Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.970 din 3 decembrie 2012  pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.970 din 3 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012

    Luând în considerare Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului nr. 1/3.366 din 9 noiembrie 2012,
    în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

    ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

    ART. I
    Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 13 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezenta procedură prezintă metodologia de aplicare a cerinţelor de conformare a activităţilor/instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii autorizaţiei integrate de mediu, care face parte integrantă din documentele de reglementare a funcţionării activităţii.
    (2) Autoritatea competentă pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea competentă pentru protecţia mediului la nivel judeţean în a cărei rază de competenţă se află amplasamentul.
    (3) Prezenta procedură se aplică tuturor activităţilor/instalaţiilor existente sau celor care au suferit modificări substanţiale ori activităţilor/instalaţiilor noi, reglementate prin acordul de mediu."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Termenii specifici utilizaţi în prezenta procedură sunt în conformitate cu definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza art. 2 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, denumită în continuare Convenţia de la Aarhus.
    (2) Definiţiile din actele normative menţionate la alin. (1) şi explicarea acestora în contextul specific prezentei proceduri sunt prezentate în Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004."

    3. La articolul 3, alineatul (2^1) se abrogă.

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte măsurile şi condiţiile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activităţile/instalaţiile existente, după evaluarea condiţiilor de operare care nu respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza proiectului de plan de acţiuni aprobat.
    (2) Pentru activităţile/instalaţiile noi sau pentru cele existente care au suferit modificări substanţiale titularul activităţii/instalaţiei are obligaţia să obţină, încă din etapa de proiectare, acordul de mediu pentru toate activităţile/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, punerea în funcţiune a acestora având loc numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie pentru funcţionarea oricărei instalaţii/activităţi menţionate în lista din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Titularul activităţii/instalaţiei va depune solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului unde se află amplasamentul activităţii/instalaţiei."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului căreia îi revine responsabilitatea emiterii autorizaţiei integrate de mediu este autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului.
    (2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului informează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului înainte de luarea deciziei finale de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.
    (3) Procedura pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie prevăzută în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va prelua şi se va derula de la etapa procedurală de reglementare la care se află la data desfiinţării agenţiilor regionale pentru protecţia mediului de către noua autoritate competentă pentru protecţia mediului. Modul de preluare şi derulare a etapelor procedurale va fi stabilit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, la sediul autorităţilor judeţene pentru protecţia mediului se afişează la loc public următoarele:
    - conţinutul anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - lista documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF);
    - condiţiile locale de mediu specifice amplasamentului;
    - lista documentelor pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
    - condiţiile de participare a publicului în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
    - formularul-tip pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu;
    - lista taxelor şi tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, stabilite conform legislaţiei în vigoare."

    8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului următoarele:
    a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004;
    c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu;
    d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse."

    9. La articolul 9, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Analiza preliminară efectuată de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului stabileşte dacă solicitarea este sau nu corect întocmită şi dacă îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supusă analizei propriu-zise. O solicitare nu este corect întocmită dacă:
    a) nu au fost depuse toate documentele de susţinere a solicitării;
    b) face referire la o instalaţie ce nu se încadrează în domeniul reglementat pentru autorizarea integrată de mediu;
    c) tarifele necesare nu au fost achitate.
    .........................................................................
    (4) După analiza preliminară a documentaţiei de solicitare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite în scris titularului de activitate/operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, răspunsul privind acceptarea solicitării sau respingerea motivată."

    10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Documentaţia de susţinere a solicitării trebuie să fie corect întocmită şi să prezinte autorităţii judeţene pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
    (2) Toate documentele de susţinere a solicitării care au trecut de analiza preliminară se supun analizei detaliate a autorităţii judeţene pentru protecţia mediului."

    11. La articolul 15, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în urma analizei detaliate, stabileşte:
    a) continuarea procedurii;
    b) respingerea solicitării, în cazul în care documentele de susţinere a solicitării nu sunt corect întocmite;
    c) completări pe baza raportului de analiză CAT, în cazul în care nu se furnizează datele şi informaţiile necesare pentru luarea deciziei.
    (2) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, în cazul respingerii documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu, este obligată, în termen de 10 zile lucrătoare, să înştiinţeze în scris titularul de activitate/operatorul despre motivaţia respingerii solicitării, odată cu returnarea documentelor depuse, fără restituirea tarifului perceput pentru etapa de verificare parcursă.
    (3) În cazul în care autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului solicită completări la documentaţia depusă, titularul de activitate/operatorul este obligat să transmită informaţiile şi datele în termen de 30 de zile, în vederea continuării procedurii. Neîncadrarea în acest termen atrage respingerea documentaţiei în condiţiile alin. (2).
    (4) Completările la documentaţia depusă, solicitate de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, se reanalizează în cadrul CAT, în conformitate cu prevederile art. 13."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Depunerea solicitării în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiilor existente se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru orice instalaţie existentă, definită în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate/operatorul întocmeşte un proiect de plan de acţiuni, care se ataşează la documentele pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, în vederea aprobării de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului."

    13. Articolul 17 se abrogă.

    14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - Autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui plan de acţiuni se emite cu termen de valabilitate pe perioada realizării Planului de acţiuni aprobat de autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului."

    15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - Pentru aspectele de neconformare identificate în urma analizei solicitării şi a raportului de amplasament, titularul de activitate/operatorul instalaţiei propune măsuri etapizate pentru realizarea conformării, cuprinse într-un proiect de plan de acţiuni, întocmit cu luarea în considerare a prevederilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile."

    16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - În cazul activităţilor privind managementul deşeurilor, menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică cerinţele specifice stipulate de legislaţia în vigoare pentru acest sector, încă din faza depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu."

    17. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "SECŢIUNEA 1
    Analiza solicitării autorizaţiei integrate de mediu de către autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului"

    18. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - În termen de 20 de zile de la primirea informării privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o activitate/instalaţie existentă, nouă sau pentru o instalaţie existentă care a suferit modificări substanţiale, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape din procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:
    a) evaluarea solicitării şi a documentelor de susţinere a acesteia;
    b) verificarea amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general;
    c) verificarea întocmirii anunţului public, în conformitate cu specificaţiile Ghidului tehnic general."

    19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 24. - Titularul de activitate/instalaţie furnizează autorităţii judeţene pentru protecţia mediului dovada publicării anunţului public de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu."

    20. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 25. - În termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării solicitării, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului dispune şi urmăreşte realizarea următoarelor etape:
    a) stabileşte componenţa CAT în care să fie reprezentate toate autorităţile implicate în autorizarea şi reglementarea funcţionării activităţii/instalaţiei;
    b) transmite copiile solicitării celorlalte autorităţi;
    c) convoacă CAT constituită conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi comunică solicitantului data stabilită pentru demararea procedurii de analiză a solicitării de autorizare;
    d) prezintă CAT solicitarea titularului de activitate şi propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privitoare la continuarea procedurii;
    e) prezintă CAT propunerea autorităţii competente pentru protecţia mediului privind completările necesare documentaţiei de susţinere a solicitării;
    f) definitivează, pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la celelalte autorităţi, lista actelor de reglementare care trebuie emise de alte autorităţi, prealabil eliberării autorizaţiei integrate de mediu."

    21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 26. - În termen de 10 zile de la data evaluării solicitării în cadrul CAT, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite titularului de activitate/operatorului raportul analizei."

    22. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 27 - (1) În cazul activităţilor/instalaţiilor a căror funcţionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte ţări, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului va înştiinţa în termen de 10 zile de la acceptarea solicitării autoritatea centrală pentru protecţia mediului."

    23. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, a consultării publicului şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea acestuia, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului acţionează după cum urmează:
    a) pentru activităţi/instalaţii noi, existente supuse unor modificări substanţiale sau pentru instalaţii existente aflate în conformitate cu cerinţele autorizării integrate, pregăteşte proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau propunerea de respingere justificată a solicitării;
    b) înaintează membrilor CAT proiectul de autorizaţie integrată de mediu sau de respingere motivată a solicitării şi cere transmiterea în scris a comentariilor/punctelor de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
    c) anunţă titularul de activitate/operatorul despre acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor CAT spre consultare şi analiză.
    (2) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor menţionate la alin. (1), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului convoacă în plen CAT, în vederea definitivării proiectelor de autorizaţie integrată de mediu.
    (3) Neprimirea comentariilor în termenul specificat la alin. (2) echivalează cu lipsa acestora.
    (4) În termen de 5 zile de la consultarea în plen a CAT, conform alin. (2) şi (3), autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului anunţă publicul, prin mass-media, asupra deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu. Costul anunţului public este suportat de titularul de activitate/instalaţie."

    24. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) În termen de 30 de zile de la anunţul public de emitere a unei autorizaţii integrate de mediu şi în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.
    (2) În situaţia în care observaţiile primite din partea publicului justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării."

    25. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Titularul activităţii/Operatorul este obligat să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului reanalizează, după caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integrată de mediu."

    26. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 38. - Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are următoarele atribuţii şi răspunderi:
    a) coordonează şi controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu;
    b) asigură luarea măsurilor necesare pentru ca autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să fie eliberată cu respectarea dispoziţiilor şi prevederilor legale în vigoare;
    c) asigură luarea măsurilor pentru informarea permanentă privind evoluţia celor mai bune tehnici disponibile în structurile sale; aceste informaţii sunt publice;
    d) asigură cadrul necesar pentru liberul acces la informaţie şi pentru participarea publicului la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în scopul garantării faptului că orice cerere de autorizare pentru o nouă instalaţie sau de modificare substanţială a unei instalaţii existente este accesibilă publicului pentru exprimarea opiniei, înaintea luării deciziei de către autoritatea competentă;
    e) pune la dispoziţia publicului rezultatele supravegherii emisiilor în mediu şi modul de respectare a condiţiilor de autorizare prevăzute şi deţinute de autoritatea competentă;
    f) publică anual inventarul principalelor emisii şi surse responsabile de poluare;
    g) comunică şi pune la dispoziţie în cadrul relaţiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenţă, toate datele cuprinse în cererea prin care a fost solicitată eliberarea autorizaţiei, în cazul în care se constată că funcţionarea unei instalaţii în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea efecte asupra mediului altor state sau dacă statul respectiv, care este susceptibil de a fi grav afectat, face o cerere în acest sens. Punerea la dispoziţie a datelor respective se va face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni;
    h) verifică respectarea dispoziţiilor legale pentru ca activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să se desfăşoare astfel încât să fie luate toate măsurile adecvate pentru prevenirea poluării şi pentru promovarea celor mai bune tehnici disponibile, cu respectarea prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) verifică luarea măsurilor necesare pentru a se evita orice poluare semnificativă;
    j) verifică luarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor poluante ce pot fi generate de activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care totuşi acestea apar, verifică luarea măsurilor de utilizare eficientă şi nepoluantă a acestora; în cazul în care acest lucru nu este posibil de realizat tehnic şi nu este eficient din punct de vedere economic, verifică luarea măsurilor de neutralizare şi/sau de înlăturare a lor, cu respectarea reglementărilor legale, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului, potrivit normelor legale;
    k) verifică aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei;
    l) verifică luarea măsurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sănătăţii omului şi a mediului şi limitarea consecinţelor acestora;
    m) verifică luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi a celor pentru aducerea amplasamentului, după încetarea activităţii, într-o stare care să permită reutilizarea acestuia pentru alte scopuri."

    27. La articolul 39, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte valori-limită de emisie pentru instalaţiile/activităţile menţionate în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alte condiţii de funcţionare care ţin cont de condiţiile specifice amplasamentului.
    ..................................................................
    (4) În situaţia în care normele de calitate a mediului solicită condiţii mai severe decât cele ce pot fi atinse prin introducerea celor mai bune tehnici disponibile, se impun măsuri adiţionale specificate în acord şi/sau în autorizaţia integrată de mediu, fără a afecta măsurile ce sunt solicitate pentru respectarea standardelor de calitate."

