Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 328 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Directoratul pentru Securitatea Radiologica din Republica Macedonia pentru cooperarea in domeniul reglementarii aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 328 din 12 noiembrie 2010  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Directoratul pentru Securitatea Radiologica din Republica Macedonia pentru cooperarea in domeniul reglementarii aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 328 din 12 noiembrie 2010 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania si Directoratul pentru Securitatea Radiologica din Republica Macedonia pentru cooperarea in domeniul reglementarii aspectelor de radioprotectie, semnat la Bucuresti la 26 octombrie 2010

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010

    În conformitate cu prevederile <>art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare emite prezentul ordin.

     ARTICOL UNIC
    Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Directoratul pentru Securitatea Radiologicã din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul reglementãrii aspectelor de radioprotecţie, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2010, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.


                p. Preşedintele Comisiei Naţionale
               pentru Controlul Activitãţilor Nucleare,
                       Angelica Preoteasa


    Bucureşti, 12 noiembrie 2010.
    Nr. 328.


    ANEXĂ

                        MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
       între Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
          din România şi Directoratul pentru Securitatea Radiologicã
            din Republica Macedonia pentru cooperarea în domeniul
                 reglementãrii aspectelor de radioprotecţie

    Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Directoratul pentru Securitatea Radiologicã din Republica Macedonia, denumite în continuare pãrţi,
    având în vedere sarcinile şi responsabilitãţile acestora pentru asigurarea radioprotecţiei şi prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare în timpul deţinerii, utilizãrii, manipulãrii, transportului, conservãrii sau dezafectãrii acestora, în conformitate cu legislaţia naţionalã a României şi a Republicii Macedonia,
    fiind conştiente de faptul cã asigurarea radioprotecţiei populaţiei, a personalului expus profesional, a mediului şi prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare în timpul deţinerii, utilizãrii, manipulãrii, transportului, conservãrii sau dezafectãrii acestora reprezintã un aspect important în procesul de reglementare,
    subliniind importanţa şi beneficiul cooperãrii dintre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare din România şi Directoratul pentru Securitatea Radiologicã din Republica Macedonia în domeniul reglementãrii aspectelor de radioprotecţie, incluzând şi prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare, şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţã radiologicã,
    conştiente de faptul cã prezentul memorandum de înţelegere reprezintã un angajament politic şi cã este o reflectare a intenţiei ferme a semnatarilor acestuia, nestabilind obligaţii care sã dea naştere la orice compensaţie în baza dreptului internaţional,
    luând în considerare cã România este stat membru al Uniunii Europene şi parte la Tratatul EURATOM,
    luând în considerare cã la data de 16 decembrie 2005 Consiliul European i-a acordat Republicii Macedonia statutul de ţarã candidatã,
    au convenit urmãtoarele:

    I. Scopul memorandumului
    ART. 1
    Schimbul de informaţii tehnice
    1. Pãrţile vor face schimb de informaţii tehnice în legãturã cu activitãţile desfãşurate pentru asigurarea radioprotecţiei populaţiei, a personalului expus profesional şi a mediului, prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare, asigurarea pregãtirii şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţã radiologicã, precum şi în timpul gestionãrii deşeurilor radioactive generate din instalaţii/practici cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare. Acesta va include schimbul de:
    A. rapoarte tematice şi alte materiale scrise legate de analiza şi evaluarea radioprotecţiei, prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare, gestionarea deşeurilor radioactive generate din instalaţii/practici cu surse de radiaţii ionizante, pregãtirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţã radiologicã, care sunt de interes comun pentru pãrţi;
    B. reglementãri, ghiduri, proceduri şi alte documente cu privire la reglementarea, autorizarea şi inspecţia activitãţilor ce implicã surse de radiaţii ionizante în industrie, medicinã, agriculturã şi cercetare;
    C. notificãri operaţionale ale incidentelor cu surse de radiaţii ionizante, urgenţelor radiologice sau ale traficului ilicit de surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare, care sunt de interes imediat pentru pãrţi;
    D. informaţii cu privire la gestionarea în siguranţã a materialelor metalice reciclabile, posibil contaminate radioactiv, în scopul asigurãrii radioprotecţiei;
    E. informaţii relevante pentru prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare;
    F. alte informaţii operaţionale şi consultãri de interes reciproc în domeniile asigurãrii radioprotecţiei, prevenirii traficului ilicit de surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare, gestionãrii deşeurilor radioactive generate de instalaţiile/practicile cu surse de radiaţii ionizante şi pregãtirii şi intervenţiei în caz de urgenţã radiologicã.
    2. În cazul în care ambele pãrţi convin astfel, vor fi stabilite înţelegeri specifice de la caz la caz, care vor acoperi aspecte precum plãţile şi drepturile de proprietate intelectualã.
    3. Documentele schimbate în baza prezentului memorandum de înţelegere vor fi redactate în limba englezã.
    ART. 2
    Schimbul de experienţã
    Pãrţile vor face schimb de experienţã în domeniul reglementãrii, autorizãrii şi inspecţiei practicilor ce implicã surse de radiaţii ionizante, prin:
    1. desemnarea experţilor din cadrul Directoratului pentru Securitatea Radiologicã în România pentru cunoaşterea modului în care sunt reglementate, autorizate şi inspectate activitãţile ce implicã surse de radiaţii ionizante, precum şi pentru participarea la inspecţiile efectuate de cãtre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare la instalaţiile nucleare şi radiologice din România;
    2. desemnarea experţilor din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare în Republica Macedonia pentru a participa la inspecţiile efectuate de Directoratul pentru Securitatea Radiologicã la instalaţii/practicile care utilizeazã surse de radiaţii ionizante din Republica Macedonia şi consilierea experţilor din cadrul Directoratului pentru Securitatea Radiologicã în domenii precum:
    a) reglementarea, autorizarea şi inspecţia instalaţiilor/practicilor care utilizeazã surse de radiaţii ionizante;
    b) prevenirea traficului ilicit cu surse de radiaţii ionizante şi materiale nucleare;
    c) gestionarea în siguranţã a deşeurilor radioactive generate de instalaţiile radiologice;
    d) pregãtirea şi intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţã radiologicã;
    3. organizarea de întâlniri de lucru, vizite de lucru şi consultãri între conducãtorii pãrţilor pentru a discuta chestiuni de interes comun, legate de controlul exercitat de cãtre organismul de reglementare şi regulamentele în domeniul radioprotecţiei;
    4. schimbul de experţi între cele douã pãrţi pentru a participa la seminare şi cursuri de instruire organizate în statele pãrţilor, în scopul implementãrii recomandãrilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomicã şi legislaţiei Uniunii Europene în domeniile prevãzute la paragraful 2;
    5. cooperarea pentru limitarea consecinţelor radiologice ale incidentelor produse în timpul transportului de surse de radiaţii ionizante între statele pãrţilor şi pentru intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţã radiologicã generate de aceste incidente.

