Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 774 din 18 Noiembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 774 din 18 Noiembrie 2010

Monitorul Oficial 774 din 18 Noiembrie 2010 (M. Of. 774/2010)

1. DECIZIE nr. 1.253 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtoringrid alina tudora - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. ...

2. DECIZIE nr. 1.234 din 5 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. c) si art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorbenke karoly - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror carmen-cãtãlina gliga.pe ...

3. HOTARARE nr. 1.123 din 10 noiembrie 2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Satu Mare si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare, precum si transmiterea unui imobil, trecut in domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în conformitate cu prevederile legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 (1) se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute la nr. crt. 1 şi 2 din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apãrãrii naţionale ...

4. DECIZIE nr. 864 din 1 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "AWD Romania Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x. 1.257 din 30 august 2010 privind controlul efectuat la societatea comercialã "awd românia broker de asigurare" ...

5. DECIZIE nr. 1.169 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtoroana cristina puicã - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de ...

6. DECIZIE nr. 863 din 1 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x. 1.241 din 26 august 2010 privind controlul inopinat efectuat la societatea comercialã "salve broker de asigurare" - ...

7. DECIZIE nr. 1.167 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtoriulia antoanella motoc - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorvalentina bãrbãţeanu - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a ...

8. ORDIN nr. M.121 din 1 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru incalziri centrale, ventilatii si activitati administrativ-gospodaresti in unitatile militare ale Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apãrãrii naţionale, cu modificãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificãrile ulterioare,ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobã normele privind consumurile de combustibili pentru încãlziri centrale, ventilaţii şi activitãţi administrativ-gospodãreşti în unitãţile militare ale ministerului apãrãrii naţionale, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin._________*) anexa se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 774 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul ...

9. ORDIN nr. 500 din 15 noiembrie 2010 privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor Romania pentru anul 2010 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

În baza prevederilor art. 39^1 din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor,preşedintele autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite prezentul ordin.art. 1se aprobã suma de 153.000 lei, reprezentând diferenţa de 60,72% din cofinanţarea centrului european al consumatorilor românia, din cadrul asociaţiei pentru protecţia consumatorilor din românia, pentru anul 2010.art. 2resursele financiare necesare cofinanţãrii centrului european al consumatorilor românia sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul autoritãţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, capitolul bugetar 43.10 "subvenţii de la ...

10. HOTARARE nr. 28 din 15 noiembrie 2010 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 46 din regulamentul senatului, aprobat prin hotãrârea senatului nr. 28/2005, cu modificãrile ulterioare,senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. ii "componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital", domnul senator pintilie vasile - grupul parlamentar al partidului democrat liberal - se ...

11. DECIZIE nr. 254 din 17 noiembrie 2010 privind inlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

Având în vedere propunerea formulatã de ministerul justiţiei prin adresa nr. 84.505 din 14 septembrie 2010,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la hotãrârea guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din românia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor mãsuri privind organizarea şi funcţionarea comisiei speciale de retrocedare, cu ...

12. HOTARARE nr. 1.125 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ila anexa nr. 2 "unitãţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri" la hotãrârea guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la litera a "unitãţi care funcţioneazã în subordinea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri", punctul i "cu finanţare de la bugetul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice