Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 819 din 08 Decembrie 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 819 din 08 Decembrie 2010

Monitorul Oficial 819 din 08 Decembrie 2010 (M. Of. 819/2010)

1. MEMORANDUM DE INTELEGERE din 26 octombrie 2010 intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Directoratul pentru Securitatea Radiologica din Republica Macedonia pentru cooperarea in domeniul reglementarii aspectelor de radioprotectie EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare din românia şi directoratul pentru securitatea radiologicã din republica macedonia, denumite în continuare pãrţi,având în vedere sarcinile şi responsabilitãţile acestora pentru asigurarea radioprotecţiei şi prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare în timpul deţinerii, utilizãrii, manipulãrii, transportului, conservãrii sau dezafectãrii acestora, în conformitate cu legislaţia naţionalã a româniei şi a republicii macedonia,fiind conştiente de faptul cã asigurarea radioprotecţiei populaţiei, a personalului expus profesional, a mediului şi prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare în timpul deţinerii, utilizãrii, manipulãrii, transportului, conservãrii sau dezafectãrii acestora reprezintã un aspect ...

2. ORDIN nr. 328 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Directoratul pentru Securitatea Radiologica din Republica Macedonia pentru cooperarea in domeniul reglementarii aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010 EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 35 din legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare emite prezentul ordin. articol unicse dispune publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a memorandumului de înţelegere dintre comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare din românia şi directoratul pentru securitatea radiologicã din republica macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementãrii aspectelor de radioprotecţie, ...

3. MEMORANDUM DE INTELEGERE din 22 septembrie 2010 pentru cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor nucleare intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Comisia de Securitate Nucleara a Canadei EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare din românia şi comisia de securitate nuclearã a canadei, denumite în cele ce urmeazã pãrţi,având în vedere buna şi fructuoasa colaborare pe care pãrţile au avut-o de-a lungul timpului,luând în considerare cã românia utilizeazã tehnologie candu la centrala nuclearoelectricã de la cernavodã,conştiente de faptul cã prezentul memorandum de înţelegere reprezintã un angajament politic şi cã, în timp ce acesta nu stabileşte obligaţii care sã dea naştere la orice compensaţie în baza dreptului internaţional, este o reflectare a intenţiei ferme a semnatarilor acestuia,ţinând cont cã românia este stat membru al uniunii europene şi parte la ...

4. ORDIN nr. 327 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Comisia de Securitate Nucleara a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010 EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 35 din legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare emite prezentul ordin. articol unicse dispune publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a memorandumului de înţelegere pentru cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementãrilor nucleare dintre comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare din românia şi comisia de securitate nuclearã a ...

5. METODOLOGIA din 26 noiembrie 2010 de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Art. 1(1) absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, din învãţãmântul de masã şi din învãţãmântul special, pot opta pentru obţinerea certificãrii unei calificãri profesionale de nivel 2, dupã efectuarea stagiilor de pregãtire practicã, în condiţiile reglementate de prezenta metodologie.(2) pentru efectuarea stagiilor de pregãtire practicã, în vederea dobândirii unei calificãri profesionale de nivel 2, denumite în continuare stagii de pregãtire practicã, pot opta absolvenţii ciclului inferior al liceului care nu continuã studiile în ciclul superior al liceului imediat dupã absolvire, precum şi absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, care au întrerupt studiile ciclului superior al liceului.(3) pe perioada ...

6. ORDIN nr. 5.730 din 26 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Având în vedere prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobã metodologia de organizare şi desfãşurare a stagiilor de pregãtire practicã pentru dobândirea calificãrii profesionale de nivel 2, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.art. 2metodologia se aplicã începând cu anul şcolar 2010-2011.art. 3prezentul ordin se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i.art. 4secretariatul de stat pentru Învãţãmântul preuniversitar, direcţia generalã educaţie şi învãţare ...

7. HOTARARE nr. 24 din 25 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

În temeiul art. xxv alin. (1) din legea nr. 202/2010 privind unele mãsuri pentru accelerarea soluţionãrii proceselor şi al art. 29 alin. (1) lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,colegiul de conducere al Înaltei curţi de casaţie şi justiţie adoptã prezenta hotãrâre.art. iregulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativã a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea ...

8. ORDIN nr. 31 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea tarifelor prevazute in anexa nr. 10 la Codul retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007, si a pretului de achizitie a gazelor naturale livrate in excedent in Sistemul national de transport EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi n) din legea gazelor nr. 351/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 2 din ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 54/2007 privind aprobarea codului reţelei pentru sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, cu completãrile ulterioare,preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin:art. 1 (1) se aprobã urmãtoarele tarife: tariful de nerespectare ...

9. HOTARARE nr. 1.184 din 24 noiembrie 2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Caracal" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (1) din legea nr. 198/2004 privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "varianta de ocolire a municipiului caracal", potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre._________*) anexa se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în ...

10. DECIZIE nr. 1.364 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedura penala EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

Augustin zegrean - preşedinteaspazia cojocaru - judecãtoracsinte gaspar - judecãtorpetre lãzãroiu - judecãtormircea Ştefan minea - judecãtorion predescu - judecãtorpuskas valentin zoltan - judecãtortudorel toader - judecãtorafrodita laura tutunaru - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror iuliana nedelcu.pe rol se aflã soluţionarea excepţiei ...

11. DECRET nr. 1.138 din 26 noiembrie 2010 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul Roman de Informatii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 şi ale art. 11 pct. ix.3 din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,având în vedere propunerile directorului serviciului român de informaţii,preşedintele româniei decreteazã:art. 1pe data de 1 decembrie 2010 se conferã semnul onorific În serviciul patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregãtirea profesionalã, ofiţerilor prevãzuţi în anexa nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice