Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Agriculturii Si Dezvoltarii Rurale


Monitorul Oficial 760 din 06 Decembrie 2013 (M. Of. 760/2013)

ORDIN nr. 1.348 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 6 decembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritate de management pentru pop nr. 253.022 din 20 noiembrie 2013,în baza prevederilor:- regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din fondul european de garantare agricolă, ...

Monitorul Oficial 747 din 03 Decembrie 2013 (M. Of. 747/2013)

ORDIN nr. 1.337 din 25 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018 si pentru aprobarea modelului de contract privind punerea in aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.464 din 31 octombrie 2013,având în vedere prevederile:- regulamentului (ce) nr. 1.290/2005 al consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (regulamentul unic ocp), cu modificările şi completările ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 555/2008 al comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a ...

NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2013 privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013

Art. 1 obiectprezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, definite prin regulamentul (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (regulamentul unic ocp), cu modificările şi completările ulterioare, şi regulamentul (ce) 555/2008 al comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 479/2008 al consiliului ...

Monitorul Oficial 745 din 02 Decembrie 2013 (M. Of. 745/2013)

ORDIN nr. 1.357 din 29 noiembrie 2013 pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in spatiul rural", aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 567/2008 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 67.133 din 20 noiembrie 2013 al direcţiei generale dezvoltare rurală autoritate de management pentru pndr din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi cele ale anexei ii la regulamentul (ce) nr. 1.974/2006 al comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.698/2005 al consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din fondul european agricol pentru ...

Monitorul Oficial 728 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 728/2013)

ORDIN nr. 1.289 din 18 noiembrie 2013 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin - recolta anului de comercializare 2013/2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 26 noiembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 80.239 din 16 octombrie 2013 al direcţiei generale politici agricole şi strategii,în baza prevederilor art. 6 şi 7 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare, aprobată cu modificări prin legea nr. 29/2009,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.art. 1se recunoaşte de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale acordul interprofesional pentru struguri de ...

ACORD INTERPROFESIONAL din 2 octombrie 2013 pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin - recolta anului de comercializare 2013/2014 EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 26 noiembrie 2013

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, şi anume asociaţiile membre ale organizaţiei naţionale interprofesionale vitivinicole, denumită în continuare o.n.i.v., constituită în conformitate cu prevederile statutului o.n.i.v. şi prevederile art. 1, 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare, precum şi ale art. 1, 6 şi 9 din hotărârea guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii, respectiv asociaţia degustătorilor autorizaţi din ...

Monitorul Oficial 727 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 727/2013)

ORDIN nr. 1.316 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si incadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 26 noiembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 3.590 din 15 noiembrie 2013 al oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole,având în vedere prevederile:- art. 4 alin. (1) din legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare;- art. 1 din normele metodologice de aplicare a legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare;- art. 8 lit. s) din hotărârea guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional al viei şi produselor vitivinicole, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 ...

Monitorul Oficial 726 din 26 Noiembrie 2013 (M. Of. 726/2013)

ORDIN nr. 1.162 din 22 octombrie 2013 pentru aprobarea sumei totale alocate masurilor prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 noiembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. 131.159 din 15 octombrie 2013 al direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 24 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului ...

Monitorul Oficial 688 din 11 Noiembrie 2013 (M. Of. 688/2013)

ORDIN nr. 724 din 29 iulie 2013 privind atestarea produselor traditionale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 11 noiembrie 2013

Văzând referatul de aprobare privind atestarea produselor tradiţionale nr. 96.942 din 23 iulie 2013 al direcţiei generale industrie alimentară din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 34-42 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din regulamentul (ce) nr. 178/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a autorităţii europene pentru siguranţa alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei ...

Monitorul Oficial 687 din 08 Noiembrie 2013 (M. Of. 687/2013)

ORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 8 noiembrie 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 80.452 din 31 octombrie 2013,ţinând cont de prevederile art. 28 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 834/2007 al consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 2.092/91 ,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ...

‹‹ Pagina 2 din 73
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016