Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Monitorul Oficial 738 din 20 Octombrie 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 738 din 20 Octombrie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 738 din 20 Octombrie 2011

Monitorul Oficial 738 din 20 Octombrie 2011 (M. Of. 738/2011)

1. NORMA din 4 octombrie 2011 privind procedura de agreare de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitatilor specializate medicale si/sau psihologice, in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei rutiere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1În înţelesul prezentelor norme, agrearea se referã la activitatea de certificare a condiţiilor de spaţiu, dotare şi organizare administrativã a unitãţilor specializate medicale şi/sau psihologice, organizate legal în domeniul de competenţã propriu al ministerului transporturilor şi infrastructurii, pe bazã de documente şi dupã constatarea conformitãţii la sediul solicitantului.cap. iiprocedura de agreareart. 2(1) În vederea obţinerii agreãrii, unitatea specializatã medicalã şi/sau psihologicã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:a) sã fie organizatã în una dintre structurile aprobate, conform prevederilor legale în vigoare (legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãţilor ...

2. ORDIN nr. 769 din 4 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a unitatilor specializate medicale si/sau psihologice, in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei rutiere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 4 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãţii de asistenţã medicalã şi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea casei asigurãrilor de sãnãtate a ministerului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 773/2001,în conformitate cu dispoziţiile art. 48^3 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 102/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 56 şi al art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului ...

3. METODOLOGIE din 7 septembrie 2011 de organizare a Programului "Scoala dupa scoala" EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementeazã modul de organizare a programului "Şcoala dupã şcoalã".art. 2(1) programul "Şcoala dupã şcoalã", denumit în continuare programul sds, este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferã oportunitãţi de învãţare formalã şi nonformalã pentru consolidarea competenţelor, învãţare remedialã şi accelerare a învãţãrii prin activitãţi educative, recreative şi de timp liber.(2) programul sds se adreseazã atât elevilor din învãţãmântul primar, cât şi elevilor din învãţãmântul secundar.(3) inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul Şcolar al municipiului bucureşti, denumite în continuare isj/ismb, anunţã unitãţile de învãţãmânt, autoritãţile publice locale, alţi parteneri sociali despre posibilitatea organizãrii programului sds şi ...

4. ORDIN nr. 5.349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa scoala" EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

În temeiul art. 58 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã metodologia de organizare a programului "Şcoala dupã şcoalã", prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2direcţia generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã, direcţia generalã învãţãmânt în limbile minoritãţilor, relaţia cu parlamentul şi partenerii sociali şi direcţia generalã economic, finanţe, resurse umane duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.art. 3prezentul ordin ...

5. CODUL DE CONDUITA din 5 octombrie 2011 a personalului din inspectoratul scolar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Preambulprezentul document reprezintã un cod de conduitã pentru toate categoriile de personal care funcţioneazã în inspectoratul şcolar.personalul din inspectoratul şcolar se raporteazã la douã domenii fundamentale:a) relaţii publice;b) relaţii cu publicul.relaţiile publice ale inspectoratului şcolar privesc organizarea şi administrarea sistemului complex de relaţii profesionale, economice, politice, administrative, sociale, mediatice şi culturale în care evolueazã instituţia.relaţiile cu publicul reprezintã acea parte din relaţiile publice practicate de instituţie prin care se realizeazã contactul nemijlocit cu publicul larg şi cu anumite categorii specifice de public.comunicarea în cele douã domenii se defineşte drept:a) comunicare internã, între membrii instituţiei;b) comunicare externã, cu diferitele tipuri de ...

6. REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea consiliului consultativ al inspectoratului scolar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul consultativ al inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu consultativ, îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.art. 2consiliul consultativ funcţioneazã în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform prezentului regulament-cadru.cap. iicomponenţaart. 3(1) consiliul consultativ este alcãtuit dintr-un numãr impar de membri, maximum 31, din care fac parte:a) inspectorul şcolar general;b) inspectori şcolari generali adjuncţi;c) inspectori şcolari;d) directori/directori adjuncţi de unitãţi de învãţãmânt;e) cadre didactice de prestigiu, propuse de cãtre consiliile consultative de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar;f) reprezentanţi ai pãrinţilor, propuşi de cãtre ...

7. REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011 privind organizarea si functionarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, denumit în continuare consiliu de administraţie, îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu reglementãrile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.art. 2consiliul de administraţie funcţioneazã în baza unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de acesta, conform prezentului regulamentul-cadru.cap. iicomponenţaart. 3(1) consiliul de administraţie are un numãr impar de membri: 9-13, din care fac parte:a) inspectorul şcolar general - preşedinte;b) inspectorul şcolar general adjunct/inspectorii şcolari generali adjuncţi;c) directorul casei corpului didactic;d) contabilul-şef;e) consilierul juridic;f) un inspector şcolar pentru managementul resurselor umane;g) inspectori şcolari.(2) inspectorul şcolar general desemneazã un preşedinte dintre membrii consiliului de administraţie doar ...

8. REGULAMENT-CADRU din 5 octombrie 2011 de organizare si functionare a inspectoratelor scolare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1inspectoratele şcolare judeţene şi inspectoratul Şcolar al municipiului bucureşti, denumite în continuare inspectorat şcolar, sunt servicii publice deconcentrate ale ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului care se organizeazã la nivelul judeţului/municipiului bucureşti şi care acţioneazã pentru realizarea obiectivelor sistemului de învãţãmânt, prevãzute de legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învãţãmântului preuniversitar.art. 2inspectoratul şcolar îşi desfãşoarã întreaga activitate pe baza prevederilor legii nr. 1/2011 şi a actelor administrative cu caracter normativ ce decurg din executarea prevederilor legii sus-menţionate, a ordinelor şi instrucţiunilor elaborate de ministerul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.art. 3principalele atribuţii ale inspectoratului şcolar sunt prevãzute ...

9. ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

În baza prevederilor art. 19, 27, 28, 30, 31, 42, 44, 45, 52, 55, 57, 61, 78, 86, 92, 94, 95, 99, 100, 104, 105, 111, 112, 239, 240, 241, 242, 248, 252, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 269 şi 280 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se ...

10. LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicata*) privind executorii judecatoresti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 20 octombrie 2011

___________*) republicatã în temeiul art. ii din legea nr. 151/2011 privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 493 din 11 iulie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 559 din 10 noiembrie 2000 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:- ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 18/2001 pentru modificarea legii nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreşti, publicatã în monitorul oficial ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016