Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.189 din 30 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.189 din 30 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, excepţie ridicatã de Andrei Marin Viorel în Dosarul nr. 9.003/236/2009 al Judecãtoriei Giurgiu.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 24 noiembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 9.003/236/2009, Judecãtoria Giurgiu a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
    Excepţia a fost ridicatã de Andrei Marin Viorel într-o cauzã civilã având ca obiect o plângere convenţionalã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textul de lege criticat încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3). În acest sens, aratã cã, prin impunerea necesitãţii obţinerii avizului şefului sectorului Poliţiei de Frontierã, se îngrãdesc drepturile conferite prin obţinerea permisului de pescuit recreativ sportiv.
    Judecãtoria Giurgiu apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 75 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 243/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au urmãtorul conţinut: "Sunt contravenţii, dacã potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, urmãtoarele fapte: [...]
    f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat pânã la culoarul de frontierã sau malul apelor, dupã caz, fãrã documente de identitate ori fãrã aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontierã; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activitãţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontierã, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontierã; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouã din apele de frontierã înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfãşurarea activitãţilor prevãzute la art. 39 fãrã avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã; efectuarea pescuitului în apele de frontierã, apele maritime interioare şi în marea teritorialã în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autoritãţile competente ori fãrã avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontierã competent; pãstrarea bãrcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontierã sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritãţile competente ori neluarea de cãtre cei care le deţin a mãsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegalã a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activitãţi ilicite; desfãşurarea activitãţilor de agrement şi sportive în apele de frontierã, marea interioarã şi marea teritorialã, fãrã aprobarea cãpitãniei de port sau, dupã caz, a administraţiei publice locale ori fãrã avizul şefului sectorului poliţiei de frontierã sau, dupã caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontierã; acostarea fãrã drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; pãşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; pãşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autoritãţile administraţiei publice locale sau fãrã avizul şefului sectorului poliţiei de frontierã; vânãtoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat cãtre interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apã; desfãşurarea vânãtorii prevãzute la art. 44 alin. (2), fãrã avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontierã; fixarea pe bandã magneticã, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplaseazã ori care desfãşoarã diferite activitãţi în apropierea frontierei de stat, dacã acest lucru este prevãzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontierã, dacã acest lucru este prevãzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplaseazã sau desfãşoarã activitãţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetãţenilor acestuia, dacã acestea sunt prevãzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontierã încheiate de România cu statele vecine."
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã acest text de lege contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român.
    Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã mãsurile impuse prin dispoziţiile de lege criticate nu sunt de naturã sã îngrãdeascã drepturile conferite prin obţinerea permisului de pescuit recreativ sportiv, acestea putând fi exercitate în condiţiile respectãrii mãsurilor prevãzute de lege, mãsuri al cãror scop legitim este de a asigura controlul persoanelor ce pãtrund în zona de protecţie a frontierei de stat.
    Astfel, textul de lege criticat nu contravine sub niciun aspect prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, reglementarea cadrului în care se realizeazã supravegherea integralã şi constantã a zonei de frontierã, precum şi a activitãţilor desfãşurate în acest spaţiu fiind justificatã de necesitatea apãrãrii securitãţii naţionale, a ordinii publice, precum şi a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 75 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, excepţie ridicatã de Andrei Marin Viorel în Dosarul nr. 9.003/236/2009 al Judecãtoriei Giurgiu.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Doina Suliman

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice