Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 922 din 27 Decembrie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 922 din 27 Decembrie 2011

Monitorul Oficial 922 din 27 Decembrie 2011 (M. Of. 922/2011)

1. PROCEDURA din 13 decembrie 2011 de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) atribuirea denumirii unitãţilor de învãţãmânt se realizeazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prezentei proceduri.(2) prin denumirea unei unitãţi de învãţãmânt se înţelege textul complet în care sunt conţinute date relevante referitoare la funcţionarea unitãţii de învãţãmânt respective:a) numele, titulatura/nr. atribuit;b) tipul unitãţii de învãţãmânt, respectiv nivelul de învãţãmânt pentru care este emisã denumirea;c) nivelul/nivelurile de învãţãmânt şcolarizate în unitatea de învãţãmânt;d) localitatea;e) adresa completã.art. 2denumirea unitãţii de învãţãmânt trebuie sã reflecte nivelul cel mai înalt de învãţãmânt şcolarizat în unitatea de învãţãmânt respectivã.art. 3atribuirea denumirii se realizeazã ca urmare a:a) înfiinţãrii unei ...

2. ORDIN nr. 6.564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

În baza prevederilor art. 61 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 48/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã procedura de atribuire a denumirilor unitãţilor de învãţãmânt din sistemul naţional de învãţãmânt preuniversitar, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2Începând ...

3. ORDIN nr. 950 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. r.l. 4.319 din 20 decembrie 2011 al ministerului sãnãtãţii şi nr. d.g. 4.167 din 20 decembrie 2011 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurãrile sociale de sãnãtate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârii guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile ulterioare;- hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârii ...

4. ORDIN nr. 3.578 din 12 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

În temeiul art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 78^1 alin. (1) lit. a), alin. (3) şi (6), precum şi al art. 228 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) lit. a) din codul de procedurã fiscalã, precum şi pentru aprobarea modelului ...

5. ORDIN nr. 2.890 din 15 decembrie 2011 pentru modificarea pozitiilor nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 si "Total tara" din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011-14 mai 2012 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. 241.430/da din 28 noiembrie 2011 al direcţiei pãduri şi dezvoltare forestierã,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:art. ipoziţiile nr. 734, 742, 1131, 1132, 1141, 1455, 1465, 2061, 2093, 2095, 2115 şi "total ţarã" din anexa nr. 2 la ordinul ministrului mediului şi ...

6.  ORDIN nr. 1.723 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Având în vedere referatul de aprobare nr. r.l. 4.319 din 20 decembrie 2011 al ministerului sănătăţii şi nr. d.g. 4.167 din 20 decembrie 2011 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul viii "asigurările sociale de sănătate" din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii ...

7. HOTARARE nr. 10 din 28 noiembrie 2011 privind radierea din Registrul general a Societatii Comerciale IFN FINANCE INFINITY - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Luând în considerare cele consemnate în nota nr. vi/5/11.632 din 18 iulie 2011 privind radierea din registrul general ţinut la banca naţionalã a româniei a instituţiei financiare nebancare societatea comercialã ifn finance infinity - s.a., întocmitã în baza constatãrilor acţiunii de supraveghere din data de 29 iunie 2011 şi având în vedere faptul cã în perioada 2007-2011, aceasta a fost sancţionatã pentru deficienţe constatate în desfãşurarea activitãţii, prin scrisorile de atenţionare nr. iv/5/15.854 din 29 noiembrie 2007 şi nr. iv/5/13.790 din 20 august 2010, cu avertisment scris, prin ordinul prim-viceguvernatorului bãncii naţionale a româniei nr. 354/2008 şi cu amendã aplicatã ...

8. ORDIN nr. 53 din 16 decembrie 2011 privind stabilirea termenului-limita de transmitere a ofertelor in ziua de tranzactionare anterioara zilei de livrare, pe Piata pentru ziua urmatoare de energie electrica EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) şi ale art. 29 alin. (1) din legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu completãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin:art. 1piaţa pentru ziua urmãtoare de energie electricã reprezintã cadrul organizat de desfãşurare a tranzacţiilor cu energie electrica pentru vânzarea şi cumpãrarea energiei electrice în ziua de livrare care urmeazã imediat dupã ziua de ...

9. HOTARARE nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lunã în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/orã.art. 2pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bazã, potrivit încadrãrii, nu poate fi inferior nivelului salariului de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã prevãzut la art. 1.art. 3(1) stabilirea, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016