Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE nr. 1.075 din 11 octombrie 2011  referitor la expunerea de motive privind initiativa legislativa a cetatenilor pentru promovarea proiectului de lege privind regimul aplicat vehiculelor stationate neregulamentar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROIECT DE LEGE nr. 1.075 din 11 octombrie 2011 referitor la expunerea de motive privind initiativa legislativa a cetatenilor pentru promovarea proiectului de lege privind regimul aplicat vehiculelor stationate neregulamentar

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 17 noiembrie 2011

    Motivele pentru care s-a constituit Comitetul de iniţiativã şi a fost redactat prezentul proiect de lege sunt urmãtoarele:
    1. Abuzurile efectuate de societãţile care au ca obiect ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate ilegal.
    S-a constatat în numeroasele cazuri semnalate de posesorii de vehicule cã societãţile autorizate sã ridice vehiculele staţionate neregulamentar, din exces de zel şi, bineînţeles, din dorinţa de a obţine un profit cât mai mare, au procedat la ridicarea vehiculelor staţionate pe carosabil cu depãşirea prevederilor legale stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, unde se specificã în mod clar şi fãrã a lãsa loc de interpretare situaţia în care este interzisã staţionarea.
    2. Vidul legislativ privind modul în care se realizeazã ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar.
    Astfel, potrivit art. 64 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, se stipuleazã cã "ridicarea autovehiculelor dispusã de poliţia rutierã în condiţiile prevãzute la alin. (1) se realizeazã potrivit procedurii stabilite prin regulament".
    Însã nici dupã mai bine de 4 ani de la apariţia Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 29/2007 care dã actuala formã a acestui articol nu s-a emis un regulament în acest sens.
    3. Intenţia de a uniformiza actele normative emise de autoritãţile publice locale care au ca obiect ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar.
    Profitând de lipsa unei legislaţii la nivel naţional, fiecare consiliu local a procedat la emiterea, prin hotãrâri proprii, de regulamente proprii care sã reglementeze aceastã activitate.
    Astfel cã în acest moment existã mari diferenţe de la o unitate administrativã la alta în ceea ce priveşte modul în care se realizeazã ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar, cuantumul taxei percepute proprietarilor vehiculelor, procentul ce revine bugetului local din încasãrile realizate de societãţile ce desfãşoarã aceastã activitate şi, nu în ultimul rând, modul de atribuire a acestui serviciu (în general fãrã organizarea unei licitaţii publice, conform legii).
    4. Practica judecãtoreascã şi doctrina juridicã care sancţioneazã modul prin care în prezent se realizeazã activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar.
    Sunt extrem de numeroase cazurile în care instanţele judecãtoreşti şi doctrina juridicã au sancţionat şi cenzurat procesele-verbale prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor, având în vedere forma şi natura juridicã ale acestora, faptul cã nu erau întocmite de o persoanã care sã aibã calitatea de agent constatator conform legii sau prin prisma faptului ca autoritãţile publice locale nu erau împuternicite sã emitã regulamente proprii în acest domeniu şi sã delege aceastã activitate pentru societãţi private.
    Ţinând cont de prevederile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, republicatã, am întocmit prezentul proiect de lege a cãrui avizare o solicitam.

              Membrii Comitetului de iniţiativã:
                   Florescu Ştefan-Viorel
                      Gheorghe Jenicã
                       Nicolae Florin
                       Nedelcu Marian
                    Curea Ioan Cristian
                      Bunea Constantin
                       Pascu Pandele
                        Mãnuc Florin
                       Oprea Stelian
                       Pintilie Tudor


                             INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ
        privind regimul aplicat autoturismelor staţionate neregulamentar

    Parlamentul României adoptã prezenta lege privind regimul aplicat autoturismelor staţionate neregulamentar.

