Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 889 din 30 Decembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 889 din 30 Decembrie 2010

Monitorul Oficial 889 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 889/2010)

1. ORDIN nr. 45 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) şi (9), ale art. 11 alin. (1) şi (2) lit. e), ale art. 74 lit. b) şi g), ale art. 76 alin. (1) şi ale art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 60/2007 şi ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 20/2007,în temeiul art. ...

2. ORDIN nr. 2.870 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

În baza art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1(1) potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, persoanele prevãzute la art. 1 din aceeaşi lege au obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizãrii sau încetãrii activitãţii acestora, în condiţiile legii.(2) potrivit art. 27 alin. (1) şi (2) din legea nr. 82/1991, republicatã, exerciţiul financiar reprezintã perioada pentru care trebuie ...

3. ORDIN nr. 44 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) şi (2) lit. a) şi e), ale art. 74 lit. b), ale art. 76 alin. (1), ale art. 79 şi ale art. 80 din legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - revizia 1, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 39/2007, cu completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul ...

4. DECIZIE nr. 965 din 8 decembrie 2010 privind mentinerea sanctiunii cu interzicerea temporara a activitatii Societatii Comerciale "Birex Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 19 octombrie 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x.1.466 din 18 octombrie 2010 privind controlul efectuat la societatea comercialã "birex broker de asigurare-reasigurare" - s.r.l., ...

5. ORDIN nr. 1.534 din 22 decembrie 2010 privind numirea administratorului special la Societatea Comerciala SANEVIT 2003 - S.A. Arad EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al secretariatului general nr. cs.a. 13.132 din 22 decembrie 2010,având în vedere prevederile art. 16 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. 1se numeşte domnul mircea sicra în calitate de administrator special al societãţii comerciale sanevit 2003 - s.a. arad.art. 2pe perioada administrãrii speciale, administratorul special are atribuţiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu ministerul sãnãtãţii.art. 3prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i.  ministrul ...

6. ORDIN nr. 1.533 din 22 decembrie 2010 privind revocarea administratorului special la Societatea Comerciala SANEVIT 2003 - S.A. Arad EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al secretariatului general nr. cs.a. 13.453 din 22 decembrie 2010,având în vedere prevederile art. 16 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. 1se revocã doamna neluţa mihaela petrescu din calitatea de administrator special al societãţii comerciale sanevit 2003 - s.a. arad.art. 2la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin înceteazã contractul de mandat încheiat între doamna neluţa mihaela petrescu şi ministerul sãnãtãţii.art. 3prezentul ordin se publicã în monitorul ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 23 decembrie 2010 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspecţiei Muncii şi al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 30 decembrie 2010

În temeiul art. 108 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se suplimentează cu 131 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, agenţiei naţionale pentru prestaţii sociale, prin preluarea a 131 de posturi de la inspecţia muncii, instituţie care se reorganizează prin reducere de posturi.(2) posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în condiţiile legii.art. 2hotărârea guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecţiei muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu ...

8. DECRET nr. 1.267 din 23 decembrie 2010 pentru promulgarea Legii privind alocatia pentru sustinerea familiei EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bÃsescubucureşti, 23 decembrie 2010.nr. 1.267.-------------

9. LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.cap. ialocaţia pentru susţinerea familieiart. 1(1) prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca formã de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstã de pânã la 18 ani, denumitã în continuare alocaţie.(2) acordarea alocaţiei prevãzute la alin. (1) are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurãrii unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventãrii de cãtre copiii de vârstã şcolarã, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învãţãmânt, organizate potrivit legii.art. 2(1) beneficiazã de ...

10. ORDIN nr. 2.872 din 23 decembrie 2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 42 din normele de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 736/2010,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1pentru semestrul i al anului 2011 se aprobã comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii s.a. - ifn, în numele şi contul statului ...

11. ORDIN nr. 2.871 din 23 decembrie 2010 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, in numele si in contul statului roman, in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 30 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din normele de implementare a programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia româneascã, finanţate din instrumentele structurale ale uniunii europene alocate româniei, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 175/2010,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:art. 1pentru analiza documentaţiei care însoţeşte solicitarea de obţinere a acordului de principiu privind emiterea garanţiei în cadrul programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) şi (2) din normele de implementare ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016