Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale


Monitorul Oficial 4 din 06 Ianuarie 2014 (M. Of. 4/2014)

ORDIN nr. 1.521 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu directiva de punere în aplicare 2012/37/ue a comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a anumitor anexe la directivele 66/401/cee şi 66/402/cee , în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească seminţele de galega orientalis lam., greutatea maximă a unui lot de seminţe de anumite specii de plante furajere şi dimensiunea eşantionului de sorghum spp., publicată în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 325/13 din 23 noiembrie 2012,având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ...

ORDIN nr. 1.522 din 30 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2014

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu directiva de punere în aplicare 2012/37/ue a comisiei din 22 noiembrie 2012 de modificare a anumitor anexe la directivele 66/401/cee şi 66/402/cee , în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească seminţele de galega orientalis lam., greutatea maximă a unui lot de seminţe de anumite specii de plante furajere şi dimensiunea eşantionului de sorghum spp., publicată în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 325/13 din 23 noiembrie 2012,având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ...

Monitorul Oficial 842 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 842/2013)

ORDIN nr. 1.493 din 20 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 81.221/2013 al direcţiei generale politici agricole şi strategii,în temeiul art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. iprocedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din 1 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 820 din 21 Decembrie 2013 (M. Of. 820/2013)

ORDIN nr. 1.471 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. 67.862 din 18 decembrie 2013, întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru pndr, în conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi ale anexei nr. ii la regulamentul (ce) nr. 1.974/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ...

SCHEMA DE AJUTOR din 20 decembrie 2013 de minimis "Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul rural" EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 prin prezenta schemă se acordă un ajutor de minimis transparent beneficiarilor eligibili conform fişei tehnice a submăsurii 322 e) din cadrul programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 (pndr), "investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural".art. 2 (1) În cadrul prezentei scheme, acordarea de alocări financiare nerambursabile destinate beneficiarilor se face cu respectarea criteriilor prevăzute în regulamentul (ce) nr. 1.998/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit ...

Monitorul Oficial 798 din 18 Decembrie 2013 (M. Of. 798/2013)

ORDIN nr. 1.438 din 16 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 18 decembrie 2013

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 81.213 din 16 decembrie 2013;- prevederile art. 28 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 834/2007 al consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a regulamentului consiliului (cee) nr. 2.092/91 , cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ...

Monitorul Oficial 793 din 17 Decembrie 2013 (M. Of. 793/2013)

ORDIN nr. 1.415 din 12 decembrie 2013 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 23 din Schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea obtinerii de produse neagricole", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 12/2010 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 17 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. 67.714 din 11 decembrie 2013 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru pndr,în conformitate cu prevederile liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013*1) şi, totodată, conform principiului stabilit în regulamentul (ce) nr. 659/1999 al consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din tratatul ce, cu modificările ulterioare, ale orientărilor privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020*2),în conformitate cu prevederile:- art. 28 - creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere din regulamentul (ce) nr. 1.698/2005 ...

Monitorul Oficial 783 din 13 Decembrie 2013 (M. Of. 783/2013)

ORDIN nr. 1.412 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea incheierii conventiilor privind finantarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, la specia bovine, precum si a cuantumului de plata inscris in adeverinta EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 95.163 din 12 decembrie 2013,având în vedere prevederile ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu,luând în considerare prevederile art. 132 din regulamentul (ce) nr. 73/2009 al consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi ...

ORDIN nr. 1.416 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea listei detinatorilor de femele reproducatoare de rasa pura din rase locale de animale in pericol de abandon EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 13 decembrie 2013

Văzând referatul direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 95.166/2013, precum şi adresa agenţiei naţionale pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie "prof. dr. g.k. constantinescu" nr. 12.208 din 6 noiembrie 2013,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din hotărârea guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon,în temeiul hotărârii guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă lista deţinătorilor ...

Monitorul Oficial 770 din 10 Decembrie 2013 (M. Of. 770/2013)

ORDIN nr. 1.391 din 6 decembrie 2013 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.229/2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 10 decembrie 2013

Văzând referatul direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.969 din 3 decembrie 2013,în temeiul art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. iprocedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 673 din data de 1 noiembrie 2013, ...

‹‹ Pagina 1 din 72
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016