Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 327 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Comisia de Securitate Nucleara a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 327 din 12 noiembrie 2010  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Comisia de Securitate Nucleara a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 327 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru cooperarea si schimbul de informatii in problematica reglementarilor nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Comisia de Securitate Nucleara a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

    În conformitate cu prevederile <>art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite prezentul ordin.

     ARTICOL UNIC
    Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere pentru cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica reglementãrilor nucleare dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Comisia de Securitate Nuclearã a Canadei, semnat la Viena la 22 septembrie 2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.


            p. Preşedintele Comisiei Naţionale
          pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
                   Angelica Preoteasa


    Bucureşti, 12 noiembrie 2010.
    Nr. 327.


    ANEXĂ

                       MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
        pentru cooperarea şi schimbul de informaţii în problematica
          reglementãrilor nucleare între Comisia Naţionalã pentru
           Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi
                Comisia de Securitate Nuclearã a Canadei

    Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Comisia de Securitate Nuclearã a Canadei, denumite în cele ce urmeazã pãrţi,
    având în vedere buna şi fructuoasa colaborare pe care pãrţile au avut-o de-a lungul timpului,
    luând în considerare cã România utilizeazã tehnologie CANDU la Centrala nuclearoelectricã de la Cernavodã,
    conştiente de faptul cã prezentul memorandum de înţelegere reprezintã un angajament politic şi cã, în timp ce acesta nu stabileşte obligaţii care sã dea naştere la orice compensaţie în baza dreptului internaţional, este o reflectare a intenţiei ferme a semnatarilor acestuia,
    ţinând cont cã România este stat membru al Uniunii Europene şi parte la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice,
    reamintind paragrafele 21(1)(a) şi (f) din Actul canadian pentru control şi securitate nuclearã, care permit Comisiei de Securitate Nuclearã a Canadei sã încheie înţelegeri de cooperare pe domeniul de reglementare,
    sunt de acord cã este în interesul lor reciproc sã încheie o înţelegere pentru schimbul de informaţii, intenţionând de asemenea sã includã schimbul de personal al pãrţilor, pregãtirea personalului şi asistenţa în domeniul reglementãrilor nucleare, dupã cum urmeazã:

    ART. I
    Informaţii ce vor fi schimbate
    (1) Fiecare parte poate solicita celeilalte pãrţi informaţii în orice problemã legatã de utilizarea paşnicã a energiei nucleare, în limitele jurisdicţiei celeilalte pãrţi, incluzând, dar fãrã sã se limiteze la informaţii privind:
    a) amplasarea, construcţia, punerea în funcţiune, operarea, dezafectarea instalaţiilor nucleare;
    b) legislaţie, reglementãri, autorizãri, coduri de reglementare, standarde, criterii şi ghiduri;
    c) rapoarte tehnice şi evaluãri de securitate nuclearã, incluzând şi cele referitoare la securitatea radiologicã;
    d) rapoarte de incidente, reacţii de presã şi ale publicului la incidente şi, în special, informaţii privind orice eveniment care are o semnificaţie radiologicã majorã şi acţiunile de remediere întreprinse ca rãspuns;
    e) cercetãri în domeniul securitãţii nucleare, care au legãturã cu autorizarea şi supravegherea instalaţiilor nucleare;
    f) radioprotecţie;
    g) implementarea Codului de conduitã privind securitatea şi siguranţa surselor radioactive şi a Ghidului privind importul şi exportul surselor radioactive ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomicã;
    h) depozitarea, eliminarea şi tratarea deşeurilor radioactive;
    i) reglementãri în domeniul mineritului de uraniu, prelucrãrii minereurilor de uraniu şi al managementului deşeurilor; şi
    j) proiecte şi strategii de comunicare în reglementarea domeniului nuclear.
    (2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a furniza informaţiile ce pot fi solicitate de cãtre cealaltã parte în conformitate cu paragraful (1).
    (3) Oricare parte poate furniza celeilalte pãrţi orice informaţii pe care le considerã ca putând prezenta interes pentru cealaltã parte, fãrã a primi o solicitare pentru acele informaţii.
    ART. II
    Informaţii exceptate
    Obligaţia fiecãrei pãrţi de a furniza informaţii, în conformitate cu art. I paragraful (2) este subiectul:
    a) legilor, reglementãrilor sau politicilor corespunzãtoare în baza cãrora pãrţile funcţioneazã;
    b) oricãrui alt contract, acord sau angajament care obligã partea;
    c) dreptului de a refuza furnizarea de informaţii care ar fi în mod nejustificat de dificil sau de costisitor de identificat ori de furnizat, în afarã de cazul în care s-a convenit reciproc altfel între pãrţi.
    ART. III
    Folosirea informaţiilor
    (1) Fiecare parte poate utiliza şi difuza în mod liber orice informaţii primite de la cealaltã parte în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, fãrã obţinerea oricãrei alte permisiuni a celeilalte pãrţi, în afarã de cazul în care informaţia respectivã a fost furnizatã cu titlu confidenţial.
    (2) Privitor la orice informaţie distribuitã în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, fiecare parte poate indica faptul cã acea informaţie este confidenţialã şi poate impune restricţii la utilizarea şi difuzarea ei.
    (3) Fiecare parte va respecta confidenţialitatea oricãrei informaţii primite de la cealaltã parte care este identificatã ca fiind confidenţialã, prin restrângerea utilizãrii şi difuzãrii informaţiei la funcţionarii şi consultanţii proprii, la guvernul sãu, şi va respecta restricţiile specificate de cealaltã parte.
    (4) Fiecare parte care utilizeazã orice informaţie care îi este furnizatã în temeiul prezentului memorandum de înţelegere îşi va asuma toate riscurile ce decurg din utilizarea acesteia şi nu va ţine cealaltã parte rãspunzãtoare pentru daunele astfel rezultate.
    ART. IV
    Schimbul de personal
    (1) Fiecare parte poate solicita celeilalte pãrţi sã accepte vizite temporare din partea membrilor personalului pãrţii solicitante sau ai personalului unei alte instituţii sponsorizate de cãtre partea solicitantã. Vizitele vor fi realizate în scopul schimbului de informaţii sau al pregãtirii pe problematici tehnice în domeniul reglementãrilor şi al comunicãrii.
    (2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a sprijini vizitele ce pot fi solicitate de cealaltã parte în conformitate cu paragraful (1).
    (3) Pãrţile pot încheia o înţelegere care sã guverneze condiţiile în care va avea loc o anumitã vizitã.
    (4) Schimbul de personal şi vizitele implicând personalul unei instituţii sponsorizate de cãtre o parte vor face obiectul unei înţelegeri separate între pãrţi.
    ART. V
    Administrarea
    (1) Fiecare parte va desemna un coordonator pentru implementarea şi administrarea prezentului memorandum de înţelegere. Fiecare parte, la semnarea prezentului memorandum de înţelegere, va notifica celeilalte pãrţi numele persoanei pe care a desemnat-o în calitate de coordonator.
    (2) Fiecare parte va notifica numaidecât celeilalte pãrţi orice schimbare a coordonatorului şi va comunica, în acelaşi timp, numele noului coordonator desemnat.
    (3) În cazul în care nu se solicitã altfel de cãtre cealaltã parte, toate solicitãrile de informaţii şi schimburile de informaţii furnizate în temeiul prezentului memorandum de înţelegere vor fi fãcute sau furnizate coordonatorului celeilalte pãrţi. Întâlnirile dintre pãrţi vor fi organizate de cãtre coordonatori.
    ART. VI
    Aspecte financiare
    (1) În afarã de cazul în care nu s-a convenit altfel de comun acord de cãtre pãrţi, fiecare parte va fi exclusiv rãspunzãtoare pentru suportarea propriilor cheltuieli de participare în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, inclusiv a celor rezultate din exercitarea responsabilitãţilor de cãtre coordonatorul sãu.
    (2) În legãturã cu participarea la prezentul memorandum de înţelegere, fiecare parte:
    a) nu va ţine rãspunzãtoare cealaltã parte pentru nicio daunã sau niciun prejudiciu şi va fi responsabilã pentru orice daunã ori prejudiciu care decurge din acţiunile sau din omisiunile propriului personal ori ale membrilor personalului instituţiilor sponsorizate; şi
    b) va rãspunde solidar, dacã astfel este stabilit în prealabil, pentru orice daunã sau prejudiciu care decurge din acţiunile ori omisiunile comune ale propriului personal sau ale membrilor personalului instituţiilor sponsorizate şi acelea ale celeilalte pãrţi.
    ART. VII
    Utilizãrile paşnice ale informaţiilor şi rezultatelor
    Pãrţile se angajeazã sã se asigure cã informaţiile primite sau rezultatele activitãţilor executate de ele în temeiul prezentului memorandum de înţelegere sunt utilizate exclusiv în scopuri paşnice, nonexplozive.
    ART. VIII
    Rezolvarea diferendelor
    Orice diferend apãrut între pãrţi cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi rezolvat pe cale amiabilã prin consultãri reciproce sau prin negociere între pãrţi.
    ART. IX
    Amendamente
    (1) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat printr-un amendament scris, semnat în numele pãrţilor, în acelaşi mod ca şi prezentul memorandum de înţelegere.
    (2) Orice amendament va produce efecte la data semnãrii acestuia în numele ambelor pãrţi.
    ART. X
    Importanţã
    (1) Prezentul memorandum de înţelegere înlocuieşte toate comunicãrile, declaraţiile şi înţelegerile, fie scrise sau verbale, dintre pãrţi, legate de prezentul memorandum de înţelegere, anterioare semnãrii acestuia.
    (2) Prezentul memorandum de înţelegere nu produce niciun efect juridic între pãrţi.
    ART. XI
    Obligaţii externe
    Prezentul memorandum de înţelegere nu afecteazã niciuna dintre obligaţiile rezultate din aderarea României la Comunitatea Europeanã a Energiei Atomice (EURATOM) şi nici nu prejudiciazã drepturile şi obligaţiile rezultate din instrumentele juridice în vigoare între EURATOM şi Canada.
    ART. XII
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul memorandum de înţelegere se aplicã de la data semnãrii acestuia în numele ambelor pãrţi.
    (2) Prezentul memorandum de înţelegere va rãmâne valabil pentru o perioadã de 5 ani de la data intrãrii în vigoare.
    (3) Prezentul memorandum de înţelegere va fi prelungit în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, în afarã de cazul în care orice parte notificã celeilalte pãrţi, în scris, cu 6 luni înainte de data expirãrii, intenţia sa de a face posibilã expirarea prezentului memorandum de înţelegere.
    (4) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre pãrţi la orice moment, printr-o notificare scrisã transmisã celeilalte pãrţi cu cel puţin 3 luni în prealabil.

    Semnat în douã exemplare, la Viena la 22 septembrie 2010, în limbile românã, englezã şi francezã, toate textele fiind egal autentice.


                Pentru Comisia Naţionalã
              pentru Controlul Activitãţilor
                Nucleare din Romania,
                   Vajda Borbala,
                     preşedinte

              Pentru Comisia de Securitate
                 Nuclearã a Canadei,
                   Michael Binder,
                     preşedinte
                      _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016