Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial 2010 Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial 2010

1 2 3 ... 2551

Monitorul Oficial 897 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 897/2010)

1. HOTARARE nr. 1.397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 296^19 alin. (6) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã modelul şi conţinutul "declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 "anexa angajator" şi nr. 1.2 "anexa asigurat" la aceasta, prevãzute în anexa nr. 1.(2) anexa nr. 1.1 "anexa angajator" şi anexa nr. 1.2 "anexa asigurat" fac parte integrantã din formularul prevãzut la alin. (1).(3) se aprobã nomenclatoarele prevãzute în anexele nr. 2-6.art. ...

Monitorul Oficial 896 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 896/2010)

1. ORDIN nr. 1.041 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 55/2010, ale hotãrârii guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1(1) ...

2. ORDIN nr. 1.105 din 29 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.703/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. dg 3.916/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anul 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu ...

3. HOTARARE nr. 1.196 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizãrii în industrie, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 552/2001, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizãrii şi funcţionãrii activitãţilor legate ...

4. HOTARARE nr. 1.395 din 28 decembrie 2010 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi (3) din legea-cadru a descentralizãrii nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.(2) standardele de cost pe elev/preşcolar se determinã, pentru fiecare nivel de învãţãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numãrul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învãţãmânt ...

5. ORDIN nr. 1.585 din 29 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.703/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. dg 3.916/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anul 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu ...

6. ORDIN nr. 1.062 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei generale evaluare/serviciul medical nr. dge 2.141 din 20 decembrie 2010,- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 70 alin. (1) lit. a) şi b) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010, cu completãrile ulterioare;- ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statisticã a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuã şi spitalizare de ...

7. ORDIN nr. 144 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plata pentru actiunile de prelevare de probe efectuate in vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. 1.760 din 24 decembrie 2010 al direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 6^3 lit. b), i) şi j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ...

8. HOTARARE nr. 1.355 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Având în vedere obligaţia transpunerii în legislaţia naţionalã a directivei 2010/66/ue a consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a directivei 2008/9/ce de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adãugatã, prevãzutã în directiva 2006/112/ce, cãtre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene l 275 din 20 octombrie 2010,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ititlul vi "taxa pe valoarea adãugatã" din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, publicatã în ...

Monitorul Oficial 896 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 896/2010)

1. ORDIN nr. 1.041 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 55/2010, ale hotãrârii guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile şi ale art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1(1) ...

2. ORDIN nr. 1.105 din 29 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.703/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. dg 3.916/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anul 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu ...

3. HOTARARE nr. 1.196 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aferent activitatii de privatizare al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie pe anul 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizãrii în industrie, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 552/2001, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizãrii şi funcţionãrii activitãţilor legate ...

4. HOTARARE nr. 1.395 din 28 decembrie 2010 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi (3) din legea-cadru a descentralizãrii nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.(2) standardele de cost pe elev/preşcolar se determinã, pentru fiecare nivel de învãţãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numãrul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învãţãmânt ...

5. ORDIN nr. 1.585 din 29 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 264/407/2010 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 13.703/2010 al serviciului pentru programe de sãnãtate din cadrul ministerului sãnãtãţii şi nr. dg 3.916/2010 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anul 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu ...

6. ORDIN nr. 1.062 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 445/2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Având în vedere:- referatul de aprobare al direcţiei generale evaluare/serviciul medical nr. dge 2.141 din 20 decembrie 2010,- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 70 alin. (1) lit. a) şi b) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010, cu completãrile ulterioare;- ordinul ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statisticã a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuã şi spitalizare de ...

7. ORDIN nr. 144 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plata pentru actiunile de prelevare de probe efectuate in vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. 1.760 din 24 decembrie 2010 al direcţiei generale siguranţa alimentelor din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicatã,ţinând cont de prevederile art. 6^3 lit. b), i) şi j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ...

8. HOTARARE nr. 1.355 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Având în vedere obligaţia transpunerii în legislaţia naţionalã a directivei 2010/66/ue a consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a directivei 2008/9/ce de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adãugatã, prevãzutã în directiva 2006/112/ce, cãtre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene l 275 din 20 octombrie 2010,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ititlul vi "taxa pe valoarea adãugatã" din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, publicatã în ...

1 2 3 ... 2551
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5