    ART. 1
    Poliţia naţionalã şi poliţia localã sunt singurele autoritãţi care pot constata şi dispune ca sancţiune contravenţionalã complementarã ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilã şi pe trotuare.
    ART. 2
    Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizeazã de cãtre administraţiile publice locale, de cãtre administratorul drumului public sau de un operator economic stabilit conform dispoziţiilor din prezenta lege.
    ART. 3
    Constatarea încãlcãrii regulilor privind staţionarea se face printr-un proces-verbal de contravenţie. Prin procesul-verbal se dispune sancţionarea cu avertisment sau aplicarea amenzii contravenţionale şi, ca mãsurã complementarã, ridicarea vehiculului staţionat ilegal.
    ART. 4
    Prima mãsurã care se poate dispune în cazul constatãrii contravenţiei este sancţionarea cu avertisment a conducãtorului şi înregistrarea într-o bazã de date a numãrului de înmatriculare a vehiculului şi a persoanei care a condus vehiculul, pentru ca în cazul sãvârşirii în termen de 6 luni a unei fapte similare sã se poatã dispune mãsura sancţionãrii cu amenda contravenţionalã şi, ca mãsurã complementarã, ridicarea vehiculului.
    ART. 5
    Procesul-verbal prin care s-a dispus sancţionarea cu avertisment sau aplicarea amenzii contravenţionale şi ridicarea vehiculului trebuie comunicat proprietarului acestuia în termen de 48 de ore de la momentul întocmirii. Concomitent cu întocmirea procesului-verbal prin care se dispune ridicarea vehiculului, proprietarul acestuia va fi înştiinţat telefonic sau prin sms de mãsura dispusã de agentul constatator.
    ART. 6
    Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea şi transportul vehiculului staţionat neregulamentar, cât şi cuantumul amenzii se suportã de deţinãtorul acestuia. Cuantumul taxei reprezentând contravaloarea acestor cheltuieli se aprobã prin hotãrâri de cãtre consiliile locale ale administraţiilor publice locale, fãrã însã a depãşi 50% din salariul minim la nivel naţional.
    ART. 7
    Dacã în termen de 24 de ore de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal prin care s-a dispus mãsura amendãrii deţinãtorului/conducãtorului auto şi ridicarea vehiculului, acesta nu se prezintã pentru achitarea contravalorii cheltuielilor de ridicare şi transport, va fi obligat la plata unei taxe de depozitare în cuantum de 25% pe zi din suma stabilitã la art. 6.
    ART. 8
    Nu vor putea fi ridicate decât vehicule care sunt staţionate voluntar:
    a) în toate cazurile în care este interzisã oprirea voluntarã;
    b) în zonele de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisã" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionãrii;
    c) pe drumurile publice cu o lãţime mai micã de 6 m;
    d) în dreptul cãilor de acces care deservesc proprietãţile alãturate ale drumurilor publice;
    e) în pante şi rampe;
    f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternativã", în altã zi sau perioadã decât este permisã, ori indicatorul cu semnificaţia "Zonã de staţionare cu duratã limitatã" peste durata stabilitã;
    g) pe trotuare cu o lãţime mai micã de 3 metri;
    h) în locurile de parcare privatã semnalizate.
    ART. 9
    Ridicarea şi depozitarea vehiculelor se va face fie direct de cãtre autoritãţile publice prin serviciile de specialitate înfiinţate în acest scop, fie prin delegarea acestei activitãţi cãtre operatori privaţi sau operatori publici privaţi stabiliţi în urma organizãrii licitaţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 10
    Sumele încasate de consiliile locale din activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate ilegal atunci când aceastã activitate se realizeazã prin delegare cãtre operatori privaţi sau public-privaţi stabiliţi conform articolului precedent nu pot fi mai mici de 50% din veniturile realizate de agentul economic din aceste activitãţi.
    ART. 11
    Sumele rezultate conform art. 11 se constituie venit la bugetul local şi vor fi avute în vedere la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unitãţii administrativ-teritoriale pentru anul urmãtor cu destinaţia de construire parcãri, inclusiv cuantumul amenzilor ce revine consiliului local.
    ART. 12
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toate contractele încheiate de autoritãţile publice locale şi care intrã în contradicţie cu prevederile din acest act normativ îşi înceteazã efectele.
    ART. 13
    Contractele aflate în derulare, încheiate în urma unei licitaţii publice organizate conform O.U.G. nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îşi vor produce efectele în continuare numai în condiţiile prezentei legi.
    ART. 14
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 va fi modificatã şi completatã cu prevederile din prezentul act normativ.

                                      AVIZ
               referitor la iniţiativa legislativã a cetãţenilor
        privind regimul aplicat autoturismelor staţionate neregulamentar

    Analizând iniţiativa legislativã a cetãţenilor privind regimul aplicat autoturismelor staţionate neregulamentar, formulatã de un comitet de iniţiativã în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, republicatã, şi transmisã de împuternicitul Comitetului de iniţiativã cu Adresa înregistratã la Consiliul Legislativ cu nr. F.N. din 16 septembrie 2011,

                             CONSILIUL LEGISLATIV,
    în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicatã, şi al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicatã,

    avizeazã favorabil iniţiativa legislativã, cu urmãtoarele observaţii şi propuneri:

    1. Prezenta iniţiativã a cetãţenilor are ca obiect reglementarea modalitãţii de aplicare şi de executare a mãsurii ridicãrii vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilã, prevãzutã de art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Prin conţinutul sãu normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicatã, prima Camerã sesizatã este Senatul.
    2. Semnalãm cã unele dintre normele propuse nu sunt corelate cu prevederile actelor normative de acelaşi nivel, cu care se aflã în conexiune, respectiv cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Astfel, potrivit art. 1 din proiect, în cazul vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilã, se poate dispune, ca mãsurã administrativã, blocarea roţilor. Or, potrivit art. 96 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, imobilizarea vehiculului [care se realizeazã, potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol, şi prin blocarea roţilor] reprezintã o sancţiune contravenţionalã complementarã - şi nu o mãsurã tehnico-administrativã - care se aplicã numai în cazul sãvârşirii de cãtre conducãtorul vehiculului a uneia dintre faptele prevãzute la art. 117 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002. Precizãm cã faptele avute în vedere de aceastã din urmã normã sunt urmãtoarele:
    a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu numãr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fãrã a avea montate plãcuţele cu numãrul de înmatriculare sau de înregistrare;
    b) conducerea unui vehicul a cãrui stare tehnicã pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deterioreazã drumul public sau afecteazã mediul;
    c) conducerea unui vehicul cu încãlcarea regulilor referitoare la transportul mãrfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depãşite;
    d) conducerea unui vehicul despre care existã date sau indicii cã face obiectul unei fapte de naturã penalã;
    e) conducãtorul refuzã sã se legitimeze;
    f) conducãtorul se aflã sub influenţa bãuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asiguratã de o altã persoanã;
    g) conducãtorul nu respectã timpii de conducere şi de odihnã prevãzuţi de lege.
    Faţã de cele de mai sus rezultã cã blocarea roţilor nu se aplicã în cazul staţionãrii neregulamentare a vehiculului pe carosabil.
    Menţionãm cã numai ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar reprezintã, potrivit art. 64 şi 97 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, o mãsurã tehnico-administrativã, care se aplicã în cazul sãvârşirii contravenţiei de staţionare neregulamentarã pe partea carosabilã.
    De altfel, proiectul nu este nici consecvent în utilizarea noţiunilor, deoarece, potrivit art. 1, blocarea roţilor constituie o mãsurã administrativã, iar, potrivit art. 3, o mãsurã complementarã.
    Având în vedere cã prin proiect nu se prevede modificarea normelor din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 menţionate anterior, este necesarã eliminarea din tot cuprinsul proiectului a referirii la mãsura administrativã constând în blocarea roţilor vehiculului.
    Pe de altã parte, semnalãm cã unele dintre normele propuse prin proiect (art. 3, art. 7 teza întâi şi art. 10) reiau, cu unele diferenţe, reglementãri rãmase nemodificate din Ordonanţa Guvernului nr. 195/2002. Totodatã, art. 9 din proiect cuprinde aceleaşi dispoziţii ca art. 143 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002. Semnalãm însã cã astfel de soluţii nu sunt în acord cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, potrivit cãrora în procesul de legiferare este interzisã instituirea aceloraşi reglementãri în douã sau mai multe acte normative, pentru sublinierea unor conexiuni legislative urmând a fi utilizatã norma de trimitere. Este necesarã, de aceea, reanalizarea textelor sub aceste aspecte.
    3. La titlu, pentru rigoarea exprimãrii, este necesarã eliminarea sintagmei "Proiect de".
    4. Pentru respectarea art. 42 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã titlu este necesarã introducerea formulei introductive consacrate, respectiv:
    "Parlamentul României adopta prezenta lege."
    5. La art. 1 semnalãm cã norma propusã nu este corelatã cu art. 64 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cãruia mãsurile de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilã se pot dispune de cãtre poliţia rutierã. Este necesarã de aceea reanalizarea normei sub aspectul utilizãrii noţiunii de "poliţie naţionalã".
    6. Menţionãm cã prin art. 3-6 din proiect se instituie o procedurã de aplicare a sancţiunilor contravenţionale în cazul încãlcãrii regulilor privind staţionarea vehiculelor, diferitã de procedura instituitã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002. Este adevãrat cã prin lege specialã se poate deroga de la dispoziţiile legii generale în materie, însã, pentru o mai bunã sistematizare normativã şi pentru evitarea dificultãţilor în aplicare, respectivele soluţii legislative ar fi trebuit prevãzute în cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, de care se leagã tematic, şi nu într-un act normativ de sine stãtãtor. De altfel, principalul obiect de reglementare al proiectului îl reprezintã instituirea unor reguli generale privind procedura de realizare a mãsurii tehnico-administrative privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, şi nu stabilirea de contravenţii în acest domeniu.
    Astfel, norma din cuprinsul art. 3 privind "constatarea încãlcãrii regulilor privind staţionarea" printr-un "proces-verbal de contravenţie" nu se justificã, în condiţiile în care staţionarea neregulamentarã este prevãzutã drept contravenţie la art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, iar modalitatea de constatare a acestei contravenţii este reglementatã de acest din urmã act normativ.
    Totodatã, nici prevederea expresã, în teza a doua a art. 3 din proiect, a posibilitãţii aplicãrii sancţiunii avertismentului nu se justificã, întrucât aceastã soluţie legislativã se regãseşte deja reglementatã în art. 95 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002.
    Pe de altã parte, art. 3 nu este corelat nici cu dispoziţiile propuse pentru art. 4, articol care instituie o procedurã distinctã de aplicare a sancţiunii în cazul sãvârşirii contravenţiei constând în staţionarea neregulamentarã pe partea carosabilã. Astfel, potrivit art. 4, sancţiunea aplicabilã este avertismentul, amenda, însoţitã de "mãsura complementarã" constând în "blocarea roţilor sau ridicarea vehiculului", urmând a putea fi aplicatã numai în cazul repetãrii faptei în termen de 6 luni de la sãvârşirea acesteia pentru prima datã. Aceastã modalitate de sancţionare ar trebui însã prevãzutã, cu reformularea corespunzãtoare a textului, în cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, asigurându-se astfel respectarea exigenţelor de tehnicã legislativã.
    Totodatã, semnalãm cã textul propus pentru art. 4 ar trebui sã aibã în vedere înscrierea în baza de date a persoanei care a sãvârşit contravenţia, întrucât sancţiunea se aplicã persoanei, şi nu vehiculului, care poate fi condus atât de cãtre proprietar, cât şi de cãtre alte persoane. Mai mult decât atât, o persoanã poate fi sancţionatã contravenţional pentru staţionarea neregulamentarã a altui vehicul decât cel utilizat în cazul sãvârşirii pentru prima oarã a acestei fapte. Or, în cazul înscrierii în baza de date numai a numãrului de înmatriculare a vehiculului, aşa cum se propune în proiect, nu se va putea aplica sancţiunea amenzii, chiar dacã persoana a mai fost sancţionatã cu avertisment pentru staţionare neregulamentarã, în termenul de 6 luni prevãzut de art. 4.
    În acest context, reiterãm observaţia de la pct. 2 din aviz referitoare la incorectitudinea prevederii "mãsurii complementare" constând în blocarea roţilor, în cazul sãvârşirii contravenţiei de staţionare neregulamentarã.
    Menţionãm cã norma propusã pentru art. 5 derogã de la regula generalã, prevãzutã de art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind comunicarea procesului-verbal în termen de cel mult o lunã de la data aplicãrii sancţiunii, întrucât prevede un termen mai scurt, de 48 de ore. În situaţia în care se doreşte instituirea acestei reguli în ceea ce priveşte comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii în cazul staţionãrii neregulamentare, este necesar ca norma sã fie prevãzutã în cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, care reglementeazã respectiva contravenţie.
    Având în vedere cele de mai sus, propunem completarea proiectului cu un nou articol, care sã aibã drept obiectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, prin cuprinderea, în acest act normativ, a tuturor dispoziţiilor referitoare la contravenţii.
    În ceea ce priveşte norma propusã pentru art. 6, precizãm cã prevederea ei în proiect nu este necesarã, întrucât aplicarea, în ceea ce priveşte contravenţiile, a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 este prevãzutã în cuprinsul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002. De altfel, norma nu este necesarã şi ca urmare a faptului cã prin proiect nu se are în vedere instituirea altor contravenţii decât cele stabilite prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002.
    7. La art. 7, semnalãm cã norma propusã nu este corelatã cu dispoziţiile art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cãrora contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suportã de cãtre deţinãtorul acestuia, şi nu de cãtre proprietarul vehiculului, aşa cum se prevede în proiect. Este necesarã de aceea reanalizarea soluţiei legislative propuse. Pe cale de consecinţã, trebuie reanalizatã şi reformulatã şi norma propusã pentru art. 8, în ceea ce priveşte utilizarea expresiei "proprietarul acestuia sau un împuternicit al acestuia".
    Pe de altã parte, semnalãm cã norma referitoare la "suportarea" "cuantumului amenzii" de cãtre proprietarul vehiculului nu este corectã, întrucât plata amenzii se realizeazã de cãtre persoana care a sãvârşit contravenţia. Or, în situaţiile în care contravenţia a fost sãvârşitã de cãtre altã persoanã decât proprietarul vehiculului, soluţia legislativã privind achitarea de cãtre acesta a amenzii nu poate fi acceptatã.
    În plus, pentru rigoarea exprimãrii, sintagma "urmând a fi aprobatã prin hotãrâri de cãtre consiliile locale ale administraţiilor publice locale" trebuie înlocuitã cu expresia "se aprobã prin hotãrâre a consiliului local". Precizãm totodatã cã pentru asigurarea unei reglementãri complete, art. 7 ar trebui sã prevadã şi modalitatea de stabilire a nivelului taxei în cazul în care ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizeazã, potrivit art. 2 din proiect şi 64 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, de cãtre administratorul drumului public.
    8. La art. 8, pentru asigurarea unei reglementãri complete, textul ar trebui sã aibã în vedere şi situaţia în care procesulverbal îi este înmânat contravenientului, şi nu doar cazul în care acesta îi este comunicat.
    Totodatã, pentru respectarea exigenţelor de tehnicã legislativã, termenul "articolul" trebuie redat sub forma sa abreviatã, respectiv "art.", observaţie valabilã pentru toate cazurile similare din proiect.
    9. La art. 10, semnalãm cã norma propusã nu este completã, întrucât nu are în vedere şi situaţia în care ridicarea şi depozitarea vehiculelor se realizeazã de cãtre administratorul drumului public, aşa cum prevãd art. 2 din proiect şi 64 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002. Observaţia este valabilã, în mod corespunzãtor, şi pentru art. 11 şi 12.
    Totodatã, la art. 10, pentru o corectã informare, norma de trimitere trebuie reformulatã, astfel: "cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    10. La art. 12, precizãm cã, potrivit art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale, astfel încât referirea la "cota parte din cuantumul amenzilor ce revin Consiliului local" nu este corectã. Precizãm totodatã cã în aplicarea principiului autonomiei locale, stabilirea destinaţiei sumelor care se fac venit la bugetul local este de competenţa exclusivã a consiliilor locale, ca organe deliberative. Propunem, de aceea, eliminarea normei.
    11. Apreciem cã norma propusã pentru art. 13 trebuie eliminatã, întrucât prin proiect nu se stabilesc contravenţii sau infracţiuni şi nici nu se instituie cazuri concrete de incidenţã a rãspunderii civile.
    12. La art. 14, pentru corectitudinea exprimãrii, sintagma "de la intrarea în vigoare a prezentei" trebuie înlocuitã cu expresia "de la intrarea în vigoare a prezentei legi".
    Totodatã, este necesarã reanalizarea şi reformularea normei propuse, întrucât contractele încheiate anterior intrãrii în vigoare a unei legi nu pot fi considerate cã au fost încheiate "cu încãlcarea" prevederilor respectivei legi.
    13. La art. 15, pentru respectarea normelor de tehnicã legislativã, expresia "organizatã conform O.U.G. 34/2006" trebuie înlocuitã cu sintagma "organizatã potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    Având în vedere observaţiile din prezentul aviz, proiectul ar trebui reformulat prin eliminarea normelor care instituie reglementãri paralele cu cele cuprinse în alte acte normative.
    Totodatã, aşa cum am arãtat, dispoziţiile referitoare la contravenţii trebuie prevãzute într-un articol distinct, care sã aibã ca obiect intervenţii legislative asupra Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002.

                      PREŞEDINTE,
                 dr. DRAGOŞ ILIESCU

    Bucureşti, 11 octombrie 2011.
    Nr. 1.075.

    S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

                                  DECLARAŢIE :

    Subsemnaţii:
    1. FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, str. Vlãdeasa nr. 11, bl. C33, sc. B, et. 3, ap. 77, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 393976, eliberatã de Secţia 22 Poliţie la data de 8.07.2004, CNP 1710514463041;
    2. BUNEA CONSTANTIN, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, Bd. Uverturii nr. 12, bl. B2, sc. 3, et. 1, ap. 71, sectorul 6, posesor al CI seria RT nr. 648529, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 17.08.2009, CNP 1670522431514;
    3. GHEORGHE JENICĂ, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului nr. 2B, bl. 523bis, sc. 2, et. 3, ap. 59, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 651001, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 1.09.2010, CNP 1670826463095;
    4. PASCU PANDELE, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, Bd. Uverturii nr. 85, bl. O14, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 321452, eliberatã de Secţia 10 Poliţie la data de 20.06.2003, CNP 1550111400347;
    5. NICOLAE FLORIN, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, aleea Masa Tãcerii, bl. D, ap. 8, sectorul 6, posesor al CI seria RD nr. 525656. eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 4.05.2007, CNP 1730407460023;
    6. MĂNUC FLORIN, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, str. Sold. Petre M. Tina nr. 54, sectorul 3, posesor al CI seria RR nr. 409354, eliberatã de SPCEP S3 biroul nr. 3 la data de 6.09.2006, CNP 1730721441511;
    7. NEDELCU MARIAN, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 89, bl. C1.10, sc. C, et. 1, ap. 41, sectorul 6, posesor al CI seria RR nr. 704107, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 20.07.2010, CNP 1760731461530;
    8. OPREA STELIAN, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti, aleea Câmpul cu Flori nr. 2A, bl. C17B, sc. 2, et. 9, ap. 84, sectorul 6, posesor al CI seria RX nr. 244997, eliberatã de Secţia 22 Poliţie la data de 18.12.2003, CNP 1550321400251;
    9. CUREA IOAN CRISTIAN, având calitatea de alegãtor, cu domiciliul declarat în Bucureşti, str. Vãcãreşti nr. 238, sectorul 4, posesor al paşaportului nr. 12656254, eliberat de autoritãţile române la data de 1.11.2006, CNP 1680614450033;
    10. PINTILIE TUDOR, având calitatea de alegãtor, domiciliat în Bucureşti Bd. 1 Mai nr. 26, bl. 6S14, sc. 1, et. 4, ap. 57, sectorul 6, posesor al CI seria RR nr. 745343, eliberatã de SPCEP Sector 6 la data de 13.04.2011, CNP 1530307400551,
    prin prezenta, hotãrâm în baza art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de cãtre cetãţeni, republicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 8.06.2004, constituirea Comitetului de iniţiativã având ca scop stabilirea cadrului legal pentru blocarea roţilor şi ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice.
    De asemenea, declarãm cã nu încãlcãm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999.
    Dãm prezenta declaraţie având cunoştinţã cã rãspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevãzutã de lege pentru înscrisurile oficiale.
    Se numeşte dl. FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL în calitate de preşedinte care sã rezolve problemele operative şi sã reprezinte comitetul în raporturile sale cu autoritãţile publice centrale şi locale.

