Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.167 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.167 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionalã Anticorupţie, excepţie ridicatã de Ionel Iliuţã Aldescu, Ion Buştean şi Ion Mihai în Dosarul nr. 6.267/288/2008 al Judecãtoriei Hunedoara.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Magistratul-asistent învedereazã Curţii cã domnul avocat Mihai Micu, în calitate de apãrãtor ales al unuia dintre autorii excepţiei, şi anume al lui Ion Mihai, a transmis Curţii o cerere de amânare a soluţionãrii cauzei, precizând cã se aflã în imposibilitate de prezentare, din motive medicale dovedite cu adeverinţa medicalã anexatã cererii.
    Având cuvântul cu privire la aceastã solicitare, reprezentantul Ministerului Public se opune amânãrii cauzei, arãtând cã apãrãtorul ales avea posibilitatea sã asigure substituirea sa pentru termenul de faţã.
    Deliberând, Curtea respinge cererea, apreciind cã nu se impune acordarea unui nou termen de judecatã, ţinând cont de dispoziţiile art. 156 din Codul de procedurã civilã coroborate cu cele ale <>art. 14 din Legea nr. 47/1992.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei, arãtând cã instanţa de contencios constituţional a dezvoltat o bogatã jurisprudenţã în materie, iar argumentele aduse în sprijinul prezentei excepţii nu justificã reconsiderarea acesteia. Precizeazã cã îşi menţin valabilitatea considerentele şi soluţia pronunţate, de exemplu, prin <>Decizia nr. 21/2010.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 13 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 6.267/288/2008, Judecãtoria Hunedoara a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionalã Anticorupţie. Excepţia a fost ridicatã de Ionel Iliuţã Aldescu, Ion Buştean şi Ion Mihai într-o cauzã penalã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã Departamentul Naţional Anticorupţie, înfiinţat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005, devenit, conform <>Legii nr. 54/2006, Direcţia Naţionalã Anticorupţie, nu putea fi înfiinţat printr-o ordonanţã de urgenţã a Guvernului, ci numai printr-o lege organicã. De asemenea, aratã cã nu sunt prezentate, în cuprinsul ordonanţei de urgenţã, "motivele care au determinat necesitatea urgentãrii emiterii acestui act normativ".
    Judecãtoria Hunedoara considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionalã Anticorupţie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 54/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006.
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, ordonanţa de urgenţã criticatã contravine urmãtoarelor dispoziţii din Legea fundamentalã: art. 73 alin. (3) lit. l) potrivit cãruia organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecãtoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi se reglementeazã prin lege organicã, art. 115 alin. (4) care statueazã cã Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţã numai în situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora, şi art. 115 alin. (6) care stabileşte cã ordonanţele de urgenţã nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertãţile şi îndatoririle prevãzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza mãsuri de trecere silitã a unor bunuri în proprietate publicã. Se invocã şi art. 6 - "Dreptul la un proces echitabil" din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã s-a mai pronunţat, prin prisma unor critici similare, cu privire la conformitatea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 cu aceleaşi prevederi din Legea fundamentalã, respingând ca neîntemeiatã excepţia. Astfel, prin <>Decizia nr. 297 din 23 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2010, instanţa de contencios constituţional a reţinut, "ţinând seama de raţiunea edictãrii actului normativ aşa cum a fost arãtatã în preambulul sãu", cã nu au fost încãlcate dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie. Totodatã, Curtea a mai constatat, referitor la interdicţia Guvernului de a adopta o ordonanţã de urgenţã în domeniul instituţiilor fundamentale ale statului, cã dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 nu afecteazã instituţia Ministerului Public, "transformarea Parchetului Naţional Anticorupţie în Direcţia Naţionalã Anticorupţie fiind un imperativ desprins, pe de o parte, din raţiuni de conformitate cu Legea fundamentalã şi impuse la rândul lor de <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 235/2005 - [prin care s-au declarat neconstituţionale prevederile prin care Parchetul Naţional Anticorupţie era competent cu investigarea infracţiunilor comise de cãtre deputaţi şi senatori] - , definitivã şi general obligatorie şi, pe de altã parte, din necesitatea îmbunãtãţirii activitãţii acestei structuri specializate". Cu acelaşi prilej, examinând natura şi finalitatea reglementãrii criticate, Curtea a constatat cã nu s-au evidenţiat aspecte negative menite a perturba organizarea şi funcţionarea Ministerului Public.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã justifice modificarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia pronunţatã prin decizia menţionatã, cât şi argumentele pe care aceasta s-a bazat îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionalã Anticorupţie, excepţie ridicatã de Ionel Iliuţã Aldescu, Ion Buştean şi Ion Mihai în Dosarul nr. 6.267/288/2008 al Judecãtoriei Hunedoara.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Valentina Bãrbãţeanu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice