Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 911 din 21 Decembrie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 911 din 21 Decembrie 2011

Monitorul Oficial 911 din 21 Decembrie 2011 (M. Of. 911/2011)

1.  HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin ...

2. ORDIN nr. 2.975 din 13 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara "Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 1.631/2009 ...

3. ORDIN nr. 886 din 11 noiembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara "Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 1.631/2009 ...

4. ACORD DE IMPRUMUT din 20 decembrie 2011 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

Împrumut nr. 8112-ro   (al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare)acordul, datat 20 decembrie 2011, s-a încheiat între românia (Împrumutatul) şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca) în scopul furnizãrii de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa dupã cum este definit în documentul-anexã la prezentul acord). banca a decis sã asigure finanţare pe baza, printre altele, a: a) acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea i a anexei nr. 1 la prezentul acord; şi b) menţinerii de cãtre Împrumutat a unui cadru corespunzãtor de politici macroeconomice. Împrumutatul şi banca, în consecinţã, convin prin ...

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 21 decembrie 2011 privind ratificarea Acordului de imprumut (Al treilea imprumut pentru politici de dezvoltare) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

Având în vedere:- angajamentul guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilitãţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;- necesitatea asigurãrii surselor de finanţare a rezervelor financiare cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevãzuteşi luând în considerare faptul cã aceste elemente constituie o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.art. 1se ratificã acordul de împrumut (al treilea împrumut pentru politici de ...

6. ORDIN nr. 2.793 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice nr. 830/3.158/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axa prioritara "Promovarea schimburilor intre comunitati («people to people»)" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontaliera Romania - Serbia EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce) nr. 718/2007 al comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.085/2006 al consiliului de instituire a unui instrument de asistenţã pentru preaderare (ipa), ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 1.631/2009 ...

7. HOTARARE nr. 1.252 din 21 decembrie 2011 privind inscrierea unui bun mobil in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General de Aviatie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 858 din legea nr. 287/2009, republicatã, şi ale art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului a unui bun mobil aflat în domeniul ...

8. HOTARARE nr. 1.251 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru achizitia de apa grea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 4^1 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului administraţiei şi internelor pe anul 2011 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 79.000 mii lei la capitolul 80.01 "acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã", titlul 71 "active nefinanciare", destinatã achiziţiei de cãtre administraţia naţionalã ...

9. HOTARARE nr. 1.250 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului cu suma de 50.000 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor înregistrate de unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat faţã de firmele de construcţii, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de capital noi ale acestor unitãţi, la capitolul 65.01 "Învãţãmânt", titlul 71 "active nefinanciare".art. 2suma prevãzutã ...

10. HOTARARE nr. 1.249 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 31 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale pe anul 2011 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 5.467 mii lei, la capitolul 85.01 "comunicaţii", titlul 71 "active nefinanciare", pentru plata proiectului eromania 2 din cadrul programului "trecerea româniei la guvernarea electronicã (e-government)".art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat sã introducã, la propunerea ordonatorului ...

11. HOTARARE nr. 1.248 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 31 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului cu suma de 150.000 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011, la:a) capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã", titlul 51 "transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" cu suma de 92.000 mii lei şi titlul 55 "alte transferuri" cu suma de 27.000 mii lei;b) capitolul 87.01 ...

12. HOTARARE nr. 1.247 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 56 din ordonanţa guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele mãsuri financiare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului sãnãtãţii pe anul 2011 cu suma de 435.546 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011.art. 2cu suma prevãzutã la art. 1 se majoreazã prevederile de cheltuieli ale ...

13. HOTARARE nr. 1.246 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor catre furnizorii de energie electrica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 31 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã suplimentarea bugetului ministerului transporturilor şi infrastructurii pe anul 2011 cu suma de 450.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011, la capitolul 84.01 "transporturi", titlul 72 "active financiare", alineatul 72.01.01 "participare la capitalul social al societãţilor comerciale".(2) suma prevãzutã la alin. (1) se utilizeazã pentru plata obligaţiilor restante cãtre ...

14. HOTARARE nr. 1.245 din 21 decembrie 2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 31 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã suplimentarea bugetului ministerului mediului şi pãdurilor pe anul 2011 cu suma de 40.000 mii lei, astfel: capitolul 70.01 "locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã", titlul 70 "cheltuieli de capital", cu suma de 7.000 mii lei, capitolul 74.01 "protecţia mediului" cu suma de 28.000 mii lei, din care: 17.000 mii lei la titlul 51 "transferuri între unitãţi ale administraţiei publice" şi 11.000 mii lei la ...

15. HOTARARE nr. 1.244 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea unor masuri speciale pentru transportul in tara, cu titlu umanitar, al unui numar de pana la 100 de raniti libieni in vederea acordarii de asistenta medicala contra cost in spitale romanesti, precum si suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (4) şi art. 19 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã efectuarea de cãtre ministerul apãrãrii naţionale, cu titlu umanitar, a cheltuielilor aferente activitãţilor de transport cu avioane militare româneşti pentru un numãr de pânã la 100 de rãniţi în conflictul armat din libia, în vederea tratamentului ulterior, contra ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016