate obţine este de 7 puncte.
    La punctaje egale va prevala ordinea de înscriere.
    *1) Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei
    *) Toate câmpurile sunt obligatorii

    ANEXA 3

    la procedură PS-04.03.03
    DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria
    întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    ..........................................................................

    Adresa sediului social
    ..........................................................................

    Codul unic de înregistrare
    ..........................................................................

    Numele şi funcţia
    ..........................................................................
    (Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent)


    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără Anexa nr. 4 la procedură.
    [] Întreprindere parteneră - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legată - se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├──────────┬─────────────┬─────────────┤
│Numărul │Cifra de │ │
│mediu │afaceri │Active totale│
│anual de │anuală netă │(mii lei/mii │
│salariaţi │(mii lei/mii │euro) │
│ │euro) │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │[] Nu │
│exerciţiul financiar │[] Da (în │
│anterior, datele │acest caz │
│financiare au │se va completa│
│înregistrat modificări │şi se │
│care determină │va ataşa o │
│încadrarea │declaraţie │
│întreprinderii într-o │referitoare la│
│altă │exerciţiul │
│categorie (respectiv │financiar │
│microîntreprindere, │anterior │
│întreprindere mică, │| │
│mijlocie sau mare) │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3)
    Numele.......................... Ştampila
    Funcţia:........................
    Semnătura ......................
    Data semnării:..................
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2010.
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

    ANEXA 4

    la procedură PS-04.03.04
    CALCULUL
    pentru întreprinderile partenere sau legate
    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2010 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │Euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate │ │ │ │
│(se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B1 │ │ │ │
│din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate1 în mod│ │ │ │
│proporţional ale│ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este │ │ │ │
│cazul │ │ │ │
│(se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din secţiunea A)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderi- │ │ │ │
│lor legate1 │ │ │ │
│(dacă există) - │ │ │ │
│dacă nu au fost │ │ │ │
│deja incluse │ │ │ │
│prin consolidare│ │ │ │
│la pct. 1 din │ │ │ │
│acest tabel (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B2 din │ │ │ │
│secţiunea B) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 3 - la procedură.
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
    SECŢIUNEA A
    Întreprinderi partenere
    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră -Date de identificare │ │Cifra │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │de │ │
│ │ │ │Numele şi │ │afaceri│Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │anuală │totale│
│Numele sau │Adresa │Cod unic │preşedintelui │mediu │netă │(mii │
│denumirea │sediului│de │consiliului de│anual de │(mii │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│lei/ │mii │
│ │ │ │director │ │mii │Euro) │
│ │ │ │general sau │ │Euro) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    NOTĂ:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ________________________________________________
    Adresa sediului social __________________________________________________
    Codul unic de înregistrare_______________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia ______Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent_____

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2010 │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Numărul │Cifra de │ │
│ │mediu │afaceri │Active │
│ │anual de │anuală │totale*2) │
│ │salariaţi │netă │(mii lei/ │
│ │*1) │(mii lei/ │mii Euro) │
│ │ │mii Euro) │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere . Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
    Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│ │mediu │anuală │totale*3)│
│Procent │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii │ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘


    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
    Tabelul B1

┌─────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numărul │Cifra de │ │
│ │mediu │afaceri │Active │
│ │anual de │anuală │totale │
│ │salariaţi │netă │(mii lei/ │
│ │*5) │(mii lei/ │mii Euro) │
│ │ │mii Euro) │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │Preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │Director │
│ │ │ │general │
│ │ │ │sau echivalent│
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

    NOTĂ:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
    Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│identificare) │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/ │Euro) │
│ │ │mii │ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

    NOTĂ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*6)
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)


    Numele.............................. Ştampila
    Funcţia:............................
    Semnătura ..........................
    Data semnării:......................

    FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din
    tabelul B2, secţiunea B
    (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în
    situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    ________________________________________________________________________

    Adresa sediului social
    ________________________________________________________________________

    Codul unic de înregistrare
    ________________________________________________________________________

    Numele, prenumele şi funcţia
    ________________________________________________________________________
    preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent


    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2010 │
├─────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Numărul │Cifra de │ │
│ │mediu │afaceri │Active │
│ │anual de │anuală │totale │
│ │salariaţi │netă │(mii lei/ │
│ │*7) │(mii lei/ │mii Euro) │
│ │ │mii Euro) │ │
├─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │
└─────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.

    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele............................ Ştampila
    Funcţia:..........................
    Semnătura ........................
    Data semnării:....................

    ANEXA 5

    la procedură PS-04.03.05

┌──────────────────────────────────────┐
│Data: ........................... │
│Numărul notificării: ............ │
└──────────────────────────────────────┘

                                    - NOTIFICARE*1) -
                      privind acordul de principiu pentru finanţare
        DESTINATAR:
        Denumirea solicitantului .................................................
        Data înregistrării .......................................................
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului ....................................
        Codul fiscal (după caz) ..................................................
        Codul unic de înregistrare (după caz) ....................................
        Sediu/Adresa .............................................................
        Tel./fax .................................................................

        Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. ..... din data de ..................., notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

┌──────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea │
│Denumirea │Tipul de cheltuială pentru │finanţării │
│activităţii │care se acordă finanţare │aprobate de│
│ │ │principiu │
│ │ │- lei - │
├──┬───────────────┼──┬──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de participare │ │
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │contractului cu │......... │
│ │ │ │organizatorul, │ │
│ │ │ │incluzând: │ │
│ │ │[]├──┬───────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │închiriere stand, taxa │ │
│ │ │ │[]│de │......... │
│ │1. Participări │ │ │participare │ │
│ │la târguri │ ├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │şi expoziţii │ │[]│amenajare stand │......... │
│ │internaţionale,├──┼──┴───────────────────────┼───────────┤
│ │organizate în │[]│Cheltuieli de transport │......... │
│[]│străinătate, cu├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │stand propriu │ │Cheltuieli de cazare pe │ │
│ │sau în asociere│[]│perioada │......... │
│ │cu alţi │ │târgului │ │
│ │operatori ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │economici │[]│Cheltuieli de transport │......... │
│ │ │ │mostre │ │
│ │ ├──┴──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │......... │
│ │ ├──┬──────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: │
│ │ │ │...................... │
│ │ │ │Denumire │
│ │ │ │organizator:..........................│
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │[]│Cursuri de artă populară, meşteşug │
│ │ ├──┼──────────────────────────┬───────────┤
│ │ │[]│Numărul persoanelor │......... │
│ │2. Instruire în│ │instruite │ │
│[]│domeniile de ├──┴──────────────────────────┼───────────┤
│ │artă populară │TOTAL │......... │
│ │şi meşteşug ├──┬──────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │.Numele furnizorului de instruire │
│ │ │ │.............. │
│ │ │ │...................... │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de participare │ │
│ │ │ │conform │ │
│ │ │ │contractului cu │......... │
│ │ │ │organizatorul, │ │
│ │ │ │incluzând: │ │
│ │ │[]├──┬───────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │închiriere stand, taxa │ │
│ │ │ │[]│de │......... │
│ │3. Participări │ │ │participare │ │
│ │la târguri │ ├──┼───────────────────────┼───────────┤
│ │şi expoziţii │ │[]│amenajare stand │......... │
│ │organizate în ├──┼──┴───────────────────────┼───────────┤
│[]│ţară, cu stand │[]│Cheltuieli de transport │......... │
│ │propriu sau în ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │asociere cu │ │Cheltuieli de cazare pe │ │
│ │alţi operatori │[]│perioada │......... │
│ │economici │ │târgului │ │
│ │ ├──┴──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │......... │
│ │ ├──┬──────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: │
│ │ │ │...................... │
│ │ │ │.................... │
│ │ │ │Denumire │
│ │ │ │organizator:..........................│
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┬───────────┤
│ │4. Elaborarea │ │ │ │
│ │şi producţia de│ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │tipărite de │ │Elaborarea şi producţia │ │
│ │promovare a │ │materialelor │ │
│ │produselor de │[]│publicitare stipulate în │......... │
│ │artă populară, │ │contractul │ │
│ │artizanat şi a │ │ce urmează a fi semnat cu │ │
│ │meşteşugurilor │ │furnizorul │ │
│[]│pe suport │ │ │ │
│ │hârtie şi pe │ │ │ │
│ │suport │ │ │ │
│ │electronic, ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │redactate în │ │ │ │
│ │limba │ │ │ │
│ │română şi cel │ │ │ │
│ │puţin într-o │ │TOTAL │......... │
│ │limbă de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │internaţională;│ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │5. Realizarea │ │ │ │
│ │unui site (în │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │inexistenţei │ │Elaborare de pagini web │ │
│ │altuia │ │pentru │ │
│ │deţinut de │ │prezentarea pe internet a │ │
│ │acelaşi │[]│activităţii │......... │
│ │operator │ │solicitantului şi a │ │
│ │economic) │ │produselor │ │
│ │pentru │ │ │ │
│[]│prezentarea │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│ │şi ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │a produselor │ │ │ │
│ │sau serviciilor│ │ │ │
│ │promovate, în │ │ │ │
│ │limba română şi│ │TOTAL │......... │
│ │cel puţin │ │ │ │
│ │într-o limbă de│ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │internaţională;│ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli cu promovarea │ │
│ │6. Promovarea │ │on-line pe │ │
│ │on-line a │ │diverse site-uri a │ │
│ │produselor cu │ │produselor │ │
│[]│specific │[]│artizanale şi ├───────────┤
│ │meşteşugăresc │ │meşteşugăreşti - │ │
│ │şi artizanal │ │bannere, conform │......... │
│ │ │ │contractului cu │ │
│ │ │ │administratorul site-ului │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │7. │ │Cheltuieli pentru │ │
│ │Achiziţionarea │[]│achiziţionarea unui │......... │
│[]│unui soft │ │soft pentru magazin │ │
│ │specific pentru│ │on-line │ │
│ │magazin online ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │TOTAL │......... │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │8. │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │calculatoare │ │Cheltuieli pentru │ │
│ │(tip PC şi/sau │[]│achiziţionarea de │......... │
│ │sisteme │ │calculatoare şi licenţe │ │
│ │portabile, │ │ │ │
│ │formate │ │ │ │
│[]│din: unitate │ │ │ │
│ │centrală, ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │monitor │ │ │ │
│ │imprimantă sau │ │ │ │
│ │multifuncţio- │ │ │ │
│ │nala, licenţe │ │TOTAL: │......... │
│ │necesare │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │activităţii) │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │9. │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │
│ │de diverse │ │ │ │
│ │scule, │ │ │ │
│ │dispozitive, │ │Cheltuieli pentru │ │
│ │echipamente, │ │achiziţia de │ │
│ │utilaje, maşini│[]│diverse scule, │......... │
│ │necesare pentru│ │dispozitive, │ │
│ │desfăşurarea │ │echipamente, utilaje, │ │
│ │activităţii │ │maşini │ │
│ │(exceptând │ │ │ │
│[]│liniile │ │ │ │
│ │tehnologice │ │ │ │
│ │care nu mai │ │ │ │
│ │permit ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │păstrarea │ │ │ │
│ │specificului │ │ │ │
│ │execuţiei │ │ │ │
│ │predominant │ │ │ │
│ │manuale │ │TOTAL: │......... │
│ │a produselor │ │ │ │
│ │finite sau │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │prestate) │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │10. │ │ │ │
│ │Achiziţionarea │ │ │ │
│ │de mijloace │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │marfă (subclasa│ │ │ │
│ │2.3.2.2, │ │Cheltuieli pentru │ │
│ │conform │[]│achiziţionarea de │......... │
│ │Hotărârii │ │mijloace transport marfă │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │ │
│ │2139/2004 │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │aprobarea │ │ │ │
│[]│catalogului │ │ │ │
│ │privind ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │clasificarea şi│ │ │ │
│ │duratele │ │ │ │
│ │normale de │ │ │ │
│ │funcţio- │ │ │ │
│ │nare a │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │TOTAL: │......... │
│ │fixe, cu │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare); │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │11. │ │Cheltuieli cu servicii de │ │
│ │Achiziţionarea │ │consul- │ │
│ │de servicii │ │tanţă, cu menţionarea │ │
│ │de consultanţă │ │documentaţiei │ │
│ │pentru │[]│elaborate în cadrul │......... │
│ │întocmirea │ │contractului. │ │
│[]│documentaţiei │ │Maximum 10% din valoarea │ │
│ │în │ │eligibilă a │ │
│ │vederea │ │proiectului (fără TVA). │ │
│ │obţinerii │ │ │ │
│ │finanţării ├──┼──────────────────────────┼───────────┤
│ │în cadrul │ │TOTAL: │......... │
│ │programului │ │ │ │
├──┼───────────────┴──┴──────────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea totală a finanţării aprobate de │......... │
│ │principiu │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea cofinanţării │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │Valoarea totală a proiectului │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┘

    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87^2 şi 88^3 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
    Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro echivalent în lei.
    Valoarea totală a finanţării aprobate de principiu .....................
    Coordonator UPSEC,
    Semnătura ................
    *1) Se completează de către OTIMMC şi este parte integrantă a Contractului de finanţare (Anexa nr. 13)
    *2) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *3) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    ANEXA 6

    la procedură PS-04.03.06
    CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII
    PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
    (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
    Subscrisa ............................... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ..............................., având calitatea de ............................ renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ........................................
    Adresa ..................................................................
    Telefon ........... Fax ......... E-mail ........ Cod poştal ............
    Data înregistrării ..........................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ..................................
    Codul unic de înregistrare .........................................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ................
    Nr. Notificare ...................................................
    Valoarea totală a finanţării de principiu: ...................... lei
    Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ....... lei
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1)
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ................................ Ştampila
    Funcţia: .........................................
    Semnătura ......................................................
    Data semnării: .....................................
    Notă: această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.
    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Valoarea │
│ │Tipul de cheltuială pentru care se │finanţării │
│Denumirea │solicită │pentru care│
│activităţii*2) │renunţarea la finanţare în cadrul │se solicită│
│ │Programului │renunţarea │
│ │ │- lei - │
├──┬─────────────────┼──┬────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de participare conform │ │
│ │ │ │contractului cu │...........│
│ │ │ │organizatorul, incluzând: │ │
│ │ │[]├──┬─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │[]│închiriere stand, taxa de │...........│
│ │1. Participări la│ │ │participare │ │
│ │târguri şi │ ├──┼─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │expoziţii │ │[]│amenajare stand │...........│
│ │internaţionale, ├──┼──┴─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │organizate în │[]│Cheltuieli de transport │...........│
│[]│străinătate, ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │cu stand propriu │[]│Cheltuieli de cazare pe perioada │...........│
│ │sau în │ │târgului │ │
│ │asociere cu alţi ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │operatori │[]│Cheltuieli de transport mostre │...........│
│ │economici ├──┴────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │...........│
│ │ ├──┬────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire târg/ │
│ │ │ │expoziţie:................................. │
│ │ │ │Denumire │
│ │ │ │organizator:....................................│
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │[]│Cursuri de artă populară, meşteşug │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │2. Instruire în │[]│Numărul persoanelor instruite │...........│
│[]│domeniile de ├──┴────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │artă populară şi │TOTAL │...........│
│ │meşteşug ├──┬────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Numele furnizorului de instruire │
│ │ │ │......................... │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de participare conform │ │
│ │ │ │contractului cu │...........│
│ │ │[]│organizatorul, incluzând: │ │
│ │ │ ├──┬─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │[]│închiriere stand, taxa de │...........│
│ │3. Participări la│ │ │participare │ │
│ │târguri şi ├──┼──┼─────────────────────────────────┼───────────┤
│ │expoziţii, │ │[]│amenajare stand │...........│
│ │organizate în ├──┼──┴─────────────────────────────────┼───────────┤
│[]│ţară, cu stand │[]│Cheltuieli de transport │...........│
│ │propriu sau ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │în asociere cu │[]│Cheltuieli de cazare pe perioada │...........│
│ │alţi operatori │ │târgului │ │
│ │economici ├──┴────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │TOTAL │...........│
│ │ ├──┬────────────────────────────────────┴───────────┤
│ │ │ │Denumire târg/ │
│ │ │ │expoziţie:................................. │
│ │ │ │Denumire │
│ │ │ │organizator:....................................│
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │4. Elaborarea şi │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │
│ │tipărite de │ │Elaborarea şi producţia materialelor│ │
│ │promovare a │ │publicitare │ │
│ │produselor de │[]│stipulate în contractul ce urmează a│...........│
│ │artă populară, │ │fi semnat cu │ │
│ │artizanat şi │ │furnizorul │ │
│ │a meşteşugurilor │ │ │ │
│[]│pe suport │ │ │ │
│ │hârtie şi pe │ │ │ │
│ │suport ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │electronic, │ │ │ │
│ │redactate în │ │ │ │
│ │limba română şi │ │ │ │
│ │cel puţin │ │TOTAL │...........│
│ │într-o limbă de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │internaţională; │ │ │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │5. Realizarea │ │ │ │
│ │unui site (in │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │inexistenţei │ │Elaborare de pagini web pentru │ │
│ │altuia deţinut de│ │prezentarea pe │ │
│ │acelaşi │[]│internet a activităţii │...........│
│ │operator │ │solicitantului şi a │ │
│ │economic) pentru │ │produselor │ │
│ │prezentarea │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│[]│solicitantului şi│ │ │ │
│ │a │ │ │ │
│ │produselor sau ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │promovate, în │ │ │ │
│ │limba română şi │ │ │ │
│ │cel puţin într-o │ │TOTAL │...........│
│ │limbă de │ │ │ │
│ │circulaţie │ │ │ │
│ │internaţională; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │6. Promovarea │ │Cheltuieli cu promovarea on-line pe │ │
│ │on-line a │ │diverse │ │
│[]│produselor cu │[]│site-uri a produselor artizanale şi │...........│
│ │specific │ │meşteşugăreşti - bannere, conform │ │
│ │meşteşugăresc şi │ │contractului cu │ │
│ │artizanal │ │administratorul site-ului │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │7. Achiziţionarea│ │Cheltuieli pentru achiziţionarea │ │
│ │unui soft │[]│unui soft pentru │...........│
│[]│specific pentru │ │magazin on-line │ │
│ │magazin ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │on-line │ │TOTAL │...........│
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │8. Achiziţionarea│ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │calculatoare (tip│ │ │ │
│ │PC şi/sau │ │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ │
│ │sisteme │[]│calculatoare │...........│
│ │portabile, │ │şi licenţe │ │
│ │formate │ │ │ │
│ │din: unitate │ │ │ │
│[]│centrală, │ │ │ │
│ │monitor, ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │imprimantă sau │ │ │ │
│ │multifuncţională,│ │ │ │
│ │licenţe │ │ │ │
│ │necesare │ │TOTAL │...........│
│ │desfăşurării │ │ │ │
│ │activităţii) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │9. Achiziţionarea│ │ │ │
│ │de diverse │ │ │ │
│ │scule, │ │ │ │
│ │dispozitive, │ │ │ │
│ │echipamente, │ │Cheltuieli pentru achiziţia de │ │
│ │utilaje, maşini │ │diverse scule, │ │
│ │necesare pentru │[]│dispozitive, echipamente, utilaje, │...........│
│ │desfăşurarea │ │maşini │ │
│ │activităţii │ │ │ │
│ │(exceptând │ │ │ │
│ │liniile │ │ │ │
│[]│tehnologice care │ │ │ │
│ │nu │ │ │ │
│ │mai permit ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │păstrarea │ │ │ │
│ │specificului │ │ │ │
│ │execuţiei │ │ │ │
│ │predominant │ │ │ │
│ │manuale a │ │TOTAL │...........│
│ │produselor finite│ │ │ │
│ │sau │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │prestate) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │10.Achiziţionarea│ │ │ │
│ │de mijloace │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │
│ │marfă (subclasa │ │ │ │
│ │2.3.2.2, conform │ │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ │
│ │Hotărârii │[]│mijloace │...........│
│ │Guvernului nr. │ │transport marfă │ │
│ │2139/2004 │ │ │ │
│ │pentru aprobarea │ │ │ │
│ │catalogului │ │ │ │
│[]│privind │ │ │ │
│ │clasificarea şi ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │duratele normale │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │funcţionare a │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │
│ │fixe, cu │ │TOTAL │...........│
│ │modificările şi │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare); │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │11.Achiziţionarea│ │Cheltuieli cu servicii de │ │
│ │de servicii │ │consultanţă, cu │ │
│ │de consultanţă │ │menţionarea documentaţiei elaborate │ │
│ │pentru │ │în cadrul │...........│
│ │întocmirea │ │contractului. Maximum 10% din │ │
│[]│documentaţiei în │ │valoarea eligibilă │ │
│ │vederea obţinerii│ │a proiectului (fără TVA). │ │
│ │finanţării │ │ │ │
│ │în cadrul ├──┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │programului │ │TOTAL: │...........│
│ │ │ │ │ │
├──┴─────────────────┴──┴────────────────────────────────────┼───────────┤
│Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la │...........│
│finanţare │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

    SECŢIUNEA C
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata ..........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....... nr. ....., eliberat de ....... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al societăţii ........, declar pe propria răspundere că solicit anularea totală / parţială a finanţării pentru care am primit acordul de principiu al UPSEC-OTIMMC, Contractul de finanţare nr. ..... din .... în conformitate cu cele declarate mai sus.
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*) Funcţia
    ............................................... .........
    Data semnării ................
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 7

    la procedură PS-04.03.07
    CERERE-TIP
    de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
    Subscrisa ......., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna ......., având calitatea de ........, identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ......., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........, cod poştal ......, solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. ....../.......
    Datele de identificare a solicitantului:
    Denumirea completă a solicitantului ......................................
    Adresa ........................, cod poştal ..............................
    Telefon ............, fax .............., e-mail .........................
    Data înregistrării organizaţiei ..........................................
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului (după caz) ..............
    Codul fiscal (după caz) ..................................................
    Codul unic de înregistrare (după caz) ....................................
    Nr. cont (5070)*1) în care se solicită transferarea AFN (RO)............, deschis la Trezoreria..............
    *1) pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002

    Cont bancar*2) ........................ deschis la Banca ................
    *2) în conturile deschise la bănci comeriale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002

    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ..................
    Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ...........
    Anexez la prezenta:
    1. formularul de decont (conform Anexei nr. 8 la procedură),
    2. declaraţie pe propria răspundere că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    3. copia cererii de deschidere / extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de deschidere / extrasului de cont deschis la băncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată.
    4. copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia,
    5. angajamentul beneficiarului de a raporta anual efectele participării în Program, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC, conform Formularului de raportare Anexa nr. 9 la procedură,
    6. dosarul de achiziţie prevăzut la art. 6.8 din Procedură,
    7. contractul de asigurare în original şi copie pentru bunurile achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor şi originalul poliţei de asigurare, conform punctului 6.7 din procedura programului;
    8. documentele justificative prevăzute în Anexa nr. 1 la procedură, în original şi în copie certificată, în ordinea activităţilor, completate în formularul de decont.
    9. opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării AFN, conform anexei nr. 10 la prezenta procedură, secţiunea B.

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*) Funcţia
    ..................................................... .........
    Data semnării
    ........................
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 8

    la procedură PS-04.03.08
    FORMULARUL DE DECONT*1)
    Denumirea solicitantului .................................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei*2) - │
├────┬───────────┬────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Factură │Document de plată │Valoarea │
│Nr. │ │Obiectul├───┬─────┬───────┼────────────┬───┬────┬────────┤alocaţiei │
│crt.│Activitatea│facturii│ │ │Valoare│Felul │ │ │Valoarea│financiare │
│ │ │ │Nr.│Data │cu/fără│documentului│Nr.│Data│cu TVA │nerambursabilă│
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │LEI │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│1. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│2. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│3. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│4. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│5. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│6. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│7. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│8. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┼───────────┼────────┼───┼─────┼───────┼────────────┼───┼────┼────────┼──────────────┤
│9. │-----------│--------│ │ │-------│------------│ │ │--------│ │
├────┴───────────┴────────┴───┼─────┼───────┼────────────┴───┴────┼────────┼──────────────┤
│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │
│ │TOTAL├───────┤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░├────────┤ │
│ │ │ │░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴─────┴───────┴─────────────────────┴────────┴──────────────┘

        Reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului*3)
           Numele ...................................... Ştampila
           Semnătura ...................................
           Funcţia: .................................... Data semnării: .............
                                       Viza UPSEC

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Aprobat │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘


                                       Viza UMCR

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│Bun de │ │
│plată │ │
│(lei) │ │
└─────────┴───────────────────────────────────┘


    *1) La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 la procedură şi în ordinea activităţilor prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie certificată.
    *2) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial.
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată a solicitantului.

    ANEXA 9

    la procedură PS-04.03.09
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul(a) .......... domiciliat(ă) în .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .... eliberat de ........ la data de ........, reprezentant legal/împuternicit al S.C. ........ cu sediul în ........, mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2011 către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC....... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau prin fax a formularului prevăzut în anexă la acest angajament.
    Semnătura........(numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)......
    Data întocmirii..........................
    Semnătura..................................
    Ştampila
    FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)
    (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare)
    Perioada pentru raportare: anul ...............
    Datele de identificare a solicitantului:
    Denumirea solicitantului .........................................
    Adresa ...............................................................
    Telefon/fax ..............................
    E-mail .....................................
    Cod poştal................................
    Data înregistrării societăţii...................................
    Numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului (după caz) ...............
    Codul unic de înregistrare (după caz) .....................................
    Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare nr. ..../....., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN nr. ......... din data de ..............
    Date de raportare tehnică:
    - Cifra de afaceri ........................................ lei
    – Profitul brut ........................................... lei
    – Numărul mediu scriptic anual de personal ............
    – Număr de locuri de muncă nou-create ...........,
    – În perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri?
    NU []
    DA []

    – În perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe?
    NU []
    DA []
    în următoarele ţări: ...............................................


    Subsemnatul/Subsemnata ........, identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ..... nr. ...., eliberat de ....... la data de ........, cu domiciliul în localitatea ........, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al societăţii .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului Funcţia ........
    Data semnării .................
    *) Transmiterea anuală a formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile de către OTIMMC.

