Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 791 din 26 Noiembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 791 din 26 Noiembrie 2010

Monitorul Oficial 791 din 26 Noiembrie 2010 (M. Of. 791/2010)

1. METODOLOGIA SI CRITERIILE din 11 noiembrie 2010 de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Cap. iacordarea gradaţiei de merit în învãţãmântul preuniversitarsecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1(1) prin unitãţi de învãţãmânt, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitãţile de învãţãmânt cu personalitate juridicã.(2) În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. ii/1.4 "sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învãţãmânt" la legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, personalul didactic din învãţãmânt beneficiazã de gradaţia de merit, acordatã prin concurs. aceastã gradaţie se acordã pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintã 25% din salariul de bazã. ...

2. ORDIN nr. 5.617 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

În conformitate cu prevederile pct. 6 din anexa nr. ii/1.4 "sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învãţãmânt" la legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice şi ale legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,având în vedere consultãrile federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit în învãţãmântul preuniversitar, cuprinsã în anexa ...

3. HOTARARE nr. 1.099 din 3 noiembrie 2010 privind schimbarea incadrarii in categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum din judetul Arad, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 79 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 12 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã transmiterea sectorului de drum naţional dn 79, km 34+310 - km 38+300, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, prin compania naţionalã ...

4. HOTARARE nr. 1.097 din 3 noiembrie 2010 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate in comuna Dor Marunt, judetul Calarasi, trecute in domeniul public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a obiectivului de interes national "Reabilitarea sectiunilor Baneasa-Fetesti de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta, Romania" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 9 şi ale art. 47 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã darea în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii a terenurilor situate în comuna dor mãrunt, judeţul cãlãraşi, având ...

5. HOTARARE nr. 1.086 din 3 noiembrie 2010 pentru adoptarea cadrului institutional de coordonare si gestionare a asistentei financiare comunitare acordate Romaniei prin Fondul european de ajustare la globalizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.927/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea fondului european de ajustare la globalizare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 obiectul prezentei hotãrâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi de gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate româniei prin fondul european de ajustare la globalizare, denumit în continuare feag.art. 2 termenii feag, criterii de intervenţie, acţiuni eligibile, persoane eligibile, cererea de contribuţie din partea feag, comisie, plata şi utilizarea contribuţiei financiare au ...

6. DECRET nr. 1.097 din 10 noiembrie 2010 privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã,preşedintele româniei decreteazã: articol unicse promulgã legea pentru aderarea româniei la convenţia privind vãmuirea centralizatã, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului uniunii europene, semnatã la bruxelles la 10 martie 2009, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 10 noiembrie 2010.nr. 1.097. -------

7. CONVENTIE din 10 martie 2009 privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene 2009/C 92/01*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

-----------*) traducere.preambulpãrţile contractante, state membre ale uniunii europene,având în vedere decizia 2007/436/ce , euratom a consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al comunitãţilor europene (denumitã în continuare decizie),având în vedere regulamentul (ce/euratom) nr. 1.150/2000 al consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a deciziei referitoare la sistemul de resurse proprii menţionatã anterior (denumit în continuare regulament),având în vedere faptul cã vãmuirea centralizatã şi alte simplificãri ale formalitãţilor vamale, în sensul regulamentului (ce) nr. 450/2008 al parlamentului european şi al consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a codului vamal ...

8. LEGE nr. 217 din 11 noiembrie 2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic românia aderã la convenţia privind vãmuirea centralizatã, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului uniunii europene, semnatã la bruxelles la 10 martie 2009.aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã.preŞedintele camerei deputaŢilor roberta alma anastase   p. preŞedintele senatului,teodor viorel meleŞcanubucureşti, 11 noiembrie 2010.nr. 217.   convenŢie privind vãmuirea centralizatã, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionalecare sunt reţinute atunci când resursele propriitradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului uniunii europene 2009/c 92/01*)-----------*) traducere.preambulpãrţile contractante, ...

9. ORDIN nr. 30 din 11 noiembrie 2010 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi n) din legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu completãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin:art. i codul reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 54/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 şi 71 bis din 30 ianuarie 2008, cu modificãrile ...

10. ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 25 lit. d) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţã, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.490/2004, cu modificãrile ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ...

11. ORDIN nr. 936 din 19 noiembrie 2010 privind aprobarea certificarii ca aeroport international a Aeroportului Timisoara - Traian Vuia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010

Având în vedere raportul nr. 38/2.662 din 26 octombrie 2010 privind îndeplinirea condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional a aeroportului timişoara, întocmit de comisia de evaluare numitã prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii,în temeiul art. 1 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, precum şi al art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:art. 1se aprobã certificarea ca aeroport internaţional a aeroportului timişoara - traian vuia.art. 2prezentul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice