Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 863 din 1 noiembrie 2010  privind sanctionarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 863 din 1 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al <>art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã Nota nr. X. 1.241 din 26 august 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Pop de Bãseşti nr. 17, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CUI 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007,
    a constatat urmãtoarele:
    1. Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu îşi desfãşoarã activitatea la sediul social declarat, ceea ce reprezintã o încãlcare a prevederilor art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.110/2004, cu modificãrile ulterioare. Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Începând cu data de 6 mai 2010 Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a fãcut dovada deţinerii unui contract valabil de rãspundere civilã profesionalã, astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) şi ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.110/2004, cu modificãrile ulterioare. Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) şi m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    3. Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor situaţiile financiare aferente anului 2009, trimestrului III 2009 şi trimestrului I 2010, iar raportãrile trimestrului II 2010 nu au fost transmise. Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.139/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 pct. III din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare şi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2009, cu modificãrile ulterioare. Faptele constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a), f), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. a transmis cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor raportãrile privind taxa de funcţionare aferente trimestrului III 2009 şi trimestrului I 2010 şi nu a transmis raportarea aferentã trimestrului II 2010. Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 pct. IV lit. a) din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.139/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare şi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2009, cu modificãrile ulterioare. Faptele constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a), f), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    5. Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor numele persoanei desemnate cu responsabilitãţi în prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism şi nici procedurile interne în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de pãstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionarea riscurilor; astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10) şi ale art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008. Faptele constituie contravenţie conform <>art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    6. Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor numele şi funcţia persoanei desemnate cu responsabilitãţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind sancţiunile internaţionale; astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurãrilor, a aplicãrii sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2009. Fapta constituie contravenţie conform <>art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Faţã de motivele de fapt şi de drept arãtate, în scopul apãrãrii drepturilor asiguraţilor şi al promovãrii stabilitãţii activitãţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 31 august 2010, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât sancţionarea Societãţii Comerciale "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporarã a exercitãrii activitãţii, pânã la data depunerii raportãrilor şi a documentelor restante, conform <>art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    drept care decide:


    ART. 1
    În conformitate cu prevederile <>art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se sancţioneazã Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Pop de Bãseşti nr. 17, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CUI 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007, cu interzicerea temporarã a exercitãrii activitãţii, pânã la data depunerii la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor de cãtre societate, prin reprezentantul sãu legal, domnul Marek Blaha, a raportãrilor şi a documentelor restante, dupã cum urmeazã:
    a) raportãrile trimestrului II 2010;
    b) raportarea privind taxa de funcţionare aferentã trimestrului II 2010;
    c) notificarea privind persoana desemnatã cu responsabilitãţi în prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism, precum şi comunicarea procedurilor interne în materie de cunoaştere a clientului conform Normelor privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008;
    d) notificarea privind persoana desemnatã cu responsabilitãţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind sancţiunile internaţionale, conform Normelor privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurãrilor, a aplicãrii sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2009;
    e) documentele de platã aferente contractului de rãspundere civilã profesionalã, începând cu data de 6 mai 2010.
    ART. 2
    Pe toatã perioada de interzicere a activitãţii de broker de asigurare prevãzutã la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfãşurarea activitãţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţã pe durata derulãrii contractelor în curs ori în legãturã cu regularizarea daunelor, precum şi desfãşurarea oricãror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în <>Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 3
    Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligaţia sã îşi notifice clienţii, în vederea efectuãrii plãţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurãtori, rãmânând direct rãspunzãtoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 4
    Reluarea activitãţii Societãţii Comerciale "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. se va dispune prin decizie motivatã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
    ART. 5
    (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercialã "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile <>art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea adresatã Curţii de Apel Bucureşti nu suspendã, pe timpul soluţionãrii acesteia, executarea mãsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile <>art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor <>art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

             Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
                                Angela Toncescu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2010.
    Nr. 863.
                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice