Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 853 din 20 Decembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 853 din 20 Decembrie 2010

Monitorul Oficial 853 din 20 Decembrie 2010 (M. Of. 853/2010)

1. HOTARARE nr. 1.286 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anul 2010 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa la hotãrârea guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sãnãtate pentru anul 2010, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 205 din 1 aprilie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. la litera a "programe naţionale de sãnãtate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul ministerului sãnãtãţii", titlul "necesar de resurse" va avea urmãtorul cuprins:"necesar de resurse:1. buget de stat:*t*┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│- credite de angajament ...

2. HOTARARE nr. 1.285 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului in Consiliul Economic si Social EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 13 alin. (1) lit. c) din legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic punctul 5 din anexa la hotãrârea guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor guvernului în consiliul economic şi social, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"5. dan-tudor lazãr - ministerul finanţelor publice".   prim-ministruemil boccontrasemneazã:*t*───────────────ministrul muncii,  familiei şi protecţiei sociale,   ioan nelu botişbucureşti, 15 decembrie 2010.nr. 1.285. _________

3. HOTARARE nr. 1.263 din 8 decembrie 2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 37 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 (1) se aprobã suplimentarea bugetului ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri pe anul 2010, capitolul 81.01 "combustibili şi energie", titlul 55 "alte transferuri", alineatul 55.01.12 "investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", cu suma de 50.000 mii lei, pentru plata arieratelor, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2010.(2) suma prevãzutã la alin. (1) se utilizeazã pentru ...

4. HOTARARE nr. 1.262 din 8 decembrie 2010 privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al ...

5. HOTARARE nr. 1.258 din 8 decembrie 2010 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 4.496 mý, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a lucrarilor de constructie a obiectivului "Fluidizare trafic pe DN 1 intre km 8+100 si km 17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7-DN 1A" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 (1) se aprobã darea în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii a unor suprafeţe totale ...

6. DECRET nr. 1.216 din 13 decembrie 2010 pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂnieitraian bÃsescubucureşti, 13 decembrie 2010.nr. 1.216. _________

7.  LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare ...

8. ORDIN nr. 2.514 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton", indicativ NE 012/2-2010 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din regulamentul privind tipurile de reglementãri tehnice şi de cheltuieli aferente activitãţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 203/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între românia şi statele membre ale uniunii europene, precum ...

9. ORDIN nr. 1.493 din 15 decembrie 2010 privind modificarea art. 11 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donarii de la donatorul viu EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 588/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 146 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. iarticolul 11 din anexa la ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donãrii de la donatorul viu, ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

Luând în considerare dificultãţile întâmpinate pânã în prezent în ceea ce priveşte executarea hotãrârilor judecãtoreştiavând ca obiect drepturi de naturã salarialã stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,având în vedere influenţa substanţialã asupra bugetului de stat pe anii 2010-2011 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã,având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementãri speciale, cu aplicabilitate limitatã în timp, privind executarea silitã a hotãrârilor judecãtoreşti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentei ordonanţe de ...

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 143/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministerul culturii şi patrimoniului naţional, ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi ministerul dezvoltãrii regionale şi turismului finanţeazã, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice