Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 26 octombrie 2010  referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 26 octombrie 2010 referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 29 octombrie 2010

    ART. 1
    (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin trecere se înţelege trecerea, cu titlu gratuit, a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pãdurilor Romsilva în domeniul public al unor unitãţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
    (2) Drumurile forestiere care pot face obiectul trecerii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
    a) sã nu deserveascã fond forestier proprietate publicã a statului;
    b) sã nu facã obiectul lucrãrilor de investiţii în derulare;
    c) sã fie trecute integral, inclusiv lucrãrile de artã aferente;
    d) sã fie situate, parţial sau integral, pe teritoriul unitãţii/unitãţilor administrativ-teritoriale solicitante.
    ART. 2
    Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) şi c), pot face obiectul trecerii şi drumurile forestiere care deservesc parţial fond forestier proprietate publicã a statului, respectiv pãrţi de drumuri forestiere, la solicitarea unitãţii administrativ-teritoriale şi cu aprobarea conducerii Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
    ART. 3
    (1) Trecerea drumurilor forestiere se face la cererea consiliilor locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale interesate.
    (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarea documentaţie:
    a) hotãrârea consiliului local/consiliilor locale interesate, privind trecerea drumurilor forestiere;
    b) datele de identificare a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora, astfel cum sunt înscrise în amenajamentele silvice şi în inventarul mijloacelor fixe, inclusiv numãrul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, vizate de şeful ocolului silvic care administreazã drumul forestier;
    c) copia fişei mijlocului fix - drum auto forestier, vizatã "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care administreazã drumul forestier;
    d) copiile fişelor mijloacelor fixe - lucrãri de artã aferente, vizate "conform cu originalul" de şeful ocolului silvic care administreazã drumul forestier, dacã este cazul;
    e) declaraţia şefului ocolului silvic care administreazã drumul forestier, din care sã rezulte cã drumul forestier nu deserveşte fond forestier proprietate publicã a statului;
    f) avizul favorabil al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva;
    g) hotãrârea consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, pentru excepţiile prevãzute la art. 2, dupã caz.
    (3) Cererea însoţitã de documentaţia prevãzutã la alin. (2) se depune la consiliul judeţean care are obligaţia elaborãrii şi promovãrii proiectului de hotãrâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 4
    (1) Predarea-primirea drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente acestora care fac obiectul trecerii se face pe bazã de protocol, de cãtre o comisie care este numitã de conducãtorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva.
    (2) Comisia prevãzutã la alin. (1) este alcãtuitã din:
    a) şeful ocolului silvic care administreazã drumul forestier - preşedinte;
    b) contabilul-şef al ocolului silvic - membru;
    c) responsabilul de investiţii din cadrul direcţiei silvice - secretar;
    d) delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânãtoare - membru;
    e) pãdurarul/pãdurarii titulari ai cantoanelor silvice în care sunt situate drumurile forestiere - membru;
    f) primarul/primarii unitãţii/unitãţilor administrativ-teritoriale - membru;
    g) contabilul-şef/contabilii-şefi al/ai unitãţii/unitãţilor administrativ-teritoriale - membru.
    (3) Protocolul prevãzut la alin. (1) trebuie sã cuprindã:
    a) suprafaţa de fond forestier aferentã drumului forestier, conform amenajamentului silvic, cu menţionarea unitãţilor amenajistice limitrofe acestuia;
    b) fişa mijlocului fix - drum auto forestier, în original, cu valoarea de inventar şi cu numãrul de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice;
    c) fişele mijloacelor fixe - lucrãri de artã aferente, în original, cu valorile de inventar şi cu numerele de inventar de la Ministerul Finanţelor Publice, dupã caz;
    d) stadiul lucrãrilor de întreţinere-reparaţii, dacã acestea se aflã în desfãşurare conform devizului şi situaţiilor de lucrãri recepţionate;
    e) harta amenajisticã, în copie, cu traseul drumului forestier.
    (4) În cazul trecerii unei pãrţi dintr-un drum forestier, protocolul prevãzut la alin. (1) cuprinde şi valoarea de inventar a fiecãrei pãrţi, stabilitã de comisia prevãzutã la alin. (2).
    ART. 5
    Dupã efectuarea predãrii-primirii, Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva ia mãsuri de scoatere din evidenţa patrimoniului public al statului a drumurilor forestiere şi a terenurilor aferente care au fãcut obiectul trecerii. Suprafaţa de fond forestier aferentã drumurilor predate va fi operatã în evidenţele amenajamentelor silvice în baza protocolului de predare-primire prevãzut la art. 4 alin. (3).
    ART. 6
    Unitatea administrativ-teritorialã care a preluat drumul forestier are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã evidenţieze preluarea drumurilor forestiere şi, dupã caz, a lucrãrilor de artã aferente, în patrimoniul public local, conform prevederilor legale;
    b) sã respecte regimul silvic;
    c) sã transmitã raportãrile statistice anuale, specifice silviculturii, în perioada 1-15 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânãtoare competent teritorial.
    ART. 7
    Constatarea contravenţiei prevãzute la <>art. 4 alin (1) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva în domeniul public al unor unitãţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora se face de cãtre agenţii constatatori prevãzuţi la <>art. 24 alin. (1) lit. a), d) şi e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice