Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 20 decembrie 2006  de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE din 20 decembrie 2006 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006

1. SCOP

ART. 1
Prezenta metodologie stabileste modul de determinare a veniturilor si de calcul al tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.
ART. 2
Venitul reglementat pentru serviciul de transport se determina prin utilizarea unei metodologii de tip venit plafon.
ART. 3
Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativa asigura:
a) o alocare echitabila, intre operatorul de transport si de sistem si clientii serviciului de transport, a castigurilor rezultate prin cresterea eficientei peste limitele stabilite de autoritatea competenta;
b) functionarea eficienta a companiei de transport;
c) prevenirea obtinerii de catre operatorul de transport si de sistem a oricaror avantaje posibile cauzate de pozitia de monopol;
d) promovarea investitiilor eficiente in reteaua de transport;
e) promovarea unor practici de mentenanta si exploatare eficiente;
f) folosirea eficienta a infrastructurii existente;
g) imbunatatirea continua a calitatii serviciului de transport;
h) viabilitatea financiara a companiei de transport;
i) informarea publica si transparenta privind procesul de reglementare.

2. DOMENIU DE APLICARE

ART. 4
Metodologia este utilizata de operatorul de transport si de sistem, pentru calculul veniturilor reglementate si al tarifelor de transport din cadrul unei perioade de reglementare.
ART. 5
Tarifele de transport se aplica tuturor clientilor serviciului de transport.

3. DEFINITII SI ABREVIERI

ART. 6
Termenii din prezenta metodologie au semnificatiile urmatoare:
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Baza reglementata a│Valoare neta contabila a activelor imobilizate, corporale si necorporale,│
│activelor (BAR) │recunoscuta de autoritatea competenta si necesara desfasurarii │
│ │activitatii reglementate │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Clienti ai │Furnizori si producatori, consumatori, operatori de distributie, │
│serviciului de │racordati la retelele electrice de transport si distributie │
│transport │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capacitate de │Valoare maxima a puterii active care poate fi vehiculata printr-o │
│transport intr-o │sectiune a RET in conditii de siguranta si stabilitate in functionare si │
│sectiune a RET │cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contributii │Aport in numerar al clientilor serviciului de transport, al Guvernului │
│financiare │Romaniei sau al unei terte parti (granturi, subventii, taxa de │
│ │dezvoltare, tariful de racordare, etc.) │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cost │Cota de cheltuieli repartizate serviciului de transport │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Costuri de operare │Costuri justificate recunoscute de autoritatea competenta referitoare la:│
│si mentenanta │costurile cu materii prime si materiale consumabile; costuri cu apa; alte│
│ │costuri cu materiale; costuri cu lucrari de intretinere si reparatii; │
│ │costuri cu redevente, locatii de gestiune si chirii; costuri cu prime de │
│ │asigurare; costuri cu studii si cercetari; costuri cu servicii executate │
│ │de terti; costuri cu salarii; costuri cu despagubiri │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cost mediu ponderat│Medie ponderata a costurilor capitalurilor utilizate │
│al capitalului │Nota: Structura capitalului este formata din imprumuturi bancare pe │
│ │termen lung, capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se │
│ │calculeaza ca o insumare a costurilor capitalurilor utilizate, tinandu-se│
│ │cont de ponderea acestora in capitalul total. │
│ │Costul capitalului propriu reflecta castigurile nete care vor fi obtinute│
│ │de catre actionari dupa acoperirea tuturor costurilor aferente │
│ │activitatii. Autoritatea competenta poate considera diferite metode in │
│ │determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Costuri │Costuri determinate de cauze extraordinare sau de evenimente aleatoare, │
│reglementate │care pot fi amanate si amortizate pe perioada pe care aceasta cheltuiala │
│reprezentand │isi produce efectele │
│cheltuieli speciale│ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Congestii │Situatii de functionare, in care transportul energiei intre doua noduri │
│(restrictii de │sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguranta in │
│retea) │functionare a SEN, fiind necesara abaterea de la ordinea de merit a │
│ │grupurilor dispecerizabile (redispecerizare) │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CPT │Integrala in functie de timp, pe un interval determinat a diferentei │
│ │intre puterea activa totala la intrarea si respectiv la iesirea dintr-o │
│ │retea, dintr-o parte de retea sau dintr-un element de retea │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Criteriu de │Criteriu de dimensionare si verificare constand in respectarea puterilor │
│stabilitate │maxime admisibile in sectiunile SEN astfel incat sa fie asigurata o │
│statica │rezerva normata de stabilitate statica │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ipc │Coeficient de crestere anuala a indicelui preturilor de consum furnizat │
│ │de institutiile abilitate, la cererea autoritatii competente │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Energie activa │Energie electrica activa pentru care se asigura serviciul de transport, │
│transportata │masurata in punctele de introducere in/extragere din reteaua electrica de│
│ │transport │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Indicatori de │Parametri ai serviciului de transport, pentru care se stabilesc niveluri │
│performanta pentru │minime de calitate urmarite la nivelul titularului de licenta de │
│serviciul de │transport │
│transport │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Licenta │Act tehnic si juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda│
│ │o permisiune unei persoane juridice, romana sau straina: │
│ │- de exploatare comerciala a instalatiilor autorizate de producere, │
│ │transport, dispecerizare, distributie si masurare a energiei electrice; │
│ │- de furnizare (comercializare) a energiei electrice │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Necesar de fond de │Valoare a creantelor si a stocurilor minus valoarea datoriilor comerciale│
│rulment reglementat│pe termen scurt, in sensul prezentei metodologii, necesarul de fond de │
│(NFRR) │rulment reglementat este echivalent cu 1/6 din veniturile tinta initiale │
│ │ale activitatii de transport │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Operator de │Persoana juridica, titulara de licenta pentru transportul energiei │
│Transport si de │electrice si servicii de sistem │
│Sistem (OTS) │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de │Perioada determinata de timp de 3-5 ani in care se aplica o metoda de │
│reglementare (p) │reglementare a veniturilor de tip plafon. Perioada de reglementare (p-1) │
│ │reprezinta perioada anterioara perioadei de reglementare (p) pentru care │
│ │se efectueaza calculele pentru determinarea valorii initiale a BAR pentru│
│ │perioada de reglementare (p) │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada tarifara │Perioada de 1 an calendaristic in cadrul perioadei de reglementare, in │
│(t) │care se aplica tarife aprobate de autoritatea competenta. Perioada │
│ │tarifara (t-1) reprezinta perioada anterioara inceperii unei perioade de │
│ │reglementare in care se efectueaza calculele pentru determinarea │
│ │veniturilor reglementate │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Piata de │Piata centralizata organizata si administrata de OTS pentru a colecta │
│echilibrare │ofertele de livrare a energiei de echilibrare transmise de participantii │
│ │la piata de echilibrare, si a le utiliza pentru a asigura siguranta si │
│ │stabilitatea in functionare a SEN si pentru a rezolva restrictiile de │
│ │retea │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rata reglementata │Randament reglementat al BAR │
│a rentabilitatii │ │
│(RRR) │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regimuri │Regimuri de functionare ale retelei care aproximeaza pe o perioada de │
│caracteristice de │timp determinata (caracteristica), cu o eroare acceptabila, costurile │
│functionare ale │retelei electrice de transport in ceea ce priveste costul aferent │
│retelei (r) │consumului propriu tehnologic sau al congestiilor │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reglementare de │Metoda de reglementare, aplicata pe durata perioadei de reglementare, │
│tip venit plafon │prin care autoritatea competenta stabileste un venit tinta initial care │
│ │este marit cu cresterea anuala a indicelui preturilor de consum si │
│ │diminuat cu cresterea de eficienta │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rentabilitatea │Cost mediu ponderat al capitalului propriu si imprumutat, calculat │
│bazei reglementate │inainte de impozitare, reflectand proportiile capitalului propriu si │
│a activelor (RC) │imprumutat din capitalul total al companiei de transport. RC se determina│
│ │prin inmultirea ratei reglementate a rentabilitatii cu baza reglementata │
│ │a activelor │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Retea electrica de │Retea electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv │
│distributie (RED) │ │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Retea electrica de │Retea electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie │
│transport (RET) │nominala mai mare de 110 kV │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RTS │Rata dobanzii titlurilor de stat cu scadenta la un an, la prima emisiune │
│ │a acestora din cadrul fiecarui an │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Schimburi │Transport de energie electrica intre o retea de origine si o retea de │
│transfrontaliere de│destinatie prin intermediul unei alte retele situate intre reteaua de │
│energie electrica │origine si cea de destinatie │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Serviciu de │Serviciu asigurat de Transelectrica care consta in asigurarea │
│transport │transmiterii unei cantitati de energie electrica intre doua sau mai multe│
│ │puncte ale retelei de transport cu respectarea parametrilor de calitate │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Serviciu de │Asigurare a modificarii nivelului de tensiune si/sau transmiterii unei │
│transformare │cantitati de energie electrica pentru beneficiar, prin elementele │
│si/sau conexiune │componente ale statiei apartinand prestatorului │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sectiune (a SEN) │Ansamblu al liniilor care conecteaza doua zone ale SEN pentru care se │
│ │verifica indeplinirea criteriului de stabilitate statica │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sistem │Ansamblu al instalatiilor electroenergetice interconectate, prin care se │
│electroenergetic │realizeaza producerea, transportul, conducerea operationala, distributia,│
│(SE) │furnizarea si utilizarea energiei electrice │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sistem │Sistem electroenergetic situat pe teritoriul national. SEN constituie │
│electroenergetic │infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de │
│national (SEN) │energie electrica │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tarif nodal de │Sistem de preturi reglementate la nivel local, pentru serviciul de, │
│transport al │transport al energiei electrice, bazat pe costuri marginale, diferentiat │
│energiei electrice │pe noduri (zone) de introducere/extragere in/din reteaua electrica de │
│[t(G), t(L)] │transport │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tarif mediu de │Tarif calculat ca raport intre veniturile reglementate corespunzatoare │
│transport al │serviciului de transport si raportul intre cantitatea de energie │
│energiei │electrica transportata si coeficientul de utilizare a retelei electrice │
│electrice (TT) │de transport │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Venit de referinta │Venit calculat pe baza ultimului tarif mediu de transport aprobat si a │
│ │cantitatii prognozate de energie electrica transportata, in anul │
│ │precedent inceperii oricarei perioade de reglementare │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Venit tinta initial│Venit anual calculat pe baza costurilor prognozate aferente fiecarui an │
│ │al perioadei de reglementare si diminuat cu acelasi factor de eficienta │
│ │X(initial, eficienta) aplicabil componentei de costuri controlabile, in │
│ │fiecare perioada tarifara a perioadei de reglementare │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Venit liniarizat │Venit prin care autoritatea competenta determina valoarea neta prezenta a│
│ │veniturilor tinta initiale intr-un trend liniar, prin aplicarea aceluiasi│
│ │factor de liniarizare X(final, liniar) venitului de referinta, pentru │
│ │fiecare perioada tarifara a perioadei de reglementare. Venitul liniarizat│
│ │reprezinta venitul reglementat in termeni reali │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Venit reglementat │Venit liniarizat, calculat in termeni nominali, prin care autoritatea │
│ │competenta determina valorile plafon ale veniturilor operatorului de │
│ │transport si de sistem pe perioada de reglementare, luand in considerare │
│ │Ipc corespunzator fiecarei perioade tarifare a perioadei de reglementare │
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Zona (de sistem) │Parte semnificativa a unui sistem electroenergetic definita de un │
│ │ansamblu de noduri de retea grupate in concordanta cu un criteriu │
│ │stabilit (administrativ, geografic, operational, tarifar, s.a.) │
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. DOCUMENTE DE REFERINTA

ART. 7
In redactarea prezentei metodologii s-au utilizat urmatoarele documente de referinta:
a) <>Legea nr. 318/2003 - legea energiei electrice;
b) <>Hotãrârâa Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din Romania";
c) <>Hotãrârâa Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea "Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public";
d) <>Hotãrârâa Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe;
e) Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin <>Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/2004 ;
f) Codul de masurare a energiei electrice, aprobat prin <>Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/2002 ;
g) Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si termice aprobat prin <>Ordinul presedintelui ANRE nr. 21/2002 ;
h) Codul comercial al pietei angro de energie electrica aprobat prin <>Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004 .

5. PRINCIPII

Tipul de control al preturilor
ART. 8
(1) Autoritatea competenta determina venitul reglementat pentru serviciul de transport, pentru o perioada de reglementare, inaintea inceperii acestei perioade.
(2) Perioadele de reglementare vor fi de 5 ani, cu exceptia primei perioade de reglementare care va fi de 3 ani.
ART. 9
(1) Toate datele necesare determinarii veniturilor sunt exprimate in termeni reali, respectiv in valori monetare aferente anului anterior inceperii perioadei de reglementare cu exceptia valorii activelor la 31.12.2004.
(2) Efectul inflatiei asupra costurilor este acoperit prin coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum aplicat anual tarifelor calculate in termeni reali.
(3) In determinarea venitului reglementat plafon, operatorul de transport si de sistem ia in considerare urmatoarele elemente:
a) Standardele de performanta si de calitate impuse operatorului de transport si de sistem prin Codul de Retea, legislatia din Romania sau contractele cu clientii relevanti ai serviciului de transport;
b) Evolutia cantitatii de energie electrica transportata, prognozata de operatorul de transport si de sistem;
c) Modificarea nivelului pierderilor in reteaua de transport;
d) Rata reglementata a rentabilitatii aplicata bazei reglementate a activelor retelei de transport;
e) Evolutia tarifelor exprimata, pe cat posibil, printr-un trend liniar pe parcursul unei perioade de reglementare;
f) Taxele platite sau platibile de operatorul de transport si de sistem referitoare la furnizarea serviciului de transport;
g) Asigurarea viabilitatii financiare a operatorul de transport si de sistem.
ART. 10
Operatorul de transport si de sistem tine evidenta separata a tuturor contributiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contributii este transmisa anual la autoritatea competenta.
ART. 11
Incepand cu 1 ianuarie 2005, operatorul de transport si de sistem este obligat sa organizeze;
a) evidenta contabila separata pentru fiecare activitate reglementata;
b) evidenta contabila separata pentru activitatile nereglementate.
ART. 12
Operatorul de transport si de sistem aloca costurile intre serviciul de transport reglementat si serviciile nereglementate, folosind o metodologie de alocare a costurilor care respecta principiile cauzalitatii economice.
ART. 13
Operatorul de transport si de sistem va furniza o explicitare detaliata privind:
a) modul de alocare a costurilor;
b) motivul alegerii metodei utilizate;
c) cuantificarea factorilor utilizati in alocare.
ART. 14
Autoritatea competenta verifica existenta subventiilor incrucisate intre serviciul reglementat de transport si alte servicii prestate de OTS.

Formula de reglementare de tip venit plafon
ART. 15
Venitul reglementat plafon pentru serviciul de transport se calculeaza formula de mai jos:t
V(reglementat, t) = 'f0 [1 + Ipc(k)] x [1 - X(final, liniar)^t x V(referinta)
k=1
+ KV(t) + KV(p)unde:
V(reglementat, t) reprezinta venitul plafon pentru perioada tarifara t;
V(referinta) - venitul reglementat pentru perioada tarifara anterioara perioadei de reglementare p, pentru care se calculeaza venitul reglementat corespunzator perioadelor tarifare t;
k - numarul de perioade tarifare/al perioadei de reglementare p;
Ipc(k) - coeficientul de crestere al indicelui preturilor de consum aferent perioadei tarifare t;
X(final, liniar) - procentul determinat de autoritatea competenta, acelasi pentru toate perioadele tarifare t, care tine seama de reducerea costurilor prin cresterea de eficienta si de necesitatea obtinerii unui trend liniar al veniturilor reglementate corespunzatoare perioadelor tarifare t;
KV(t) - suma algebrica a corectiilor venitului din orice perioada tarifara t, a perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoza a cantitatilor de energie electrica transportata, a costurilor de achizitie a CPT, a costurilor necesare eliminarii congestiilor si a costurilor datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrica, realizate in perioada tarifara anterioara.
In ultima perioada tarifara din perioada de reglementare p-1 se calculeaza ajustarea venitului care include si corectia KV(p) referitoare la intreaga perioada de reglementare p-1, rezultata ca urmare a erorilor de prognoza a investitiilor din aceasta perioada.

Determinarea coeficientului anual de crestere a indicelui preturilor de consum
ART. 16
(1) La determinarea venitului reglementat autoritatea competenta va utiliza coeficientul anual de crestere a indicelui preturilor de consum prognozat pentru perioada tarifara t.
(2) In cazul in care cresterea anuala a indicelui preturilor de consum depaseste 20%, operatorul de transport si de sistem poate solicita cresterea trimestriala a tarifelor.

Determinarea factorului X(final, liniar)
ART. 17
(1) La determinarea factorului X(final, liniar) autoritatea competenta va lua in considerare:
a) imbunatatirea prognozata a productivitatii ce va fi realizata de operatorul de transport si de sistem X(initial, eficienta)
b) modificarile datelor initiale privind costurile;
c) programul de investitii aprobat de autoritatea competenta si baza reglementata a activelor;
d) cerinta de liniarizare a veniturilor.
(2) Autoritatea competenta va determina factorul X(final, liniar) in acord cu prevederile Art. 64.

Factorii de corectie a venitului
ART. 18
(1) Autoritatea competenta aplica factorul de corectie a venitului [KV(t)] in perioada tarifara t, rezultat ca urmare a erorilor de prognoza efectuate in perioada tarifara t-1:


KV(t) = ± DELTA V(t)[Q(t-1)] ± DELTA V(t)[CPT(t-1)] ± DELTA V(t)[CON(t-1)] ± DELTA V(t)[CTE(t-1)]unde:

DELTA V(t)[Q(t-1)] - reprezinta un factor de corectie a venitului, aplicat in perioada tarifara t, datorat diferentei intre cantitatea de energie electrica transportata prognozata si cea realizata in perioada tarifara t-1;
DELTA V(t)[CPT(t-1)] - factor de corectie a venitului, aplicat in perioada tarifara t, datorat diferentei intre costul de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic prognozat si cel realizat in perioada tarifara t-1; costul de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic se calculeaza potrivit prevederilor Art. 39;
DELTA V(t)[CON(t-1)] - factor de corectie a venitului, aplicat in perioada tarifara t, datorat diferentei intre valorile prognozate si cele realizate pe piata de echilibrare in perioada tarifara t-1, ale costului eliminarii congestiilor; costul eliminarii congestiilor pentru prima perioada de reglementare se calculeaza potrivit prevederilor Art. 40;
DELTA V(t)[CTE(t-1)] - factor de corectie a venitului, aplicat in perioada tarifara t, datorat diferentei intre valorile prognozate si cele realizate ale obligatiilor de plata rezultate ca urmare a schimburilor transfrontaliere de energie electrica (CTE) in perioada tarifara t-1;
(2) Autoritatea competenta aplica un factor de corectie a venitului (KVp) in perioada de reglementare p, asociat cu nerealizarea planului de investitii [I(p-1)] prognozat si aprobat de autoritatea competenta in perioada de reglementare p-1:


KVp = ± DELTA V(p)[I(p-1)]DELTA V(p)[I(p-1)] reprezinta corectia de venit ce se aplica in perioada de reglementare p, datorata diferentei intre investitiile prevazute in planului de investitii aprobat si cel realizat in perioada de reglementare p-1,

(3) Aplicarea factorilor de corectie a venitului include si RTS - rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara pe o perioada de 12 luni.
(4) Modificarea valorilor anuale ale veniturilor reglementate datorita aplicarii factorilor de corectie nu implica recalcularea factorului X(final, liniar).
ART. 19
Pentru calculul factorului de corectie [DELTA V(t)(Q(t-1)] a venitului si a tarifului aplicat in oricare perioada tarifara t, se utilizeaza:
a) datele realizate pe primele 8 luni din anul anterior celui pentru care se efectueaza calculul venitului [ianuarie, anul t-1 - august, anul t-1]; si
b) datele estimate pentru 4 luni din anul anterior t-1 [septembrie, anul t-1 - decembrie, anul t-1] considerand coeficientul de crestere a cantitatii de energie electrica realizata conform alin. a) fata de cantitatea de energie electrica realizata in primele 8 luni ale anului t-2.
ART. 20
(1) Realizarea unor investitii suplimentare fata de planul de investitii aprobat de autoritatea competenta pentru perioada de reglementare p-1, sau nerealizarea acestuia, trebuie justificata de operatorul de transport si de sistem.
(2) Autoritatea competenta decide considerarea sau neconsiderarea factorului corespunzator de corectie a venitului in perioada de reglementare p.
(3) Realizarea planului de investitii aprobat pentru perioada de reglementare p-1 cu costuri mai mici decat cele aprobate, reprezinta castiguri de eficienta. Diferenta dintre costurile aprobate si cele efectiv realizate raman la operatorul de transport si de sistem, conform Art. 76. alin. (2).
(4) Diferentele de costuri rezultate ca urmare a utilizarii in programul de investitii a unor active uzate ("second-hand") sau a unor active care nu corespund cu specificatiile tehnice minimale impuse de standarde, nu pot fi pastrate de OTS.

