Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994 (*republicată*)  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 29 decembrie 1995
---------
    *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 906 din 10 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 noiembrie 1995.
    Hotărârea Guvernului nr. 450 din 29 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 august 1995 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 263 din 25 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 8 mai 1995.

    ART. 1
    Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condiţiile necesare funcţionării întregului sistem al justiţiei pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.
    Ministerul Justiţiei participă la sistematizarea şi perfecţionarea legislaţiei şi realizează cooperarea internaţională în domeniul său de activitate.
    ART. 2
    Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi în alte acte normative.
    ART. 3
    În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii:
    (1) organizează şi asigură funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti;
    (2) îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi a penitenciarelor;
    (3) conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor private de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu;
    (4) propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul său de activitate şi în cel al înfăptuirii justiţiei;
    (5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participă la întocmirea proiectelor acestora;
    (6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte organe şi avizează toate proiectele de acte normative;
    (7) participă, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesând domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi birourilor notarilor publici, potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale;
    (8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competenţei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu obligaţiile asumate de România prin convenţii internaţionale sau ca membră a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, în cadrul procesului de integrare europeană;
    (9) îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare judiciară şi juridică internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigură, în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte ministere interesate, participarea României la structurile europene;
    (10) exercită funcţiile de agent guvernamental al României în procedurile din cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale Consiliului Europei;
    (11) întocmeşte studii de practică judiciară şi sesizează Curtea Supremă de Justiţie în cazurile de aplicare neuniformă a legii;
    (12) întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;
    (13) organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteză cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notarilor publici, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor;
    (14) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notarilor publici, al penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurând cunoaşterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale şi al profilului moral;
    (15) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor publici şi pe cele de acordare a gradului profesional;
    (16) asigură, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor;
    (17) organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, notarilor publici, de la laboratoarele de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal;
    (18) colaborează cu facultăţile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenţi, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selecţionarea absolvenţilor;
    (19) coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic";
    (20) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsulţilor;
    (21) asigură lucrările date în competenţa sa, prevăzute în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991;
    (22) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional, în concordanţă cu programul naţional privind informatizarea societăţii româneşti;
    (23) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de specialitate;
    (24) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.
    ART. 4
    În structura organizatorică a Ministerului Justiţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
    Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului justiţiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
    Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
    Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 5
    Numărul maxim de posturi este de 282, exclusiv demnitarii.
    Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 6
    Unităţile din sistemul Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.
    Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiţiei se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.
    Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice din sistemul Ministerului Justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    ART. 7
    Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unităţile sale, este subordonată Ministerului Justiţiei. Activitatea acestei direcţii este coordonată de ministrul justiţiei.
    ART. 8
    Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenţa colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.
    Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul ministrului afacerilor externe.
    ART. 9
    Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei.
    ART. 10
    În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.
    ART. 11
    Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.
    ART. 12
    Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.
    ART. 13
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 14
    (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 813/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992.
    (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ANEXA 1

    Numărul maxim de posturi: 282
    (exclusiv demnitarii)                                                                             ┌──────────┐
                                                                             │ MINISTRU │
                                                                             └────┬─────┘
                                                                                  │
                     ┌─────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐
                     │ CONSILIERI ├──────────────────────────────┼────────────┤ INSPECTORI GENERALI │
                     └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘
                                                                                  │
                                                                                  │ ┌─────────────────────────────────┐
                                                                                  ├────────────┤CORPUL DE INSPECŢIE PENITENCIARĂ │
                                                                                  │ └─────────────────────────────────┘
                    ┌──────────────────────────────┐ │
                    │DIRECŢIA RELAŢII CU MINISTERUL│ │ ┌─────────────────────────────────┐
                    │ PUBLIC ŞI COORDONAREA ├──────────────────────────────┼────────────┤ CONTENCIOS │
                    │ STRATEGIEI ANTIINFRACŢIONALE │ │ └─────────────────────────────────┘
                    └──────────────────────────────┘ │
                                   ┌────────────────────────────────────────┬─────┴────────┬────────────────────────┐
                    ┌──────────────┴───────────────┐ │ │ ┌────────────┴────────────┐
                    │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │
                    └──────────────┬───────────────┘ │ │ └────────────┬───────────┬┘
                                   │ │ │ │ └───────┐
                                   │ │ │ ┌───────────────┴───────────────┐ │
                                   │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZAREA │ │
                                   │ │ │ │ INSTANŢELOR ŞI JUDICIARĂ │ │
                                   │ │ │ └───────────────┬───────────────┘ │
      ┌─────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────┐ │ │ ┌────────────┼────────────┐ │
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─────┴────┐┌───────┴──────┐┌──────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌────────┴────────┐┌────┴────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐┌─────┴─────┐│
│ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ SERVICIUL ││ BIROUL ││DIRECŢIA RELAŢII ││ CONTROL ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││
│LEGISLAŢIE││ RELAŢII ││ AGENTULUI ││INFORMATICĂ││ PENTRU ││ CU ALTE ││FINANCIAR││ORGANIZAREA││ JUDICIARĂ ││INSTANŢELOR││
│ŞI STUDII ││INTERNAŢIONALE││GUVERNAMENTAL││ JURIDICĂ ││PROBLEME ││ AUTORITĂŢI ││ PROPRIU ││INSTANŢELOR││ŞI GRAŢIERI││ MILITARE ││
└──────────┘│ ŞI INTEGRARE ││ PENTRU │└───────────┘│ DE ││ PUBLICE, │└─────────┘│ŞI RESURSE │└───────────┘└───────────┘│
            │ EUROPEANĂ ││ CONSILIUL │ │CETĂŢENIE││ CU ORGANIZAŢII │ │ UMANE │ ┌───────────┬──────┘
            └──────────────┘│ EUROPEI │ └─────────┘│NEGUVERNAMENTALE,│ └───────────┘ ┌─────┴───┐┌──────┴───────┐
                            └─────────────┘ │ CU PUBLICUL │ │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │
                                                                   │ ŞI MASS-MEDIA │ │ECONOMICĂ││ADMINISTRATIVĂ│
                                                                   └─────────────────┘ └─────────┘└──────────────┘


    ANEXA 2

                        UNITĂŢILE
           din sistemul Ministerului Justiţiei
             finanţate de la bugetul de stat

    A. Curţi de Apel

    1. Curtea de Apel Alba Iulia
    2. Curtea de Apel Piteşti
    3. Curtea de Apel Bacău
    4. Curtea de Apel Oradea
    5. Curtea de Apel Suceava
    6. Curtea de Apel Braşov
    7. Curtea de Apel Bucureşti
    8. Curtea de Apel Cluj-Napoca
    9. Curtea de Apel Constanţa
    10. Curtea de Apel Craiova
    11. Curtea de Apel Galaţi
    12. Curtea de Apel Iaşi
    13. Curtea de Apel Târgu Mureş
    14. Curtea de Apel Ploieşti
    15. Curtea de Apel Timişoara

    B. Tribunale

    1. Tribunalul Alba
    2. Tribunalul Arad
    3. Tribunalul Argeş
    4. Tribunalul Bacău
    5. Tribunalul Bihor
    6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud
    7. Tribunalul Botoşani
    8. Tribunalul Braşov
    9. Tribunalul Brăila
    10. Tribunalul Buzău
    11. Tribunalul Caraş-Severin
    12. Tribunalul Călăraşi
    13. Tribunalul Cluj
    14. Tribunalul Constanţa
    15. Tribunalul Covasna
    16. Tribunalul Dâmboviţa
    17. Tribunalul Dolj
    18. Tribunalul Galaţi
    19. Tribunalul Giurgiu
    20. Tribunalul Gorj
    21. Tribunalul Harghita
    22. Tribunalul Hunedoara
    23. Tribunalul Ialomiţa
    24. Tribunalul Iaşi
    25. Tribunalul Maramureş
    26. Tribunalul Mehedinţi
    27. Tribunalul Mureş
    28. Tribunalul Neamţ
    29. Tribunalul Olt
    30. Tribunalul Prahova
    31. Tribunalul Satu Mare
    32. Tribunalul Sălaj
    33. Tribunalul Sibiu
    34. Tribunalul Suceava
    35. Tribunalul Teleorman
    36. Tribunalul Timiş
    37. Tribunalul Tulcea
    38. Tribunalul Vaslui
    39. Tribunalul Vâlcea
    40. Tribunalul Vrancea
    41. Tribunalul Municipiului Bucureşti

    C. Judecătorii

    Judeţul Judecătoria
    ------- -----------
    Alba 1. Alba Iulia
                            2. Câmpeni
                            3. Aiud
                            4. Blaj
                            5. Sebeş
    Arad 6. Arad
                            7. Ineu
                            8. Lipova
                            9. Gurahonţ
                           10. Chişineu-Criş
    Argeş 11. Piteşti
                           12. Câmpulung
                           13. Curtea de Argeş
                           14. Costeşti
    Bacău 15. Bacău
                           16. Oneşti
                           17. Moineşti
                           18. Parincea
                           19. Buhuşi
    Bihor 20. Oradea
                           21. Beiuş
                           22. Marghita
                           23. Aleşd
    Bistriţa-Năsăud 24. Bistriţa
                           25. Năsăud
                           26. Beclean
    Botoşani 27. Botoşani
                           28. Dorohoi
                           29. Săveni
                           30. Dărăbani
    Braşov 31. Braşov
                           32. Făgăraş
                           33. Rupea
                           34. Zărneşti
    Brăila 35. Brăila
                           36. Făurei
                           37. Însurăţei
    Buzău 38. Buzău
                           39. Râmnicu Sărat
                           40. Pătârlagele
                           41. Pogoanele
    Caraş-Severin 42. Reşita
                           43. Caransebeş
                           44. Oraviţa
                           45. Moldova Nouă
                           46. Bozovici
    Călăraşi 47. Călăraşi
                           48. Olteniţa
                           49. Lehliu-Gară
    Cluj 50. Cluj-Napoca
                           51. Turda
                           52. Dej
                           53. Huedin
                           54. Gherla
    Constanţa 55. Constanţa
                           56. Medgidia
                           57. Hârşova
                           58. Băneasa
                           59. Mangalia
    Covasna 60. Sfântu Gheorghe
                           61. Târgu Secuiesc
                           62. Întorsura Buzăului
    Dâmboviţa 63. Târgovişte
                           64. Găeşti
                           65. Pucioasa
                           66. Răcari
                           67. Moreni
    Dolj 68. Craiova
                           69. Băileşti
                           70. Filiaşi
                           71. Segarcea
                           72. Calafat
    Galaţi 73. Galaţi
                           74. Tecuci
                           75. Târgu Bujor
                           76. Bereşti
    Giurgiu 77. Giurgiu
                           78. Bolintin Vale
    Gorj 79. Târgu Jiu
                           80. Târgu-Cărbuneşti
                           81. Novaci
                           82. Motru
    Harghita 83. Miercurea-Ciuc
                           84. Odorheiu Secuiesc
                           85. Topliţa
                           86. Gheorgheni
    Hunedoara 87. Deva
                           88. Hunedoara
                           89. Petroşani
                           90. Brad
                           91. Haţeg
                           92. Orăştie
    Ialomiţa 93. Slobozia
                           94. Urziceni
                           95. Feteşti
    Iaşi 96. Iaşi
                           97. Paşcani
                           98. Hârlău
                           99. Răducăneni
    Maramureş 100. Baia Mare
                          101. Sighetu Marmaţiei
                          102. Vişeu de Sus
                          103. Târgu Lăpuş
                          104. Dragomireşti
    Mehedinţi 105. Drobeta-Turnu Severin
                          106. Strehaia
                          107. Orşova
                          108. Vânju Mare
                          109. Baia de Arama
    Mureş 110. Târgu Mureş
                          111. Sighişoara
                          112. Reghin
                          113. Târnăveni
                          114. Luduş
                          115. Sângeorgiu de Pădure
    Neamţ 116. Piatra-Neamţ
                          117. Roman
                          118. Târgu-Neamţ
                          119. Bicaz
    Olt 120. Slatina
                          121. Caracal
                          122. Corabia
                          123. Balş
                          124. Scorniceşti
    Prahova 125. Ploieşti
                          126. Câmpina
                          127. Vălenii de Munte
                          128. Mizil
                          129. Sinaia
    Satu Mare 130. Satu Mare
                          131. Carei
                          132. Negreşti-Oaş
    Sălaj 133. Zalău
                          134. Şimleu Silvaniei
                          135. Jibou
    Sibiu 136. Sibiu
                          137. Mediaş
                          138. Agnita
                          139. Avrig
                          140. Sălişte
    Suceava 141. Suceava
                          142. Câmpulung Moldovenesc
                          143. Rădăuţi
                          144. Fălticeni
                          145. Vatra Dornei
                          146. Gura Humorului
    Teleorman 147. Alexandria
                          148. Roşiori de Vede
                          149. Turnu Măgurele
                          150. Videle
                          151. Zimnicea
    Timiş 152. Timişoara
                          153. Lugoj
                          154. Deta
                          155. Sânnicolau Mare
                          156. Făget
    Tulcea 157. Tulcea
                          158. Babadag
                          159. Măcin
    Vaslui 160. Vaslui
                          161. Bârlad
                          162. Huşi
                          163. Murgeni
    Vâlcea 164. Râmnicu Vâlcea
                          165. Drăgăşani
                          166. Horezu
                          167. Brezoi
                          168. Bălceşti
    Vrancea 169. Focşani
                          170. Panciu
                          171. Adjud
    Bucureşti 172. Judecătoria Sectorului 1
                          173. Judecătoria Sectorului 2
                          174. Judecătoria Sectorului 3
                          175. Judecătoria Sectorului 4
                          176. Judecătoria Sectorului 5
                          177. Judecătoria Sectorului 6
                          178. Judecătoria nr. 1 a sectorului agricol
                               Ilfov
                          179. Judecătoria nr. 2 a sectorului agricol
                               Ilfov.


    D. Laboratoare de expertize criminalistice

    1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti
    2. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
    3. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti.

    E. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor

    F. Direcţia Generală a Penitenciarelor*)
-----------------
    *) Unitate finanţată parţial de la bugetul de stat.

    1. Penitenciare
    2. Centre de reeducare pentru minori
    3. Spital penitenciar
    4. Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor de Penitenciare Bucureşti.

    G. Regia Autonomă "Multiproduct".

    NOTĂ:
    Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:

    - unităţile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;
    - unităţile de la lit. D - 40 posturi;
    - unităţile de la lit. E - 44 posturi;
    - unităţile de la lit. F - 10.583 posturi.


                             --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016