Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 6 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 6 decembrie 2011  pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 6 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 51 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 420/2010

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

    În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.

    ART. I
    Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevãzute la art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 420/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La capitolul I, dupã punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmãtorul cuprins:
    "3. Prezentele instrucţiuni prezintã modul general în care se realizeazã individualizarea sancţiunilor de cãtre Consiliul Concurenţei. Principiul care guverneazã aplicarea sancţiunilor este acela al aplicãrii sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care sã asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora."
    2. La capitolul II secţiunea B, punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "3. În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:
    a) fapte de gravitate micã
    În aceastã categorie se încadreazã, în general, restricţionãrile pe verticalã, cu un impact redus asupra pieţei sau care afecteazã o parte limitatã a acesteia. În materia concentrãrilor economice poate fi vorba despre acele încãlcãri referitoare la operaţiuni de concentrare economicã în privinţa cãrora Consiliul Concurenţei emite decizie de neobiecţiune, deoarece nu existã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.
    Cuantumul preconizat este de la 0,6% pânã la 2% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 17.000 lei pânã la 800.000 lei, în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;
    b) fapte de gravitate medie
    În aceastã categorie se încadreazã, de regulã, restricţiile pe orizontalã sau pe verticalã, dar a cãror modalitate de realizare este mai complexã şi mai riguroasã decât în cazul celor de gravitate micã şi care au un impact mai mare pe piaţã, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În aceastã categorie se includ, de regulã, şi restricţiile de natura celor prevãzute la art. 8 alin. (4) lit. b) din lege. În aceeaşi categorie se încadreazã în mod obişnuit abuzul de poziţie dominantã, cu excepţia cazului când acesta este sãvârşit de o întreprindere aflatã în poziţie de monopol sau situaţii echivalente. În materia concentrãrilor economice, în aceastã categorie se încadreazã încãlcãrile referitoare la operaţiuni de concentrare economicã în privinţa cãrora Consiliul Concurenţei emite o decizie de neobiecţiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlãturate prin angajamentele propuse de pãrţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei.
    Cuantumul preconizat este de la 2% pânã la 4% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 800.001 lei pânã la 1.400.000 lei în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege;
    c) fapte de gravitate mare
    În aceastã categorie se încadreazã, de regulã, restricţionãrile pe orizontalã de tipul cartelurilor, în vederea fixãrii preţurilor, împãrţirii pieţelor sau a clienţilor, limitãrii producţiei ori a vânzãrilor sau alte practici care împiedicã buna funcţionare a pieţei, precum şi abuzul de poziţie dominantã de cãtre întreprinderi aflate în situaţia de monopol ori situaţii echivalente (drepturi speciale sau exclusive, poziţie de cvasimonopol) ori abuzul de poziţie dominantã care a condus la eliminarea de pe piaţã cel puţin a unei întreprinderi. În materia concentrãrilor economice, în aceastã categorie se încadreazã încãlcãrile referitoare la operaţiuni de concentrare economicã cu privire la care Consiliul Concurenţei, în urma desfãşurãrii unei investigaţii, poate adopta o decizie de autorizare condiţionatã sau o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economicã incompatibilã cu mediul concurenţial normal.
    Cuantumul preconizat este de la 4% pânã la 8% din cifra de afaceri totalã a contravenientului sau o sumã de la 1.400.001 lei pânã la 2.000.000 lei în ipoteza prevãzutã la art. 51^1 alin. (2) lit. b) din lege.
    În determinarea nivelului de bazã în funcţie de gravitate, Consiliul Concurenţei va urma principiile de individualizare prevãzute anterior, având posibilitatea de a aplica un cuantum diferit de cuantumul preconizat pentru categoria de gravitate reţinutã în ceea ce priveşte fapta constatatã, în funcţie de elementele prevãzute la pct. 5, 6 şi 7 de mai jos sau de elemente de aceeaşi naturã, precizând, în fiecare caz în care are loc o derogare de la regulile de mai sus, motivele pe care aceasta se bazeazã."
    3. La capitolul III secţiunea A, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. Nivelul de bazã poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţã agravantã ori atenuantã reţinutã, cu excepţia circumstanţei agravante prevãzute la secţiunea B pct. 3 lit. a) şi a circumstanţelor atenuante prevãzute la secţiunea C pct. 1 lit. b^1) şi pct. 2."
    4. La capitolul III secţiunea C punctul 1, dupã litera b) şi litera d) se introduc literele b^1) şi respectiv d^1), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) cifra de afaceri realizatã pe piaţa/pieţele pe care a avut loc încãlcarea reprezintã o parte relativ redusã, de pânã la 20% din cifra de afaceri totalã a întreprinderii, cu condiţia ca acest fapt sã poatã fi stabilit cu certitudine.
    În cazul întreprinderilor active pe un numãr mare de pieţe şi care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurenţei va aplica aceastã circumstanţã doar dacã estimeazã cã efectul disuasiv/preventiv al sancţiunii poate fi atins în acest mod.
    Nivelul de bazã poate fi redus cu pânã la 25% în cazul acestei circumstanţe;
    .................................................................................................
    d^1) întreprinderea dovedeşte existenţa şi implementarea efectivã a unui program de conformare cu regulile de concurenţã;".
    5. La capitolul III secţiunea C, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 51 alin. (1) din lege, dacã, dupã primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în condiţiile art. 44 din lege sau cel mai târziu în cadrul audierilor, întreprinderea recunoaşte, în mod expres, sãvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care sã ducã la înlãturarea cauzelor încãlcãrii, aceasta va fi reţinutã drept circumstanţã atenuantã sub forma colaborãrii în cadrul procedurii administrative şi va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bazã determinat potrivit prezentelor instrucţiuni."
    6. La capitolul III secţiunea C, dupã punctul 2 se introduc punctele 3-13, cu urmãtorul cuprins:
    "3. Recunoaşterea faptei trebuie sã fie directã şi neechivocã şi sã se refere la fapta anticoncurenţialã, astfel cum este aceasta descrisã în raportul de investigaţie. Dacã recunoaşterea se referã la fapte necuprinse în raportul de investigaţie, aceastã parte a recunoaşterii nu va fi luatã în considerare de cãtre Consiliul Concurenţei. Recunoaşterea faptei trebuie sã fie fãcutã în scris, cel mai târziu în cadrul audierilor.
    4. Întreprinderile interesate sã recunoascã sãvârşirea unei fapte anticoncurenţiale în condiţiile art. 52 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenţei organizarea unei întâlniri clarificatoare, anterior audierilor, referitoare la condiţiile recunoaşterii. Întâlnirea va fi înregistratã cel puţin pe suport audio, iar înregistrarea este confidenţialã.
    5. Dacã Consiliul Concurenţei decide cã recunoaşterea trebuie însoţitã de anumite remedii asumate de cãtre întreprinderi, va acorda un termen în care acestea sã fie formulate, în cadrul termenului pentru adoptarea unei decizii, pe care îl va comunica întreprinderilor. Întreprinderile vor putea solicita Consiliului Concurenţei organizarea unei întâlniri în care sã evalueze împreunã cu raportorul conformitatea remediilor pe care intenţioneazã sã le propunã cu solicitãrile Consiliului. Întâlnirea va fi înregistratã cel puţin pe suport audio, iar înregistrarea este confidenţialã. Remediile acceptate vor fi incluse în decizia adoptatã de cãtre Consiliul Concurenţei sub formã de mãsuri adiacente sancţiunii pecuniare.
    În baza acestei circumstanţe, nivelul de bazã va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevãzut de lege.
    6. În determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bazã, ca urmare a recunoaşterii faptei, Consiliul Concurenţei va avea, de regulã, în vedere, de la caz la caz, natura faptei recunoscute, recunoaşterea totalã sau parţialã de cãtre întreprindere a faptei reţinute în raport, precum şi posibilitatea ca în respectiva investigaţie o întreprindere sã beneficieze de clemenţã.
    7. În ceea ce priveşte natura faptei se are în vedere dacã fapta recunoscutã se referã la abuz de poziţie dominantã, înţelegere anticoncurenţialã sau practicã concertatã ori la o altã faptã dintre cele prevãzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege.
    8. Recunoaşterea parţialã se poate referi la recunoaşterea doar a unora dintre faptele descrise în raportul de investigaţie sau la recunoaşterea unei durate a faptei diferitã de cea reţinutã în raportul de investigaţie.
    9. În ipoteza sãvârşirii unei înţelegeri anticoncurenţiale sau practici concertate, cu privire la care întreprinderea putea aplica pentru politica de clemenţã, dar nu a fãcut acest lucru, reducerea nivelului de bazã pentru recunoaşterea faptei de cãtre aceasta poate fi de maximum 20%.
    10. În situaţia în care, în procedura administrativã, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurenţialã a aplicat şi beneficiazã de clemenţã, reducerea nivelului de bazã care poate fi acordatã unei alte întreprinderi pentru recunoaşterea faptei investigate nu va putea fi mai mare de 20%.
    11. În cazul în care întreprinderea beneficiazã de clemenţã sub forma reducerii amenzii, reducerea nivelului de bazã pentru recunoaşterea faptei de cãtre aceasta în condiţiile art. 52 alin. (2) din lege va fi de 10%.
    12. În ipoteza sãvârşirii unei fapte constând în abuz de poziţie dominantã sau a unei fapte dintre cele prevãzute la art. 51 alin. (1) lit. b)-e) din lege, reducerea nivelului de bazã pentru recunoaşterea faptei de cãtre întreprindere poate fi de maximum 30%.
    13. În caz de recunoaştere parţialã, Consiliul Concurenţei poate refuza acordarea reducerii dacã recunoaşterea este consideratã insuficientã şi nu denotã asumarea de cãtre întreprindere a faptelor comise."
    7. La capitolul VII, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Atunci când o amendã este aplicatã unei asociaţii de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor sãi, iar aceasta nu este solvabilã, asociaţia are obligaţia de a solicita membrilor sãi sã participe la acoperirea sumei reprezentând amenda."
    8. La capitolul VIII, punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "2. În cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nouînfiinţate care nu a înregistrat cifrã de afaceri în anul anterior sancţionãrii, amenda calculatã potrivit prezentelor instrucţiuni nu poate fi mai micã de 15.000 lei şi nu poate depãşi 2.500.000 lei. Minimul prevãzut de lege în cazul contravenţiilor reglementate la art. 51 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar în ipoteza art. 52 alin. (2) din lege."
    ART. II
    Prezentele instrucţiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016