Calculul tarifelor de transport
ART. 21
(1) La calculul tarifelor de transport, orice cost asociat activitatii de transport va fi remunerat o singura data.
(2) In cazul in care se constata ca un cost a fost remunerat de doua ori, acesta va fi recuperat prin scadere din venitul reglementat in primul an al urmatoarei perioade de reglementare.
ART. 22
Tarifele de transport sunt aprobate anual de autoritatea competenta pentru operatorul de transport si de sistem si intra in vigoare la inceputul fiecarui an fiscal.
ART. 23
Pe baza analizei efectuate, in perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie a fiecarui an, au loc consultari la autoritatea competenta cu operatorul de transport si de sistem, in scopul stabilirii tarifului reglementat pentru urmatoarea perioada tarifara.
ART. 24
Stabilirea noilor tarife la o data ulterioara inceputului fiecarui an al perioadei de reglementare este posibila, numai in cazuri exceptionale, in urmatoarele conditii:
a) operatorul de transport si de sistem dovedeste cu documente justificative existenta unei situatii exceptionale;
b) perioada maxima de intarziere admisa pentru transmiterea datelor este de 90 de zile fata de inceputul fiecarei perioade tarifare;
c) dupa verificarea respectarii conditiilor a) si b) autoritatea competenta poate considera un factor care corecteaza diferentele de venit inregistrate pentru perioada de intarziere;
d) factorul de corectie este inglobat in tarifele aprobate pe o perioada definita de autoritatea competenta.
ART. 25
Procesul de stabilire a tarifelor, pentru perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare p, cuprinde urmatoarele faze:
a) Faza I - Stabilirea venitului de referinta in conformitate cu Error! Reference source not found ... pentru perioadele tarifare t, egal cu venitul realizat in ultimul an al perioadei de reglementare anterioare p-1, tinand seama de:
- tariful de transport reglementat;
- cantitatea de energie electrica transportata, prognozata.
b) Faza II - Stabilirea venitului tinta initial pentru perioadele tarifare/in conformitate cu Art. 28 tinand seama de:
- prognoza costurilor justificate determinata in conformitate cu Art. 29, Art. 30 si Art. 32;
- prognoza bazei reglementate a activelor, determinata in conformitate cu Art. 44;
- prognoza ratei reglementate a rentabilitatii, determinata in conformitate cu Art. 56, aceeasi pentru toate perioadele tarifare t;
- rentabilitatea bazei reglementate a activelor determinata in conformitate cu Art. 55;
- factorul de eficienta [X(initial, eficienta)] stabilit in conformitate cu Art. 28.
c) Faza III - Profilarea veniturilor, determinarea factorului de liniarizare [X(final, liniar)] si a veniturilor liniarizate in conformitate cu Art. 64 si Art. 65.
d) Faza IV - Determinarea venitului reglementat in conformitate cu Art. 66.
e) Faza V - Stabilirea tarifului mediu de transport in conformitate cu Error! Reference source not found., alocarea pe noduri ale RET a costurilor serviciului de transport in conformitate cu prevederile capitolului 13 si stabilirea tarifelor nodale de transport in conformitate cu 14.

6. VENITUL DE REFERINTA

ART. 26
Venitul de referinta [V(referinta)] reprezinta valoarea venitului realizat in ultima perioada tarifara a perioadei de reglementare p-1. Acesta este utilizat pentru orice perioada tarifara t din cadrul perioadei de reglementare p.
Venitul de referinta se calculeaza in conformitate cu formula:


V(referinta) = TT x Q/K(RET) (mii lei) (1)unde:
TT reprezinta tariful mediu de transport, reglementat pentru ultima perioada tarifara din cadrul perioadei de reglementare p-1 (ultimul tarif in vigoare);
Q - cantitatea de energie electrica transportata prognozata in ultima perioada tarifara din cadrul perioadei de reglementare p-1;
K(RET) - coeficientul de utilizare a retelei electrice de transport, avand urmatoarea formula:


Q
K(RET) = ────────────────
Q(livrat) - CPTunde:
Q(livrat) reprezinta cantitatea de energie electrica activa livrata in retelele electrice de transport si distributie, exclusiv cea livrata de producatorii cu puteri mai mici de 10 MW, prognozata in ultima perioada tarifara din cadrul perioadei de reglementare p-1;
CPT - consumul propriu tehnologic de energie electrica activa in reteaua electrica de transport, prognozat in ultima perioada tarifara din cadrul perioadei de reglementare p-1.

7. VENITUL TINTA INITIAL SI FACTORUL DE EFICIENTA X(initial, eficienta)

ART. 27
Venitul tinta initial al activitatii de transport aferent perioadelor tarifare t include rentabilitatea bazei reglementate a activelor si urmatoarele costuri justificate ale operatorului de transport si de sistem recunoscute de autoritatea competenta:
a) costurile de operare si mentenanta, controlabile si necontrolabile;
b) costurile cu amortizarea activelor existente si a investitiilor care se pun in functiune in perioada tarifara t in conformitate cu Art. 35 alin. (2);
c) costurile de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;
d) costurile necesare eliminarii congestiilor prin redispecerizare;
e) costurile datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrica.
ART. 28
Venitul tinta initial [V(tinta, initial)] pentru orice perioada tarifara t a perioadei de reglementare p, se calculeaza cu formula:


V(tinta, initial, t) = CC(referinta) x [1 - X(initial, eficienta)]^t + CNC(t)
+ AM(t) + CPT(t) + CON(t) + CTE(t) + RC(t) (mii lei) (2)unde:
V(tinta, initial, t) reprezinta valoarea neactualizata, in termeni reali, a venitului necesar pentru o perioada tarifara t;
CC(referinta) - costurile controlabile de operare si mentenanta ale RET, recunoscute de autoritatea competenta, pentru ultima perioada tarifara din cadrul perioadei de reglementare p-1;
CNC(t) - costurile necontrolabile de operare si mentenanta, recunoscute de autoritatea competenta, pentru perioada tarifara t;
AM(t) - amortizarea anuala aferenta activelor ce compun baza reglementata a activelor (BAR), pentru perioada tarifara anterioara t, la care se adauga/scade amortizarea aferenta activelor puse in/scoase din functiune in perioada tarifara t, calculate in conformitate cu prevederile Art. 35. alin. (2);
CPT(t) - costurile estimate, de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic pentru perioada tarifara t;
CON(t) - costurile estimate, necesare eliminarii congestiilor pentru perioada tarifara t;
CTE(t) - costurile estimate datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrica in perioada tarifara t;
RC(t) - rentabilitatea bazei reglementate a activelor, in termeni reali, aplicabila perioadei tarifare t, calculata inainte de impozitare (definita la capitolul 9);
X(initial, eficienta) - factor de eficienta ce se aplica costurilor controlabile, stabilit de autoritatea competenta pe baza unei comparatii internationale cu companii de transport comparabile. Factorul X(initial, eficienta) are o valoare unica pentru toate perioadele tarifare t.

Costurile de operare si mentenanta
ART. 29
Costurile de operare si mentenanta, reprezinta costuri fixe, diferentiate in costuri controlabile (CC) si costuri necontrolabile (CNC) astfel:
ART. 30
Costurile de operare si mentenanta controlabile cuprind:
a) costuri cu materii prime si materiale consumabile;
b) alte costuri cu materiale;
c) costuri cu apa, energia electrica si alte utilitati;
d) costuri cu lucrari de intretinere si reparatii;
e) costuri cu locatii de gestiune si chirii;
f) costuri cu prime de asigurare;
g) costuri cu studii si cercetari;
h) costuri cu alte servicii executate cu terti (inclusiv cursuri pentru perfectionarea personalului, colaboratori, comisioane si onorarii, protocol, reclama si publicitate, deplasari, detasari si transferari, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii);
i) costuri cu salariile personalului si alte cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, tichete de masa);
j) costuri cu despagubiri, stabilite prin acordul partilor.
ART. 31
(1) In ultimul an al primei perioade de reglementare, autoritatea competenta analizeaza nivelul costurilor de operare si mentenanta controlabile atins la sfarsitul ultimului an al primei perioade.
(2) Costul de operare si mentenanta controlabil luat in calcul ca punct de pornire la inceputul celei de a doua perioade va fi costul de operare si mentenanta realizat in ultimul an al primei perioade la care se adauga jumatate din diferenta dintre:
a) costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta pentru ultimul an al primei perioadei si
b) costurile de operare si mentenanta controlabile efectiv realizate de operatorul de transport si de sistem, in ultimul an al primei perioade, dar nu mai mare decat valoarea aprobata anterior de autoritatea competenta.
(3) Prevederile alineatului 2) nu se aplica in cazul in care costurile de operare si mentenanta controlabile realizate in ultimul an al primei perioade de reglementare sunt mai mari decat costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta. In acest caz, ca punct de pornire la inceputul celei de a doua perioade, se vor considera costurile de operare si mentenanta controlabile stabilite anterior de autoritatea competenta pentru ultimul an al primei perioade.
ART. 32
Urmatoarele costuri de operare si mentenanta sunt considerate necontrolabile:
a) costuri rezultate din plata impozitelor, redeventelor, taxelor si varsamintelor asimilate, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare sau de catre autoritatile locale;
b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;
c) contributii la fondul de sanatate, la fonduri speciale, altele de aceeasi natura aferente fondului de salarii, exclusiv sistemele/fondurile alternative de pensii sau sanatate;
d) costuri de transformare/conexiune;
e) costuri extraordinare determinate de forta majora;
f) costuri cu salarii compensatorii, conform cu legislatia in vigoare;
g) costurile cu despagubirile stabilite prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care partile nu se inteleg.
ART. 33
Urmatoarele costuri nu se includ in determinarea venitului tinta initial:
a) costurile aferente taxei de dezvoltare sau altor contributii gratuite;
b) costurile specifice aferente racordarii noilor clienti ai serviciului de transport;
c) costurile cu amenzi si penalitati.

Costurile cu amortizarea
ART. 34
Toate activele imobilizate se amortizeaza, cu exceptia imobilizarilor corporale nepuse in functiune.
ART. 35
(1) Costurile cu amortizarea anuala a investitiilor noi si care sunt utilizate pentru ajustarea valorii BAR conform prevederilor Art. 44, se calculeaza folosind metoda liniara, cu aplicarea duratelor de amortizare prevazute de <>HG nr. 964/1998 sau cum va fi aceasta ulterior modificata.
(2) Pentru activele ce se pun/scot in/din functiune in anii perioadei de reglementare, se va lua in considerare 50% din amortizarea anuala aferenta acestora, indiferent de luna in care sunt puse in functiune.
(3) Costurile cu amortizarea anuala a investitiilor cuprinse in venitul tinta initial conform Art. 28 trebuie sa fie identice cu costurile cu amortizarea considerate la ajustarea bazei reglementate a activelor conform Art. 44 si vor fi stabilite considerand o metoda liniara de amortizare pe o durata de viata de 25 de ani pentru activele existente la inceputul primei perioade de reglementare.
ART. 36
(1) In cazul reevaluarilor activelor realizate in conformitate cu legislatia in vigoare, cresterea valorii tuturor activelor recunoscute de autoritatea competenta nu va depasi cresterea indicelui preturilor de consum pe perioada de reglementare corespunzatore.
Reevaluarea activelor implica considerarea valorilor activelor in termeni reali, in calculul costului mediu ponderat al capitalului.
(2) Cresterea admisa a valorii activelor mentionata la alin. (1) se va reflecta corespunzator in cresterea acceptata de autoritatea competenta a costului cu amortizarea.
(3) Reevaluarea activelor si amortizarile corespunzatoare se iau in considerare la calculul tarifelor de transport numai la trecerea de la o perioada de reglementare la alta.
(4) Pentru a reduce impactul major asupra cresterii tarifelor la consumatorii finali, autoritatea competenta poate limita valoarea activelor reglementate si a costurilor aferente amortizarii astfel incat sa nu fie depasite cresterile tarifelor prevazute la Art. 103 alin. b).
ART. 37
Amortizarea aferenta activelor primite cu titlu gratuit, achizitionate din fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obtinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor consumatori si producatori, nu se includ in costurile justificate ce stau la baza stabilirii venitului reglementat.
ART. 38
Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatoare (care nu se realizeaza repetitiv) pot fi amanate si amortizate pe perioada pe care aceasta cheltuiala isi produce efectele.

Costurile de achizitie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic
ART. 39
(1) Pentru fiecare perioada de reglementare, cantitatea de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic si pretul de achizitie a energiei electrice de la producatori se estimeaza de operatorul de transport si de sistem si se aproba de autoritatea competenta.
(2) Cantitatile convenite pentru acoperirea CPT, sunt folosite si la determinarea corectiilor anuale ale veniturilor datorate modificarii cantitatilor de energie electrica transportata.
(3) Incepand cu cea de a doua perioada de reglementare castigurile rezultate dintr-o mai eficienta gestionare a acestor consumuri sunt lasate la dispozitia operatorului de transport si de sistem.
(4) Factorul de corectie anual al veniturilor reglementate tine seama de:
a) diferentele de cantitati de CPT prognozate fata de cele realizate datorita modificarii cantitatilor de energie electrica transportata;
b) diferentele dintre pretul mediu de achizitie a CPT estimat si cel realizat

Costurile necesare eliminarii congestiilor prin redispecerizare
ART. 40
(1) Costurile necesare eliminarii congestiilor prin redispecerizare (CON) si numarul de ore pe care se manifesta congestiile pe diferite sectiuni de retea in prima perioada de reglementare, se estimeaza de operatorul de transport si de sistem pe baza utilizarii modelului de simulare POWRSYM ca diferenta a costurilor totale de producere a energiei electrice rezultate din rularea POWRSYM intre urmatoarele doua scenarii:
a) fara luarea in considerare a congestiilor de retea;
b) cu considerarea congestiilor de retea identificate in cadrul unei perioade tarifare.
(2) Capacitatea de transport corespunzatore sectiunilor de retea ale SEN, se determina de operatorul de transport si de sistem pentru regimurile caracteristice de functionare aferente fiecarei perioade tarifare in conformitate cu studiile de planificare operationala a SEN, elaborate de OTS si aprobate de autoritatea competenta.
(3) Pentru a doua perioada de reglementare si urmatoarele, costurile necesare eliminarii congestiilor prin redispecerizare, pentru perioada tarifara t, se estimeaza in conformitate cu rezultatele inregistrate pe piata de echilibrare in perioada tarifara anterioara.

Costurile datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrica
ART. 41
Costurile operatorului de transport si de sistem datorate schimburilor transfrontaliere de energie electrica pentru perioada tarifara t, se propun de operatorul de transport si de sistem in conformitate cu procedura operationala de implementare a mecanismului privind schimburile transfrontaliere de energie electrica in sud-estul Europei, si se aproba de autoritatea competenta.

8. BAZA REGLEMENTATA A ACTIVELOR
ART. 42
(1) Baza reglementata a activelor (BAR) include valoarea neta a activelor corporale si necorporale corespunzatoare patrimoniului privat al companiei (incluzand si investitiile efectuate activelor apartinand patrimoniului public al statului), rezultate in urma investitiilor eficiente, inclusiv o valoare permisa pentru necesarul de fond de rulment pentru acoperirea obligatiilor financiare pe termen scurt ale operatorului de transport si de sistem.
(2) Activele incluse in BAR trebuie sa fie cele utilizate de operatorul de transport si de sistem in prestarea serviciului de transport. Daca aceste active sunt utilizate si pentru alte activitati, valoarea inclusa in BAR va fi ajustata cu gradul de utilizare al activelor pentru serviciul de transport.
(3) Autoritatea competenta controleaza volumul activelor incluse in BAR astfel incat sa nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structura a activelor care nu mai corespunde conditiilor economice, dar si sa se asigure viabilitatea financiara a operatorului de transport si de sistem.
(4) Baza reglementata a activelor BAR nu include investitiile finantate din:
(a) contributii financiare (taxa de dezvoltare, tariful de racordare, etc.);
(b) contributii primite de la terti;
(c) contributii financiare platite de Guvern.
ART. 43
Pentru calculul bazei reglementate initiale [BAR(t-1)] a activelor existente la sfarsitul anului 2004, autoritatea competenta considera:
a) valoarea activelor corporale si necorporale corespunzatoare patrimoniului privat al companiei de transport, din bilantul contabil de la data de 31.12.2003, indexata cu cresterea indicelui preturilor de consum aferent anului 2004;
b) valoarea activelor puse in/iesite (vandute, cedate) din functiune in anul 2004 si amortizarea anuala aferenta acestora;
c) valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor aferente anului 2004.
ART. 44
Baza reglementata a activelor [BAR(t)] se stabileste cu formula (3) pentru toate perioadele tarifare t:


IA(t) EA(t)
BAR(t) = BAR(t-1) + ───── - ───── - AM(t) - PDI(t) + DELTA NFRR(t),
2 2
(mii lei) (3)unde:
BAR(t) reprezinta baza reglementata a activelor pentru perioada tarifara t (mii lei);
BAR(t-1) - baza reglementata initiala a activelor pentru perioada tarifara t-1 (mii lei);
AM(t) - suma dintre amortizarea anuala aferenta activelor ce compun BAR, aferenta perioadei tarifare t-1, la care se adauga si cea aferenta activelor puse/scoase in/din functiune in perioada tarifara t, in conformitate cu prevederile Art. 35. alin. (2) (mii lei);
EA(t) - iesirile de active sau valoarea activelor vandute, cedate in cursul perioadei tarifare t (mii lei);
IA(t) - intrarile de active recunoscute de autoritatea competenta in cursul perioadei tarifare t, inclusiv cele pentru obiectivele aflate in faza de constructie, dar pentru care s-a facut o receptie partiala (mii lei);
PDI(t) - provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor in cursul perioadei tarifare t (mii lei);
DELTA NFRR - modificarea necesarului de fond de rulment reglementat pentru anul t care nu va depasi 1/10 din veniturile tinta initiale ale activitatii de transport minus rentabilitatea BAR si se calculeaza utilizand formula:


