Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 730 din 02 Noiembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 730 din 02 Noiembrie 2010

Monitorul Oficial 730 din 02 Noiembrie 2010 (M. Of. 730/2010)

1. ORDIN nr. 1.363 din 27 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. 50.864 din 29 septembrie 2010, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutului naţional de sãnãtate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale institutului naţional de sãnãtate publicã bucureşti, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 12 aprilie ...

2. HOTARARE nr. 19 din 1 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI ,MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 53 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşã şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, întrunit în şedinţa din data de 1 octombrie 2010, emite urmãtoarea hotãrâre: art. i metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobatã prin hotãrârea consiliului naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, ...

3. ORDIN nr. 241 din 28 octombrie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 3 alin (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 149/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 1 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a ...

4. ORDIN nr. 236 din 25 octombrie 2010 pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În baza referatului de aprobare nr. 74.810 din 20 octombrie 2010 al direcţiei generale politici agricole, având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi ale art. 9 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, cu completãrile ulterioare, vãzând lista cu gradatori autorizaţi propuşi de comisia naţionalã de gradare a seminţelor de consum, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã lista gradatorilor autorizaţi, prevãzutã în anexa care ...

5. HOTARARE nr. 25 din 1 noiembrie 2010 privind convocarea Consiliului National de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicatã, şi ale art. 35 alin. (4) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, senatul adoptã prezenta hotãrâre.  articol unic consiliul naţional de integritate se convoacã în prima sa şedinţã joi, 4 noiembrie 2010, ora 11,00, la sediul senatului. aceastã hotãrâre a fost adoptatã de senat în şedinţa din 1 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.  preŞedintele senatului    mircea-dan geoanĂ bucureşti, 1 noiembrie 2010. nr. 25. -------

6. HOTARARE nr. 24 din 1 noiembrie 2010 privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 139 din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005, cu modificãrile ulterioare, senatul adoptã prezenta hotãrâre.  articol unic senatul numeşte, pentru un mandat de 4 ani, 14 membri titulari şi 13 membri supleanţi ai consiliului naţional de integritate, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. aceastã hotãrâre a fost adoptatã de senat în şedinţa din 1 noiembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.  preŞedintele senatului    mircea-dan geoanĂ bucureşti, ...

7. DECIZIE nr. 18 din 29 octombrie 2010 privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 2-7 noiembrie 2010 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005, cu modificãrile ulterioare, preşedintele senatului decide:  articol unic În perioada 2 noiembrie, ora 14,00, - 7 noiembrie 2010, conducerea senatului va fi asiguratã de domnul senator teodor viorel meleşcanu, vicepreşedinte al senatului.  preŞedintele senatului    mircea-dan geoanĂ bucureşti, 29 octombrie 2010. nr. 18. -------

8. NORMA nr. 15 din 20 octombrie 2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 84 lit. e), ale art. 85 şi ale art. 87 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21 şi ale art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 313/2005, comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, denumitã în continuare comisie, emite prezenta normã.  articol unic norma nr. 26/2007 privind modificarea temporarã a procentului maxim care poate ...

9. HOTARARE nr. 25 din 20 octombrie 2010 privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În baza notei de fundamentare nr. 2.635 din 15 octombrie 2010 a direcţiei reglementare şi autorizare, prezentatã în cadrul şedinţei consiliului din data de 20 octombrie 2010, având în vedere prevederilor art. 84 lit. e), ale art. 85 şi ale art. 87 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. o) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobatã cu modificãri şi ...

10. REGULAMENT din 20 octombrie 2010 de desfasurare a lucrarilor Colegiului Ministerului Justitiei EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

Art. 1 (1) pe lângã ministrul justiţiei funcţioneazã, ca organ consultativ, colegiul ministerului justiţiei, denumit în continuare colegiul ministerului. (2) colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilierii ministrului şi conducãtorii tuturor compartimentelor din ministerul justiţiei. (3) ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrãrile colegiului ministerului sã participe şi conducãtorii unitãţilor subordonate ministerului justiţiei, precum şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune. art. 2 secretariatul şedinţelor colegiului ministerului este asigurat de cãtre un consilier al ministrului justiţiei, desemnat de cãtre acesta. art. 3 (1) colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este ...

11. ORDIN nr. 2.519/C din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de desfasurare a lucrarilor Colegiului Ministerului Justitiei EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010

În temeiul dispoziţiilor art. 13 şi ale art. 20 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã regulamentul de desfãşurare a lucrãrilor colegiului ministerului justiţiei, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 compartimentele din ministerul justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. art. 3 prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i.   ministrul justiţiei,  cãtãlin marian predoiu bucureşti, 20 octombrie 2010. nr. 2.519/c. anexĂ    regulament    de desfãşurare a lucrãrilor colegiului ministerului justiţiei art. 1 (1) pe lângã ministrul justiţiei funcţioneazã, ca organ consultativ, colegiul ministerului justiţiei, denumit în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice