Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 769 din 17 Noiembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 769 din 17 Noiembrie 2010

Monitorul Oficial 769 din 17 Noiembrie 2010 (M. Of. 769/2010)

1. HOTARARE nr. 1.045 din 13 octombrie 2010 privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum ...

2. HOTARARE nr. 1.046 din 13 octombrie 2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat in judetul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã transmiterea unui teren, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, trecut în proprietatea publicã a statului prin hotãrârea consiliului judeţean tulcea nr. 70/2009, din administrarea consiliului judeţean tulcea în administrarea ministerului administraţiei şi internelor - unitatea specialã de aviaţie tulcea, în vederea construirii sediului acesteia.art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe ...

3. HOTARARE nr. 1.077 din 28 octombrie 2010 privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului şi în administrarea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã vrancea a unui imobil, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaş ministrul finanţelor publice,  gheorghe ialomiţianubucureşti, 28 octombrie 2010.nr. 1.077.anexà  datele de identificare ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al ...

4. HOTARARE nr. 1.042 din 13 octombrie 2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in domeniul public al comunei Schela si in administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judetul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri în domeniul public al comunei schela şi în administrarea consiliului local al comunei schela, judeţul gorj, în vederea utilizãrii acestora pentru crearea de ...

5. DECIZIE nr. 915 din 5 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Nord Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, bucureşti, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x.1.358 din 23 septembrie 2010 privind controlul efectuat la societatea comercialã "nord asig broker de asigurare" ...

6. DECIZIE nr. 913 din 5 noiembrie 2010 privind sanctionarea cu retragerea aprobarii domnului Dinu Teodoreanu, director executiv la Societatea Comerciala "Nord Asig Broker de Asigurare" - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 28 septembrie 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x.1.358 din 23 septembrie 2010 privind controlul efectuat la societatea comercialã "nord asig broker de asigurare" - ...

7. DECIZIE nr. 911 din 5 noiembrie 2010 privind sanctionarea domnului Moldovan Calin Lucian, administrator/conducator executiv la Societatea Comerciala "Napoca Broker de Asigurare" - S.R.L., cu retragerea aprobarii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x.1.259 din 30 august 2010 privind controlul inopinat efectuat la societatea comercialã "napoca broker de asigurare" - s.r.l., ...

8. DECIZIE nr. 910 din 5 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Napoca Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizatiei EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã nota nr. x.1.259 din 30 august 2010 privind controlul efectuat la societatea comercialã "napoca broker de asigurare" - s.r.l., cu ...

9. ORDIN nr. 1.408 din 12 noiembrie 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Vãzând referatul de aprobare nr. cs.a. 11.918/2010 al direcţiei asistenţã medicalã,având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:art. 1(1) În funcţie de competenţã, spitalele se clasificã pe 5 categorii dupã cum urmeazã:a) categoria i - nivel de competenţã foarte înalt:   ) categoria i;   ab) categoria i m;b) categoria ii - nivel de competenţã înalt:   ba) categoria ii;   bb) categoria ii m;c) categoria iii - nivel de competenţã mediu;d) categoria iv ...

10. HOTARARE nr. 1.114 din 10 noiembrie 2010 privind incetarea exercitarii temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de catre domnul Sovaila Cristian Marian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 92 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri înceteazã exercitarea temporarã a funcţiei publice de subprefect al judeţului dolj de cãtre domnul Şovãilã cristian marian. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaşbucureşti, 10 noiembrie 2010.nr. 1.114.  -----------

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 28 octombrie 2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare a ministerului afacerilor externe derulate pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2010;- necesitatea asigurãrii fondurilor pentru desfãşurarea activitãţii normale a centralei ministerului afacerilor externe şi a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din strãinãtate,ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea urmãtoarele consecinţe negative:- nerespectarea sarcinilor ce revin ministerului afacerilor externe potrivit acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind micul trafic de frontierã;- imposibilitatea reducerii de cheltuieli prin relocarea spaţiilor de lucru şi locuinţelor de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ...

12. DECRET nr. 1.096 din 10 noiembrie 2010 pentru promulgarea Legii privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Siret, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Microhidrocentrala pe raul Moldova, in municipiul Roman, judetul Neamt" EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse promulgã legea privind darea în administrarea consiliului local al municipiului roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea administraţiei naţionale "apele române", prin administraţia bazinalã de apã siret, în vederea realizãrii obiectivului de investiţii "microhidrocentralã pe râul moldova, în municipiul roman, judeţul neamţ" şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 10 noiembrie 2010.nr. 1.096.   ------------

13. LEGE nr. 216 din 11 noiembrie 2010 privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", prin Administratia Bazinala de Apa Siret, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Microhidrocentrala pe raul Moldova, in municipiul Roman, judetul Neamt" EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.art. 1se aprobã darea în administrarea consiliului local al municipiului roman, judeţul neamţ, a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea administraţiei naţionale "apele române", prin administraţia bazinalã de apã siret, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege, în vederea realizãrii obiectivului de investiţii "microhidrocentralã pe râul moldova, în municipiul roman, judeţul neamţ".art. 2predarea-preluarea bunului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.art. 3dreptul ...

14. DECRET nr. 1.089 din 10 noiembrie 2010 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru infiintarea sectiilor de insolventa EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse promulgã legea pentru respingerea ordonanţei guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 10 noiembrie 2010.nr. 1.089.  -----------

15. LEGE nr. 209 din 11 noiembrie 2010 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru infiintarea sectiilor de insolventa EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unicse respinge ordonanţa guvernului nr. 1 din 20 ianuarie 2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţã, adoptatã în temeiul art. 1 pct. vi din legea nr. 9/2010 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 54 din 25 ianuarie 2010.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.  p. preŞedintele camerei deputaŢilor,  ioan oltean preŞedintele senatului   mircea-dan geoanĂbucureşti, 11 noiembrie 2010.nr. 209.  -------------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice