Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 20 decembrie 2011  intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 20 decembrie 2011 intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 21 decembrie 2011

    Împrumut nr. 8112-RO

       (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare)

    Acordul, datat 20 decembrie 2011, s-a încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) în scopul furnizãrii de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa dupã cum este definit în documentul-anexã la prezentul acord). Banca a decis sã asigure finanţare pe baza, printre altele, a: a) acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; şi b) menţinerii de cãtre Împrumutat a unui cadru corespunzãtor de politici macroeconomice. Împrumutatul şi Banca, în consecinţã, convin prin prezentul acord urmãtoarele:

    ART. I
    Condiţii generale. Definiţii
    1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul-anexã la prezentul acord) fac parte integrantã din acesta.
    1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul-anexã la prezentul acord.
    ART. II
    Împrumutul
    2.01. Banca este de acord sã împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de 400 milioane euro (patru sute milioane), suma menţionatã putând fi convertitã periodic printr-o operaţiune de conversie valutarã în concordanţã cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord.
    2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu secţiunea a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.
    2.03. Comisionul iniţial plãtibil de cãtre Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plãti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile dupã data intrãrii în vigoare.
    2.04. Dobânda plãtibilã de cãtre Împrumutat pentru fiecare perioadã de dobândã va fi la o ratã egalã cu rata de referinţã pentru moneda împrumutului plus marja fixã, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricãrei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plãtibilã de cãtre Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume sã fie determinatã în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacã orice sumã din soldul tras al împrumutului rãmâne neplãtitã la scadenţã şi o astfel de neplatã continuã pe o perioadã de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plãtibilã de cãtre Împrumutat se va calcula în mod diferit, dupã cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
    2.05. Datele de platã sunt 1 martie şi 1 septembrie ale fiecãrui an.
    2.06. Suma împrumutului va fi rambursatã în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
    2.07. a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre urmãtoarele conversii ale termenilor împrumutului, pentru a facilita gestionarea prudentã a datoriei: (i) o schimbare a monedei împrumutului a tuturor sau a oricãrei pãrţi din suma împrumutului, trasã ori netrasã într-o monedã aprobatã; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricãrei pãrţi din suma împrumutului, trasã şi restantã de la o ratã variabilã la o ratã fixã, ori viceversa, sau de la o ratã variabilã, bazatã pe o marjã variabilã, la rata variabilã bazatã pe o ratã fixã; şi (iii) stabilirea limitelor la rata variabilã aplicabilã tuturor sau oricãrei pãrţi din suma împrumutului, trase şi restante, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile.
    b) Orice conversie solicitatã în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptatã de Bancã, trebuie consideratã o conversie, aşa cum este definitã în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.
    2.08. Fãrã limitarea la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al secţiunii a II-a a documentului-anexã la prezentul acord şi legate de Cooperare şi Consultare), Împrumutatul va transmite prompt Bãncii acele informaţii legate de prevederile prezentului articol II, dupã cum Banca le poate solicita periodic.
    ART. III
    Program
    3.01. Împrumutatul declarã angajamentul sãu faţã de program şi implementarea sa. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale:
    a) Împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricãreia dintre pãrţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului şi progresul înregistrat în implementarea programului;
    b) înaintea fiecãrui schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Bãncii, spre analizã şi comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicitã în mod rezonabil; şi
    c) fãrã a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricãrei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materialã a obiectivelor programului sau asupra oricãrei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificatã în secţiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord.
    ART. IV
    Suspendarea de cãtre Bancã
    4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constã în faptul cã poate apãrea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativã a acestuia sã fie implementate.
    ART. V
    Intrare în efectivitate. Încetare
    5.01. Condiţia suplimentarã de intrare în efectivitate constã în faptul cã Banca este mulţumitã de progresul înregistrat de cãtre Împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului.
    5.02. Data-limitã a intrãrii în vigoare este de o sutã cincizeci (150) de zile de la data prezentului acord.
    ART. VI
    Reprezentare. Adrese
    6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice al Împrumutatului sau orice altã persoanã delegatã de ministru.
    6.02. Adresa Împrumutatului este:
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17
    Bucureşti
    România
    Telex: 11239
    Fax: 4021 312 6792
    6.03. Adresa Bãncii este:
    Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresã cablu: Telex: Fax:
    INTBAFRAD 248423 (MCI) sau 1-202-477-6391
    Washington, D.C. 64145 (MCI)

    Convenit la Bucureşti, România, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.

                     România,
              prin Gheorghe Ialomiţianu,
     ministrul finanţelor publice, reprezentant autorizat

    Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,
                   prin Cãtãlin Pãuna,
      economist principal, reprezentant autorizat

    ANEXA 1

                   Acţiunile programului.
           Disponibilitatea sumelor din împrumut

    SECŢIUNEA I
    Acţiuni în cadrul programului

    Acţiunile întreprinse de cãtre Împrumutat în cadrul programului includ urmãtoarele:
    1. Împrumutatul a aprobat Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (CCTM) 2012-2014.
    2. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice.
    3. Împrumutatul a adoptat o lege care amendeazã Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, care introduce coplata şi mecanisme de scutire, şi respectiva lege a fost promulgatã.
    4. Împrumutatul a aprobat un nou cadru general pentru managementul prescripţiilor electronice.
    5. Împrumutatul a adoptat Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care permite tuturor şcolilor din România sã primeascã bugetul conform unei formule de finanţare per capita.
    6. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prin care se transferã programarea bugetarã privind venitul minim garantat cãtre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi atribuţiile privind plata beneficiilor de la autoritãţile locale cãtre Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale, cu menţinerea atribuţiilor de stabilire a drepturilor şi de recertificare la autoritãţile locale.
    7. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificãrile ulterioare, care reglementeazã acordarea alocaţiilor pentru susţinerea familiei bazate pe testarea mijloacelor şi prin care se reduce pragul maxim de eligibilitate de la 470 lei/lunã/persoanã la 370 lei/lunã/persoanã şi se acordã beneficii mai mari familiilor cu venituri lunare sub 200 lei şi familiilor monoparentale.
    8. Împrumutatul a examinat conformitatea regimului de supraveghere menţionat în Memorandumul de înţelegere cu cel aplicat de cãtre instituţiile de supraveghere a grupurilor financiare din România.

    SECŢIUNEA a II-a
    Disponibilitatea sumelor din împrumut

    A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţã cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificarea Împrumutatului.
    B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşã unicã, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisã în tabelul de mai jos: ┌───────────────┬──────────────────────────┐
 │ Alocãri │Suma din împrumut alocatã │
 │ │ (exprimatã în euro) │
 ├───────────────┼──────────────────────────┤
 │Tranşã unicã │ 400.000.000 │
 ├───────────────┼──────────────────────────┤
 │SUMĂ TOTALĂ │ 400.000.000 │
 └───────────────┴──────────────────────────┘    C. Plata comisionului iniţial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuatã pânã când Banca nu va primi plata integralã a comisionului iniţial.
    D. Condiţii de eliberare a tranşei. Nicio tragere nu va fi efectuatã din tranşa unicã dacã Banca nu este mulţumitã de: a) programul realizat de Împrumutat; şi b) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.
    E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel:
    1. suma trasã din contul împrumutului se va depozita de cãtre Bancã într-un cont desemnat de cãtre Împrumutat şi acceptat de Bancã; şi
    2. Împrumutatul se va asigura cã la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat o sumã echivalentã va fi înregistratã în sistemul de management al bugetului Împrumutatului, într-o manierã acceptabilã Bãncii.
    F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajeazã cã sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacã Banca determinã în orice moment cã o sumã din împrumut a fost utilizatã pentru a efectua o platã pentru o cheltuialã exclusã, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificãrii de cãtre Bancã, o sumã egalã cu suma acelei plãţi cãtre Bancã. Sumele rambursate Bãncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.
    G. Data-limitã de tragere. Data-limitã de tragere este 31 decembrie 2012.