1
DELTA NFRR(t) = ─── x [V(tinta, initial, t) - RC(t)] - NFRR(t-1) (mii lei)
10unde:
NFRR(t-1) reprezinta valoarea fondului de rulment stabilita pentru anul t-1;
V(tinta, initial, t - valoarea venitului tinta initial in anul t;
RC(t) - rentabilitatea BAR in anul t.
Pentru anul 2005 in calculul valorii DELTA NFRR2005, valoarea NFRR2004 nu se ia in considerare
ART. 45
La trecerea de la o perioada de reglementare la alta se ia in considerare valoarea BAR(k) la data de 31 decembrie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare precedente. Aceasta se stabileste cu formula (4) pentru prima perioada de reglementare de 3 ani (k = 3) si include:
a) valoarea BAR(t) la data de 1 ianuarie a primei perioade tarifare a perioadei de reglementare precedente, considerand coeficientii de crestere a indicelui preturilor de consum aferenti acestei perioade;
b) valorile in termeni reali ale intrarilor, iesirilor de active efectiv realizate in perioadele tarifare ale perioadei de reglementare precedente si ale amortizarilor corespunzatoare, considerand coeficientii de crestere a indicelui preturilor de consum aferenti anilor respectivi.k
BAR(k) = BAR(t) x 'f0 [1 + Ipc(i)] + [IA(k-2) - EA(k-2) - AM(k-2)] x
i=1
k
'f0 [1 + Ipc(i)] + [IA(k-1) - EA(k-1) - AM(k-1)] x [1 + Ipc(k)]
i=k-1

+ [IA(k) - EA(k)] - AM(k) - PDI(k) + DELTA NFRR(k) (mii lei) (4)Investitii
ART. 46
Operatorul de transport si de sistem are obligatia de a inainta autoritatii competente spre aprobare la data de 1 aprilie a ultimei perioade tarifare a unei perioade de reglementare, programul de investitii pentru fiecare an al perioadei de reglementare urmatoare.
ART. 47
Programul de investitii va fi defalcat de operatorul de transport si de sistem pe cele 3 categorii precizate la Art. 52.
ART. 48
Autoritatea competenta are dreptul de a analiza in orice moment orice investitie anterior aprobata, din punct de vedere al oportunitatii si eficientei acesteia.
ART. 49
(1) Investitiile realizate suplimentar, datorita unor conditii exceptionale, fata de programul aprobat in cadrul unei anumite perioade de reglementare vor putea fi introduse in cadrul BAR, la inceputul perioadei de reglementare urmatoare, numai cu aprobarea autoritatii competente. Suplimentar, dupa aprobarea acestora, se determina corectia de venit pentru urmatoarea perioada de reglementare in conformitate cu Art. 75.
(2) Daca cheltuielile de investitii au fost mai mici decat cele prognozate si aprobate pentru perioada de reglementare p-1, BAR va fi ajustat prin reducere in perioada de reglementare p.
ART. 50
(1) Autoritatea competenta verifica daca nerealizarea investitiilor este un rezultat al supradimensionarii proiectelor de investitii sau al renuntarii deliberate la realizarea unora dintre acestea.
(2) In cazul renuntarii deliberate, autoritatea competenta reduce veniturile reglementate aferente anului imediat urmator constatarii (primul an al viitoarei perioade de reglementare), cu valoarea cheltuielilor de capital realizate intr-un mod incorect/speculativ.
ART. 51
Intarzierile/devansarile punerilor in functiune a instalatiilor programate in anii perioadei de reglementare se cuantifica si se transmit de catre operatorul de transport si de sistem la autoritatea competenta in vederea diminuarii/cresterii bazei reglementate a activelor aferente urmatorilor ani ai perioadei de reglementare.
ART. 52
Pentru aprobarea includerii de noi active imobilizate in baza reglementata a activelor in anii perioadei de reglementare, compania de transport ierarhizeaza activele imobilizate corporale si necorporale, tinand seama de urmatoarele criterii de prioritate:
a) active imobilizate esentiale sunt acele active care se raporteaza unor solutii de mare risc ale sistemului de transport, inclusiv cele legate de siguranta in functionare a retelei de transport. Acestea includ in particular:
- interconexiunea sincrona si asincrona cu sistemele electroenergetice vecine;
- inlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depasite moral pentru care nu exista piese de schimb si pentru care nu mai pot fi executate lucrari de mentenanta corespunzatoare; inlocuirea echipamentelor pentru a se respecta conditiile de mediu;
- retehnologizarea si modernizarea liniilor/statiilor existente care sunt supraincarcate considerate locuri de munca cu conditii deosebite din punct de vedere al protectiei muncii, care au parametri tehnici necorespunzatori in conformitate cu normele in vigoare (de exemplu: intrerupatoare care au puteri de scurtcircuit depasite datorita dezvoltarii retelei de transport);
- instalatii pentru compensarea factorului de putere.
b) activele imobilizate necesare sunt acele active necesare dezvoltarii si modernizarii retelei de transport menite asigurarii serviciului de transport, la indicatorii de performanta si calitate prevazuti in legislatia existenta. Acestea includ in particular:
- inlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai caror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele in vigoare si care nu mai asigura respectarea parametrilor de performanta si calitate prevazuti in legislatie;
- extinderea retelei existente.
c) activele imobilizate justificabile sunt acele active pentru care cheltuielile trebuie analizate in raport cu beneficiul pe care il vor aduce consumatorilor. Acestea includ in particular:
- modificarea liniilor prin cresterea nivelului de tensiune;
- inlocuirea conductoarelor/transformatoarelor pentru reducerea CPT;
- dublarea circuitelor sau a transformatoarelor pentru imbunatatirea sigurantei in functionare sau pentru reducerea CPT.
ART. 53
Daca anumite active existente sunt utilizate de mai multe activitati ale operatorului de transport si de sistem, atunci acesta va preciza distinct veniturile anuale rezultate din utilizarea acestor active precum si costurile anuale aferente altor activitati in afara celei de transport.
ART. 54
(1) Costurile corespunzatoare achizitionarii de noi active pentru activitatea de transport vor fi prezentate in mod detaliat.
(2) Operatorul de transport si de sistem prezinta veniturile anuale din chiriile obtinute pentru acele active mentionate la alin. (1) care sunt utilizate si pentru desfasurarea de alte activitati.
(3) Daca investitiile respective nu pot fi probate ca investitii eficiente, autoritatea competenta poate sa nu aprobe includerea acestor investitii in baza reglementata a activelor.

9. RENTABILITATEA BAZEI REGLEMENTATE A ACTIVELOR

ART. 55
Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RC(t)) pentru fiecare perioada tarifara t a perioadei de reglementare, se obtine prin aplicarea ratei reglementate a rentabilitatii la baza reglementata a activelor, corespunzatoare perioadei tarifare respective, conform formulei:


RC(t) = RRR x BAR(t), (mii lei) (5)unde:
RRR reprezinta rata reglementata a rentabilitatii;
BAR(t) - baza reglementata a activelor pentru perioada tarifara t stabilita conform Art. 44.

ART. 56
Rata reglementata a rentabilitatii (RRR), in valori reale se obtine pe baza costului mediu ponderat al capitalului inainte de impozitare, conform formulei:


K(p)
RRR = CCP x ────── + CCI x K(i) (%) (6)
(1-T)unde:
CCP reprezinta costul capitalului propriu (%) in termeni reali, calculat dupa impozitare, recunoscut de autoritatea competenta. Calculul costului capitalului propriu se efectueaza conform formulei:


CCP = R(f) + â(e) x [R(m) - R(f)] (7)unde:
R(f) reprezinta rata rentabilitatii investitiilor considerate fara risc (de exemplu, dobanda la obligatiunile de stat/bonuri de trezorerie);
â(e) - valoare a riscului unei investitii;
R(m) - valoare asteptata a rentabilitatii unui portofoliu de actiuni pe piata de capital;
[R(m) - R(f)] - prima riscului de piata;
â(e) [R(m) - R(f)] - prima riscului de piata in valoare procentuala;
CCI - costul capitalului imprumutat in valori reale, calculat inainte de impozitare, recunoscut de autoritatea competenta (%);
K(p) - ponderea capitalului propriu in total capital, estimata de autoritatea competenta la finele perioadei de tarifare;
K(i) - ponderea capitalului imprumutat in total capital, estimata de autoritatea competenta la finele perioadei tarifare;
T - rata impozitului pe profit.

ART. 57
Structura capitalului se bazeaza pe pasivul bilantului operatorului de transport si de sistem din perioada tarifara t-1. Operatorul de transport si de sistem are dreptul sa propuna si autoritatea competenta are dreptul sa aprobe o structura de capital pentru perioada tarifara t, determinata in urma unui proces de prognoza si corelat cu programul de investitii pentru perioada tarifara t, astfel incat sa rezulte o rentabilitate rezonabila a bazei reglementate de active.
ART. 58
Costul capitalului imprumutat pe termen lung se bazeaza pe dobanda curenta la un imprumut eficient si bine gestionat de pe o piata de capital nationala si/sau internationala relevanta.
ART. 59
In cazul in care costul real al capitalului imprumutat depaseste nivelul dobanzii curente pe o piata interna sau externa de capital, autoritatea competenta va solicita informatii suplimentare asupra motivelor aparitiei acestei diferente. Daca operatorul de transport si de sistem furnizeaza documente incomplete sau insuficiente, autoritatea competenta considera costul capitalului la nivelul minim de pe pietele de capital nationale sau internationale relevante.
ART. 60
Autoritatea competenta poate decide calcularea costului capitalului imprumutat insumand rata investitiilor fara risc cu prima de risc specifica companiei (prima de risc a imprumuturilor sau intinderea creditelor).
ART. 61
(1) Structura capitalului imprumutat folosit in activitatea de transport se raporteaza la autoritatea competenta.
(2) Autoritatea competenta isi rezerva dreptul de a defini o structura standard a capitalului utilizat care va fi aplicata de operatorul de transport si de sistem.
(3) In prima perioada de reglementare, autoritatea competenta va permite utilizarea structurii de capital asa cum a fost raportata in bilantul contabil din ultimul an inainte de prima perioada de reglementare.
ART. 62
Valoarea RRR este corelata cu prevederile din planul de afaceri al C.N. Transelectrica S.A si avizat de autoritatea competenta.

10. PROFILAREA VENITURILOR - DETERMINAREA FACTORULUI DE LINIARIZARE X(final, liniar) SI A VENITURILOR LINIARIZATE

ART. 63
Intre perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare p este posibil sa apara diferente mari intre valorile venitului tinta initial, datorita unor diferente mari intre planurile anuale de investitii. Aceste diferente se diminueaza utilizand o metoda de liniarizare a venitului prin considerarea unui singur factor X(final,liniar) pe intreaga perioada de reglementare, aplicabil venitului de referinta.
ART. 64
Valoarea unica a factorului X(final, liniar) se determina astfel incat valoarea actualizata a fluxului de venituri de referinta V(referinta) pe intreaga perioada de reglementare sa fie egala cu valoarea actualizata a veniturilor tinta, initiale V(tinta,initial,t) pe aceeasi perioada de reglementare (formula (8)).
Calculul valorii actualizate a fluxului de venituri liniarizate utilizeaza rata reglementata a rentabilitatii (RRR) ca factor de actualizare:


1
Σ [ ──────────── x (1 - X(final,liniar)^t x V(referinta)] =
t=1,2,3 (1 + RRR)^t

1
Σ [ ──────────── x V(tinta,initial,t) (mii lei) (8)
t=1,2,3 (1 + RRR)^tART. 65
Factorul [X(final,liniar)] determinat pe baza formulei (8), se utilizeaza la calculul veniturilor liniarizate, in termeni reali conform formulei:


V(liniarizat,t) = V(referinta) x [1 - X(final,liniar)]^t (mii lei) (9)11. VENITUL REGLEMENTAT

ART. 66
Venitul reglementat [V(reglementat) al operatorului de transport si de sistem pentru perioada de tarifare/a perioadei de reglementare p se calculeaza cu formula:


t
V(reglementat, t) = V(liniarizat, t) x 'f0 [1 + Ipc(k)] (mii lei) (10)
k=1unde:
V(reglementat, t) reprezinta valoarea limita a pretului utilizarii RET pentru o perioada tarifara t, in termeni nominali;
V(liniarizat, t) - valoarea venitului reglementat in termeni reali;
k - numarul de perioade tarifare t al perioadei de reglementare p;
Ipc(k) - coeficientul de crestere a indicelui preturilor de consum aferent perioadei tarifare t;

ART. 67
Venitul reglementat pentru o anumita perioada tarifara t, a perioadei de reglementare p se recalculeaza tinand seama de factorii de corectie mentionati la Art. 18.
ART. 68
Corectia venitului aferent perioadei tarifare t, datorata modificarii cantitatii de energie electrica transportata DELTA V(t)[Q(t-1)] in perioada tarifara t-1, se efectueaza conform formulei (11).
a) Diferentele de cantitati [DELTA Q(t-1)] sunt transformate in diferente de venituri (DELTA V(t)[Q(t-1)]) luand in calcul tarifele TT(t-1); corespunzatoare perioadei tarifare t-1, in care aceste diferente s-au realizat. Aceste diferente sunt corectate cu rata (RTS) aferenta perioadei tarifare t-1, conform formulei:


(DELTA V(t)[Q(t-1)]) = (DELTA(Q(t-1) x TT(t-1) - DELTA CPT(t-1) x
(1 + RTS(t-1)) (mii lei) (11)

unde:
Q(realizat, t-1) Q(prognozat, t-1)
DELTA(Q(t-1) = ──────────────────── - ────────────────────
K(RET realizat, t-1) K(RET prognozat, t-1)RTS reprezinta rata dobanzii titlurilor de stat cu scadenta la un an, la prima emisiune a acestora din cadrul fiecarui an;
DELTA CPT(t-1) - modificarea costului cu achizitia energiei electrice pentru acoperirea CPT. Aceasta modificare este determinata de modificarea cantitatii de energie electrica transportata conform Art. 39, CPT reprezentand o cota din aceasta;
b) Diferentele de venituri obtinute conform prevederilor anterioare se utilizeaza pentru modificarea venitului reglementat aferent anului t, astfel:
- Q(prognozat, t-1) < Q(realizat, t-1) determina o ajustare in minus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t;
- Q(prognozat, t-1) > Q(realizat, t-1) determina o ajustare in plus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t.

ART. 69
Variatia cantitatii anuale de energie electrica transportata cu ±10% fata de cantitatea prognozata trebuie raportata la autoritatea competenta de catre operatorul de transport si de sistem in termen de 30 de zile de la constatare. Autoritatea competenta va determina impactul justificat asupra venitului reglementat datorat modificarii cantitatilor si va decide nivelul factorului de corectie in perioada de aplicare.
ART. 70
(1) Incepand cu cea de a doua perioada de reglementare, venitul suplimentar datorat cresterii cantitatii anuale de energie electrica transportata cu pana la +3% fata de cantitatea prognozata, ramane la operatorul de transport si de sistem.
(2) Incepand cu cea de a doua perioada de reglementare, deficitul de venit datorat reducerii cantitatii anuale de energie electrica transportata cu pana la -2% fata de cantitatea prognozata, nu se recupereaza.
ART. 71
Componenta corectiei de venit [DELTA V(t)(CPT(t-1)] datorata erorilor de prognoza a costului CPT respectiv a pretului de achizitie a energiei electrice pentru acoperirea CPT din perioada tarifara t-1, se aplica in perioada tarifara t si se calculeaza cu formula:


(DELTA V(t)(CPT(t-1)) = [DELTA CPT(t-1)] x [1 + RTS(t-1)] (mii lei) (12)


unde:

(DELTA V(t)(CPT(t-1)) = [CPT(prognozat,t-1) - CPT(realizat,t-1)] reprezinta diferenta intre costul prognozat si cel realizat al CPT in perioada tarifara t-1.

ART. 72
Componenta corectiei de venit [DELTA V(t) (CON(t-1))] datorata erorilor de prognoza a costului necesar eliminarii congestiilor din perioada tarifara t-1, se aplica in perioada tarifara t si se calculeaza cu formula:


DELTA V(t) CON(t-1) = [DELTA CON(t-1) x [1 + RTS(t-1)] (mii lei) (13)unde:
DELTA CON(t-1) = [CON(prognozat,t-1) - CON(realizat,t-1)] reprezinta diferenta intre costul prognozat si cel realizat al congestiilor, corespunzator inregistrarilor pe piata de echilibrare in perioada tarifara t-1.
Acest factor de corectie se aplica numai pentru congestiile de retea aparute ca o consecinta a functionarii pietei de energie electrica. Congestiile de retea aparute pe perioada de realizare a retehnologizarii elementelor retelei electrice de transport, nu se iau in considerare ca factor de corectie a venitului, acestea fiind incluse in costurile de capital, in conformitate cu programul de investitii aprobat de ANRE.

ART. 73
Componenta corectiei de venit (DELTA V(t)[CTE(t-1)]) datorata erorilor de prognoza a costului datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrica in perioada tarifara t-1, se aplica in perioada tarifara t si se calculeaza cu formula:


DELTA V(t)(CTE(t-1)) = [DELTA CTE(t-1)] x (1 + RTS(t-1)) (mii lei) (14)unde:

DELTA CTE(t-1) = [CTE prognozat,t-1 - CTE(realizat,t-1)] reprezinta diferenta intre costul prognozat si cel realizat datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrica in perioada tarifara t-1.

ART. 74
Corectia venitului datorata modificarii cantitatii de energie electrica transportata, a costului aferent consumului propriu tehnologic, a costului necesar eliminarii congestiilor si a costului datorat schimburilor transfrontaliere de energie electrica se aplica anual venitului reglementat determinat conform formulei de la Art. 66.
ART. 75
Diferenta de venituri [DELTA V(p)(I(p-1))] rezultate din nerealizarea in perioada de reglementare p-1 a investitiilor aprobate de autoritatea competenta, este scazuta din veniturile reglementate ale perioadei de reglementare urmatoare p.

Valoarea corectiei de venit [DELTA V(p) (I(p-1))] se calculeaza conform formulei:


k
DELTA V(p) [I(p-1)] = Σ RRR(p-1) x [BAR(realiz,p-1,t) - BAR(prognozat,p-1,t)] x
t=1
k k
x 'f0 [1 + RTS(p-1,t)] + Σ [AM(realiz,p-1,t) - AM(prognoz,p-1,t)] x
t=1 t=1
k
x 'f0 [1 + RTS(p-1,t)] (mii lei) (15)
t=1unde:

k reprezinta numarul de ani ai perioadei de reglementare p-1;
RRR(p-1) - rata reglementata a rentabilitatii;
BAR(realiz,p-1,t) - BAR(prognoz,p-1,t) diferenta valorica dintre baza reglementata a activelor prognozata, ce contine investitiile prognozate a fi realizate in anul t si baza reglementata a activelor realizata ce contine investitiile realizate in anul t al perioadei de reglementare p-1;
AM(prog,p-1,t) - AM(realiz,p-1,t) - diferenta dintre valoarea reglementata a amortizari prognozate pentru anul t si valoarea reglementata a amortizarii realizate in anul t, al perioadei de reglementare p-1;

ART. 76
(1) In prima perioada de reglementare, castigurile datorate realizarii programului de investitii cu costuri mai reduse, raman integral la dispozitia operatorului de transport si de sistem.
(2) Incepand cu a doua perioada de reglementare, castigurile de eficienta datorate realizarii programului de investitii cu costuri mai reduse, se aloca consumatorilor 50% (mecanism de impartire a castigurilor).
ART. 77
(1) Autoritatea competenta poate invalida tarifele reglementate, numai daca constata ca:
a) determinarea venitului reglementat s-a efectuat pe baza unor informatii false sau eronate furnizate de operatorul de transport si de sistem:
b) exista o eroare in determinarea venitului reglementat, cu anuntarea prealabila a partilor implicate;
c) exista o schimbare substantiala in privinta structurii proprietatii activelor operatorului de transport si de sistem care, in opinia autoritatii competente, poate conduce la o schimbare semnificativa a necesarului de venituri ale operatorului de transport si de sistem.
(2) In cazul invalidarii, autoritatea competenta va calcula un nou venit reglementat ce va fi aplicat pe perioada de reglementare ramasa.

