Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 685 din 27 Septembrie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 685 din 27 Septembrie 2011

Monitorul Oficial 685 din 27 Septembrie 2011 (M. Of. 685/2011)

1. REGULAMENT nr. 9 din 12 septembrie 2011 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. iregulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 23, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:"(6) fãrã a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit raporteazã bãncii naţionale ...

2. ORDIN nr. 62 din 12 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 135, 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul ...

3. REGULAMENT nr. 7 din 12 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. iregulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2 alineatul (1), dupã punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu urmãtorul cuprins:"15. ajustare de valoare - suma ...

4. ORDIN nr. 60 din 12 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul ...

5. REGULAMENT nr. 8 din 12 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 5 mai 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) prezentul regulament se aplicã bãncilor, bãncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, bãncilor de credit ipotecar, caselor centrale ...

6. ORDIN nr. 61 din 12 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere:- dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, art. 345 alin. (4), art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- prevederile art. i pct. 1-3, 5, 6, 10, 12 şi 38 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 231/2010,în temeiul prevederilor art. ...

7. ORDIN nr. 198 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. 80.554 din 25 august 2011 al direcţiei de inspecţii agroalimentare,ţinând cont de necesitatea armonizãrii legislaţiei româneşti cu directiva de punere în aplicare 2011/68/ue a comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a directivelor 2003/90/ce şi 2003/91/ce de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din directivele 2002/53/ce şi, respectiv, 2002/55/ce ale consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în jurnalul ...

8. ORDIN nr. 197 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. 80.553 din 25 august 2011 al direcţiei de inspecţii agroalimentare,ţinând cont de necesitatea armonizãrii legislaţiei româneşti cu directiva de punere în aplicare 2011/68/ue a comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a directivelor 2003/90/ce şi 2003/91/ce de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din directivele 2002/53/ce şi, respectiv, 2002/55/ce ale consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în jurnalul ...

9. REGULAMENT nr. 14 din 6 septembrie 2011 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. iregulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 19/116/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 23, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:"(6) fãrã a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituţiile de credit raporteazã bãncii naţionale ...

10. ORDIN nr. 10 din 6 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/9/2011 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 135, 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul ...

11. REGULAMENT nr. 13 din 6 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 311 din 5 mai 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) prezentul regulament se aplicã bãncilor, bãncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, bãncilor de credit ipotecar, caselor centrale ...

12. ORDIN nr. 9 din 6 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/8/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere:- dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, art. 345 alin. (4), art. 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- prevederile art. i pct. 1-3, 5, 6, 10, 12 şi 38 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 231/2010,în temeiul prevederilor art. ...

13. REGULAMENT nr. 12 din 6 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Art. iregulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 11/108/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.033 şi 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2 alineatul (1), dupã punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu urmãtorul cuprins:"15. ajustare de valoare - suma ...

14. ORDIN nr. 8 din 6 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/7/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 278, 384 şi 385 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul ...

15. HOTARARE nr. 11 din 22 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

În temeiul art. 224 alin. (1) din legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil şi al art. 29 alin. (1) lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,colegiul de conducere al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptã prezenta hotãrâre.art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativã a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2, alineatul (1) se ...

16. HOTARARE nr. 927 din 21 septembrie 2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari "Cosul de solidaritate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã organizarea programului guvernamental de sprijin pentru pensionari "coşul de solidaritate", denumit în continuare program.(2) beneficiarii programului prevãzut la alin. (1) sunt pensionarii ale cãror pensii sunt mai mici sau egale cu câştigul salarial mediu net pe economie.(3) pentru implementarea programului, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului bucureşti şi consiliile locale pot înfiinţa societãţi comerciale ori pot extinde obiectul de activitate al celor existente, în vederea desfãşurãrii unor activitãţi de comerţ cu produse alimentare de bazã.art. 2(1) produsele alimentare de bazã care fac obiectul programului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016