    ANEXA 2

                       Tabel de amortizare

    Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 septembrie 2023.

    Document-anexã

    SECŢIUNEA I
    Definiţii

    1. "Cheltuieli excluse" înseamnã orice cheltuialã:
    a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract, pe care orice instituţie ori agenţie financiarã naţionalã sau internaţionalã, alta decât Banca ori Asociaţia, le-a finanţat sau a fost de acord sã le finanţeze ori pe care Banca sau Asociaţia le-a finanţat ori a fost de acord sã le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistenţã financiarã nerambursabilã;
    b) pentru bunuri incluse în urmãtoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercialã internaţionalã standard, revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicatã de Naţiunile Unite în Lucrãri statistice, seria M, nr. 34/Rev.3 (1986), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancã prin notificarea Împrumutatului: ┌───────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Grupa │ Subgrupa │ Descrierea detaliatã │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 112 │ │Bãuturi alcoolice │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 121 │ │Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 122 │ │Tutun, prelucrat (conţinând sau nu înlocuitori de │
 │ │ │tutun) │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 525 │ │Materiale radioactive şi asociate │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 667 │ │Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate│
 │ │ │sau prelucrate │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 718 │ 718.7 │Reactoare nucleare şi pãrţi ale acestora, elemente de │
 │ │ │combustibil (cartuşe), neiradiate, pentru reactoarele │
 │ │ │nucleare │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 728 │ 728.43 │Echipamente de procesare a tutunului │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 897 │ 897.3 │Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platinã│
 │ │ │(exceptând ceasurile şi cutiile de ceas) şi materia- │
 │ │ │lele bijuteriilor (incluzând seturile de geme) │
 ├───────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 971 │ │Aur, nemonetar (excluzând pepite şi concentrate de │
 │ │ │aur) │
 └───────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘    c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;
    d) pentru bunuri dãunãtoare mediului, a/al cãror producţie, utilizare sau import este interzisã/interzis în conformitate cu legislaţia Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care Împrumutatul este parte;
    e) efectuatã în numele oricãrei plãţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luatã în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi
    f) în legãturã cu care Banca stabileşte cã reprezentanţi ai Împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângãtoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fãrã ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) sã fi întreprins la timp acţiuni corespunzãtoare şi satisfãcãtoare pentru Bancã în vederea rezolvãrii acestor situaţii atunci când apar.
    2. "Cadrul general pentru managementul prescripţiilor electronice" înseamnã planul de acţiune al Împrumutatului în vederea implementãrii prescripţiei electronice, aşa cum a fost stabilit în Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.520/893/2011 pentru completarea art. 4 din Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea mãsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sãnãtate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurãri sociale de sãnãtate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical.
    3. "Condiţii generale" înseamnã "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 31 iulie 2010, cu modificãrile stipulate în secţiunea a II-a a documentului-anexã.
    4. "Comisia de supraveghere a asigurãrilor" înseamnã autoritatea administrativã autonomã a Împrumutatului, care funcţioneazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    5. "Legea nr. 1/2011" înseamnã Legea educaţiei naţionale nr. 1, datatã 5 ianuarie 2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011).
    6. "Legea nr. 285/2010" înseamnã Legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice nr. 285, datatã 28 decembrie 2010 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010).
    7. "Legea nr. 95/2006" înseamnã Legea privind reforma în domeniul sãnãtãţii nr. 95, datatã 14 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006).
    8. "Legea nr. 276/2010" înseamnã Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat nr. 276, datatã 24 decembrie 2010 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010).
    9. "Legea nr. 416/2001" înseamnã Legea privind venitul minim garantat nr. 416, datatã 18 iulie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001).
    10. "Legea nr. 277/2010" înseamnã Legea privind alocaţia pentru susţinerea familiei nr. 277, datatã 24 decembrie 2010, cu modificãrile ulterioare (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010).
    11. "CCTM" înseamnã Cadrul de cheltuieli pe termen mediu al Împrumutatului, aprobat de Împrumutat pe 10 august 2011.
    12. "Memorandum de înţelegere" înseamnã Memorandumul de cooperare în domeniul stabilitãţii financiare şi managementului crizei financiare, semnat de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţionalã a României, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe data de 31 iulie 2007.
    13. "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" înseamnã Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al Împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.
    14. "Ministerul Finanţelor Publice" înseamnã Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.
    15. "Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale" înseamnã agenţia Împrumutatului subordonatã Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi înfiinţatã în baza Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 90/2008 cu modificãrile ulterioare, sau orice alt succesor al acesteia.
    16. "Banca Naţionalã a României" reprezintã banca naţionalã a Împrumutatului.
    17. "Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare" înseamnã autoritatea administrativã autonomã a Împrumutatului care funcţioneazã în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    18. "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" înseamnã autoritatea administrativã autonomã a Împrumutatului, care funcţioneazã în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    19. "Program" înseamnã programul de acţiuni, obiective şi politici menite sã promoveze întãrirea şi îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce priveşte sãrãcia, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea datatã 25 noiembrie 2011, transmisã Bãncii de Împrumutat, prin care se declarã angajamentul Împrumutatului faţã de implementarea programului şi se solicitã asistenţã de la Bancã pentru implementarea programului pe parcursul implementãrii sale.
    20. "RON" înseamnã moneda localã a Împrumutatului.
    21. "Tranşa unicã" înseamnã suma Împrumutului alocatã la categoria intitulatã "Tranşa unicã" din tabelul prezentat în partea B a secţiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

    SECŢIUNEA a II-a
    Modificãri ale Condiţiilor generale

    Modificãrile Condiţiilor generale constau în:
    1. Ultima propoziţie din paragraful a) din secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime.
    2. Secţiunile 2.04 ("Conturi desemnate") şi 2.05 ("Cheltuieli eligibile") sunt şterse în întregime, iar secţiunile rãmase în articolul II sunt renumerotate corespunzãtor.
    3. Secţiunile 5.01 ("Execuţia generalã a proiectului") şi 5.09 ("Gestiune financiarã. Raportãri financiare. Audituri") se şterg în întregime, iar secţiunile rãmase în articolul V se renumeroteazã corespunzãtor.
    4. Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la "Utilizarea bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor") este scos în întregime.
    5. Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modificã şi se citeşte dupã cum urmeazã:
    "SECŢIUNEA 5.06
    Planuri. Documente. Înregistrãri
    (...) c) Împrumutatul va pãstra 2 ani dupã data-limitã de tragere toate înregistrãrile (contracte, ordine, facturi, note de platã, chitanţe şi alte documente) care evidenţiazã cheltuielile în cadrul împrumutului. Împrumutatul va permite reprezentanţilor Bãncii sã examineze aceste înregistrãri."
    6. Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modificã şi se citeşte dupã cum urmeazã:
    "SECŢIUNEA 5.07
    Monitorizarea şi evaluarea programului
    (...) c) Împrumutatul va pregãti sau va asigura pregãtirea şi va furniza Bãncii, nu mai târziu de 6 luni dupã data-limitã de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu, în concordanţã cu solicitarea rezonabilã a Bãncii, privind implementarea programului, realizarea de cãtre pãrţile la împrumut şi Bancã a obligaţiilor acestora în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului."
    7. Urmãtorii termeni şi definiţiile stipulate în anexã se modificã sau se eliminã, iar urmãtorii termeni şi definiţii noi se adaugã în ordine alfabeticã la anexã dupã cum urmeazã, termenii fiind renumerotaţi corespunzãtor:
    a) definiţia termenului "Cheltuieli eligibile" se modificã pentru a se citi astfel:
    "Cheltuieli eligibile înseamnã orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut.";
    b) termenul "declaraţii financiare" şi definiţia acestuia sunt eliminate în întregime;
    c) termenul "proiect" se modificã şi se citeşte "program", iar definiţia acestuia se modificã pentru a se citi dupã cum urmeazã (şi toate referirile la "proiect" în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la "program"):
    "Program" înseamnã programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea cãruia este efectuat împrumutul.

                        --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016