12. CALCULUL TARIFULUI MEDIU DE TRANSPORT

ART. 78
Tariful mediu de transport al energiei electrice se calculeaza cu formula:


[V(reglementat,t) + KV(t) + KV(p)
TT(t) = ───────────────────────────────── (mii lei) (16)
[Q(t)/K(RET,t)]unde:

TT(t) reprezinta tariful mediu de transport in perioada tarifara t;
V(reglementat,t) - venitul reglementat in perioada tarifara t;
KV(t) - suma factorilor de corectie aferenti perioadei tarifare t-1, care se aplica venitului reglementat din perioada tarifara t;
KV(p) - factorul de corectie aferent perioadei de reglementare p-1, care se aplica venitului reglementat in prima perioada tarifara t, din perioada de reglementare p;
Q(t) - cantitatea prognozata de energie electrica transportata pentru perioada tarifara t;
K(RET,t) - coeficientul de utilizare a retelei electrice de transport, prognozat pentru perioada tarifara t.

13. ALOCAREA COSTULUI SERVICIULUI DE TRANSPORT

ART. 79
(1) Tarifele de transport sunt diferite pe noduri (zone) functie de impactul pe care il are introducerea sau extragerea energiei electrice in/din nodurile retelei electrice de transport. Acest impact se exprima prin costul marginal nodal al transportului.
(2) In oricare nod al RET, costul marginal pe termen scurt reprezinta suma intre costul marginal datorat consumului propriu tehnologic CM(CPT) si costul marginal datorat congestiilor din reteaua electrica de transport CM(CON).
(3) Suma costurilor marginale de la alin. (2) nu recupereaza integral costul total al transportului. Acest cost se obtine prin considerarea unei componente de cost mediu calculata ca diferenta intre venitul reglementat, stabilit conform Art. 66 si Art. 74 si venitul asigurat prin costurile marginale CM(CPT) si CM(CON). Costul mediu se aloca uniform pe nodurile RET.
ART. 80
Costurile marginale si cantitatile de energie electrica introduse sau extrase in/din reteaua electrica de transport in decursul unui an calendaristic se determina, pe baza unui numar de 24-48 de regimuri caracteristice de functionare a SEN.
ART. 81
(1) Regimurile caracteristice si perioadele de timp corespunzatoare se determina pe baza unei proceduri operationale elaborata de C.N. Transelectrica S.A. si aprobata de autoritatea competenta, tinand seama de:
- perioadele de retragere din exploatare a elementelor principale ale RET;
- energia electrica anuala produsa in fiecare centrala electrica in conformitate cu cantitatile prevazute in contractele de portofoliu;
- perioadele de reparatie planificata ale centralei nucleare;
- perioadele de functionare ale centralelor de termoficare;
- functionarea CHE pe sezoane cu hidraulicitate diferita;
- palierele caracteristice ale curbei de sarcina (varf de sarcina si gol de sarcina) in zilele lucratoare si de sarbatoare;
- factorii de putere inregistrati in anul anterior anului de referinta, in statiile electrice de 110 kV din reteaua electrica de distributie;
- consumul de energie si de putere electrica activa si reactiva pe statiile de 110 kV din reteaua electrica de distributie;
- importul si exportul de energie electrica prognozat.
(2) Incepand cu a doua perioada de reglementare autoritatea competenta modifica criteriile de determinare a regimurilor caracteristice in urma unui proces de consultare transparent.
ART. 82
(1) In fiecare regim caracteristic se identifica:
a) Noduri producatoare (G) sunt nodurile RET in care se introduce energie electrica (soldul productie-consum este pozitiv);
b) Noduri consumatoare (L) sunt nodurile RET din care se extrage energie electrica (soldul productie-consum este negativ).
(2) Caracterul de nod producator sau consumator se poate schimba de la un regim caracteristic la altul, oricare din nodurile RET putand fi atat producator cat si consumator.
(3) Nodurile retelei electrice de transport se grupeaza pe zone de retea, astfel:
a) zonele de introducere a energiei electrice in RET reprezinta grupari de noduri producatoare;
b) zonele de extragere a energiei electrice din RET reprezinta grupari de noduri consumatoare.
(4) Criteriile de grupare a nodurilor pe zone de introducere/extragere a energiei electrice in/din RET sunt:
a) nivelul costurilor marginale datorate consumului propriu tehnologic de energie electrica este intr-o marja de variatie de ±20% fata de costul marginal mediu zonal aferent CPT, pentru minim 70% din numarul de noduri din zona tarifara;
b) sectiunile caracteristice de retea includ integral una sau mai multe zone de retea.
(5) Criteriul de grupare a nodurilor pe zone de extragere a energiei electrice din RET tine seama si de delimitarile administrative ale sucursalelor de distributie.
ART. 83
(1) Costul marginal orar [CM^r(CPTi)/(CM^r(CPTj)] al consumului propriu tehnologic din nodul producator (i)/nodul consumator (j), in regimul caracteristic (r) se determina, ca produs intre variatia consumului propriu tehnologic de energie electrica in raport cu energia electrica introdusa in nodul (i)/extrasa din nodul (j) si costul marginal al achizitiei energiei electrice de la producatori.
(2) Costul marginal nodal aferent consumului propriu tehnologic se determina prin utilizarea unui software adecvat avizat de autoritatea competenta.
ART. 84
(1) Costul marginal orar al eliminarii [CM^r(CONi)/(CM^r(CONj)] congestiilor din nodul producator (i)/nodul consumator (j), in regimul caracteristic (r) se determina, ca raport intre variatia incrementala a costului productiei si variatia incrementala a energiei electrice introduse in nodul (i)/extrase din nodul (j).
(2) Costul marginal nodal aferent eliminarii congestiilor se determina prin utilizarea unui software adecvat, avizat de autoritatea competenta.
(3) In cadrul fiecarei zone delimitate de sectiunea de retea restrictionata (s), costul marginal la variatia incrementala a energiei electrice introduse in nodul (i) se considera egal in valoare absoluta, dar de semn schimbat cu costul marginal la variatia incrementala a energiei electrice extrase din nodul (j).

14. CALCULUL TARIFELOR NODALE (ZONALE) DE TRANSPORT

ART. 85
Pe baza costurilor marginale nodale [CM^r(CPTi)/(CM^r(CPTj)] aferente consumului propriu tehnologic din RET, corespunzatoare fiecarui regim caracteristic (r), se determina costurile marginale medii anuale [CM(CPTi)], [CM(CPTj] pentru nodurile (zonele) producatoare (i) si pentru nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulelor:


Σ CM^r(CPTi) x E^r(Gi) x [1 - y(i)]
r
CM(CPTi) = ──────────────────────────────────── (lei/MWh) (17)
Σ E^r(Gi) x [1 - y(i)]
r


Σ CM^r(CPTj) x E^r(Lj)
r
CM(CPTj) = ──────────────────────── (lei/MWh) (18)
Σ E^r(Lj)
runde:
CM(CPTi) si CM(CPTj) reprezinta costul marginal mediu anual al CPT din nodul producator (i), respectiv din nodul consumator (j);
E^r(Gi) - energia electrica introdusa in nodul producator (i) in regimul caracteristic (r);
E^r(Lj) - energia electrica extrasa din nodul consumator (j) in regimul caracteristic (r);
y(i) - coeficient de reducere a energiei introduse in nodul producator (i) cu energia electrica achizitionata pentru acoperirea consumului propriu tehnologic din reteaua de transport.

ART. 86
(1) Pe baza costurilor marginale nodale [CM^r(CONi)/(CM^r(CONj)] aferente eliminarii, pe sectiunea de retea (s), care delimiteaza zonele (l) si (m), a congestiilor corespunzatoare fiecarui regim caracteristic (r), se determina costurile marginale medii anuale [CM(CON,i)], [CM(CON,j] pentru nodurile (zonele) producatoare (i) si pentru nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulelor:


Σ CM^r(CONj) x E^r(Lj) j f6 Ş zona (l)
r
CM^l(CON,j) = ──────────────────────── (lei/MWh) (19)
Σ E^r(Lj)
r


Σ CM^r(CONj) x E^r(Lj) j f6 Ş zona (m)
r
CM^m(CON,j) = ──────────────────────── (lei/MWh) (20)
Σ E^r(Lj)
r


Σ CM^r(CONi) x E^r(Gi) x [1-y(i)] i f6 Ş zona (m)
r
CM^m(CON,i) = ─────────────────────────────────── (lei/MWh) (21)
Σ E^r(Gi) x [1-y(i)]
r


Σ CM^r(CONi) x E^r(Gi) x [1-y(i)] i f6 Ş zona (l)
r
CM^l(CON,i) = ─────────────────────────────────── (lei/MWh) (22)
Σ E^r(Gi) x [1-y(i)]
runde:

CM^l(CON,i), CM^m(CON,i), CM^l(CON,j), CM^m(CON,j) reprezinta costul marginal mediu anual al eliminarii congestiilor, din nodul producator (i), respectiv nodul consumator (j) apartinand zonelor (l)/(m) delimitate de sectiunea (s);
i - nodurile producatoare din zona (l) sau (m);
j - nodurile consumatoare din zona (l) sau (m);
(l) si (m) - perechile de zone delimitate de fiecare sectiune de retea (s);
(2) Costul marginal nodal mediu anual [CM(CONi)], [CM(CONj)] aferent congestiilor se determina ca suma a costurilor marginale nodale medii anuale pe toate sectiunile de retea (s).

ART. 87
(1) Costul marginal nodal total al transportului [CM(Total)] reprezinta suma dintre costul marginal al consumului propriu tehnologic CM(CPT) si costul marginal al congestiilor CM(CON) pentru nodurile (zonele) producatoare (i) si nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport conform formulei:


CM(Total,i) = CM(CPT,i) + CM(CON,I);
CM(Total,j) = CM(CPT,j) + CM(CON,j) (mii lei) (23)(2) Costul total marginal al transportului [C(CM,Total)] se determina ca suma a produselor intre costurile marginale medii totale [CM(Total,i)], [CM(Total,j) si energiile E(Gi), E(Lj) introduse in/extrase din nodurile (zonele) producatoare (i)/nodurile (zonele) consumatoare (j) ale retelei de transport, conform formulei:C(CM,Total) = Σ CM(Total,i) x E(Gi)[1 - y(i)] + Σ CM(Total,j) x E(Lj)
i j
(mii lei) (24)ART. 88
Componenta tarifara nodala de cost mediu [C(med)] se defineste astfel:


V(reglementat) - C(CM,Total)
C(med) = ─────────────────────────────────── (lei/MWh) (25)
Σ E(Gi) x [1 - y(i)] + Σ E(Lj)
i junde:
V(reglementat) reprezinta venitul reglementat calculat in conformitate cu Art. 66 si Art. 74.

ART. 89
Tariful nodal de transport [t(Lj)] de introducere a energiei electrice in nodul producator (i) se determina ca suma intre costul marginal CM(CPTi) si CM(CONi) din nodul producator (i) si componenta de cost mediu C(med):


t(Gi) = CM(CPTi) + CM(CONi) + C(med) (lei/MWh) (26)ART. 90
Tariful nodal de transport [t(Lj)] de preluare a energiei electrice din nodul consumator (j) se determina ca suma intre costul marginal CM(CPTj) si CM(CONj) din nodul consumator (j) si componenta de cost mediu C(med):


t(Lj) = CM(CPTj) + CM(CONj) + C(med) (lei/MWh) (27)ART. 91
Operatorul de transport si de sistem are responsabilitatea alocarii costurilor si calculului tarifelor nodale de transport.
ART. 92
Autoritatea competenta are responsabilitatea controlului alocarii costurilor si calculului tarifelor nodale de transport in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

15. CERINTE PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR

ART. 93
Informatiile transmise de operatorul de transport si de sistem la autoritatea competenta se bazeaza pe proceduri interne pentru inregistrarea si pastrarea datelor si vor fi insotite de explicitarea ipotezelor ce stau la baza obtinerii datelor transmise.
Aceste informatii sunt in conformitate cu:
a) legislatia contabila in vigoare in Romania;
b) regulile si practicile contabile interne ale operatorului de transport si de sistem;
c) orice instructiune de reglementare pe care autoritatea competenta o realizeaza in vederea aplicarii reglementarilor si care sunt prioritare in cadrul raportarilor operatorului de transport si de sistem catre autoritatea competenta.
ART. 94
Operatorul de transport si de sistem transmite la autoritatea competenta pana la 1 octombrie a anului anterior inceperii unei perioade de reglementare, urmatoarele informatii:
(1) Pentru fiecare an al perioadei de reglementare:
a) prognoza costurilor de operare si mentenanta incluzand reducerea costurilor datorata cresterii impuse de eficienta;
b) descrierea si justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor intre activitatile operatorului de transport si de sistem si documentatia suport;
c) prognoza CPT;
d) situatia activelor corporale si necorporale (valoarea neta la data de 1 ianuarie a primului an din perioada de reglementare si durata de viata ramasa);
e) planul de investitii cu detalierea costului estimat al surselor de finantare si graficul de esalonare a investitiilor;
f) prognoza cheltuielilor financiare;
g) datele tehnice referitoare la infrastructura retelei de transport;
h) prognoza energiei electrice transportate si a coeficientului de utilizare a retelei electrice de transport pe perioada urmatoare de reglementare;
i) estimarea si justificarea evolutiei veniturilor;
j) structura prognozata a tarifelor pentru serviciul de transport.
(2) Pentru anul anterior perioadei de reglementare:
a) situatiile financiare contabile intocmite distinct pentru fiecare din activitatile licentiate, astfel incat sa rezulte veniturile, cheltuielile, activele, pasivele, rezervele si provizioanele asociate, impartite pe activitati;
b) cheltuielile financiare realizate pe perioada anterioara de reglementare;
c) bugetul de venituri si cheltuieli si rectificarile acestuia;
d) costurile de operare si mentenanta (8 luni realizat si 4 luni prognozat);
e) extras din care sa rezulte profitul reglementat, profitul supus impozitarii si fluxul financiar din ultimele 12 luni calendaristice;
f) raportul auditorului;
g) configuratia cu instalatiile tehnice relevante (ex. configuratia retelei);
h) o scrisoare de consimtamant semnata de conducatorul companiei de transport privind posibila publicare a datelor transmise sau specificarea acelor date care au caracter de secret de serviciu, conform legislatiei in vigoare;
i) solicitarea de aprobare a tarifelor pentru primul an al perioadei de reglementare.
j) indicatorii de performanta si calitate ai serviciilor de transport si de sistem in conformitate cu Codul Tehnic, precum si standardele de calitate elaborate de autoritatea competenta.
ART. 95
Autoritatea competenta poate solicita sau efectua independent verificari si/sau auditare pentru oricare din informatiile pe care le-a solicitat, sau care i-au fost furnizate conform Art. 94.
ART. 96
Autoritatea competenta poate solicita ca operatorul de transport si de sistem sa transmita informatii suplimentare pentru a-i permite sa isi indeplineasca obligatiile intr-o maniera si pana la un termen pe care autoritatea competenta le considera conforme cu prevederile acestei metodologii.
ART. 97
In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii autoritatea competenta va emite machetele de monitorizare lunara a activitatii operatorului de transport si de sistem.
ART. 98
In cazul in care operatorul de transport si de sistem nu isi indeplineste obligatiile de a furniza informatiile catre autoritatea competenta sau in cazul in care autoritatea competenta constata o lipsa de documente sau de probe si/sau neconcordanta intre informatiile furnizate, autoritatea competenta va informa in scris in decurs de maxim 30 zile operatorul de transport, si de sistem. Operatorul de transport si de sistem are obligatia rezolvarii sesizarilor precizate de autoritatea competenta in termen de maxim 30 zile dupa primirea instiintarii.
ART. 99
In cazul in care operatorul de transport si de sistem nu isi indeplineste obligatiile de a furniza la autoritatea competenta informatiile necesare aprobarii tarifelor, acesta trebuie sa ofere o justificare, inclusiv motivele pentru neconformare. Intarzierea transmiterii nu poate depasi cu 30 de zile data initiala de transmitere.
ART. 100
Dupa fiecare perioada de reglementare, autoritatea competenta initiaza un proces de consultare publica privind realizarile operatorului de transport si de sistem precum si propunerile pentru perioada urmatoare.
ART. 101
(1) Pentru aprobarea anuala a tarifelor corespunzatoare anului t+1, operatorul de transport si de sistem furnizeaza autoritatii competente, pana cel mai tarziu la data de 1 octombrie a anului curent t, datele realizate si informatiile necesare corectiei venitului reglementat pentru anul t, in conformitate cu prezenta metodologie.
(2) Pe baza raportarii anuale efectuate de operatorul de transport si de sistem, in perioada 15 noiembrie - 30 noiembrie a fiecarui an au loc consultari la autoritatea competenta cu operatorul de transport si de sistem, in scopul revizuirii venitului reglementat si stabilirii tarifelor de transport pentru urmatoarea perioada tarifara.
ART. 102
Anual, pana la de data de 30 decembrie, autoritatea competenta publica in Monitorul Oficial, tarifele operatorului de transport si de sistem pentru urmatorul an.

16. DISPOZITII FINALE

ART. 103
Caracteristicile primei perioade de reglementare sunt:
a) Valoarea factorului [X(initial,eficienta)] este de 1%;.
b) Tarifele de transport nu vor creste de la un an la altul cu mai mult de 7% in termeni reali.
ART. 104
Caracteristicile celei de a doua perioade de reglementare sunt:
a) Considerarea de catre reglementator, la calculul factorului [X(initial,eficienta)] a unei cresteri de eficienta egala cu 80% din realizatul estimat pentru cei trei ani ai primei perioade de reglementare, dar nu mai mic de 1%;
b) Introducerea in formula de evaluare a veniturilor anuale a unui factor de corectie privind respectarea nivelului minim de calitate impus;
c) Nivelul anual al volumului de venituri supus riscului asociat nerespectarii indicatorilor de calitate ai serviciilor de transport nu va depasi 2%;
d) La sfarsitul celei de-a doua perioade de reglementare, autoritatea competenta va analiza nivelul de eficienta prognozat in a doua perioada, comparativ cu nivelul efectiv realizat.
ART. 105
La calculul venitului reglementat pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, autoritatea competenta va determina suma aferenta castigurilor de eficienta peste tintele stabilite pentru cea de-a doua perioada si va aloca clientilor serviciului de transport 50% din surplus (mecanism de impartire a castigurilor). Aceasta suma va fi scazuta pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare din veniturile de dupa aplicarea factorului [X(initial,eficienta)].
ART. 106
In cadrul primei perioade de reglementare, se permite operatorului de transport si de sistem pastrarea profitului realizat din cresterea eficientei peste nivelul stabilit de autoritatea competenta. In perioada de reglementare imediat urmatoare, reglementatorul va considera nivelul de eficienta estimat a fi cel realizat la sfarsitul perioadei de reglementare anterioare.
ART. 107
Valorile efective ale tarifelor de transport vor fi stabilite de catre autoritatea competenta pentru fiecare perioada tarifara. Dupa fiecare perioada de reglementare, autoritatea competenta va initia un proces de consultare publica privind realizarile operatorului de transport si de sistem precum si propunerile pentru perioada urmatoare.
ART. 108
Autoritatea competenta va monitoriza indeaproape indicatorii de performanta. In cazul in care, constata scaderea calitatii sub nivelul realizat in anul anterior, autoritatea competenta poate aplica penalitati operatorului de transport si de sistem. Modul de calcul al penalitatilor va fi stabilit de autoritatea competenta printr-o metodologie distincta.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016