Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 723 din 29 Octombrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 723 din 29 Octombrie 2010

Monitorul Oficial 723 din 29 Octombrie 2010 (M. Of. 723/2010)

1. GHID din 16 septembrie 2010 de practica medicala pentru specialitatea gastroenterologie - "PATOLOGIA STOMACULUI OPERAT" - Anexa 14*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

-------------*) aprobat prin ordinul nr. 1.216/2010 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 723 din 29 octombrie 2010."stomacul operat" reprezintã totalitatea consecinţelor digestive şi generale secundare intervenţiilor chirurgicale care se practicã pentru afecţiuni benigne sau maligne. vom include aici şi complicaţiile produse de vagotomie, cãci ele sunt similare, dar se produc cu incidenţã diferitã. trebuie menţionat faptul cã, în prezent, ne întâlnim din ce în ce mai rar cu aceastã patologie.dupã gastrectomie, un bolnav din patru semnaleazã simptome postoperatorii şi un bolnav din zece necesitã îngrijiri medicale. marea majoritate a simptomelor este legatã de mese, în raport cu ...

2. GHID din 16 septembrie 2010 de practica medicala pentru specialitatea gastroenterologie - "GASTRITELE ACUTE" - Anexa 5*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

-------------*) aprobat prin ordinul nr. 1.216/2010 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 723 din 29 octombrie 2010.definiţie. gastritele acute se caracterizeazã printr-o evoluţie scurtã şi infiltrat inflamator cu polimorfonucleare neutrofile.gastrita acutĂ erozivĂ Şi hemoragicĂmai poate fi întâlnitã şi sub denumirea de: gastrita acutã erozivã, gastrita acutã hemoragicã, gastrita acutã de stres, gastropatia indusã de antiinflamatoare nonsteroidiene, gastropatia hemoragicã.eroziunile acute gastrice pot apare într-o varietate de condiţii etiologice:- medicamente (antiinflamatoare nonsteroidiene sau steroidiene, citostatice, produse conţinând fier, antibiotice - eritromicina, tetraciclina, doxiciclina, rezerpina, clofibrat);- ingestia de alcool etilic cu o concentraţie de peste 12% sau ingestia de substanţe ...

3. CUANTUMUL TOTAL din 29 octombrie 2010 al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale EMITENT: PARTIDE POLITICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Partidul social democrat organizaţia judeţeanã cluj lista membrilor de partid care au plãtit în anul 2009 cotizaţii    a cãror valoare însumatã depãşeşte 10 salarii minime brute pe ţarã *t* ┌────┬─────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┐ │nr. │ numele şi prenumele │cetãţenia│ cnp │valoarea totalã│ │crt.│ │ │ ...

4. CIRCULARA nr. 35 din 22 octombrie 2010 privind punerea in circulatie si lansarea in circuitul numismatic a unor monede dedicate aniversarii a 100 de ani de la primul zbor romanesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de constructie proprie, precum si a setului de monetarie cu anul de emisiune 2010 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Art. 1 În conformitate cu prevederile legii nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei va pune în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 25 octombrie 2010, douã monede metalice cu valoarea nominalã de 50 bani, dedicate aniversãrii a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de aurel vlaicu cu un aparat de construcţie proprie, şi anume: o monedã metalicã de circulaţie cu caracter comemorativ şi o monedã metalicã pentru colecţionare. art. 2 cele douã monede au aceleaşi caracteristici tehnice ca şi monedele de 50 bani, emisiunea 2005, aflate în prezent în circulaţie: *t* ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ caracteristici tehnice ...

5. NORME METODOLOGICE din 26 octombrie 2010 referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Art. 1 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin trecere se înţelege trecerea, cu titlu gratuit, a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pãdurilor romsilva în domeniul public al unor unitãţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. (2) drumurile forestiere care pot face obiectul trecerii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii: a) sã nu deserveascã fond forestier proprietate publicã a statului; b) sã nu facã obiectul lucrãrilor de investiţii în derulare; c) sã fie trecute integral, inclusiv lucrãrile de artã aferente; d) sã fie situate, parţial sau integral, pe teritoriul unitãţii/unitãţilor administrativ-teritoriale solicitante. art. ...

6. ORDIN nr. 1.770 din 26 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Având în vedere referatul de aprobare nr. 205.617 din 21 octombrie 2010 al direcţiei politici şi strategii în silviculturã, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) din legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea regiei naţionale a pãdurilor - romsilva în domeniul public al unor unitãţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum şi ale art. 15 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã normele metodologice referitoare la criteriile ...

7. ORDIN nr. 1.220 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea medicina muncii EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã nr. 9.131 din 27 august 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1a "regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii" la ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii şi a comisiei naţionale de transparenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ...

8. ORDIN nr. 1.219 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea chirurgie cardiaca EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã nr. 9.123 din 27 august 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1a "regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii" la ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii şi a comisiei naţionale de transparenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ...

9. ORDIN nr. 1.217 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea anatomie patologica EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei asistenţã medicalã nr. 9.132 din 27 august 2010,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 7 lit. c) din anexa nr. 1a "regulament de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii" la ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale ministerului sãnãtãţii şi a comisiei naţionale de transparenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ...

10. DECIZIE nr. 1.189 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Augustin zegrean - preşedinte aspazia cojocaru - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor mircea Ştefan minea - judecãtor iulia antoanella motoc - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor doina suliman - magistrat-asistent-şef cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu. pe rol ...

11. DECIZIE nr. 1.186 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39, 75 si 76 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Augustin zegrean - preşedinte aspazia cojocaru - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor mircea Ştefan minea - judecãtor iulia antoanella motoc - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor doina suliman - magistrat-asistent-şef cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu. pe rol ...

12. DECIZIE nr. 1.171 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Augustin zegrean - preşedinte aspazia cojocaru - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor mircea Ştefan minea - judecãtor iulia antoanella motoc - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor doina suliman - magistrat-asistent-şef cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror simona ricu. pe rol ...

13. DECRET nr. 982 din 20 octombrie 2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã:  articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţã privind serviciile financiare şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.  preŞedintele romÂniei  traian bĂsescu bucureşti, 20 octombrie 2010. nr. 982.   ----

14. LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.  articol unic ordonanţa guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţã privind serviciile financiare, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 6, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins: "(4) În cazul în care serviciilor financiare ce fac obiectul prezentei ordonanţe le sunt aplicabile şi prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, cu modificãrile ulterioare, dispoziţiile privind informarea prevãzute la art. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016