Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial 2011 Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial 2011

1 2 3 ... 2388

Monitorul Oficial 941 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 941/2011)

1. ORDIN nr. 952 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere:- referatul de aprobare al ministrului sãnãtãţii nr. r.l. 4.557 din 29 decembrie 2011 şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 4.194 din 21 decembrie 2011;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;- ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei ...

2.  ORDIN nr. 950 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. r.l. 4.319 din 20 decembrie 2011 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 4.167 din 20 decembrie 2011 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 126 din 27 decembrie 2011 privind echipamentele sub presiune transportabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere întârzierea semnificativã a procesului de transpunere a directivei 2010/35/ue a parlamentului european şi a consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a directivelor 76/767/cee , 84/525/cee , 84/526/cee , 84/527/cee şi 1999/36/ce ale consiliului faţã de termenul de 30 iunie 2011, data pânã la care românia, ca stat membru, avea obligaţia sã adopte actele cu putere de lege necesare pentru a se conforma acestei directive,ţinându-se cont de faptul cã introducerea art. 260 alin. (3) în tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) accelereazã ...

4. ORDIN nr. 3.642 din 21 decembrie 2011 privind depunerea declaratiilor fiscale EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. 1(1) urmãtoarele declaraţii fiscale se depun în format pdf, cu fişier xml ataşat:- 100 "declaraţie privind obligaţiile de platã la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;- 300 "decont de taxã pe valoarea adãugatã", cod 14.13.01.02;- 710 "declaraţie rectificativã", cod 14.13.01.00/r.(2) ...

5. ORDIN nr. 2.734 din 6 decembrie 2011 privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare si inscriere in Registrul operatorilor economici din domeniul protejarii monumentelor istorice EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile pct. 3 al art. ii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificãrii administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a mãsurilor asumate de guvernul româniei în cadrul planului de simplificare aferent memorandumului de înţelegere dintre comunitatea europeanã şi românia, semnat la bucureşti şi la bruxelles la 23 iunie 2009, aprobatã cu modificãri de legea nr. 99/2011,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din hotãrârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului ...

6. ORDIN nr. 2.729 din 5 decembrie 2011 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Maria Teodorescu", din Calea Campulung nr. 6, municipiul Targoviste, judetul Dambovita EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Luând în considerare sentinţa civilã nr. 290 din 23 decembrie 2010 pronunţatã de curtea de apel ploieşti, secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 1.081/42/2010 rãmasã irevocabilã la data de 3 noiembrie 2011 prin respingerea de cãtre Înalta curte de casaţie şi justiţie a recursului formulat de ministerul culturii şi patrimoniului naţional,în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din hotãrârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, cu modificãrile ...

7. ORDIN nr. 1.777 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere:- referatul de aprobare al ministrului sãnãtãţii nr. r.l. 4.557 din 29 decembrie 2011 şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 4.194 din 21 decembrie 2011;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;- ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei ...

8. ORDIN nr. 1.776 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Având în vedere:- referatul de aprobare al ministrului sãnãtãţii nr. r.l. 4.556/2011 şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 4.193 din 21 decembrie 2011;- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;- ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului ...

9. DECRET nr. 994 din 27 decembrie 2011 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Ofiter EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã,precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. a şi ale art. 11 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în semn de înaltã apreciere pentru contribuţia sa constantã avutã la dezvoltarea relaţiilor politice româno-germane, pentru susţinerea acordatã româniei în demersurile sale europene şi euroatlantice, precum şi pentru implicarea activã în numeroase proiecte socioumanitare,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse conferã ordinul naţional pentru merit în grad de mare ofiţer doamnei dr. susanne kastner, preşedintele comisiei de apãrare ...

10. DECRET nr. 993 din 22 decembrie 2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii microîntreprinderilor de cãtre întreprinzãtorii tineri şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bÃsescubucureşti, 22 decembrie 2011.nr. 993. ------

11. LEGE nr. 301 din 23 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 30 decembrie 2011

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii microîntreprinderilor de cãtre întreprinzãtorii tineri, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 103 din 9 februarie 2011, cu urmãtoarele modificãri:1. la articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea urmãtorul cuprins:"b) anterior datei înmatriculãrii societãţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;".2. la articolul 5, litera d) va avea urmãtorul cuprins:"d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de ...

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

1. NORME PROPRII din 28 decembrie 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

2. ORDIN nr. 1.762 din 28 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

3. HOTARARE nr. 1.296 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi având în vedere sentinţa civilã nr. 180/f din 10 noiembrie 2010 a curţii de apel braşov - secţia contencios administrativ şi fiscal,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã activitatea aferentã anului 2009 pentru care se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului şi suma totalã alocatã acestei activitãţi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2beneficiazã de sprijin financiar producãtorii agricoli care au depus cereri şi documentaţii la ...

4. HOTARARE nr. 1.294 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare ...

5. HOTARARE nr. 1.272 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cladire spatii de invatamant" pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "clãdire spaţii de învãţãmânt" pentru Şcoala naţionalã de studii politice şi administrative - municipiul bucureşti, sectorul 1, bd. expoziţiei nr. 30a, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã ...

6. HOTARARE nr. 1.293 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al companiei naţionale "imprimeria naţionalã" - s.a., companie naţionalã aflatã sub autoritatea ministerului finanţelor publice, ...

7. ORDIN nr. 1.019 din 16 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autoritatii Feroviare Romane, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii feroviare române - afer, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al autoritãţii feroviare române, care funcţioneazã în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii, finanţatã din ...

8. NORME PROPRII din 4 august 2011 pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc reguli, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţeaua sanitarã a ministerului transporturilor şi infrastructurii.(2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu se dispune altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobate prin ...

9. ORDIN nr. 577 din 4 august 2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:art. 1se aprobã normele proprii, pentru anul 2011, de aplicare a contractului-cadru privind ...

10. ORDIN nr. 1.022 din 20 decembrie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, aflat in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al centrului român pentru pregãtirea şi perfecţionarea personalului ...

Monitorul Oficial 938 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 938/2011)

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011

În vederea respectãrii angajamentelor asumate de guvernul româniei în scrisoarea de intenţie şi în memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre românia şi fondul monetar internaţional, referitoare la reglementarea şi supravegherea sistemului financiar, precum şi la implementarea unor mãsuri de reducere a numãrului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de tva, prin anularea înregistrãrii în scopuri de tva a contribuabililor care ori nu desfãşoarã nicio activitate, ori nu depun deconturi de tva la termenele prevãzute de lege,ţinând seama de necesitatea perfecţionãrii continue a legislaţiei fiscale, de conjunctura economicã actualã, de principalele caracteristici ...

2. ORDIN nr. 119 din 14 decembrie 2011 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145/2005 privind aprobarea constituirii Unitatii veterinare operationale Task Force pentru controlul si combaterea bolilor animale, precum si a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 146/2005 privind aprobarea constituirii Centrului National de Combatere a Bolilor si a centrelor locale de combatere a bolilor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011

Vãzând referatul de aprobare nr. 4.734 din 3 noiembrie 2011, întocmit de direcţia generalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) şi ale art. 26 din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a ...

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 creeazã cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a mãsurilor de asistenţã socialã, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului în vederea asigurãrii condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale.conform art. 14 din legea nr. 292/2011, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţã socialã, începând cu anul 2012, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţã (isr) prin aplicarea unui indice social de inserţie.punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesitã modificarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia ...

1 2 3 ... 2388
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5