Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-mediului-si-padurilor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Mediului Si Padurilor


Monitorul Oficial 110 din 25 Februarie 2013 (M. Of. 110/2013)

RECTIFICARE nr. 4.048 din 18 decembrie 2012 referitoare la anexa la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 4.048/2012 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 25 februarie 2013

În anexa la ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 303/2008 al comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 842/2006 al parlamentului european şi al consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ...

Monitorul Oficial 19 din 10 Ianuarie 2013 (M. Of. 19/2013)

ORDIN nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. ra 110 din 2012,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi ...

Monitorul Oficial 15 din 09 Ianuarie 2013 (M. Of. 15/2013)

ORDIN nr. 3.883 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii nationale de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in Uniunea Europeana EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase nr. 151.336 din 26 iulie 2012 şi prevederile art. 40 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. iii pct. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,în temeiul art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 10 din 07 Ianuarie 2013 (M. Of. 10/2013)

ORDIN nr. 4.048 din 18 decembrie 2012 privind desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151.740/dgdsp din 19 noiembrie 2012 al direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase,ţinând seama de prevederile ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 303/2008 al comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 842/2006 al parlamentului european şi al consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce ...

Monitorul Oficial 4 din 03 Ianuarie 2013 (M. Of. 4/2013)

ORDIN nr. 4.050 din 18 decembrie 2012 pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului sanatatii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. 1.243 din 18 decembrie 2012,având în vedere prevederile art. 52 lit. c) din legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi pădurilor emit următorul ordin:art. 1Începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.279/2012 privind ...

Monitorul Oficial 897 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 897/2012)

ORDIN nr. 3.993 din 10 decembrie 2012 pentru incetarea regimului de arie naturala protejata a perimetrului in suprafata de 17,6 ha aferent Carierei Meri EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012

Având în vedere propunerea regiei naţionale a pădurilor - romsilva, înregistrată cu nr. 26.000/ac din 12 septembrie 2012, şi avizul academiei române nr. 2.948/cj din 11 septembrie 2012,în temeiul art. 56^1 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, precum şi al art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1Începând cu data intrării în vigoare ...

Monitorul Oficial 869 din 20 Decembrie 2012 (M. Of. 869/2012)

ORDIN nr. 2.681 din 26 iulie 2012 privind aprobarea Planului de management al sitului Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti ROSPA0063 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare cu nr. 160.867/a.f. din 18 iulie 2012 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de avizul nr. 706 din 20 ianuarie 2012 emis de agenţia regională pentru protecţia mediului bacău,în temeiul art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se ...

ORDIN nr. 4.062 din 19 decembrie 2012 pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al administraţiei fondului pentru mediu nr. 345.702 din 18 decembrie 2012 privind modificarea ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional,în temeiul art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.art. 1se aprobă următoarele derogări de la dispoziţiile ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 168 din 14 martie 2012, ...

Monitorul Oficial 858 din 19 Decembrie 2012 (M. Of. 858/2012)

ORDIN nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr. 1/3.366 din 9 noiembrie 2012,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.art. iprocedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 800 din 13 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul ...

Monitorul Oficial 854 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 854/2012)

ORDIN nr. 3.836 din 8 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare nr. 35.934/ed din 11 septembrie 2012 al cabinetului secretarului general adjunct,în temeiul art. 30 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor ...

‹‹ Pagina 1 din 29
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016