Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 886 din 29 Decembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 886 din 29 Decembrie 2010

Monitorul Oficial 886 din 29 Decembrie 2010 (M. Of. 886/2010)

1. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societatii Comerciale FEROTRANS TFI - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului,şi societatea comercialã ferotrans tfi - s.r.l., denumitã în continuare ferotrans tfi, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,pãrţile convin, în baza art. 14 alin. (1) şi (2) din contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al societãţii comerciale ferotrans tfi - s.r.l., aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 741/2010, urmãtoarele modificãri:art. ila articolul 11, alineatul (2) se ...

2. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al Societatii Comerciale TRANSFEROVIAR GRUP - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului,şi societatea comercialã transferoviar grup - s.a., denumitã în continuare transferoviar grup, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,pãrţile convin, în baza art. 14 alin. (1) şi (2) din contractul de servicii publice pentru perioada 2010-2011 al societãţii comerciale transferoviar grup - s.a., aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 741/2010, urmãtoarele modificãri:art. ila articolul 11, alineatul (2) se ...

3. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societatii Comerciale SERVTRANS INVEST - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şisocietatea comercialã servtrans invest - s.a., denumitã în continuare servtrans, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,înţeleg sã încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al societãţii comerciale servtrans invest - s.a., aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.668/2008, dupã cum urmeazã:art. ila ...

4. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societatii Comerciale REGIONAL - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şisocietatea comercialã regional - s.r.l., denumitã în continuare regional, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.pãrţile convin, în baza art. 14 alin. (1) şi (2) din contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al societãţii comerciale regional - s.r.l., aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.668/2008, urmãtoarele modificãri:art. ila articolul 3 alineatul (5), dupã litera d) se ...

5. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societatii Comerciale REGIOTRANS - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şisocietatea comercialã regiotrans - s.r.l., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.pãrţile înţeleg sã încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al societãţii comerciale regiotrans - s.r.l., aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.668/2008, dupã cum urmeazã:art. ila articolul 3 alineatul (5), dupã ...

6. ACT ADITIONAL nr. 2 din 23 decembrie 2010 pe anul 2010 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Încheiat între:ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şisocietatea naţionalã de transport feroviar de cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - s.a., denumitã în continuare c.f.r. cãlãtori, în concordanţã cu prevederile art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea societãţii naţionale de transport feroviar de cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - s.a. prin reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.668/2008, cu modificãrile şi completãrile ...

7. HOTARARE nr. 1.336 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea actelor aditionale nr. 2 pe anul 2010 la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2008-2011 si la contractele de servicii publice in transportul feroviar de calatori ale operatorilor de transport feroviar de calatori nou-intrati pe piata de transport in perioada de valabilitate a contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2008-2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 5 din hotãrârea guvernului nr. 1.668/2008 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de cãlãtori pentru perioada 2008-2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã actul adiţional nr. 2 pe anul 2010 la contractul de servicii publice pentru perioada 2008-2011 al societãţii naţionale de transport feroviar de cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - ...

8. ORDIN nr. 26 din 13 decembrie 2010 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 153 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 22 şi 54 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi ale art. 34 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi ...

9. ATRIBUTIILE GENERALE SI SPECIFICE din 23 decembrie 2010 ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

A. dispoziţii generaleart. 1(1) inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., denumit în continuare i.s.c., este organul tehnic de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului, finanţatã integral de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5.(2) i.s.c. este organul tehnic specializat care exercitã controlul de stat cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniile:a) calitatea în construcţii;b) amenajarea teritoriului şi urbanismul;c) autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii;d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii;e) avizarea, în condiţiile ...

10. HOTARARE nr. 1.335 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2010

Având în vedere prevederile cap. i lit. a pct. 6 din anexa nr. 3 la ordonanţa guvernului nr. 80/2001, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 7 din ordonanţa guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea inspectoratului de stat în construcţii - i.s.c., aprobatã cu modificãri prin legea nr. 707/2001, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1)-(3) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002, cu modificãrile şi completãrile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016