Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-mediului-si-padurilor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Mediului Si Padurilor


Monitorul Oficial 854 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 854/2012)

METODOLOGIE din 8 noiembrie 2012 de avizare a tarifelor instituite de catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentatiilor si eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul si filmatul in scop comercial EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012

Art. 1obiectul prezentei metodologii de avizare a tarifelor instituite de administratorii/custozii ariilor naturale protejate, denumită în continuare metodologie, îl constituie stabilirea cadrului unitar de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru: vizitarea ariilor naturale protejate, fotografiatul şi filmatul în scop comercial, precum şi analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii.art. 2(1) În vederea avizării categoriilor de tarife menţionate la art. 1, administratorii/custozii transmit către direcţia responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor următoarele:a) solicitare de avizare a tarifelor pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor ...

Monitorul Oficial 828 din 10 Decembrie 2012 (M. Of. 828/2012)

ORDIN nr. 3.968 din 3 decembrie 2012 privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr. 1/3367 din 9 noiembrie 2012,având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite ...

Monitorul Oficial 795 din 27 Noiembrie 2012 (M. Of. 795/2012)

ORDIN nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr. 1/3.370 din 9 noiembrie 2012,având în vedere prevederile art. iv alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. iÎn cuprinsul ordinului ministrului ...

ORDIN nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al agenţiei naţionale pentru protecţia mediului nr 1/3.369 din 9 noiembrie 2012,având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.art. iprocedura de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007, publicat în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 790 din 23 Noiembrie 2012 (M. Of. 790/2012)

ORDIN nr. 3.814 din 6 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012

Având în vedere referatul de aprobare nr. 176.600 din 3 octombrie 2012 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) şi ale art. 122 alin. (1) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, prevăzute în anexa care este parte integrantă ...

NORME TEHNICE din 6 noiembrie 2012 privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor din fondul forestier EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012

Art. 1(1) modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare se face în următoarele situaţii:a) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici, dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul acelui arboret existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea "descrierea parcelară" din amenajamentul silvic cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare, precum şi arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip "e";b) arborii ...

Monitorul Oficial 783 din 21 Noiembrie 2012 (M. Of. 783/2012)

ORDIN nr. 3.821 din 7 noiembrie 2012 pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 noiembrie 2012

Luând în considerare referatul de aprobare al administraţiei fondului pentru mediu nr. 282.614 din 30 octombrie 2012 privind modificarea ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional,în temeiul art. 16 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.art. 1se aprobă următoarele derogări de la dispoziţiile ghidului de finanţare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 168 din 14 martie 2012:a) ...

Monitorul Oficial 782 din 21 Noiembrie 2012 (M. Of. 782/2012)

ORDIN nr. 3.754 din 31 octombrie 2012 privind modificarea si completarea Procedurii nationale de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in Uniunea Europeana, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 134/197/412/2006 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012

Văzând referatul de aprobare nr. 117.907 din 6 septembrie 2012 al agenţiei naţionale fitosanitare din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile art. 40 din hotărârea guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul româniei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului (ce) nr. 1.107/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a directivelor 79/117/cee şi 91/414/cee ale consiliului,în temeiul art. ...

Monitorul Oficial 765 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 765/2012)

ORDIN nr. 3.403 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

În baza prevederilor art. 1, art. 3 lit. a), ale art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, şi ale art. 3 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea administraţiei naţionale "apele române", aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 pct. ii.3 din hotărârea guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi ...

PROCEDURA DE CODIFICARE din 10 septembrie 2012 a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice care se emit in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scara nationala sau regionala EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene atmosferice periculoase a căror evoluţie va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura până la 3-4 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore).art. 2(1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, administraţia naţională de meteorologie emite atenţionare sau avertizare meteorologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.(2) ...

‹‹ Pagina 2 din 29
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016