Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial 2006 Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial 2006

1 2 3 ... 2774

Monitorul Oficial 1057 din 30 Decembrie 2006 (M. Of. 1057/2006)

1. ORDIN nr. 820 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii si a criteriilor tehnice de acordare a creditelor in anul 2007, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 7 din legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 13 din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 934/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza referatului nr. 91.827 din 28 decembrie 2006 al direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţã, ...

2. ORDIN nr. 816 din 28 decembrie 2006 pentru repartizarea cotelor de productie de zahar si izoglucoza EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor cap. 3 privind agricultura din anexa iv la tratatul dintre regatul belgiei, republica cehã, regatul danemarcei, republica federalã germania, republica estonia, republica elenã, regatul spaniei, republica francezã, irlanda, republica italianã, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungarã, republica malta, regatul fiãrilor de jos, republica austria, republica polonã, republica portughezã, republica slovenia, republica slovacã, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de ...

3. INSTRUCTIUNI din 27 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Art. 1 beneficiazã de dreptul prevãzut de legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, denumitã în continuare legea nr. 396/2006 , familia în care fiecare dintre soţi se aflã la prima cãsãtorie, are domiciliul sau reşedinţa în românia, indiferent de cetãţenia soţilor. art. 2 (1) sprijinul financiar la constituirea familiei, denumit în continuare sprijin financiar, se acordã familiei prevãzute la art. 1, a cãrei cãsãtorie a fost încheiatã de cãtre ofiţerul de stare civilã în una din urmãtoarele situaţii: a) la sediul autoritãţii ...

4. ORDIN nr. 1.537 din 27 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 13 din legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, având în vedere prevederile art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrul administraţiei şi internelor emit ...

5. INSTRUCTIUNI din 15 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Art. 1 beneficiazã de dreptul prevãzut de legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, denumitã în continuare legea nr. 396/2006 , familia în care fiecare dintre soţi se aflã la prima cãsãtorie, are domiciliul sau reşedinţa în românia, indiferent de cetãţenia soţilor. art. 2 (1) sprijinul financiar la constituirea familiei, denumit în continuare sprijin financiar, se acordã familiei prevãzute la art. 1, a cãrei cãsãtorie a fost încheiatã de cãtre ofiţerul de stare civilã în una din urmãtoarele situaţii: a) la sediul autoritãţii ...

6. ORDIN nr. 976 din 15 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 13 din legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, având în vedere prevederile art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrul administraţiei şi internelor emit ...

7. REGULAMENT din 21 decembrie 2006 privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei in domeniul ajutorului de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

In temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã consiliul concurenŢei adoptã prezentul regulament introducere in cadrul procesului de negociere a aderãrii, românia s-a obligat sã asigure compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar aferent capitolului 6 "politica în domeniul concurenţei" şi aplicarea acestuia înainte de data aderãrii, cu scopul de a pregãti mediul de afaceri pentru a face faţã presiunilor concurenţiale din cadrul pieţei unice. in acest context, consiliul concurenţei a adoptat o serie de regulamente şi instrucţiuni prin care a fost preluatã în ...

8. ORDIN nr. 300 din 21 decembrie 2006 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind abrogarea unor regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei in domeniul ajutorului de stat EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. f), ale art. 27 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, şi având în vedere avizul favorabil al consiliului legislativ, preşedintele consiliului concurenţei emite urmãtorul ordin: art. 1 În urma adoptãrii în plenul consiliului concurenţei se pune în aplicare regulamentul privind abrogarea unor regulamente şi instrucţiuni adoptate de consiliul concurenţei în domeniul ajutorului de stat, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. 2 compartimentele de ...

9. ORDIN nr. 9.710 din 21 decembrie 2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

În baza hotãrârii guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale a vãmilor, în temeiul ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 595/2004 , al legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, cu modificãrile ulterioare, al hotãrârii guvernului nr. 844/2001 privind lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import şi al hotãrârii guvernului nr. 983/2005 pentru aprobarea listelor produselor şi ...

11. ORDIN nr. 1.761 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind plasarea pe piata a alimentelor si ingredientelor alimentare noi EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Ordin nr. 1.761 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind plasarea pe piata a alimentelor şi ingredientelor alimentare noi emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii publice publicat În: monitorul oficial nr. 1.057 din 30 decembrie 2006 În temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele metodologice privind plasarea pe piata ...

Monitorul Oficial 1057 din 30 Decembrie 2006 (M. Of. 1057/2006)

1. INSTRUCTIUNI din 15 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

Art. 1 beneficiazã de dreptul prevãzut de legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, denumitã în continuare legea nr. 396/2006 , familia în care fiecare dintre soţi se aflã la prima cãsãtorie, are domiciliul sau reşedinţa în românia, indiferent de cetãţenia soţilor. art. 2 (1) sprijinul financiar la constituirea familiei, denumit în continuare sprijin financiar, se acordã familiei prevãzute la art. 1, a cãrei cãsãtorie a fost încheiatã de cãtre ofiţerul de stare civilã în una din urmãtoarele situaţii: a) la sediul autoritãţii ...

2. ORDIN nr. 976 din 15 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 13 din legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, având în vedere prevederile art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrul administraţiei şi internelor emit ...

3. HOTARARE nr. 1.752 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iulie 2006 si la Zagreb la 2 august 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea proiectului de dezvoltare ruralã, aprobatã prin legea nr. 563/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la ...

Monitorul Oficial 1054 din 30 Decembrie 2006 (M. Of. 1054/2006)

1. NORME din 28 decembrie 2006 privind metodologia de determninare a greutatii nete la importul de banane proaspete care se clasifica la pozitia tarifara 0803 00 19 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

*t* autorizaŢie de cÂntÂritor autorizat la importul de banane proaspete care se clasificà la poziŢia tarifarà 0803 00 19 ┌──────────────────────────────┐ ...

3. NORME TEHNICE din 27 decembrie 2006 privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in Romania EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

Norme tehnice din 27 decembrie 2006 privind activitatea autoritãţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în românia emitent: ministerul finanŢelor publice agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà autoritatea naŢionalà a vÃmilor publicat În: monitorul oficial nr. 1.054 din 30 decembrie 2006 cap. i ...

4. ORDIN nr. 9.923 din 27 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autoritatii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare in Romania EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

Ordin nr. 9.923 din 27 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind activitatea autoritãţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în românia emitent: ministerul finanŢelor publice agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà autoritatea naŢionalà a vÃmilor publicat În: monitorul oficial nr. 1.054 din 30 decembrie 2006 În baza ...

5. HOTARARE nr. 1.878 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 427 din 20 mai 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 4 punctul a, literele a) şi b) vor avea urmãtorul cuprins: "a) identificã şi elaboreazã, în colaborare cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei ...

7. HOTARARE nr. 1.752 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iulie 2006 si la Zagreb la 2 august 2006, intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea proiectului de dezvoltare ruralã, aprobatã prin legea nr. 563/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se aprobã amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la bucureşti la ...

8. DECRET nr. 1.460 din 28 decembrie 2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

9. LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.054 din 30 decembrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i se aprobã ordonanţa guvernului nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, adoptatã în temeiul art. 1 pct. i.1 din legea nr. 288/2006 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 7 august 2006, cu urmãtoarele modificãri şi completãri: 1. la articolul i, dupã punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmãtorul cuprins: "3^1. ...

1 2 3 ... 2774
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5