Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 197 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 197 din 25 august 2011  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 197 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de plante agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.553 din 25 august 2011 al Direcţiei de inspecţii agroalimentare,
    ţinând cont de necesitatea armonizãrii legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/17 din 2 iulie 2011,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogã.
    2. La articolul 1, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Prezentul ordin reglementeazã acceptarea pentru includere în Catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole, respectiv a acelor soiuri de sfeclã, cartof, cereale, plante oleaginoase şi pentru fibrã şi plante furajere, ale cãror seminţe şi material de înmulţire pot fi comercializate în acord cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea seminţelor de sfeclã de zahãr şi sfeclã furajerã, ale Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, certificarea calitãţii şi comercializarea cartofului pentru sãmânţã, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializãrii şi comercializarea seminţelor de plante furajere, care transpun directivele referitoare la comercializarea seminţelor de sfeclã ( Directiva 2002/54/CE ) şi material de înmulţire de cartof ( Directiva 2002/56/CE ), cereale ( Directiva 66/402/CEE , amendatã), plante oleaginoase şi pentru fibrã ( Directiva 2002/57/CE , amendatã), plante furajere ( Directiva 66/401/CEE , amendatã)."
    3. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) În domeniul de activitate prevãzut la art. 1 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicatã, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin autoritatea oficialã desemnatã - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, îi revin urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã cadrul organizatoric pentru testarea şi înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de culturã din România, denumit în continuare Catalogul oficial, în vederea utilizãrii şi comercializãrii seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi pentru acordarea brevetului de soi. Catalogul oficial este public;
    b) aprobã publicarea anualã sau periodicã, dupã caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum şi lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de cãtre cultivatorii din România."
    4. La articolul 4, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Înscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentate în anexa nr. 2, a unei cereri-tip prezentate în anexa nr. 3 şi a chestionarelor tehnice conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri (UPOV) ori conform ghidurilor naţionale pentru speciile la care nu existã protocoale CPVO sau ghiduri UPOV. Datele-limitã de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a seminţelor şi cantitãţile de seminţe şi material de înmulţire necesare pentru testare şi pentru colecţia de referinţã sunt prevãzute în anexa nr. 4."
    5. La articolul 14 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) titularul certificatului de înregistrare sau menţinãtorul nu achitã tarifele de menţinere în listã conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat."
    6. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - În conformitate cu procedura Comunitãţii, ţinând cont de evoluţia în domeniul conservãrii resurselor genetice, se pot stabili condiţii speciale pentru înregistrarea soiurilor. Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinatã, sau dacã amelioratorul nu mai existã, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin ISTIS, care stabileşte şi menţinãtorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementãrile Uniunii Europene."
    7. Dupã articolul 28 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor europene, care va avea urmãtorul cuprins:
    "*
    Prezentul ordin "transpune prevederile Directivei CE 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, şi ale Directivei 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, ultima datã amendatã prin Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011."
    8. La anexa nr. 1, articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicatã, testarea soiurilor şi înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivãrii şi comercializãrii şi acordarea brevetelor în vederea protecţiei juridice a noilor soiuri, în condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã, se fac de cãtre Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, autoritate naţionalã oficialã desemnatã, instituţie publicã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, în conformitate cu regulile şi reglementãrile internaţionale în vigoare.
    (2) Înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS) şi, în funcţie de specie, se efectueazã şi testul valorii agronomice şi de utilizare (VAU).
    (3) În conformitate cu legislaţia comunitarã, ISTIS coopereazã cu instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene în problematica înregistrãrii soiurilor. Pentru speciile pentru care nu este abilitat, institutul încheie contracte administrative bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea efectuãrii testului DUS."
    9. În anexa nr. 1, la articolul 3, dupã litera h) se introduc douã noi litere, literele i) şi j), cu urmãtorul cuprins:
    "i) teste de valoare agronomicã şi de utilizare pentru înscrierea soiurilor din speciile de plante agricole înregistrate în Catalogul oficial, în Lista soiurilor recomandate;
    j) testarea rezistenţei la erbicide, insecto-fungicide şi la atacul dãunãtorilor a soiurilor care au indusã aceastã rezistenţã."
    10. La anexa nr. 1, articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Testele privind verificarea autenticitãţii şi puritãţii varietale a soiurilor multiplicate se efectueazã anual de cãtre ISTIS, în scopul de a monitoriza şi, dupã caz, de a permite autoritãţii oficiale de certificare sã ia mãsurile corespunzãtoare prevenirii sau interzicerii folosirii la reînmulţire şi pentru comercializare a seminţelor necorespunzãtoare din punct de vedere al autenticitãţii, puritãţii varietale şi stãrii sanitare. În preşi postcontrol se verificã dacã în cursul multiplicãrii soiurile şi-au pãstrat aceleaşi caractere ca la înregistrarea în Catalogul oficial şi au puritatea biologicã corespunzãtoare categoriei declarate. Se testeazã seminţele din categoriile biologice: prebazã, bazã, certificatã sau alte categorii, dupã caz. Testarea se efectueazã în:
    a) precontrol - în parcele de control în câmp, în spaţii protejate şi prin electroforezã, dupã caz;
    b) postcontrol - în parcele de control în câmp (microculturi) şi prin electroforezã, dupã caz.
    (2) Testele preliminare se executã de cãtre ISTIS pentru creaţiile noi româneşti şi strãine, la solicitarea beneficiarilor, în 1-3 CTS, cu un numãr redus de repetiţii (2-3) şi cu suprafaţa parcelei la nivelul parcelei normale din culturile comparative de concurs. Prin aceste teste se urmãresc: capacitatea de producţie, umiditatea la recoltare, precocitatea şi rezistenţa la cãdere sau frângere. Durata testelor este de 1 an.
    (3) La solicitarea beneficiarilor, ISTIS poate organiza şi teste pentru verificarea coincidenţei la înflorire şi a capacitãţii de producţie a formelor parentale. Aceste teste se organizeazã într-un singur centru de testare, reprezentativ pentru specia respectivã. Durata testelor este de 1 an.
    (4) Testele privind comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de testare în condiţii de producţie se organizeazã de ISTIS în unul sau mai multe CTS, la solicitarea beneficiarilor. În cadrul acestor teste, soiurile vor fi comparate cu soiuri deja rãspândite în producţie, iar suprafaţa parcelelor va fi de 0,2-1,0 ha pentru culturile de câmp. Se determinã capacitatea de producţie şi umiditatea la recoltare. Durata testelor este de 2 ani.
    (5) Testele pentru verificarea menţinerii se efectueazã periodic de cãtre ISTIS, în scopul determinãrii dacã soiul mai este încã distinct, stabil şi suficient de uniform pãstrându-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrãrii. Testele se efectueazã în câmp prin compararea seminţei de referinţã sau a materialului sãditor de referinţã depuse la înscrierea soiului cu sãmânţa ori materialul sãditor puse la dispoziţie gratuit de cãtre menţinãtor.
    (6) Testele specifice pentru determinarea amprentei genetice a soiului se efectueazã de cãtre ISTIS în conformitate cu protocoalele şi procedurile specifice utilizate în Uniunea Europeanã, prin electroforezã.
    (7) Examinarea soiurilor înregistrate în vederea înscrierii în Lista soiurilor recomandate se face la cerere. Testele se executã în centrele de testare a soiurilor situate în zone geografice diferite. Metodologia se elaboreazã de cãtre ISTIS, în conformitate cu normele interne şi internaţionale. Criteriile care se iau în considerare sunt: capacitatea de producţie, comportarea faţã de factorii de mediu, rezistenţa la boli şi dãunãtori, caracteristici de calitate ale recoltei. Durata testãrilor este de 2-3 ani. Pentru comparaţie se folosesc soiurile cultivate în zonele respective, cu ponderea cea mai mare.
    (8) Testarea rezistenţei la erbicide, insecto-fungicide şi la atacul dãunãtorilor a soiurilor care au indusã aceastã rezistenţã se efectueazã la cerere. Metodologia se stabileşte de cãtre ISTIS."
    11. Anexa nr. 4 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    12. Anexa nr. 5 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    13. Anexa nr. 6 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    14. În anexa nr. 8, la articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Mãrimea eşantionului-etalon se stabileşte de ISTIS, în funcţie de normele UPOV sau CPVO (anexa nr. 1). Sãmânţa va fi pãstratã în condiţii corespunzãtoare timp de 10 ani în colecţia de referinţã, pentru a servi ca martor în verificarea periodicã a soiurilor înregistrate. La hibrizi, eşantionul-etalon se va constitui şi din formele parentale."
    15. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    16. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale".
    ART. II
    Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor comunicã prezentul ordin, dupã publicare, Comisiei Europene cel târziu pânã la data de 31 decembrie 2011.
    ART. III
    (1) Prevederile art. I pct. 12 şi 13 intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
    (2) Pentru verificãrile începute înainte de 1 ianuarie 2012 se iau în considerare speciile prevãzute în anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în forma anterioarã modificãrilor reglementate de art. I pct. 12 şi 13.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 25 august 2011.
    Nr. 197.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.348/2005)

                                DATELE - LIMITÃ
            de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a
            seminţelor şi cantitãţile de seminţe şi material sãditor
                necesare pentru testare şi colecţia de referinţã ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Specia Data-limitã Data-limitã Cantitãţile de seminţe Cantitãţile de seminţe Cantitãţile
                       de de (material sãditor) pentru colecţia de seminţe
                   înregistrare transmitere ─────────────────────────────────── de referinţã pentru testul
                    a cererii a seminţelor Test VAU/1 CTS Test DUS total (sãmânţã netratatã) de înscriere în
                                                                                                                 L.R.*)/1 CTS
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ovãz de primãvarã 10.I 1.II 2 kg 3 kg + 100 panicule 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ovãz de toamnã 15.VIII 1.IX 2 kg 3 kg + 150 panicule 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Orz şi orzoaicã 10.I 1.II 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg 2 kg
 de primãvarã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Orz şi orzoaicã 15.VIII 1.IX 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg 2 kg
 de toamnã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Secarã 15.VIII 1.IX 2 kg 5 kg pentru soiuri 5 kg
                                                              şi hibrizi + 1,5 kg
                                                              pentru forme
                                                              parentale
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Triticale 15.VIII 1.IX 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg
 de toamnã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Triticale 10.I 1.II 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
 de primãvarã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Grâu de toamnã 15.VIII 1.IX 2 kg 3 kg + 150 spice 5 kg 2 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Grâu de primãvarã 10.I 1.II 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Grâu durum 15.VIII 1.IX 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
 de toamnã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Grâu durum 10.I 1.II 2 kg 3 kg + 100 spice 5 kg
 de primãvarã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mei 1.II 1.III 0,5 kg 1 kg + 100 panicule 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Orez 1.II 1.IV 2 kg 2 kg + 100 panicule 5 kg
                                                              şi la hibrizi
                                                              2 kg/formã parentalã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Porumb 1.II 1.III 1 kg 1 kg pentru hibrizi + 2 kg pentru hibrid + 1 kg/hibrid
                                                              1.500 seminţe pentru 1 kg pentru linii
                                                              liniile consangvinizate
                                                              consangvinizate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sorg 1.II 1.III 0,5 kg 1 kg + 50 panicule 1 kg/soi; 1kg/hibrid +
                                                                                      0,5 kg pentru linii
                                                                                        consangvinizate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Floarea-soarelui 1.II 1.III 0,3 kg 1 kg pentru hibrizi 1 kg pentru hibrid + 1 kg/hibrid
                                                              şi soiuri + 0,5 kg pentru linii
                                                              5.000 seminţe consangvinizate
                                                              pentru liniile
                                                              consangvinizate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Şofrãnel 1.II 15.II 0,3 kg 3 kg 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 In pentru ulei 15.I 15.II 1,5 kg 1 kg 3 kg
 şi pentru fibrã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cânepã 15.I 15.II 1 kg 2 kg 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bumbac 1.II 1.IV 1 kg 3 kg şi pentru 1 kg
                                                              hibrizi şi soiuri
                                                              interspecifice
                                                              2 kg pentru fiecare
                                                                componentã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ricin 1.II 1.III 0,5 kg 0,5 kg sau 1.500 5 kg
                                                                  seminţe
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Rapiţã de toamnã 15.VII 1.VIII 1 kg 0,5 kg pentru soiuri 2 kg/soi; 2 kg/ 0,5 kg
 pentru ulei şi pentru hibrizi şi hibrid + 0,5 kg
                                                               soiuri sintetice pentru linii
                                                               0,1 kg/componentã consangvinizate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Soia 1.II 15.III 2 kg 2 kg 5 kg 2 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mazãre 1.II 1.III 3 kg 1 kg sau 1.200 5 kg
                                                                  seminţe
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Fasole de câmp 1.II 1.III 5 kg 1,5 kg sau 15.000 5 kg
                                                                  seminţe
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mãzãriche 15.VII 1.VIII 2 kg 1 kg seminţe + 5 kg
 de toamnã 50 plante
                                                                 netreierate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mãzãriche 1.II 1.III 2 kg 1 kg seminţe + 5 kg
 de primãvarã 50 plante
                                                                 netreierate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lupin alb 1.II 1.III 4 kg 2,5 kg 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sfeclã de zahãr 15.I 15.II 0,3 kg 1 kg (MMB 10 g) 1 unitate
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sfeclã furajerã 15.I 15.II 0,3 kg 1 kg 5 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cartof 1.XI 1.XI 50 kg 100 tuberculi 150 tuberculi 100 tuberculi
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lucernã 15.VII 1.VIII 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
 de toamnã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lucernã 15.I 1.II 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg
 de primãvarã
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Trifoi alb 15.I 1.II 1 kg 1 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Trifoi roşu 15.I 1.II 1 kg 1 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ghizdei 15.I 1.II 1 kg 0,5 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Golomãţ 15.I 1.II 1 kg 1 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Raigras italian 15.VII 1.VIII 1 kg 1,5 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Raigras peren 15.I 1.II 1 kg 1,5 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Firuţã 15.I 1.II 1 kg 0,6 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Timoftica 15.I 1.II 1 kg 1 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pãiuş de livezi 15.I 1.II 1 kg 1,5 kg 1 kg
 şi pãiuş înalt
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Obsigã nearistatã 15.I 1.II 1 kg 3 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Iarba-câmpului 15.I 1.II 1 kg 0,4 kg 1 kg
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tutun 10.I 10.I 5 g 2 g 2 g
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Plante medicinale 10.I 15.II diferenţiat 0,100 kg
                                                 pe specii
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


__________
    *) L.R. - Lista soiurilor recomandate.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

                                     LISTA
                speciilor care se examineazã în conformitate cu
        protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO),
             potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a
      Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi
                 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în
              aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE
                  şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în
              ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat
                 şi condiţiile minime de verificare a anumitor
            soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea ştiinţificã Denumirea comunã Protocolul CPVO
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pisum sativum L. Mazãre furajerã TP 7/2 din 11.03.2010
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica napus L. Colzã (rapiţã) TP 36/1 din 25.03.2004
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Helianthus annuus L. Floarea-soarelui TP 81/1 din 31.10.2002
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Linum usitatissimum L. In pentru fibrã/In pentru ulei TP 57/1 din 21.03.2007
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Avena nuda L. Ovãz nud mic, ovãz Hulless TP 20/1 din 6.11.2003
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch) Ovãz şi ovãz roşu TP 20/1 din 6.11.2003
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Hordeum vulgare L. Orz TP 19/2 rev. din 11.03.2010
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Oryza sativa L. Orez TP 16/1 din 18.11.2004
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Secale cereale L. Secarã TP 58/1 din 31.10.2002
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 X Triticosecale Wittm. Ex. Camus Triticale TP 121/2 rev. 1 din 16.02.2011
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Triticum aestivum L. emend. Fiori at Paol. Grâu TP 3/4 rev. 2 din 16.02.2011
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Triticum durum Desf. Grâu dur TP 120/2 din 6.11.2003
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Zea mays L. Porumb TP 2/3 din 11.03.2010
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Solanum tuberosum L. Cartof TP 23/2 din 1.12.2005
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

                                     LISTA
           speciilor care se examineazã în conformitate cu ghidurile
           Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV),
             potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a
      Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi
                 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în
              aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE
                  şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în
              ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat
                 şi condiţiile minime de verificare a anumitor
            soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Denumirea ştiinţificã Denumirea comunã Ghiduri UPOV
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Beta vulgaris L. Sfeclã furajerã TG/150/3 din 4.11.1994
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Agrostis canina L. Bucãţel TG/30/6 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Agrostis gigantea Roth. Bucãţel mare TG/30/6 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Agrostis stolonifera L. Bucãţel cu stoloni TG/30/6 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Agrostis capillaris L. Bucãţel comun TG/30/6 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bromus catharcticus Vahl. Iarbã bromicã laxativã TG/180/3 din 4.04.2001
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bromus sitchensis Trin. Iarbã bromicã TG/180/3 din 4.04.2001
                                                    sitchensis (obsigã)
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Dactylis glomerata L. Golomãţ TG/31/8 din 17.04.2002
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca arundinacea Schreb. Pãiuş înalt TG/39/8 din 17.04.2002
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca filiformis Pourr. Pãiuşul oilor, cu TG/67/5 din 5.04.2006
                                                    frunze mici
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca ovina L. Pãiuşul oilor TG/67/5 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca pratensis Huds. Pãiuş de livezi TG/39/8 din 17.04.2002
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca rubra L. Pãiuş roşu TG/67/5 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Pãiuş tare TG/67/5 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 xFestulolium Asch. et Graebn. Hibrizi rezultaţi din TG/243/1 din 9.04.2008
                                                    încrucişarea unei
                                                    specii din genul
                                                    Festuca cu o specie
                                                    din genul Lolium
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lolium multiflorum Lam. Raigras italian TG/4/8 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lolium perenne L. Raigras peren TG/4/8 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lolium boucheanum Kunth Raigras hibrid TG/4/8 din 5.04.2006
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Phleum nodosum L. Timofticã noduroasã TG/34/6 din 7.11.1984
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Phleum pratense L. Timofticã TG/34/6 din 7.11.1984
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Poa pratensis L. Firuţã TG/33/6 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lupinus albus L. Lupin alb TG/66/4 din 31.03.2004
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lupinus angustifolius L. Lupin albastru TG/66/4 din 31.03.2004
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lupinus luteus L. Lupin galben TG/66/4 din 31.03.2004
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Medicago sativa L. Lucernã TG/6/5 din 6.04.2005
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Medicago x varia T. Martyn Lucernã de nisip TG/6/5 din 6.04.2005
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Trifolium pratense L. Trifoi roşu TG/5/7 din 4.04.2001
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Trifolium repens L. Trifoi alb TG/38/7 din 9.04.2003
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Vicia faba L. Bob TG/8/6 din 17.04.2002
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Vicia sativa L. Mãzãriche comunã TG/32/6 din 21.10.1988
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Nap TG/89/6rev. din 4.04.2001 +
                                                                             1.04.2009
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Raphanus sativus L. Var. oleiformis Pers. Ridiche furajerã TG/178/3 din 4.04.2001
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Arachis hypogea L. Alune de pãmânt TG/93/3 din 13.11.1985
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rapiţã sãlbaticã TG/185/3 din 17.04.2002
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Carthamus tinctorius L. Şofrãnel TG/134/3 din 12.10.1990
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Gossypium spp. Bumbac TG/88/6 din 4.04.2001
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Papaver somniferum L. Mac TG/166/3 din 24.03.1999
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sinapis alba L. Muştar alb TG/179/3 din 4.04.2001
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Glycine max (L.) Merill Soia TG/80/6 din 1.04.1998
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sorghum bicolor L. Sorg TG/122/3 din 6.10.1989

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

                                      ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016