    Redactat de parte şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociaţi MIRCEA ANIŞOARA şi NURCIU MARIANA în 4 exemplare, dintre care 3 exemplare au fost înmânate pãrţii.

                                Declaranţi

                          FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL
                             GHEORGHE JENICĂ
                              PASCU PANDELE
                               MĂNUC FLORIN
                              NEDELCU MARIAN
                             BUNEA CONSTANTIN
                              NICOLAE FLORIN
                               OPREA STELIAN
                               PINTILIE TUDOR
                            CUREA IOAN CRISTIAN


    ROMÂNIA

    BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI
    MIRCEA ANIŞOARA şi NURCIU MARIANA
    Calea 13 Septembrie nr. 10, bl. 99, parter, sectorul 5, Bucureşti
    Nr. 1543 - Registrul de Evidenţã a Operatorilor de Date Personale
    Tel/Fax: 021/411.26.32; 021/411.78.39

                      ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3.776
                        Anul 2011, luna august, ziua 11

    În faţa mea, MIRCEA ANIŞOARA, notar public, s-au prezentat la sediul biroului:
    - FLORESCU ŞTEFAN-VIOREL, domiciliat în Bucureşti, str. Vlãdeasa nr. 11, bl. C33, sc. B, et. 3, ap. 77, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 393976, eliberatã de Secţia 22 Poliţie la data de 8.07.2004, CNP 1710514463041;
    - BUNEA CONSTANTIN, domiciliat în Bucureşti, Bd. Uverturii nr. 12, bl. B2, sc. 3, et. 1, ap. 71, sectorul 6, identificat cu CI seria RT nr. 648529, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 2 la data de 17.08.2009, CNP 1670522431514;
    - GHEORGHE JENICĂ, domiciliat în Bucureşti, str. Valea Argeşului nr. 2B, bl. 523bis, sc. 2, et. 3, ap. 59, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 651001, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 1.09.2010, CNP 1670826463095;
    - PASCU PANDELE, domiciliat în Bucureşti, Bd. Uverturii nr. 85, bl. O14, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 321452, eliberatã de Secţia 10 Poliţie la data de 20.06.2003, CNP 1550111400347;
    - NICOLAE FLORIN, domiciliat în Bucureşti, aleea Masa Tãcerii, bl. D, ap. 8, sectorul 6, identificat cu CI seria RD nr. 525656, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 4.05.2007, CNP 1730407460023;
    - MĂNUC FLORIN, domiciliat în Bucureşti, str. Sold. Petre M. Tina nr. 54, sectorul 3, identificat cu CI seria RR nr. 409354, eliberatã de SPCEP S3, biroul nr. 3 la data de 6.09.2006, CNP 1730721441511;
    - NEDELCU MARIAN, domiciliat în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 89, bl. C1.10, sc. C, et. 1, ap. 41, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 704107, eliberatã de SPCEP S6 biroul nr. 4 la data de 20.07.2010, CNP 1760731461530;
    - OPREA STELIAN, domiciliat în Bucureşti, aleea Câmpul cu Flori nr. 2A, bl. C17B, sc. 2, et. 9, ap. 84, sectorul 6, identificat cu CI seria RX nr. 244997, eliberatã de Secţia 22 Poliţie la data de 18.12.2003, CNP 1550321400251;
    - CUREA IOAN CRISTIAN, cu domiciliul declarat în Bucureşti, str. Vãcãreşti nr. 238, sectorul 4, identificat cu PAS nr. 12656254, eliberat de autoritãţile române la data de 1.11.2006, CNP 1680614450033;
    - PINTILIE TUDOR, domiciliat în Bucureşti, bd. 1 Mai nr. 26, bl. 6S14, sc. 1, et. 4, ap. 57, sectorul 6, identificat cu CI seria RR nr. 745343, eliberatã de SPCEP Sectorul 6 la data de 13.04.2011, CNP 1530307400551,
    care, dupã citirea actului, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat toate exemplarele lui.

    În temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se declarã autentic prezentul înscris.

    Onorariul în sumã de 150 lei şi TVA în sumã de 36 lei, facturat cu factura nr. 5028/2011 şi achitat cu chitanţa nr. 5028/2011.

                      Notar public,
                     Mircea Anişoara

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016