Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2013

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RA 110 din 2012,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/2/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea oxidului de cupru (II), a hidroxidului de cupru (II) şi a carbonatului bazic de cupru ca substanţe active în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 37 din 10 februarie 2012, ale Directivei 2012/3/UE a Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bendiocarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 37 din 10 februarie 2012, ale Directivei 2012/20/UE a Comisiei din 6 iulie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului ca substanţăactivă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 177 din 7 iulie 2012 şi ale Directivei 2012/22/UE a Comisiei din 22 august 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii carbonatului de didecil-dimetil amoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 227 din 23 august 2012."

    2. La anexa nr. I "Lista substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide", după poziţia 49 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 50-53, 57 şi 58, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    (1) Prevederile poziţiilor 50-53 şi 57 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.
    (2) Prevederile poziţiei 58 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2013.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Ministrul sănătăţii,
                     Raed Arafat

            Ministrul mediului şi pădurilor,
                    Rovana Plumb

                    Preşedintele
    Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
          şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                   Mihai Ţurcanu


   ANEXĂ

                                   COMPLETAREA

    Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide


┌───┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Po │Denumirea│Denumirea │Puritatea│ │Termen- │ │ │ │
│zi │comună │IUPAC/Numere│minimă a │ │limită │ Data la │ Tip │ Dispoziţii specifice │
│ţia│ │ de │substan- │ │pentru │ care │ de │ │
│ │ │identificare│ ţei │ │punere în │ expiră │ pro-│ │
│ │ │ │active │ │conformi- │ includerea│ dus │ │
│ │ │ │din pro- │ │tate cu │ │ │ │
│ │ │ │dusul │ Data │art. 16(3) │ │ │ │
│ │ │ │biocid, │ includerii │din │ │ │ │
│ │ │ │în forma │ │Directiva │ │ │ │
│ │ │ │în care │ │98/8/CE │ │ │ │
│ │ │ │acesta │ │[cu excep- │ │ │ │
│ │ │ │ este │ │ţia produ- │ │ │ │
│ │ │ │plasat │ │selor care │ │ │ │
│ │ │ │pe piaţă │ │conţin mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mult decât │ │ │ │
│ │ │ │ │ │o substanţă│ │ │ │
│ │ │ │ │ │activă, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru care│ │ │ │
│ │ │ │ │ │termenul- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │limită de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │punere în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conformi- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tate cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │art. 16 (3)│ │ │ │
│ │ │ │ │ │este cel │ │ │ │
│ │ │ │ │ │prevăzut în│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ultima deci│ │ │ │
│ │ │ │ │ │zie de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │includere │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu privire │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la substan-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ţele active│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale respec-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tivelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ produse] │ │ │ │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│50 │Hidroxid │Hidroxid de │ 965 g/kg│ 1.02.2014│ 31.01.2016│ 31.01.2024│ 8 │În momentul analizării cererii de autorizare a │
│ │de cupru │cupru (II) │ │ │ │ │ │unui produs cu conţinut de hidroxid de cupru, │
│ │ │Nr. CE: 243-│ │ │ │ │ │în conformitate cu cerinţele art. 24-27 │
│ │ │815-9 │ │ │ │ │ │din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, şi ale │
│ │ │20427-59-2 │ │ │ │ │ │anexei nr. VI la normele metodologice, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autoritatea competentă evaluează, atunci când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sunt relevante pentru produsul respectiv, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizările sau scenariile de expunere şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │compartimentele de mediu care nu au fost │
│ │ │ │ │ │ │ │ │abordate în mod reprezentativ în cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evaluării riscurilor la nivelul Uniunii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Europene, pentru includerea în anexa I la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 98/8/CE. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Produsele nu sunt autorizate pentru aplicare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prin imersiune, cu excepţia cazului în care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cererea de autorizare a produsului conţine date │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care să demonstreze că solicitarea îndeplineşte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 956/2005, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice, dacă este necesar prin aplicarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │măsurilor corespunzătoare de reducere a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul produselor autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizarea industrială trebuie prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri operaţionale sigure, iar produsele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să fie folosite cu echipament indivi- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │dual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în care se poate dovedi în cererea de autor- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │izare a produselor că riscurile pentru utili- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zatorii industriali pot fi reduse până la un │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nivel acceptabil prin alte mijloace. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │date de securitate ale produselor autorizate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tratat se depozitează după tratare într-un loc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermea- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bilă, în scopul prevenirii pierderilor directe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în sol sau în apă, şi că eventualele pierderi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate din aplicarea produsului se recupe- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rează pentru reutilizare ori eliminare. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lemnului folosit pentru construcţii exterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazului în care se furnizează date care să │