    ANEXA 10

    la procedură PS-04.03.10
    OPIS*)
    SECŢIUNEA A
    Documente care însoţesc cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare - Anexa 12:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1. Certificatul constatator, în ││
│original, emis de Oficiul Registrului││
│Comerţului de pe ││
│lângă tribunalul din raza teritorială││
│a sediului întreprinderii, care va ││
│cuprinde: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- datele de identificare ale ││
│societăţii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- codul unic de înregistrare; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- acţionarii/asociaţii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- reprezentanţii legali ai ││
│societăţii; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- domeniul de activitate principal şi││
│domeniile de activitate secundare; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- punctele de lucru sau alte sedii ││
│secundare ale societăţii (lipsa ││
│acestora se va ││
│menţiona în mod expres); ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- sedii şi/sau activităţi autorizate ││
│conform art. 15 din Legea nr. 359/ ││
│2004 pentru codul ││
│CAEN pe care accesează programul; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│- data ultimei menţiuni înscrise în ││
│registru şi obiectul acesteia; ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2. Copie certificată (ştampilată şi ││
│semnată de reprezentantul legal) a ││
│autorizaţiei, în ││
│cazul persoanelor fizice autorizate ││
│sau a asociaţiilor familiale. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. Copie certificată (ştampilată şi ││
│semnată de reprezentantul legal) a ││
│certificatului de ││
│înregistrare. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│4. Copie certificată (ştampilată şi ││
│semnată de reprezentantul legal) a ││
│certificatului de ││
│înscriere a asociaţiei/fundaţiei în ││
│registrul asociaţiilor şi fundaţiilor││
│aflat la grefa ││
│judecătoriei în a cărei ││
│circumscripţie teritorială îşi are ││
│sediul, în cazul asociaţiilor ││
│sau fundaţiilor. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│5. Certificatul de atestare fiscală ││
│privind îndeplinirea obligaţiilor de ││
│plată la bugetul ││
│general consolidat, în original sau ││
│în copie legalizată, eliberat de ││
│direcţiile generale ││
│teritoriale ale finanţelor publice, ││
│emis conform prevederilor legale atât││
│pentru sediul ││
│social/profesional, cât şi pentru ││
│toate punctele de lucru care au CUI. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│6. Certificatul privind îndeplinirea ││
│obligaţiilor de plată către bugetele ││
│locale, în ││
│original sau în copie legalizată, ││
│eliberat de către direcţiile de ││
│impozite şi taxe locale ││
│din cadrul primăriilor din raza ││
│teritorială unde societatea îşi ││
│desfăşoară activitatea, ││
│emis conform prevederilor legale ││
│(inclusiv pentru punctele de lucru, ││
│filiale, sucursale, ││
│subunităţi sau alte sedii secundare ││
│ale societăţii) sau adeverinţă în ││
│care se menţionează ││
│că firma nu este înregistrată ca ││
│fiind plătitoare de taxe în cadrul ││
│administraţiei ││
│respective (indiferent dacă au sau nu││
│CUI). ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│7. Declaraţia de impunere a venitului││
│realizat în anul fiscal anterior, în ││
│original sau ││
│copie legalizată, înregistrată la ││
│administraţia finanţelor publice, în ││
│cazul persoanelor ││
│fizice care desfăşoară activităţi ││
│economice în mod independent ││
│(inclusiv întreprinderile ││
│individuale şi familiale). ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│8. Declaraţia pe propria răspundere ││
│privind încadrarea în categoria IMM ,││
│cuprinzând ││
│numărul mediu anual de salariaţi, ││
│cifra de afaceri anuală netă şi ││
│valoarea activelor ││
│totale (Anexa nr. 3 la procedură), cu││
│excepţia asociaţiilor profesionale şi││
│fundaţiilor. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│9. Copia certificată a buletinului de││
│identitate/cărţii de identitate al/a ││
│reprezentantului legal/ ││
│împuternicitului solicitantului. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│10. Împuternicirea persoanei care ││
│semnează cererea-tip de obţinere a ││
│alocaţiei financiare ││
│nerambursabile, semnată şi ştampilată││
│de reprezentantul legal al ││
│solicitantului, după caz ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│11. Situaţiile financiare ale ││
│solicitantului, înregistrate la ││
│unităţile teritoriale ale ││
│Ministerului Finanţelor Publice pe a ││
│căror rază îşi au sediul operatorii ││
│economici ││
│(Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru ││
│modificarea şi completarea Legii nr. ││
│31/1990 privind ││
│societăţile comerciale) (bilanţ ││
│contabil, contul de profit şi ││
│pierdere, date informative, ││
│anexe, balanţa de verificare) la 31 ││
│decembrie 2010, în copie certificată.││
├─────────────────────────────────────┼┤
│12. Formularul de preselecţie ││
│completat la înscrierea on-line. ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
    Numele .............................................. Ştampila
    Funcţia ............................................
    Semnătura ..........................
    Data semnării ......................
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
    OPIS*)
    SECŢIUNEA B
    Documente care însoţesc cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile - Anexa 7

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1. Formularul de decont (conform ││
│Anexei nr. 8 la procedură) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2. Declaraţie pe propria răspundere ││
│că activul (activele) achiziţionat ││
│(achiziţionate) ││
│este (sunt) nou (noi) şi că nu ││
│aplică, pentru acesta (acestea), ││
│amortizarea accelerată ││
│prevăzută în Legea nr. 571/2003 ││
│privind Codul fiscal, cu modificările││
│şi completările ││
│ulterioare. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. Copie certificată de pe fişa de ││
│amortizare a activului achiziţionat ││
│cu codul de ││
│clasificare al acestuia. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│4. Angajamentul beneficiarului de a ││
│raporta anual efectele participării ││
│în Program, pe ││
│o perioadă de 3 ani, către UMCR din ││
│cadrul OTIMMC, conform Anexei nr. 9 ││
│la procedură. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│5.Dosarul de achiziţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│6. Contractul de asigurare în ││
│original şi copie pentru bunurile ││
│achiziţionate prin ││
│Program împotriva tuturor riscurilor ││
│şi originalul poliţei de asigurare. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│7. Copia cererii de deschidere / ││
│extrasului de cont ce cuprinde grupul││
│de cifre (5070), ││
│deschis la Trezoreria Statului în a ││
│cărei rază teritorială îşi au sediul ││
│sau la care sunt ││
│luaţi în evidenţă fiscală, sau copia ││
│cererii de deschidere / extrasului de││
│cont deschis ││
│la băncile comerciale din România ││
│pentru operatorii economici care nu ││
│pot deschide ││
│conturi la Trezoreria Statului în ││
│condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a ││
│Guvernului nr. ││
│146/2002, republicată. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│8. Documentele justificative ││
│prevăzute în Anexa nr.1 la procedură,││
│în original şi în ││
│copie certificată, în ordinea ││
│activităţilor completate în ││
│formularul de decont. ││
└─────────────────────────────────────┴┘

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    Numele .............................................. Ştampila
    Funcţia ............................................
    Semnătura ..........................
    Data semnării ......................
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

    ANEXA 11

    la procedură PS-04.03.11
    Lista Oficiilor Teritoriale ale
    Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

┌────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │OTIMMC │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │BRAŞOV │Str. Turnului │0268-548.018 tel. │
│1. │Braşov │nr.5, sc. B, │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │et.4, Braşov, │www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │C.P.500209 │oficiubrasov@aippimm.ro │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │ │ │
│ │Bistriţa- │Str. Horea nr. │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │13, │0264-487.244 fax │
│ │Cluj │et.1,Cluj-Napoca,│www.aippimm.ro │
│ │Maramureş │C.P.400174 │oficiucluj@aippimm.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis nr. │0241-661.253 tel. │
│ │Buzău │79-81, et.1, │0241-661.254 fax │
│3. │Constanţa │Constanţa, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │C.P.900669 │oficiuconstanta@aippimm.ro │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │ │ │
│ │Dolj │Str.Ştefan cel │0251-510.785 tel./fax │
│4. │Gorj │Mare nr.12, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │et. 3, Craiova, │oficiucraiova@aippimm.ro │
│ │Olt │C.P. 200130 │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Str. Elena Doamna│0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │nr.61A, │0232-240.213 tel. │
│5. │Iaşi │et.2, Iaşi, │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │C.P.700398 │oficiuiasi@aippimm.ro │
│ │Suceava │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bvd. │ │
│ │Bucureşti │Independentei, │ │
│ │Călăraşi │nr. 23 │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │bis, Ploieşti, │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │judeţul │www.aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │Prahova, CP │oficiuploiesti@aippimm.ro │
│ │Ilfov │100028. │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Piaţa Victoriei │0265-311.660 tel. │
│7. │Alba │nr.5, et.2, │0265-260.818 fax │
│ │Harghita │Târgu Mureş, │www.aippimm.ro │
│ │Mureş │C.P.540029 │oficiutargumures@aippimm.ro│
├────┼─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor de la│0256-292.739 tel. │
│ │Arad │Tisa │0256-292.767 fax │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22,Timişoara,│www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │C.P.300575 │oficiutimisoara@aippimm.ro │
│ │Timiş │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 12

    la procedură PS-04.03.12
    CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
    (Se completează toate rubricile din
    formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)
    Subscrisa ......., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ......., având calitatea de ........, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. .../....
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea solicitantului
    Denumire completă a solicitantului ........................................
    Adresa ....................... cod poştal .................................
    Telefon ............., fax .........., e-mail .............................
    Data înregistrării: ......................
    Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului (după caz) ...........
    Codul fiscal (după caz) ...................................................
    Codul unic de înregistrare (după caz) .....................................
    Nr. cont deschis la banca comercială: .....................................
    Forma juridică: ...........................
    Forma de proprietate 100% privată DA [ ] NU [ ]
    Capitalul social: ............ lei deţinut de
    - persoane fizice ............... %
    – persoane juridice ............. %

    Obiect de activitate pe care se accesează Programul .......................
    Cod CAEN pe care se accesează Programul ...................................
    Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .................
    Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) ............ lei
    Profit net/pierdere (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat) .... lei
    În prezent desfăşor activitate de ..................., conform cod CAEN ......
    Produsele pe care doresc să le promovez la export cu sprijinul acestui program
    [ ]
    Categorii :.................................................................
    Număr: .....................................................................
    [ ]
    Produsele pe care doresc să le promovez pe piaţa internă cu sprijinul acestui program
    Categorii :.................................................................
    Număr: .....................................................................
    [ ]
    Număr de locuri de muncă nou create ........................................
    Din care pentru femei ......................................................
    [ ]
    Numărul de noi contracte încheiate .........................................
    Număr de vizitatori la stand ...............................................
    Număr accesări pagină web ..................................................
    Creşterea estimată a vânzărilor (%) ........................................
    SECŢIUNEA B
    Prezentarea activităţilor pentru care solicit finanţare în cadrul Programului
    Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea:
    [ ] Participări la târguri şi expoziţii organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici
    [ ] Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici
    [ ] Instruire în domeniile de artă populară, meşteşug*1)
    *1) Instruire în domeniile de artă populară şi meşteşug se referă la cursuri de confecţii textile şi tricotaje - covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; cursuri de împletituri - sfoară, nuiele, fibre vegetale; cursuri de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălelor, curs pentru prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; cursuri de restaurare; cursuri de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, curs creaţie bijuterii. Cursurile menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite cât şi în produsul final.

    [ ] Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hartie şi pe suport electronic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională: pliante, mape, broşuri, cataloage, afişe, bannere;
    [ ] Realizarea unui site (în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic) pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
    [ ] Promovarea on-line pe alte site-uri a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal;
    [ ] Achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă sau multifuncţională, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
    [ ] Achiziţionarea unui soft specific pentru magazin on-line;
    [ ] Achiziţionarea de mijloace de transport marfă (subclasa 2.3.2.2, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare);
    [ ] Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate);
    [ ] Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţineri finanţării în cadrul programului. Se acordă maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului (fără TVA). Este singura activitate care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului.

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │finanţării │
│ │ │Valoarea │solicitate │
│ │Tipul de cheltuială │cheltuielior│(maxim 90% │
│Denumirea activităţii │pentru care se │eligibile │din valoarea │
│ │acordă finanţare │(fără TVA) │cheltuielilor│
│ │ │- lei - │eligibile │
│ │ │ │fără TVA) │
│ │ │ │- lei - │
├──┬───────────────────┼──┬─────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │ │ │participare │ │ │
│ │ │ │conform │. . . . . . │ │
│ │ │ │contractului cu │. . . . │ │
│ │ │ │organizatorul, │ │ │
│ │ │ │incluzând: │ │ │
│ │ │[]├─────────────────┬───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │închiriere │ │ │
│ │ │ │[] │stand, taxa │. . . . . . │ │
│ │1. Participări la │ │ │de │. . . . │ │
│ │târguri şi │ │ │participare │ │ │
│ │expoziţii │ ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │internaţionale, │ │[] │amenajare │. . . . . . │ │
│[]│organizate în │ │ │stand │. . . . │ │
│ │străinătate, cu ├──┼─────────────────┴───────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │stand propriu sau │[]│Cheltuieli de │. . . . . . │ │
│ │în asociere cu alţi│ │transport │. . . . │ │
│ │operatori economici├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │. . . . . . │ │
│ │ │[]│cazare pe │. . . . │ │
│ │ │ │perioada târgului │ │ │
│ │ ├──┼─────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │[]│Cheltuieli de │. . . . . . │ │
│ │ │ │transport mostre │. . . . │ │
│ │ ├──┴─────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │. . . . . . │ │
│ │ │ │. . . . │ │
├──┼───────────────────┼────────────────────────────────────┴────────────┼─────────────┤
│ │ │Denumire târg/expoziţie │ │
│ │ │internaţională*2) │ │
│ │ │Perioada de desfăşurare a │ │
│ │ │activităţii: de la (zi/lună/an) │ │
│ │ │până la . . . . . . . . . . . (zi │ │
│ │ │/lună/an) │ │
│ │ │Date privind organizatorul │ │
│ │ │târgului │ │
│ │ │Denumire: . . . . . . . . . . . . │ │
│ │ │. . . . . │ │
│ │ │Adresă . . . . . . . . . . . . . │ │
│ │ │Tel. . . . . . . . . . . Fax . . │ │
│ │ │. . . . . . . . │ │
│ │ │Numărul de persoane care vor │ │
│ │ │participa la activitate din │ │
│ │ │partea solicitantului. . . │ │
├──┼───────────────────┼─────┬───────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │[] │Taxă de participare cursuri │ │
│ │ │ │de artă populară, meşteşug │ │
│ │ ├─────┼────────────────────────────┬──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Numărul │. . . . . . . │ │
│ │ │[] │persoanelor │. . . │ │
│ │ │ │instruite │ │ │
│ │ ├─────┴────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │. . . . . . . │ │
│ │2. Instruire în │ │. . . │ │
│ │domeniile de artă ├─────┬────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┤
│[]│populară şi │ │Date privind organizatorul*7): │
│ │meşteşug │ │Denumire: . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │. . │
│ │ │ │Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │. . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │. . . . . . . . . . . │
│ │ │ │Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │. . . . . . . . . . . . . │
│ │ │ │Număr de persoane care vor participa în │
│ │ │ │activitate din partea solicitantului . . │
├──┼───────────────────┼─────┼───────────────────────────┬────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │ │ │participare │ │ │
│ │ │ │conform │. . . . . . │ │
│ │ │ │contractului │. . . . │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │organizatorul, │ │ │
│ │ │ │incluzând: │ │ │
│ │ │[] ├─────────┬─────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │închiriere │ │ │
│ │ │ │[] │stand, taxa │. . . . . . │ │
│ │ │ │ │de │. . . . │ │
│ │ │ │ │participare │ │ │
│ │ │ ├─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │[] │amenajare │. . . . . . │ │
│ │ │ │ │stand │. . . . │ │
│ │ ├─────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │[] │Cheltuieli de │. . . . . . │ │
│ │ │ │transport │. . . . │ │
│ │3. Participări la ├─────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │târguri şi │ │Cheltuieli de │ │ │
│ │expoziţii, │[] │cazare pe │. . . . . . │ │
│ │organizate în ţară,│ │perioada │. . . . │ │
│[]│cu stand propriu │ │târgului │ │ │
│ │sau în asociere cu ├─────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │alţi operatori │TOTAL │. . . . . . │ │
│ │economici*3) │ │. . . . │ │
│ │ ├─────────────────────────────────┴────────────┼────────────────┤
│ │ │Denumire târg/expoziţie*2):. . │ │
│ │ │. . . . . . . . . . . . . . . │ │
│ │ │. . │ │
│ │ │Perioada de desfăşurare a │ │
│ │ │activităţii: de la . . . . . . │ │
│ │ │. . . . . . . . (zi/lună/an) │ │
│ │ │până la . . . . . . . . . . . │ │
│ │ │. (zi/lună/an) │ │
│ │ │Date privind organizatorul │ │
│ │ │târgului*4) │ │
│ │ │Denumire: .........………………………. │ │
│ │ │Adresă . . . . . . . . . . . . │ │
│ │ │. │ │
│ │ │Tel. . . . . . . . . . . Fax . │ │
│ │ │. . . . . . . . . │ │
│ │ │Numărul de persoane care vor │ │
│ │ │participa la activitate din │ │
│ │ │partea solicitantului. . . │ │
├──┼───────────────────┼────────┬─────────────────┬───────────────────┼────────────────┤
│ │4. Elaborarea şi │ │Elaborarea │ │ │
│ │producţia de │ │şi │ │ │
│ │materiale tipărite │ │producţia │ │ │
│ │de promovare a │ │materialelor │ │ │
│ │produselor de artă │ │publicitare │ │ │
│ │populară, artizanat│ │stipulate │ │ │
│ │şi a meşteşugurilor│[] │în │. . . . . . . . . │ │
│[]│pe suport hârtie şi│ │contractul │ │ │
│ │pe suport │ │ce │ │ │
│ │electronic, │ │urmează │ │ │
│ │redactate în limba │ │a fi │ │ │
│ │română şi cel puţin│ │semnat │ │ │
│ │într-o limbă de │ │cu │ │ │
│ │circulaţie │ │furnizorul │ │ │
│ │internaţională ├────────┴─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │TOTAL │. . . . . . . . . │ │
├──┼───────────────────┼────────┬─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │5. Realizarea unui │ │Elaborare │ │ │
│ │site (in condiţiile│ │de │ │ │
│ │inexistenţei altuia│ │pagini │ │ │
│ │deţinut de acelaşi │ │web │ │ │
│ │operator economic) │ │pentru │ │ │
│ │pentru prezentarea │ │prezentarea │ │ │
│ │activităţii │[] │pe │. . . . . . . . . │ │
│[]│solicitantului şi a│ │internet │ │ │
│ │produselor sau │ │a │ │ │
│ │serviciilor │ │activităţii │ │ │
│ │promovate, în limba│ │solicitantului │ │ │
│ │română şi cel puţin│ │şi a │ │ │
│ │într-o limbă de │ │produselor │ │ │
│ │circulaţie ├────────┴─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │internaţională │TOTAL │. . . . . . . . . │ │
├──┼───────────────────┼────────┬─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuili │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │promovarea │ │ │
│ │ │ │on-line │ │ │
│ │ │ │pe │ │ │
│ │ │ │diverse │ │ │
│ │6. Promovarea │ │site-uri │ │ │
│ │on-line a │ │a │ │ │
│ │produselor cu │ │produselor │ │ │
│[]│specific │[] │artizanale ├───────────────────┼────────────────┤
│ │meşteşugăresc şi │ │şi │ │ │
│ │artizanal │ │meşteşugăreşti │ │ │
│ │ │ │- │ │ │
│ │ │ │bannere, │ │ │
│ │ │ │conform │. . . . . . . . . │ │
│ │ │ │contractului │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │administratorul │ │ │
│ │ │ │site-ului │ │ │
├──┼───────────────────┼────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Cheltuieli │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │achiziţionarea │ │ │
│ │7. Achiziţionarea │[] │unui │. . . . . . . . . │ │
│ │unui soft specific │ │soft │. │ │
│[]│pentru magazin │ │pentru │ │ │
│ │online │ │magazin │ │ │
│ │ │ │on-line │ │ │
│ │ ├────────┴─────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │TOTAL │. . . . . . . . . │ │
│ │ │ │. │ │
├──┼───────────────────┼───────────┬──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │8. Achiziţionarea │ │Cheltuieli │ │ │
│ │de calculatoare │ │pentru │ │ │
│ │(tip PC şi/sau │ │achiziţionarea│ │ │
│ │sisteme portabile, │[] │de │. . . . . . . . . │ │
│ │formate din: │ │calculatoare │. │ │
│[]│unitate centrală, │ │şi │ │ │
│ │monitor, imprimantă│ │licenţe │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │
│ │multifunctională, ├───────────┴──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │licenţe necesare │ │. . . . . . . . . │ │
│ │desfăşurării │TOTAL │. │ │
│ │activităţii) │ │ │ │
├──┼───────────────────┼───────────┬──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │9. Achiziţionarea │ │ │ │ │
│ │de diverse scule, │ │Cheltuieli │ │ │
│ │dispozitive, │ │pentru │ │ │
│ │echipamente, │ │achiziţia │ │ │
│ │utilaje, maşini │ │de │ │ │
│ │necesare pentru │ │diverse │. . . . . . . . . │ │
│ │desfăşurarea │[] │scule, │. │ │
│ │activităţii │ │dispozitive, │ │ │
│ │(exceptând liniile │ │echipamente, │ │ │
│[]│tehnologice care nu│ │utilaje, │ │ │
│ │mai permit │ │maşini │ │ │
│ │păstrarea │ │ │ │ │
│ │specificului │ │ │ │ │
│ │execuţiei ├───────────┴──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │predominant manuale│ │ │ │
│ │a produselor finite│ │. . . . . . . . . │ │
│ │sau serviciilor │TOTAL │. │ │
│ │prestate) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────────────────┼───────────┬──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │10. Achiziţionarea │ │ │ │ │
│ │de mijloace de │ │Cheltuieli │ │ │
│ │transport marfă │ │pentru │ │ │
│ │(subclasa 2.3.2.2, │ │achiziţionarea│ │ │
│ │conform Hotărârii │[] │de │. . . . . . . . . │ │
│ │Guvernului nr. 2139│ │mijloace │. │ │
│ │/2004 pentru │ │transport │ │ │
│[]│aprobarea │ │marfă │ │ │
│ │catalogului privind│ │ │ │ │
│ │clasificarea şi │ │ │ │ │
│ │duratele normale de├───────────┴──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │funcţionare a │ │ │ │
│ │mijloacelor fixe, │ │. . . . . . . . . │ │
│ │cu modificările şi │TOTAL │. │ │
│ │completările │ │ │ │
│ │ulterioare); │ │ │ │
├──┼───────────────────┼───────────┬──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Tarif │ │ │
│ │ │ │de │ │ │
│ │ │ │consultanţă, │ │ │
│ │ │ │cu │ │ │
│ │ │ │menţionarea │ │ │
│ │ │ │documentaţiei │ │ │
│ │ │ │elaborate │ │ │
│ │11. Achiziţionarea │ │în │ │ │
│ │de servicii de │ │cadrul │. . . . . . . . . │ │
│ │consultanţă pentru │[] │contractului. │. │ │
│[]│întocmirea │ │Maximum │ │ │
│ │documentaţiei în │ │10% │ │ │
│ │vederea obţinerii │ │din │ │ │
│ │finanţării în │ │valoarea │ │ │
│ │cadrul programului │ │eligibilă │ │ │
│ │ │ │a │ │ │
│ │ │ │proiectului │ │ │
│ │ │ │(fără │ │ │
│ │ │ │TVA) │ │ │
│ │ ├───────────┴──────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │TOTAL │. . . . . . . . . │ │
│ │ │ │. │ │
├──┼───────────────────┴──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Valoarea totală a finanţării │. . . . . . . . . │ │
│ │solicitate │. │ │
└──┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘

    *2) Se completează pentru fiecare târg/expoziţie internaţională
    *7) Se completează pentru fiecare organizator
    *3) Se completează pentru fiecare târg
    *4) Se completează pentru fiecare furnizor
    Valoarea totală a proiectului (fără TVA) este de ........ lei.
    Valoarea cofinanţării este de ......... lei.
    Cofinanţarea reprezintă minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA şi este suportată de solicitant.
    Valoarea TVA pentru întregul proiect este de ...... lei.
    Taxa pe valoare adăugată este cheltuială neeligibilă în cadrul acestui program. TVA-ul aferent întregului proiect este suportat de către beneficiar.
    Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile (AFN) solicitată este de ...... lei.
    AFN reprezintă maxim 90% din valoarea cheltuielior eligibile fără TVA, dar nu mai mult de 40.000 lei.
    Cheltuielile pentru fiecare activitate în parte nu trebuie să depaşească sumele menţionate în Anexa 1 - activităţi eligibile, la prezenta procedură.
    Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca
    Naţională a României, valabil pentru ziua publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial.
    SECŢIUNEA C
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul(a) ......., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ... nr. ......, eliberat(ă) de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea........, str. ....... nr. ..., bl. .., sc. .., ap. .., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [ ] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;


┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*5) şi 88*6) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
    *5) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *6) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi că voi raporta anual, pe o perioadă de 3 ani, către UMCR din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform pct. 11.5. din procedură şi Anexei nr. 9 Formular de raportare.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege
    Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
    Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    NOTĂ!
    Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând după sine respingerea de la finanţare.

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*) Ştampila
    Numele ..................
    Semnătura ...............
    Data semnării ...........
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 13

    la procedură PS-04.03.13
    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. .... din .....
    În conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui Agenţiei nr ..../....... privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, care se finanţează din bugetul Agenţiei, se încheie prezentul Contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu sediul în ........., str. ........... nr. ..., sector/judeţ ........., telefon ......., fax ......., cont nr. RO ... TREZ ......... deschis la Trezoreria ........ reprezentat prin Ordonator terţiar de credite ........... şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare ........, în calitate de administrator de Program,
    şi
    ...................., cu sediul în ......, tel. ..., fax ......, înregistrată sub nr. ..... la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. ...., cont curent nr. ....., reprezentată legal prin ......, având funcţia de ......., în calitate de ....... şi denumit în continuare beneficiar.
    I. OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului denumit în continuare Program, administrat de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC)...................

    ART. 2
    Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de ...... lei în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului, Procedură care constituie anexă la contract şi care face parte integrantă din prezentul contract.


    II. DURATA CONTRACTULUI
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi

    ART. 4
    Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activităţile este ........... 2011.


    III. FINANŢARE
    ART. 5
    Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la procedură şi pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare nr. ..... din data de ......, în valoare totală de....... lei fără să depăşească suma de 40.000 lei.


    IV. MODALITATEA DE PLATĂ
    ART. 6
    Virarea efectivă a sumei care constituie AFN se face de către UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecărui OTIMMC......., exprimată prin ordonanţarea individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC ...... originalul şi cele două copii certificate ale dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform pct.10.2 din procedură.

    ART. 8
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează numai în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a UMCR din cadrul OTIMMC .......


    V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ART. 9
    Administratorul:
    a) nu poate acorda plata AFN parţial sau în avans;
    b) poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    c) va face decontarea într-o singură tranşă pentru toate activităţile;
    d) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementre a Programului pe o perioadă de 3 ani.


    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul OTIMMC ..... toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN prin completarea şi transmiterea prin poştă/fax/mail a formularului de raportare tehnică ( Anexa 9 la procedura Programului);
    c) nu poate schimba la achiziţionare bunurile/serviciile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    d) este obligat să achiziţioneze active noi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    e) este obligat să menţină investiţia pentru care a primit AFN în cadrul Programului pentru o perioadă de minim 3 ani şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului
    f) este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.
    g) trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 3 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către administrator.
    h) trebuie să deschidă cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedură;    VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    ART. 11
    Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat, nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
    Reprezentanţii Agenţiei şi cei ai OTIMMC ..... au dreptul să verifice, atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului, conform procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului.Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Agenţiei /OTIMMC ....... asupra utilizării AFN acordate prin acest Program;

    ART. 15
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC ......... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu penalităţile şi dobânzile calculate la data constatării.

    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru faptele sau prejudiciile de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

    ART. 17
    Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte a administratorului şi a succesorilor acestuia.


    VII. CONFLICT DE INTERESE
    ART. 18
    Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.


    VIII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
    ART. 19
    În înţelesul prezentului contract, informaţiile confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 20
    Părţile se obligă, pe durata contractului, să nu dezvăluie şi nici să utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă, obţinută pe parcursul contractului, în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 21
    Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin

    ART. 22
    Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.


    IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    ART. 23
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 24
    Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    ART. 25
    Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 26
    Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC până la data de ........ 2011 cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevăzut în Anexa nr. 7 la prezenta procedură;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC până la data de ........ 2011 Cererea-tip de renunţare totală la finanţare, prevăzut în anexa nr. 6 procedură.


    ART. 27
    Rezilierea contractului atrage după sine excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu penalităţile şi dobânzile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


    XI. REZOLVAREA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XII. FORŢA MAJORĂ
    ART. 30
    Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate

    ART. 31
    Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 32
    Cazurile de forţă majoră, vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 33
    Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau a împrejurărilor considerate forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIII. DISPOZIŢII FINALE
    ART. 34
    Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35
    Prezentul contract se completează cu prevederile procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. ..../..... . Contractul a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, două exemplare pentru administratorul de program şi un exemplar pentru beneficiar, având fiecare aceeaşi valoare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractuale.


    Prezentul contract s-a încheiat azi, ........ la sediul OTIMMC .........

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi │Beneficiar, │
│Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │.............................│
│..........................................│............... │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de │Reprezentant legal/funcţia, │
│credite,...................... │............................ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura şi│(numele şi prenumele în clar,│
│ştampila) │semnătura şi ştampila) │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│................................ │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura şi│ │
│ştampila) │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse umane şi administrativ, │ │
│................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura şi│ │
│ştampila) │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│............................ │ │
│(numele şi prenumele în clar, semnătura şi│ │
│ştampila) │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


     --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016