Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 198 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 198 din 25 august 2011  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 198 din 25 august 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 27 septembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80.554 din 25 august 2011 al Direcţiei de inspecţii agroalimentare,
    ţinând cont de necesitatea armonizãrii legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175/17 din 2 iulie 2011,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogã.
    2. La articolul 2, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În domeniul de activitate prevãzut la art. 1 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicatã, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin autoritatea oficialã desemnatã - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, îi revin urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã cadrul organizatoric pentru testarea şi înregistrarea soiurilor în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de culturã din România, denumit în continuare Catalogul oficial, în vederea utilizãrii şi comercializãrii seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi pentru acordarea brevetului de soi;
    b) aprobã publicarea anualã sau periodicã, dupã caz, a listei cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum şi lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de cãtre cultivatorii din România."
    3. La articolul 4, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Înscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentate în anexa nr. 1, a unei cereri-tip prezentate în anexa nr. 2 şi a chestionarelor tehnice conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri (UPOV) ori conform ghidurilor naţionale pentru speciile la care nu existã protocoale CPVO sau ghiduri UPOV. Cererea de înscriere va fi însoţitã de o fotografie a soiului candidat. Datele-limitã de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a seminţelor şi cantitãţile de seminţe şi material sãditor necesare pentru testare şi pentru colecţia de referinţã sunt prevãzute în anexa nr. 3."
    4. La articolul 14 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) titularul certificatului de înregistrare sau menţinãtorul nu achitã tarifele de menţinere în listã conform legislaţiei în vigoare, precum şi pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat."
    5. La articolul 20 alineatul (3), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinatã, sau dacã amelioratorul nu mai existã, înregistrarea ori prelungirea acesteia se poate face din oficiu de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin ISTIS, care stabileşte şi menţinãtorul soiului respectiv, în conformitate cu reglementãrile Uniunii Europene."
    6. Dupã articolul 25 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor europene, care va avea urmãtorul cuprins:

                                     "*
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei CE 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002 şi ale Directivei 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numãrul minim de caracteristici care trebuie examinate şi condiţiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254 din 8 octombrie 2003, ultima datã amendatã prin Directiva de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011."
    7. La anexa nr. 1, articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicatã, testarea soiurilor şi înregistrarea acestora în Catalogul oficial, în vederea cultivãrii şi comercializãrii, acordarea brevetelor în vederea protecţiei juridice a noilor soiuri, în condiţiile Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicatã, se fac de cãtre Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, autoritate naţionalã oficialã desemnatã, instituţie publicã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, în conformitate cu regulile şi reglementãrile internaţionale în vigoare.
    (2) Înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (DUS).
    (3) În conformitate cu legislaţia comunitarã, ISTIS coopereazã cu instituţiile similare din statele membre ale Uniunii Europene în problematica înregistrãrii soiurilor. Pentru speciile pentru care nu este abilitat, institutul încheie contracte administrative bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea efectuãrii testului DUS."
    8. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    9. Anexa nr. 4 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    10. Anexa nr. 5 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    11. În anexa nr. 7, la articolul 7, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Mãrimea eşantionului-etalon se stabileşte de ISTIS, în funcţie de normele UPOV sau CPVO (anexa nr. 1). Sãmânţa va fi pãstratã în condiţii corespunzãtoare timp de 10 ani în colecţia de referinţã, pentru a servi ca martor în verificarea periodicã a soiurilor înregistrate. La hibrizi, eşantionul-etalon se va constitui şi din formele parentale."
    12. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    13. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale".
    ART. II
    Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor comunicã prezentul ordin, dupã publicare, Comisiei Uniunii Europene cel târziu pânã la data de 31 decembrie 2011.
    ART. III
    (1) Prevederile art. I pct. 9 şi 10 intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
    (2) Pentru verificãrile începute înainte de 1 ianuarie 2012 se iau în considerare speciile prevãzute în anexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în forma anterioarã modificãrilor reglementate de art. I pct. 9 şi 10.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

             Ministrul agriculturii
             şi dezvoltãrii rurale,
                 Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 25 august 2011.
    Nr. 198.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.349/2005)
---------------------------------------

                                 DATELE-LIMITÃ
    de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a seminţelor şi cantitãţile de seminţe şi material sãditor necesare pentru testare şi colecţia de referinţã*)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                          Data-limitã Data limitã Cantitãţile de Cantitãţile de
     SPECIA de de seminţe şi seminţe pentru
                          înregistrare transmitere material sãditor colecţia de
                           a cererii a seminţelor Test DUS**) referinţe
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  I. Legume de câmp
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ardei 1.II 15.II 10 g 50 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Andive 1.II 15.II 50 g 10 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bame 1.II 15.II 200 g 500 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Bob 1.II 15.II 2 kg 2,5 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Castraveţi 1.II 15.II 20 g 250 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ceapã din sãmânţã 1.II 15.II 100 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ceapã de arpagic 1.II 15.II 500 de bulbi 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Conopidã 1.II 15.II 25 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cicoare 1.II 15.II 25 g 10 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Dovlecel 1.II 15.II 100 g 700 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Dovleac comestibil 1.II 15.II 100 g 2 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Fasole ─ piticã 1.II 15.II 20.000 de seminţe 2,5 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        ─ urcãtoare 1.II 15.II 20.000 de seminţe 2,5 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Gulii şi gulioare 1.II 15.II 60 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mazãre 1.II 15.II 1.000 g 2 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Mãrar 1.II 15.II 100 g 20 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Morcov 1.II 15.II 100 g 15 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pãtlãgele vinete 1.II 15.II 10 g 40 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pãstârnac 1.II 15.II 50 g 20 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pãtrunjel 1.II 15.II 30 g 15 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pepene galben 1.II 15.II 200 g 200 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pepene verde 1.II 15.II 400 de seminţe 700 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Praz 1.II 15.II 75 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ridichi ─ de lunã 1.II 15.II 100 g 100 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         ─ de varã 1.II 15.II 50 g 100 g
         ─ toamnã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Salatã 1.II 15.II 25 g 10 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sfeclã roşie 1.II 15.II 200 g 200 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Spanac 1.II 15.II 250 g 100 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tomate 1.II 15.II 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ţelinã 1.II 15.II 10g 5 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Varzã 1.II 15.II 10.000 de seminţe 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Usturoi 1.II 15.II 50 de bulbi ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Porumb zaharat 1.II 15.II 1.000 g 2 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  II. Legume pentru solare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ardei 15.I. 1.II 5 g 50 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Castraveţi 15.I. 1.II 10 g 250 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Fasole 15.I. 1.II 200 g 2,5 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pãtlãgele vinete 15.I. 1.II 10 g 40 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pepene galben 15.I. 1.II 200 de seminţe 200 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tomate 15.I. 1.II 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                 III. Legume pentru serã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ardei gras 15.I. 1.II. 5 g 50 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Castraveţi cornişon 15.I. 1.II. 10 g 250 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Castraveţi salatã 15.I. 1.II. 10 g 250 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Fasole 15.I. 1.II. 200 g 2,5 kg
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pepene galben 15.I. 1.II. 200 de seminţe 200 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pepene verde 15.I. 1.II. 200 de seminţe 700 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Tomate 15.I. 1.II. 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Conopidã 15.I. 1.II. 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Gulioare 15.I. 1.II. 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Salatã 15.I. 1.II. 25 g 10 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Varzã 15.I. 1.II. 10 g 30 g
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
    *) Nerespectarea uneia dintre condiţiile prezentate impune amânarea introducerii în testare a soiului respectiv.
    **) Cantitãţi minime de seminţe pentru un soi pe an.

    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)
---------------------------------------

                                     LISTA
    speciilor care se examineazã în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Denumirea ştiinţificã Denumirea comunã Protocol CPVO
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa L. (grupul Cepa) Ceapã şi ceapã eşalotã tip
                                   "bananã" TP 46/2 din 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium cepa L. (grupul Ceapã eşalotã TP 46/2 din 1.04.2009
 Aggregatum)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium fistulosum L. Ceapã de iarnã TP 161/1 din 11.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium porrum L. Praz TP 85/2 din 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium sativum L. Usturoi TP 162/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Allium schoenoprasum L. Ceapã de tuns TP 198/1 din 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Apium graveolens L. Ţelinã TP 82/1 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Apium graveolens L. Ţelinã de rãdãcinã TP 74/1 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Asparagus officinalis L. Sparanghel TP 130/2 din 16.02.2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Beta vulgaris L. Sfeclã roşie, inclusiv
                                   Sfeclã Cheltenhan TP 60/1 din 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Varzã creaţã TP 90/1 din 16.02.2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Conopidã TP 45/2 din 11.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Broccoli TP 151/2 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Varzã de Bruxelles TP 54/2 din 1.12.2005
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Gulie TP 65/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica oleracea L. Varzã creaţã de Milano,
                                   varzã albã, varzã roşie TP 48/3 din 16.02.2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica rapa L. Varzã chinezeascã TP 105/1 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Capsicum annuum L. Ardei iute TP 76/2 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cichorium endivia L. Cicoare creaţã şi scarola TP 118/2 din 1.12.2005
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cichorium intybus L. Cicoare industrialã TP 172/2 din 1.12.2005
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cichorium intybus L. Andivã TP 173/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Citrullus lanatus (Thunb.) Pepene verde TP 142/1 din 21.03.2007
 Matsum. et Nakai
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cucumis melo L. Pepene galben TP 104/2 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cucumis sativus L. Castravete cu fruct
                                   semilung şi lung şi
                                   castravete cu fruct scurt TP 61/2 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cucurbita pepo L. Dovlecel TP 119/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cynara cardunculus L. Anghinare şi cardon TP 184/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Daucus carota L. Morcov şi morcov furajer TP 49/3 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Foeniculum vulgare Mill. Fenicul TP 183/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lactuca sativa L. Salatã TP 13/5 din 16.02.2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/3 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Petroselinum crispum (Mill.) Pãtrunjel TP 136/1 din 21.03.2007
 Nyman ex A. W. Hill
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Phaseolus coccineus L. Fasole de Spania TP 9/1 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Phaseolus vulgaris L. Fasole piticã şi fasole
                                   urcãtoare TP 12/3 din 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Pisum sativum L. (partim) Mazãre cu bob zbârcit,
                                   mazãre cu bob neted şi
                                   mazãre dulce TP 7/2 din 11.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Raphanus sativus L. Ridiche TP 64/1 din 27.03.2002
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Solanum melongena L. Pãtlãgele vinete TP 117/1 din 13.03.2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Spinacia oleracea L. Spanac TP 55/3 din 11.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Valerianella locusta (L.) Laterr. Feticã TP 75/2 din 21.03.2007
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Vicia faba L. (partim) Bob TP Bob/1 din 25.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Zea mays L. (partim) Porumb zaharat şi
                                    porumb de floricele TP 2/3 din 11.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

    ANEXA 3
    -------
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)
---------------------------------------

                                     LISTA
    speciilor care se examineazã în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), potrivit Directivei de punere în aplicare 2011/68/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a mãsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Denumirea ştiinţificã Denumirea comunã Ghid UPOV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Beta vulgaris L. Sfeclã de peţiol sau mangold TG/106/4 din 31.03.2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Brassica rapa L. Nap TG/37/10 din 4.04.2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cichorium intybus L. Cicoare cu frunzã latã sau
                                 cicoare italianã TG/154/3 din 18.10.1996
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cucurbita maxima Duchesne Dovleac comestibil TG/155/4rev. din
                                                                 28.03.2007 + 1.04.2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Raphanus sativus L. Ridiche neagrã TG/63/6 din 24.03.1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Rheum rhabarbarum L. Revent, rubarbã TG/62/6 din 24.03.1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Scorzonera hispanica L. Scorţonerã TG/116/4 din 24.03.2010
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

                                    ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016