Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.253 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.253 din 7 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.253 din 7 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1073 si art. 1541 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil, excepţie ridicatã de Chiarotto Tiziano în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 şi nr. 5.730/325/2009 ale Judecãtoriei Timişoara, precum şi în Dosarul nr. 5.749/325/2009 al Tribunalului Timiş - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexãrii dosarelor nr. 967D/2010, nr. 968D/2010, nr. 1.058D/2010 şi nr. 2.888D/2010, având în vedere obiectul identic al acestora.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.
    Curtea, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 968D/2010, nr. 1.058D/2010 şi nr. 2.888D/2010 la Dosarul nr. 967D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens, invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 26 ianuarie 2009 şi 28 ianuarie 2010, pronunţate în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 şi nr. 5.730/325/2009, precum şi prin Încheierea din 19 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 5.749/325/2009, Judecãtoria Timişoara şi Tribunalul Timiş - Secţia civilã au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil, excepţie ridicatã de Chiarotto Tiziano cu ocazia soluţionãrii unor acţiuni civile având ca obiect obligaţia de a face.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile art. 1073 din Codul civil sunt neconstituţionale, întrucât "dau naştere arbitrarului, instanţele, în mod subiectiv, având posibilitatea de a alege între obligarea debitorului fie la îndeplinirea obligaţiei, fie la dezdãunare, neexistând niciun criteriu de evaluare a daunelor". În ceea ce priveşte prevederile art. 1541 din Codul civil, apreciazã cã acestea sunt neconstituţionale în mãsura în care se solicitã mandatarului sã remitã mandantului chiar şi ce nu s-ar fi cuvenit acestuia, creându-se astfel o diferenţã nejustificatã între contractul de mandat şi alte contracte similare, cum ar fi cel de asistenţã juridicã.
    Judecãtoria Timişoara şi Tribunalul Timiş - Secţia civilã şi-au exprimat opinia în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este neîntemeiatã.
    Totodatã, precizeazã cã aspectele invocate de autorul acesteia vizeazã modul de interpretare şi aplicare a legii, ceea ce nu intrã în competenţa Curţii Constituţionale.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitatea îl constituie prevederile art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil, care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 1073: "Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactã a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdãunare.";
    - Art. 1541: "Mandatarul este dator, oricând i se va cere, a da seama mandantului de lucrãrile sale şi de a-i remite tot aceea ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, art. 57 privind exercitarea drepturilor şi a libertãţilor, art. 124 privind înfãptuirea justiţiei şi art. 135 privind economia României.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã reglementarea criticatã a mai fost supusã controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi norme din Legea fundamentalã şi cu o motivare similarã.
    În acest sens sunt <>Decizia nr. 913 din 6 iulie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 30 august 2010, <>Decizia nr. 974 din 6 iulie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 20 septembrie 2010, şi <>Decizia nr. 432 din 15 aprilie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, prin care Curtea a statuat cã prevederile de lege criticate sunt constituţionale.
    Astfel, prin aceste decizii Curtea a reţinut cã "art. 1073 din Codul civil stabileşte regula de principiu privind efectele obligaţiilor, şi anume de a da creditorului dreptul de a urmãri şi de a obţine de la debitor îndeplinirea exactã a prestaţiei la care s-a obligat sau de a cere despãgubiri în caz de neexecutare. Finalitatea textului este evidentã şi constã în realizarea drepturilor legale ale creditorului prin determinarea debitorului de a executa obligaţia la care este ţinut în temeiul unui contract încheiat între pãrţi, sub sancţiunea suportãrii unor despãgubiri. Asemenea reglementãri creeazã condiţiile indispensabile valorificãrii dreptului de proprietate privatã, dând expresie principiului garantãrii şi ocrotirii acestuia, în mod egal, indiferent de titular".
    În ceea ce priveşte prevederile art. 1541 din Codul civil, Curtea a constatat cã "autorul excepţiei îşi motiveazã critica prin compararea contractului de mandat cu alte contracte, cum ar fi contractul de asistenţã juridicã. O astfel de abordare a excepţiei de neconstituţionalitate este inadmisibilã, autorul nefãcând o veritabilã criticã de neconstituţionalitate a art. 1541". De altfel, Curtea constatã cã nu se poate susţine cã textul de lege care stabileşte obligaţiile mandatarului într-un contract de mandat încalcã prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor. Mandantul şi mandatarul nu se aflã în aceeaşi situaţie juridicã, astfel cã este firesc ca obligaţiile lor sã fie diferit reglementate.
    În ceea ce priveşte celelalte norme constituţionale invocate de autorul excepţiei, Curtea constatã cã acestea nu sunt incidente în prezenta cauzã.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil, excepţie ridicatã de Chiarotto Tiziano în dosarele nr. 5.731/325/2009, nr. 5.751/325/2009 şi nr. 5.730/325/2009 ale Judecãtoriei Timişoara, precum şi în Dosarul nr. 5.749/325/2009 al Tribunalului Timiş - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Ingrid Alina Tudora

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016