│ │ │ │ │ │ │ │ │demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │art. 24-27 din Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 956/2005, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice, dacă este necesar prin interme- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │diul unor măsuri corespunzătoare de reducere a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor. │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 51│Oxid de │Oxid de │ 976 g/kg│ 1.02.2014 │ 31.01.2016│ 31.01.2024│ 8 │În momentul analizării cererii de autorizare a │
│ │cupru │cupru (II) │ │ │ │ │ │unui produs cu conţinut de oxid de cupru (II), │
│ │(II) │Nr. CE: │ │ │ │ │ │în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din │
│ │ │215-269-1 │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modifi- │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │cările şi completările ulterioare, şi ale │
│ │ │1317-38-0 │ │ │ │ │ │anexei nr. VI la normele metodologice, autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tatea competentă evaluează, atunci când sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │relevante pentru produsul respectiv, utili- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zările sau scenariile de expunere şi riscurile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru grupele de populaţie şi pentru comparti- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mentele de mediu care nu au fost abordate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mod reprezentativ în cadrul evaluării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor la nivelul Uniunii Europene, pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │includerea în anexa I la Directiva 98/8/CE. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. În cazul produselor autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizarea industrială trebuie prevăzute proce- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │duri operaţionale sigure, iar produsele trebuie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │să fie folosite cu echipament individual de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │se poate dovedi în cererea de autorizare a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produselor că riscurile pentru utilizatorii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │industriali pot fi reduse până la un nivel │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acceptabil prin alte mijloace. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │date de securitate ale produselor autorizate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tratat se depozitează după tratare într-un loc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermea- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bilă, în scopul prevenirii pierderilor directe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în sol ori în apă, şi că eventualele pierderi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rezultate din aplicarea produsului se recupe- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rează pentru reutilizare sau eliminare. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lemnului folosit pentru construcţii exterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazului în care se furnizează date care să │
│ │ │ │ │ │ │ │ │demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │art. 24-27 din Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 956/2005, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice, dacă este necesar prin interme- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │diul unor măsuri corespunzătoare de reducere a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor. │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 52│Carbonat │Hidroxid de │957 g/kg │ 1.02.2014 │ 31.01.2016│ 31.01.2024│ 8 │În momentul analizării cererii de autorizare a │
│ │bazic de │cupru (II), │ │ │ │ │ │unui produs cu conţinut de carbonat bazic de │
│ │cupru │carbonat de │ │ │ │ │ │cupru (II), în conformitate cu cerinţele │
│ │(II) │cupru (II) │ │ │ │ │ │art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/ │
│ │ │(1:1) │ │ │ │ │ │2005, cu modificările şi completările ulteri- │
│ │ │Nr. CE: │ │ │ │ │ │oare, şi ale anexei nr. VI la normele metodolo- │
│ │ │235-113-6 │ │ │ │ │ │gice, autoritatea competentă evaluează, atunci │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │când sunt relevante pentru produsul respectiv, │
│ │ │12069-69-1 │ │ │ │ │ │utilizările sau scenariile de expunere şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurile pentru grupele de populaţie şi pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │compartimentele de mediu care nu au fost │
│ │ │ │ │ │ │ │ │abordate în mod reprezentativ în cadrul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evaluării riscurilor la nivelul Uniunii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Europene, pentru includerea în anexa I la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Directiva 98/8/CE. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Produsele nu sunt autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aplicare prin imersiune, cu excepţia cazului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în care cererea de autorizare a produsului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conţine date care să demonstreze că solicitarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la normele metodologice, dacă este necesar prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a riscurilor. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul produselor autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizarea industrială trebuie prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proceduri operaţionale sigure, iar produsele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să fie folosite cu echipament individual │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care se poate dovedi în cererea de autorizare a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produselor că riscurile pentru utilizatorii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │industriali pot fi reduse până la un nivel │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acceptabil prin alte mijloace. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Etichetele sau, dacă este cazul, fişele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │date de securitate ale produselor autorizate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tratat se depozitează după tratare într-un loc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │directe în sol sau în apă, şi că eventualele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pierderi rezultate din aplicarea produsului se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │recuperează pentru reutilizare sau eliminare. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lemnului folosit pentru construcţii exterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazului în care se furnizează date care să │
│ │ │ │ │ │ │ │ │demonstreze că produsul îndeplineşte cerinţele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2005, cu modificările şi completările ulteri- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │oare, şi ale anexei nr. VI la normele metodolo- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │gice, dacă este necesar prin intermediul unor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 53│Bendio- │2,2-dimetil-│ 970 g/kg│ 1.02.2014 │31.01.2016 │ 31.01.2024│ 18 │Evaluarea riscului la nivelul Uniunii Europene │
│ │carb │1,3- benzo- │ │ │ │ │ │nu a vizat toate utilizările potenţiale, dar a │
│ │ │dioxol-4-il │ │ │ │ │ │abordat, de exemplu, aplicarea numai de către │
│ │ │metilcar- │ │ │ │ │ │profesionişti, excluzând contactul cu hrana │
│ │ │bamat │ │ │ │ │ │pentru animale sau alimentele umane şi apli- │
│ │ │Nr. CE: │ │ │ │ │ │carea directă pe sol. │
│ │ │245-216-8 │ │ │ │ │ │În momentul analizării cererii de autorizare a │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │unui produs cu conţinut de bendiocarb, în │
│ │ │22781-23-3 │ │ │ │ │ │conformitate cu cerinţele art. 24-27 din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modifi- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cările şi completările ulterioare, şi ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anexei nr. VI la normele metodologice, autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tatea competentă evaluează, atunci când sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │relevante pentru produsul respectiv, utilizările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sau scenariile de expunere şi riscurile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru compartimentele de mediu şi grupele de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │populaţie care nu au fost abordate în mod │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la nivelul Uniunii Europene, pentru includere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în anexa I la Directiva 98/8/CE. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- produsele nu sunt autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aplicarea de tratamente zonelor susceptibile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de a fi curăţate frecvent prin spălare, altele │
│ │ │ │ │ │ │ │ │decât repararea crăpăturilor sau îndepărtarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │petelor, cu excepţia cazului în care se aduc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii care dovedesc că produsul îndepli- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │neşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la normele metodologice, prin aplicarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │măsuri corespunzătoare de atenuare a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │riscurilor, dacă este cazul; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- produsele autorizate pentru utilizare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │industrială sau profesională trebuie să fie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │folosite cu echipamente individuale de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │protecţie adecvate, cu excepţia cazului în care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │se dovedeşte în cererea pentru obţinerea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizatorii industriali sau profesionişti pot │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mijloace; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- în cazurile în care acest lucru este relevant, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie luate măsuri pentru a împiedica accesul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │albinelor culegătoare la cuiburile tratate prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │eliminarea fagurilor sau prin blocarea intrării │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în stup. │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│57 │Flufe- │1-[4-(2- │960 g/kg │ 1.02.2014 │ 31.01.2016│ 31.01.2017│ 8 │Flufenoxuronul este supus unei evaluări │
│ │noxuron │cloro-alfa, │ │ │ │ │ │comparative a riscurilor înainte de reînnoirea │
│ │ │alfa, alfa- │ │ │ │ │ │includerii sale în prezenta anexă, în confor- │
│ │ │trifluoro- │ │ │ │ │ │mitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea │
│ │ │para-toli- │ │ │ │ │ │paragraf din Directiva 98/8/CE (procedura │
│ │ │loxi)-2- │ │ │ │ │ │comunitară). │
│ │ │fluorofe- │ │ │ │ │ │Evaluarea riscului la nivelul Uniunii Europene │
│ │ │nil] -3-(2, │ │ │ │ │ │a vizat tratarea lemnului care nu va fi │
│ │ │6-difluoro │ │ │ │ │ │utilizat în adăposturi pentru animale ori nu va │
│ │ │benzoil) │ │ │ │ │ │intra în contact cu alimentele ori cu hrana │
│ │ │uree │ │ │ │ │ │pentru animale. │
│ │ │Nr. CE: │ │ │ │ │ │Produsele nu se autorizează pentru utilizări │
│ │ │417-680-3 │ │ │ │ │ │sau scenarii de expunere care nu au fost │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │abordate în mod reprezentativ în cadrul │
│ │ │101463-69-8 │ │ │ │ │ │evaluării riscului la nivelul Uniunii Europene, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru includere în anexa I la Directiva 98/8/CE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Produsele se folosesc numai pentru tratarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lemnului destinat utilizării în spaţii închise. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. În cazul produselor autorizate pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │utilizarea industrială sau profesională trebuie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute proceduri operaţionale sigure, iar │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produsele trebuie să fie folosite cu echipa- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mente individuale de protecţie adecvate, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │excepţia cazului în care se poate dovedi în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cererea de autorizare a produselor că riscurile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pentru utilizatorii industriali sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │profesionali pot fi reduse până la un nivel │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acceptabil prin alte mijloace. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │a riscurilor pentru protejarea solului şi a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mediului acvatic. În particular, etichetele sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │fişele de date de securitate (în cazul în care │
│ │ │ │ │ │ │ │ │acestea din urmă există) ale produselor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autorizate trebuie să indice faptul că lemnul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │proaspăt tratat se depozitează după tratare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │impermeabilă aflată sub un acoperiş, în scopul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevenirii pierderilor directe pe sol ori în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │apă, şi că toate pierderile rezultate din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │aplicarea produsului se recuperează în vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │reutilizării sau a eliminării. │
├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 58│Carbonat │Masă de │Greutate │ 1.02.2013 │Nu se │ 31.01.2023│ 8 │Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii │
│ │de dide- │reacţie a │uscată: │ │aplică. │ │ │Europene nu a inclus toate utilizările poten- │
│ │cil- │carbonatului│740 g/kg │ │ │ │ │ţiale; anumite utilizări, precum folosirea de │
│ │dimetil │de N, │ │ │ │ │ │către utilizatori neprofesionali, au fost │
│ │-amoniu │N-Didecil-N,│ │ │ │ │ │excluse. │
│ │ │N-dimetil- │ │ │ │ │ │În momentul analizării cererii de autorizare a │
│ │ │amoniu şi a │ │ │ │ │ │unui produs cu conţinut de carbonat de didecil- │
│ │ │bicarbona- │ │ │ │ │ │dimetil-amoniu, în conformitate cu cerinţele │
│ │ │tului de N, │ │ │ │ │ │art. 24-27 din Hotărârea Guvernului │
│ │ │N-Didecil-N,│ │ │ │ │ │nr. 956/2005, cu modificările şi completările │
│ │ │N-dimetil │ │ │ │ │ │ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele │
│ │ │amoniu │ │ │ │ │ │metodologice, autoritatea competentă evaluează, │
│ │ │Nr. CE: │ │ │ │ │ │atunci când sunt relevante pentru produsul │
│ │ │451-900-9 │ │ │ │ │ │respectiv, utilizările sau scenariile de │
│ │ │Nr. CAS: │ │ │ │ │ │expunere şi riscurile pentru grupele de │
│ │ │894406-76-9 │ │ │ │ │ │populaţie şi pentru compartimentele de mediu │
│ │ │ │ │ │ │ │ │care nu au fost abordate în mod reprezentativ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în cadrul evaluării riscurilor la nivelul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Uniunii Europene, pentru includerea în anexa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │I la Directiva 98/8/CE. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă se asigură că autori- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │zarea produselor este supusă următoarelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │condiţii: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Pentru utilizatorii industriali, instituirea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de proceduri operaţionale sigure şi obligaţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ca produsele să fie utilizate cu echipament │
│ │ │ │ │ │ │ │ │individual de protecţie adecvat, cu excepţia │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cazului în care se poate demonstra în cererea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de autorizare a produsului faptul că riscurile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │se pot reduce la un nivel acceptabil prin alte │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mijloace. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Etichetele şi, în cazul în care se prevede │
│ │ │ │ │ │ │ │ │astfel, fişele cu date de securitate ale │
│ │ │ │ │ │ │ │ │produselor autorizate indică faptul că aplica- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rea industrială trebuie să se desfăşoare într- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │un spaţiu izolat sau pe o suprafaţă dură │
│ │ │ │ │ │ │ │ │impermeabilă cu îndiguire, că lemnul proaspăt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tratat trebuie depozitat după tratare într-un │
│ │ │ │ │ │ │ │ │loc acoperit ori pe o suprafaţă dură imper- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │meabilă, sau ambele, pentru a preveni pierde- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │rile directe în sol ori în apă, şi că orice │
│ │ │ │ │ │ │ │ │pierderi rezultate în urma aplicării produsului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie recuperate pentru reutilizare sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │eliminare. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lemnului care va fi în contact cu apă dulce sau │
│ │ │ │ │ │ │ │ │folosit pentru construcţii exterioare aflate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │apropierea ori deasupra apei sau pentru │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tratarea prin cufundare a lemnului care va fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │expus în mod continuu condiţiilor climatice ori │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în mod frecvent umezelii, cu excepţia cazului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │în care se furnizează date care să demonstreze │
│ │ │ │ │ │ │ │ │că produsele vor respecta cerinţele prevăzute │
│ │ │ │ │ │ │ │ │la art. 24-27 din Hotărârea Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 956/2005, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare, dacă este necesar prin aplicarea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de măsuri de atenuare adecvate. │
└───┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴─────┴──────────────────────────────────────────────────┘

                   ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016