    28. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 41. - Condiţiile necesare pentru emiterea acordului şi/sau autorizaţiei integrate de mediu sunt următoarele:
    a) verificarea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a măsurilor cuprinse în autorizaţiile integrate de mediu privind îndeplinirea condiţiilor de asigurare a protecţiei aerului, apei şi solului şi pentru realizarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului, ca un întreg;
    b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, pentru reducerea emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în aer, apă şi sol, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a obligaţiilor din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;
    c) luarea în considerare a tuturor informaţiilor şi/sau concluziilor pertinente, precum şi a celor din studiul de impact privind efectele asupra mediului pentru instalaţiile noi, în cazul unei modificări substanţiale a instalaţiilor existente şi al unor proiecte publice/private;
    d) stabilirea valorilor-limită de emisie, în special pentru poluanţii care figurează în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, susceptibili de a fi evacuaţi de instalaţia respectivă în cantităţi semnificative, în funcţie de natura şi de potenţialul lor de transfer al poluării de la un element şi factor de mediu la altul;
    e) autoritatea competentă pentru protecţia mediului solicită prescripţii care să garanteze protecţia solului, a apelor subterane şi măsuri privind gestiunea deşeurilor generate de instalaţie; valorile-limită pot fi completate sau înlocuite cu parametri sau cu măsuri tehnice echivalente;
    f) pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valorile-limită de emisie se stabilesc luându-se în considerare cele mai bune tehnici disponibile adoptate pentru aceste categorii de instalaţii;
    g) valorile-limită de emisie, parametrii şi măsurile tehnice se vor baza pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a fi prescrisă utilizarea unei tehnici sau tehnologii speciale, dar luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale instalaţiei respective, amplasarea sa geografică şi condiţiile locale de mediu. Condiţiile de autorizare trebuie să prevadă dispoziţii referitoare la reducerea poluării la lungă distanţă sau transfrontieră şi să garanteze un nivel ridicat de protecţie a mediului;
    h) luarea măsurilor adecvate pentru supravegherea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor măsurărilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare. Pentru instalaţiile prevăzute la pct. 6.6 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute iau în considerare costurile şi beneficiile;
    i) măsurile privind condiţiile de exploatare, altele decât cele normale, vor fi luate în considerare în mod adecvat în situaţiile în care mediul riscă să fie afectat de pornirea instalaţiei, de emisiile fugitive, de disfuncţionalităţi, de oprirea momentană sau definitivă a exploatării;
    j) măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau de a reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le găsesc adecvate."

    29. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 44. - Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    30. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 55. - Registrul naţional de evidenţă a autorizaţiilor integrate de mediu trebuie să fie disponibil pentru consultare pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului."

    31. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 57. - Tarifele pentru eliberarea de informaţii către public, la cerere, prin copiere, în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, sunt cele specificate de Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului."

    32. La anexa nr. 1, Glosarul de termeni se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Glosar de termeni

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│(A n) │Referinţa la un punct de emisie în aer │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│(L n) │Referinţa la un punct de emisie în apă │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│(W n) │Referinţa la sursa de deşeuri │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│AEM │Agenţia Europeană de Mediu │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BAT │Cele mai bune tehnici disponibile │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BPEO │Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│BREF │Documentul de referinţă BAT │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│CCC │Centrul comun de cercetare │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│CE │Comisia Europeană │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│COV │Compuşi organici volatili │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EIONet │Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EIPPCB │Biroul European IPPC │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EMAS │Schema de audit şi management de mediu │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│PRTR │Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EUROStat │Serviciul UE de Statistică │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EWC │Codul european al deşeurilor │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│EWC │Catalogul european al deşeurilor │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│GTL │Grupurile tehnice de lucru │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│IF │Întrebări frecvente │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│IPPC │Prevenirea şi controlul integrat al poluării │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│NACE │Nomenclatorul activităţilor comerciale │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│NOSE - P │Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ONG │Organizaţii neguvernamentale │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Plan de acţiuni │Programul de măsuri a căror implementare este │
│ │obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Program de │Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în │
│modernizare │cadrul Sistemului de management de mediu │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SCASO │Substanţe care afectează stratul de ozon │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SCM │Standard de calitate a mediului │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│SNAP │Nomenclatorul inventarului emisiilor │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│TA Luft │Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│VLEs │Valorile-limită de emisie" │
└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


    33. La anexa nr. 1, secţiunea 1 "Rezumatul netehnic", punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. Planul de acţiuni şi programul de modernizare
    Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

┌────────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ Măsura │ Data propusă │ Costuri │Sursa de finanţare│ Nota │
│ │pentru implementare│ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
├────────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────┼────────────┤
└────────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    0 = sursa va trebui identificată
    1 = finanţare proprie
    2 = credit bancar
    3 = instituţie financiară internaţională
    4 = finanţare nerambursabilă

    Planul de acţiuni trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexă la Autorizaţia de gospodărire a apelor.
    În acest moment aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Vă rugăm să vă întoarceţi la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare."

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                     Ministrul mediului şi pădurilor,
                              Rovana Plumb

    Bucureşti, 3 decembrie 2012.
    Nr. 3.970.

                               ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016