    II. Prevederi administrative
    ART. 3
    Principii generale de cooperare
    1. Pãrţile vor coopera în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, în conformitate cu legislaţia naţionalã a statelor acestora.
    2. Fiecare parte va fi rãspunzãtoare pentru suportarea propriilor cheltuieli rezultate din cooperarea în temeiul prezentului memorandum de înţelegere. Posibilitatea pãrţilor de a îndeplini angajamentele asumate depinde de disponibilitatea resurselor instituţiilor guvernamentale corespunzãtoare ale statelor pãrţilor şi de legislaţia corespunzãtoare a acestora.
    3. Toate disputele şi problemele apãrute între pãrţi care rezultã din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi soluţionate de comun acord.
    ART. 4
    Modalitãţi pentru schimbul de informaţii
    Pãrţile vor stabili între ele proceduri simplificate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, dupã cum urmeazã:
    1. Schimbul de informaţii între pãrţi în temeiul prezentului memorandum de înţelegere se va realiza prin corespondenţã oficialã, în conformitate cu legislaţia statelor pãrţilor.
    2. Fiecare parte va desemna o persoanã de contact pentru a coordona schimbul de informaţii tehnice şi va notifica celeilalte pãrţi despre aceasta, într-un termen rezonabil dupã intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.
    3. Partea care primeşte informaţia va fi responsabilã pentru implementarea şi utilizarea oricãror informaţii schimbate sau transmise între pãrţi în temeiul prezentului memorandum de înţelegere.
    4. Informaţiile obţinute în timpul implementãrii prezentului memorandum de înţelegere vor fi puse la dispoziţia altor instituţii guvernamentale ale statelor pãrţilor numai dupã obţinerea acordului scris al ambelor pãrţi.

    III. Prevederi finale
    ART. 5
    Prezentul memorandum de înţelegere nu creeazã obligaţii juridice şi astfel nu intrã sub incidenţa dreptului internaţional.
    ART. 6
    Valabilitate
    1. Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data semnãrii acestuia.
    2. Prezentul memorandum de înţelegere se va aplica pentru o perioadã de 3 ani, valabilitatea acestuia prelungindu-se în mod automat pentru perioade succesive de un an.
    3. Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat prin consimţãmântul reciproc scris al pãrţilor. Orice amendament va intra în vigoare în acelaşi mod ca prezentul memorandum de înţelegere.
    4. Oricare parte poate termina unilateral prezentul memorandum de înţelegere în orice moment prin notificarea prealabilã scrisã a celeilalte pãrţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se intenţioneazã încetarea valabilitãţii acestuia.
    5. Toate activitãţile care au fost iniţiate în temeiul prezentului memorandum de înţelegere, dar care nu au fost finalizate la terminarea acestuia, vor continua sã fie realizate pânã la finalizarea lor, în conformitate cu termenii prezentului memorandum de înţelegere sau ai altor înţelegeri specifice necesar a fi încheiate.

    Încheiat la Bucureşti la 26 octombrie 2010, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, macedoneanã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţã de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

                 Pentru Comisia Naţionalã
           pentru Controlul Activitãţilor Nucleare
                        din România,
                      Vajda Borbala

                    Pentru Directoratul
               pentru Securitatea Radiologicã
                 din Republica Macedonia,
                        Nuzi Shahin
                          ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016