Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011

Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 932/2011)

1. ORDIN nr. M.112 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului justitiei si al ministrului apararii nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere avizul consiliului superior al magistraturii din 20 decembrie 2011,pentru aplicarea dispoziţiilor art. 135 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de prevederile hotãrârii guvernului nr. 554/2006 privind stabilirea numãrului maxim de posturi pentru instanţele militare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ministrul justiţiei şi ministrul apãrãrii naţionale emit prezentul ordin.art. ianexele nr. 1 şi 2 ...

2.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea şi promovarea unei noi legislaţii privind achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii,ţinând seama de obligaţia prevăzută la art. 288 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene referitoare la transpunerea directivelor uniunii,luând în considerare recomandările comisiei europene,luând în considerare că netranspunerea urgentă a acestui act comunitar echivalează cu încălcarea obligaţiilor ce revin româniei, în calitate de stat membru al uniunii europene, din perspectiva armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, fiind de natură a conduce la declanşarea, de către comisia europeană, a unei proceduri de infringement împotriva statului român,luând în considerare faptul ...

3. INSTRUCTIUNI din 6 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la art. 51 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 420/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 10 septembrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la capitolul i, dupã punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmãtorul cuprins:"3. prezentele instrucţiuni prezintã modul general în care se realizeazã individualizarea sancţiunilor de cãtre consiliul concurenţei. principiul ...

4. ORDIN nr. 898 din 6 decembrie 2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele consiliului concurenţei emite urmãtorul ordin:art. 1 În urma adoptãrii în plenul consiliului concurenţei, se pun în aplicare instrucţiunile pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la art. 51 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 420/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 10 septembrie 2010, prevãzute în anexa care face parte integrantã din ...

5. INSTRUCTIUNI din 6 decembrie 2011 pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.art. iinstrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la art. 50 şi 50^1 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 419/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 10 septembrie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:1. la capitolul ii "nivelul de bazã" secţiunea ii "gravitatea", punctul 2 va avea urmãtorul cuprins:"2. În funcţie de gravitate, faptele se împart în 3 categorii:a) încãlcãri de gravitate micã: cuantum de la 0,12% ...

6. ORDIN nr. 897 din 6 decembrie 2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010 EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum şi ale art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele consiliului concurenţei emite urmãtorul ordin:art. 1În urma adoptãrii în plenul consiliului concurenţei, se pun în aplicare instrucţiunile pentru modificarea instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la art. 50 şi 50^1 din legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 419/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 638 din 10 septembrie 2010, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ...

7. ORDIN nr. 3.236 din 19 decembrie 2011 pentru prelungirea termenului prevazut la art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de actiuni pentru continuarea exploatarii in siguranta a zacamantului de sare de la Ocnele Mari, judetul Valcea, a Programului de monitorizare a Campului II de sonde Ocnele Mari - etapa II si a Programului de monitorizare a campurilor aflate in exploatare la Ocnele Mari, judetul Valcea EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea planului de acţiuni pentru continuarea exploatãrii în siguranţã a zãcãmântului de sare de la ocnele mari, judeţul vâlcea, a programului de monitorizare a câmpului ii de sonde ocnele mari - etapa ii şi a programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la ocnele mari, judeţul vâlcea,în baza prevederilor art. 56 lit. k) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în conformitate cu hotãrârea guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a v-a, cu modificãrile ulterioare, a ...

8. ORDIN nr. 2.749/C din 22 decembrie 2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului justitiei si al ministrului apararii nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de functii si de personal pentru instantele militare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere avizul consiliului superior al magistraturii din 20 decembrie 2011,pentru aplicarea dispoziţiilor art. 135 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ţinând cont de prevederile hotãrârii guvernului nr. 554/2006 privind stabilirea numãrului maxim de posturi pentru instanţele militare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din hotãrârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare, ministrul justiţiei şi ministrul apãrãrii naţionale emit prezentul ordin.art. ianexele nr. 1 şi 2 ...

9. ORDIN nr. 52 din 16 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu completãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. i regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfãşoarã activitãţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici care desfãşoarã activitãţi de ...

10. HOTARARE nr. 1.280 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncã în condiţii deosebite, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 169 din 9 martie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, avizele de încadrare a locurilor de muncã în condiţii deosebite acordate, valabile pânã la data de 31 decembrie 2011 inclusiv, pot fi reînnoite ...

11. ORDIN nr. 51 din 16 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 24/2007 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), m) şi t) din legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu completãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin:art. i regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazã, executã, verificã şi exploateazã instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 24/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

12. ORDIN nr. 3.014 din 23 decembrie 2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2012 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016