Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2013 privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2013  privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2013 privind conditiile de punere in aplicare a masurii de promovare a vinurilor pe pietele tarilor terte, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin in sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013

    ART. 1
    Obiect
    Prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru finanţare în cadrul programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul (CE) 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Definiţii
    În condiţiile prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) program - un ansamblu de acţiuni coerente de o amploare suficientă pentru a contribui la creşterea volumului informaţiilor cu privire la vinurile româneşti cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., sau indicaţie geografică, denumită în continuare I.G., şi a exportului acestora pe pieţele ţărilor terţe;
    b) acţiune - activitatea de informare sau de promovare în ţări terţe a vinurilor româneşti cu D.O.C. sau I.G., în vederea îmbunătăţirii competitivităţii acestora în ţările respective;
    c) ţări terţe - ţări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., unde pot fi realizate acţiuni de informare sau de promovare;
    d) solicitanţi - societăţi româneşti producătoare de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G., organizaţii de producători, organizaţii profesionale şi organizaţii interprofesionale, care propun programe de promovare a acestor vinuri în ţările terţe;
    e) beneficiarii sprijinului financiar - solicitanţii definiţi la lit. d) ale căror programe au fost aprobate şi care au încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., contracte de punere în aplicare a programelor propuse;
    f) organisme de punere în aplicare - agenţii şi firme specializate în comunicare, relaţii publice şi publicitate, evaluare, cărora li se poate încredinţa de către solicitanţi execuţia integrală sau parţială a acţiunilor cuprinse în programul de informare sau de promovare;
    g) perioadă de programare - perioada derulării fiecărui program naţional de sprijin, denumit în continuare P.N.S., în sectorul vitivinicol.
    ART. 3
    Acţiuni eligibile
    (1) Acţiunile eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe sunt:
    a) acţiuni de relaţii publice, acţiuni de promovare sau de publicitate, inclusiv la locul de desfacere către consumatorul final, care subliniază în mod special avantajele vinurilor comunitare, în principal în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară ori respectarea mediului;
    b) participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională;
    c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică, care pot fi însoţite şi de degustări;
    d) studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;
    e) studii de evaluare a rezultatelor acţiunilor de promovare şi informare.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt orientate în funcţie de anumite mărci comerciale, în condiţiile acordării ajutorului de stat.
    ART. 4
    Cofinanţare
    (1) Pentru măsura de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, din valoarea cheltuielilor eligibile, contribuţia U.E. este de maximum 50%, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%.
    (2) Din valoarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul poate opta pentru accesarea contribuţiei de la bugetul de stat, în cuantum de 30%. În acest caz, contribuţia U.E. este de maximum 50%, iar contribuţia beneficiarului este de minimum 20%.
    ART. 5
    Depunerea propunerilor de programe
    (1) Propunerile de programe se întocmesc cu respectarea cerinţelor şi formatului din Ghidul privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., şi publicat pe site-ul acestuia.
    (2) Propunerile de programe de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe se depun la sediul M.A.D.R. din municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, cod poştal 020921, oficiul poştal 37, sau prin poştă, în următoarele perioade:
    - 25 noiembrie 2013-10 decembrie 2013;
    - 1 septembrie 2014-30 septembrie 2014;
    - 1 septembrie 2015-30 septembrie 2015;
    - 1 septembrie 2016-30 septembrie 2016;
    - 1 septembrie 2017-30 septembrie 2017.
    ART. 6
    Selecţia programelor de promovare
    (1) Propunerile de programe de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe sunt supuse evaluării şi selecţiei de către o comisie ale cărei atribuţii şi componenţă sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Dosarele solicitanţilor vor fi evaluate şi selectate în funcţie de cel mai bun raport calitate-preţ, acordându-se prioritate I.M.M.-urilor, noilor beneficiari care nu au primit sprijin în baza Programului Naţional Suport 2009-2013, beneficiarilor care vizează o nouă ţară terţă, pentru care nu s-a acordat sprijin prin P.N.S. 2009-2013, precum şi beneficiarilor care accesează sprijinul financiar în cadrul prelungirilor de programe, în baza contractelor ferme de vânzare a vinurilor.
    (3) Procedura de evaluare şi selecţie a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe se desfăşoară conform prevederilor Ghidului privind accesarea sprijinului acordat programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe.
    (4) În cazul în care documentaţia programului este incompletă, comisia de evaluare şi selecţie a programelor de promovare va înştiinţa solicitantul, în scris (poştă, fax, e-mail), în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, cu privire la completarea acesteia. Solicitantul trebuie să prezinte documentaţia indicată cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării de completare.
    (5) Propunerile de programe pentru care nu sunt îndeplinite cerinţele tehnice şi administrative prevăzute în prezentul ordin şi în ghidul privind accesarea sprijinului sunt respinse.
    (6) M.A.D.R. va comunica până la data de 20 decembrie 2013 şi 15 noiembrie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018, în scris, solicitanţilor rezultatul selecţiei.
    (7) M.A.D.R. va depune la A.P.I.A. până la data de 20 decembrie 2013 şi 15 noiembrie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018 rezultatul selecţiei programelor de promovare avizat de conducerea M.A.D.R., precum şi originalul documentaţiilor programelor selectate, numerotate şi vizate spre neschimbare.
    (8) Până cel mai târziu la data de 15 aprilie 2014 şi 15 februarie a următorilor ani ai perioadei de programare 2014-2018, beneficiarul încheie cu A.P.I.A contractul privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe.
    (9) După această dată, niciun contract nu va fi semnat cu A.P.I.A. fără acordul prealabil al M.A.D.R.
    ART. 7
    Organisme de punere în aplicare a programelor
    (1) Beneficiarii sprijinului pot pune în aplicare integral acţiunile din programele de informare şi promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe sau selectează, în acest scop, organisme de punere în aplicare.
    (2) Organismele de punere în aplicare sunt entităţi independente de beneficiari.
    (3) Selecţia organismelor de punere în aplicare şi atribuirea către acestea a contractelor de prestare de servicii de către beneficiarii sprijinului se fac printr-o procedură concurenţială, prevăzută, în funcţie de pragurile valorice ale achiziţiei de servicii, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de o procedură proprie.
    (4) În vederea evaluării impactului programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe se acceptă rapoartele de evaluare întocmite de către beneficiarul sprijinului financiar sau de un organism extern independent cu expertiză în domeniu, selectat printr-o procedură concurenţială.
    (5) M.A.D.R. comunică în scris A.P.I.A. validitatea/ nevaliditatea procedurii de selecţie a organismului de punere în aplicare a programului şi transmite A.P.I.A. copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale documentaţiei privind selecţia organismului de punere în aplicare a programului.
    (6) În cazul în care, pe parcursul derulării programului, beneficiarul intenţionează să schimbe organismul de punere în aplicare a programului, se adresează M.A.D.R. pentru evaluarea şi validarea procedurii de selecţie.
    (7) Este în responsabilitatea beneficiarului ca prevederile contractelor încheiate cu organismul(ele) de punere în aplicare, precum şi ale acestuia (acestora) cu eventualii subcontractanţi şi experţi să respecte clauzele contractului, menţionat în art. 8, şi să includă clauza în temeiul căreia M.A.D.R., A.P.I.A., Comisia Europeană, precum şi alte autorităţi cu competenţe de control pot să exercite aceleaşi drepturi şi să beneficieze de aceleaşi garanţii şi posibilităţi de control în raport cu organismele de punere în aplicare şi subcontractanţii acestora ca şi în relaţia cu beneficiarul însuşi.
    ART. 8
    Încheierea şi modificarea contractelor
    (1) După caz, beneficiarul trebuie să prezinte înainte de încheierea contractului cu A.P.I.A. contractul (contractele) încheiat(e) cu organismul (organismele) de punere în aplicare şi calendarul acţiunilor pentru perioada de punere în aplicare a programului.
    (2) Beneficiarul retransmite la A.P.I.A., cu 30 de zile calendaristice înainte de începutul fiecărui semestru contractual, calendarul detaliat al acţiunilor pentru următorul semestru. Atunci când intervin modificări în raport cu acest calendar provizoriu, beneficiarul transmite, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, o estimare a datelor sau perioadelor de realizare a acţiunilor prevăzute în program. Absenţa comunicării acestor informaţii are drept consecinţă neeligibilitatea costurilor acţiunilor respective.
    (3) A.P.I.A. transmite M.A.D.R. copii ale contractelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acestora.
    (4) După încheierea contractelor de finanţare, modificarea programelor se aprobă sau se respinge, după caz, de către A.P.I.A., în termen de 15 zile de la solicitare, în conformitate cu Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, aprobate de Comisia Europeană, referitoare la măsura de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe.
    ART. 9
    Cheltuieli eligibile
    (1) Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele stipulate în Liniile directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, aprobate de Comisia Europeană, referitoare la măsura de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, preluate în modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Cheltuielile eligibile sunt aferente acţiunilor realizate şi plătite de beneficiar şi de organismul de punere în aplicare, după caz, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului şi data finalizării acestuia.
    ART. 10
    Depunerea cererilor de plată şi autorizarea plăţilor
    (1) Plata sprijinului financiar comunitar şi naţional se poate efectua după cum urmează: plată în avans, plată semestrială şi a soldului, pe baza cererii de plată depuse la A.P.I.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, însoţită de documentele justificative.
    (2) Plata sprijinului financiar comunitar şi naţional se poate efectua în avans pe baza cererii de plată şi numai după constituirea la dispoziţia A.P.I.A. a garanţiei corespunzătoare, în valoare de 110% din suma a cărei plată se cere în avans.
    Valoarea maximă a avansului este de 30% din valoarea sprijinului financiar anual şi se acordă pentru fiecare etapă contractuală, cu un termen-limită pentru depunerea unei cereri de plată în avans de 60 de zile din ziua începerii etapei contractuale.
    Justificarea parţială a avansului se face de beneficiar până la data de 15 august a fiecărui an contractual, în caz contrar, avansul acordat se consideră neutilizat.
    Această prevedere nu limitează dreptul beneficiarului de a depune decontul de justificare a avansului, însoţit de documentele justificative şi în termenul prevăzut pentru depunerea cererii de plată semestrială.
    Justificarea finală a avansului se face de beneficiar în termenul maxim prevăzut pentru depunerea cererii de plată a soldului anual.
    (3) Garanţia aferentă sumelor acordate în avans se restituie beneficiarului, la cererea acestuia, după stabilirea dreptului definitiv la sprijinul financiar comunitar şi naţional primit în avans, în condiţiile prevăzute de art. 18 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie 2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole.
    (4) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul poate depune la A.P.I.A. o cerere de plată semestrială (intermediară) a contribuţiei U.E. şi, după caz, de la bugetul de stat, până la sfârşitul lunii care urmează după primul semestru al anului contractual, însoţită de documente justificative.
    (5) În cadrul fiecărei etape contractuale beneficiarul depune la A.P.I.A. o cerere de plată a soldului, însoţită de documente justificative, în termen de maximum două luni de la data finalizării acţiunilor anuale.
    (6) Termenele de plată sunt de 60 de zile pentru plata intermediară şi sold şi de 30 de zile pentru avans, de la data depunerii unei cereri corecte şi complete, însoţită de documentele justificative corespunzătoare.
    (7) Plata sprijinului financiar se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul M.A.D.R., de la titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă".
    (8) Beneficiarul deschide pe numele său un cont special, care se utilizează exclusiv pentru operaţiunile financiare legate de derularea programului şi care se alimentează cu sumele reprezentând sprijinul financiar U.E. şi de la bugetul de stat, după caz, şi cu sumele care reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.
    (9) Creanţele părţilor (A.P.I.A., beneficiar) care rezultă din executarea contractului pentru punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe nu pot fi compensate pe durata executării contractului cu alte creanţe ale aceloraşi părţi şi nu fac obiectul cesiunii de creanţă.
    (10) Cursurile de schimb utilizate de beneficiar şi A.P.I.A. pe parcursul derulării programului sunt cele precizate în anexa nr. 2 la ordin.
    (11) Beneficiarul şi organismul/organismele de punere în aplicare a programului trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică, care să permită identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente executării acţiunilor prevăzute în contract, şi sunt obligaţi să pună la dispoziţia Comisiei Europene, M.A.D.R. şi A.P.I.A. toate informaţiile şi documentele necesare pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate prin contract.
    (12) A.P.I.A. efectuează controale privind realizarea acţiunilor, documentele justificative prezentate şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor stipulate în contract.
    (13) În caz de plată necuvenită, beneficiarul rambursează sumele primite drept sprijin plus dobânzile calculate conform art. 97 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţiei naţionale incidente.
    (14) Rata dobânzii aplicate şi a penalităţilor de întârziere se calculează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (15) În caz de fraudă sau de neglijenţe grave beneficiarul rambursează diferenţa dublă dintre suma plătită iniţial şi suma, datorată efectiv.
    (16) Sumele recuperate, precum şi dobânzile aferente se plătesc în contul A.P.I.A. şi sunt deduse de aceasta, în cadrul exerciţiului financiar, din cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare F.E.G.A., sau din bugetul de stat, proporţional cu participarea financiară comunitară, respectiv naţională, după caz.
    ART. 11
    Monitorizare
    (1) Monitorizarea programelor aprobate se realizează în cadrul grupurilor de monitorizare a programelor, constituite de M.A.D.R. din reprezentanţi ai ministerului, ai A.P.I.A. şi beneficiarilor, care se reunesc periodic pentru a monitoriza stadiul de execuţie al programelor.
    (2) A.P.I.A. furnizează grupului de monitorizare, pentru fiecare program, calendarul acţiunilor prevăzute, copii ale rapoartelor semestriale şi anuale primite de la beneficiari, copii ale documentelor privind controalele efectuate, copii ale documentelor de aplicare a sancţiunilor etc.
    ART. 12
    Incompatibilitatea sprijinului financiar al programului cu acţiuni care beneficiază de alte tipuri de sprijin financiar
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceeaşi ţară terţă nu se acordă sprijin financiar unei acţiuni care beneficiază de sprijin conform art. 20 lit. (c) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, sau conform art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 13
    Comunicări către Comisia Europeană
    Comunicările către Comisia Europeană privind previziunile şi executarea programelor de promovare vor fi făcute de M.A.D.R. în conformitate cu art. 188a din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 , cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Regulamentul (CE) nr. 555/2008 , cu modificările şi completările ulterioare.

                      __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016