Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial 2011 Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial 2011

1 2 3 ... 2388

Monitorul Oficial 941 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 941/2011)

1. DECRET nr. 999 din 28 decembrie 2011 privind eliberarea din functie a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 843/2011,preşedintele româniei decreteazã: articol unicdomnul crãciun ion, procuror la parchetul de pe lângã judecãtoria oneşti, se elibereazã din funcţie ca urmare a pensionãrii. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, ...

2. ORDIN nr. 3.642 din 21 decembrie 2011 privind depunerea declaratiilor fiscale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. 1(1) urmãtoarele declaraţii fiscale se depun în format pdf, cu fişier xml ataşat:- 100 "declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;- 300 "decont de taxã pe valoarea adãugatã", cod 14.13.01.02;- 710 "declaraţie rectificativã", cod 14.13.01.00/r.(2) ...

3. ORDIN nr. 2.734 din 6 decembrie 2011 privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile pct. 3 al art. ii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificãrii administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a mãsurilor asumate de guvernul româniei în cadrul planului de simplificare aferent memorandumului de înţelegere dintre comunitatea europeanã şi românia, semnat la bucureşti şi la bruxelles la 23 iunie 2009, aprobatã cu modificãri de legea nr. 99/2011,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotãrârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului ...

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

1. NORME PROPRII din 28 decembrie 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

2. ORDIN nr. 1.762 din 28 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

3. HOTARARE nr. 1.296 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi având în vedere sentinţa civilã nr. 180/f din 10 noiembrie 2010 a curţii de apel braşov - secţia contencios administrativ şi fiscal,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã activitatea aferentã anului 2009 pentru care se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului şi suma totalã alocatã acestei activitãţi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2beneficiazã de sprijin financiar producãtorii agricoli care au depus cereri şi documentaţii la ...

4. HOTARARE nr. 1.294 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare ...

5. HOTARARE nr. 1.272 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cladire spatii de invatamant" pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "clãdire spaţii de învãţãmânt" pentru Şcoala naţionalã de studii politice şi administrative - municipiul bucureşti, sectorul 1, bd. expoziţiei nr. 30a, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã ...

6. HOTARARE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "imprimeria naţionalã" - s.a., companie naţionalã aflatã sub autoritatea ministerului finanţelor publice, ...

7. ORDIN nr. 1.019 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritatii Feroviare Romane, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al autoritãţii feroviare române, care funcţioneazã în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii, finanţatã din ...

8. NORME PROPRII din 4 august 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

9. ORDIN nr. 577 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

10. ORDIN nr. 1.022 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului ...

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

1. NORME PROPRII din 28 decembrie 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

2. ORDIN nr. 1.762 din 28 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

3. HOTARARE nr. 1.296 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi având în vedere sentinţa civilã nr. 180/f din 10 noiembrie 2010 a curţii de apel braşov - secţia contencios administrativ şi fiscal,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã activitatea aferentã anului 2009 pentru care se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului şi suma totalã alocatã acestei activitãţi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2beneficiazã de sprijin financiar producãtorii agricoli care au depus cereri şi documentaţii la ...

4. HOTARARE nr. 1.294 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare ...

5. HOTARARE nr. 1.272 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cladire spatii de invatamant" pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "clãdire spaţii de învãţãmânt" pentru Şcoala naţionalã de studii politice şi administrative - municipiul bucureşti, sectorul 1, bd. expoziţiei nr. 30a, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã ...

6. HOTARARE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "imprimeria naţionalã" - s.a., companie naţionalã aflatã sub autoritatea ministerului finanţelor publice, ...

7. ORDIN nr. 1.019 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritatii Feroviare Romane, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al autoritãţii feroviare române, care funcţioneazã în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii, finanţatã din ...

8. NORME PROPRII din 4 august 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

9. ORDIN nr. 577 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

10. ORDIN nr. 1.022 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului ...

1 2 3 ... 2388
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5