Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1035 din 28 Decembrie 2006 (M. Of. 1035/2006)

1. ORDIN nr. 44 din 20 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si [client] EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), f) şi i), al art. 53, al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 318/2003, având în vedere referatul de aprobare redactat de departamentul preţuri şi tarife, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei comitetului de reglementare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei din data de 20 decembrie 2006, preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite urmãtorul ordin: ...

2. METODOLOGIE din 20 decembrie 2006 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

1. scop art. 1 prezenta metodologie stabileste modul de determinare a veniturilor si de calcul al tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. art. 2 venitul reglementat pentru serviciul de transport se determina prin utilizarea unei metodologii de tip venit plafon. art. 3 aplicarea acestui tip de reglementare stimulativa asigura: a) o alocare echitabila, intre operatorul de transport si de sistem si clientii serviciului de transport, a castigurilor rezultate prin cresterea eficientei peste limitele stabilite de autoritatea competenta; ...

3. ORDIN nr. 42 din 20 decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

In temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), al art. 53 lit. c), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , avand in vedere referatul de aprobare intocmit de departamentul preturi si tarife, in conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei comitetului de reglementare al autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei din data de 20 decembrie 2006, presedintele autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei emite urmatorul ...

4. ORDIN nr. 43 din 20 decembrie 2006 privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie electrica si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) şi e), al art. 56 alin. (1) şi al art. 58 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , al metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 42/2006, al metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2004, având în vedere referatul de aprobare întocmit de departamentul ...

5. NORMA din 18 decembrie 2006 privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) laboratorul vamal central funcţioneazã în cadrul autoritãţii naţionale a vãmilor. (2) sediul laboratorului vamal central este în municipiul bucureşti, str. vulturilor nr. 2, sectorul 3. art. 2 laboratorul vamal central efectueazã analiza probelor: a) prelevate, în condiţiile legii, de autoritatea vamalã, din mãrfurile supuse reglementãrilor vamale, în vederea clasificãrii acestora în tariful vamal integrat; b) din categoria mãrfurilor care fac obiectul politicii agricole comune, prelevate, în condiţiile legii, de ...

6. ORDIN nr. 9.250 din 18 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Ordin nr. 9.250 din 18 decembrie 2006 pentru aprobarea normelor privind funcţionarea laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor emitent: ministerul finanŢelor publice agenŢia naŢionalà de administrare fiscalà autoritatea naŢionalà a vÃmilor publicat În: monitorul oficial nr. 1.035 din 28 decembrie 2006 În baza prevederilor hotãrârii ...

7. ORDIN nr. 119 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 122, art. 126 alin. (1), art. 128-134, art. 138 alin. (1), art. 140, 148, 159-163, 278 şi ale art. 384 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, ...

8. ORDIN nr. 118 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 126, 138, 139, 278, 384 şi 385 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 2 lit. d) din regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale ...

9. ORDIN nr. 117 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 24, 77, art. 101 alin. (2), art. 122, 148, 166, 167, 168, art. 278 alin. (1) lit. b) şi c), art. 384 şi 385 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale ...

10. ORDIN nr. 116 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 124, 126, 278, 384 şi 385 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanta de urgenta a guvernului nr. 25/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin ...

11. ORDIN nr. 115 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 77, 122, 126, 129, 134, art. 278 alin. (1) lit. c), art. 384 şi 385 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi ale art. 2 lit. a) din regulamentul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 ...

12. ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerintele de publicare pentru institutiile de credit si firmele de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Având în vedere dispoziţiile art. 122, art. 126 alin. (1), art. 128-134, art. 138 alin. (1), art. 140, 148, 159-163, 278 şi ale art. 384 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, ...

13. ORDIN nr. 21 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii pentru riscul operational EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Ordin nr. 21 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operational emitent: banca nationala a romÂniei nr. 21 din 14 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare ...

14. ORDIN nr. 20 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Ordin nr. 20 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora emitent: banca nationala a romÂniei nr. 20 din 14 decembrie 2006 comisia nationala a ...

15. ORDIN nr. 19 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Ordin nr. 19 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii emitent: banca nationala a romÂniei nr. 19 din 14 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare ...

16. ORDIN nr. 18 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

Ordin nr. 18 din 14 decembrie 2006 pentru aprobarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare emitent: banca nationala a romÂniei nr. 18 din 14 decembrie 2006 comisia nationala a valorilor mobiliare ...

17. HOTARARE nr. 1.857 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.088/2006 privind infiintarea Centrului Cultural "Sala Palatului" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 65 şi urmãtoarele din legea nr. 53/2003 - codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea centrului cultural "sala palatului", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice