Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA DE CODIFICARE din 10 septembrie 2012  a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice care se emit in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scara nationala sau regionala    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA DE CODIFICARE din 10 septembrie 2012 a informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice care se emit in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scara nationala sau regionala

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene atmosferice periculoase a căror evoluţie va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura până la 3-4 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore).
    ART. 2
    (1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Administraţia Naţională de Meteorologie emite atenţionare sau avertizare meteorologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata.
    (2) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror intensitate nu necesită emiterea de atenţionări cod galben, Administraţia Naţională de Meteorologie emite informări meteorologice (fără cod şi fără hartă).
    ART. 3
    Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:
    1. Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
    2. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.
    3. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.
    4. Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.
    ART. 4
    (1) Codul galben este asociat atenţionărilor meteorologice.
    (2) Codul portocaliu şi codul roşu se asociază avertizărilor meteorologice.
    ART. 5
    Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenţionărilor/avertizărilor meteorologice sunt:
    a) vânt puternic;
    b) ploi importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial);
    c) descărcări electrice şi grindină;
    d) ninsori abundente;
    e) viscol;
    f) temperaturi minime extreme;
    g) temperaturi maxime extreme;
    h) polei;
    i) ceaţă.

    CAP. II
    Conţinutul mesajelor de avertizare meteorologică şi consecinţele posibile ale producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională

    ART. 6
    (1) Atenţionările şi avertizările meteorologice de scurtă şi medie durată constau într-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/judeţelor ce urmează să fie afectate, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare regiune/judeţ, precum şi a intervalului de prognoză.
    (2) Fiecare judeţ va fi colorat în verde, galben, portocaliu sau roşu, după nivelul de avertizare necesar.
    (3) În cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore), mesajul de atenţionare/avertizare va avea indicat un cod de culoare, dar nu va fi însoţit de hartă.
    ART. 7
    Actualizarea atenţionărilor şi avertizărilor se va face de câte ori evoluţia meteorologică o va impune.
    ART. 8
    În funcţie de posibilele consecinţe ale vântului puternic, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
    1. Atenţionare cod galben se emite când:
    a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate scurte;
    b) acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi avariate;
    c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci;
    d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
    e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată.
    2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
    a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ importante;
    b) acoperişurile şi coşurile clădirilor vor fi avariate;
    c) circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere;
    d) se vor produce căderi de copaci;
    e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată sau întreruptă.
    3. Avertizare cod roşu se emite când:
    a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
    b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată;
    c) se pot produce pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole;
    d) zonele împădurite pot fi puternic afectate;
    e) circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse;
    f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi întrerupt;
    g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi întreruptă.
    ART. 9
    În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
    1. Atenţionare cod galben se emite când:
    a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse;
    b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de canalizare;
    c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid;
    d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
    e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
    2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
    a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse;
    b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare;
    c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
    d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
    e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.
    3. Avertizare cod roşu se emite când:
    a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol;
    b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse;
    c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă;
    d) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare;
    e) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.
    ART. 10
    (1) Descărcările electrice şi grindina sunt fenomene meteorologice periculoase care se asociază, de cele mai multe ori, ploilor cu caracter torenţial şi intensificărilor de vânt şi pot contribui la agravarea posibilelor consecinţe ale acestora (conform art. 8 şi 9).
    (2) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că descărcările electrice pot produce victime ori incendii (în funcţie de extinderea ariei afectate).
    (3) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că grindina poate produce pagube importante (îndeosebi în domeniul agricol) şi, în situaţii extreme, victime.
    (4) Avertizarea cod roşu se emite în contextul îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 8 pct. 3 sau de art. 9 pct. 3, la care se adaugă considerentele prevăzute la alin. (2) şi (3) ale prezentului articol.
    ART. 11
    În funcţie de posibilele consecinţe ale ninsorilor abundente şi/sau viscolului, se emit atenţionări ori avertizări meteorologice după cum urmează:
    1. Atenţionare cod galben se emite când:
    a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar;
    b) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
    c) ninsorile abundente şi/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodării.
    2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
    a) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar, ducând la izolarea unor comunităţi;
    b) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energieelectrică;
    c) ninsorile abundente şi/sau viscolul pot/poate provoca pagube în gospodării;
    d) se pot produce pagube importante în sectorul forestier;
    e) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.
    3. Avertizare cod roşu se emite când:
    a) circulaţia riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga reţea (rutieră, feroviară, maritimă şi aeriană, afectând grav activităţile umane şi viaţa economică);
    b) numeroase localităţi pot fi izolate, punând în pericol viaţa locuitorilor;
    c) se pot produce pagube materiale foarte importante;
    d) se pot produce pagube majore în sectorul forestier;
    e) reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii pot suferi distrugeri importante timp de mai multe zile.
    ART. 12
    În funcţie de posibilele consecinţe ale temperaturilor maxime extreme, respectiv ale temperaturilor minime extreme, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:
    1. Atenţionare cod galben se emite când:
    a) valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activităţi în exterior;
    b) poate fi înrăutăţită starea bolnavilor cu afecţiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie sau mentale.
    2. Avertizare cod portocaliu se emite când:
    a) valorile de temperatură pot pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate;
    b) persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade;
    c) pot exista probleme în alimentarea cu electricitate;
    d) poate fi afectată viaţa animalelor;
    e) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu;
    f) traficul rutier şi feroviar poate fi afectat;
    g) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat.
    3. Avertizare cod roşu se emite când:
    a) temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar şi pe cele cu o stare de sănătate bună;
    b) temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse maladii sau pentru persoanele izolate;
    c) persoanele care lucrează în aer liber trebuie să îşi întrerupă activitatea;
    d) pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate;
    e) poate fi afectată viaţa animalelor;
    f) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major şi pe arii extinse de incendiu;
    g) traficul rutier şi feroviar poate fi puternic afectat;
    h) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial şi maritim poate fi puternic afectat.
    ART. 13
    În funcţie de posibilele consecinţe ale poleiului sau ceţii, se emit atenţionări ori avertizări după cum urmează:
    1. Atenţionare cod galben se emite când:
    a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportuluiferoviar şi aerian;
    b) în cazul ceţii, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat pe timp scurt;
    c) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări;
    d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot afecta pe timp scurt reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.
    2. Avertizările cod portocaliu sau roşu se emit în funcţie de situaţia meteorologică generală şi luând în considerare următoarele posibile efecte:
    a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile;
    b) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări sau viaţa lor poate fi în pericol;
    c) transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian este foarte dificil sau întrerupt pe o durată îndelungată;
    d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot avaria puternic reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice