Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 848 din 16 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 848 din 16 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 848 din 16 Octombrie 2006 (M. Of. 848/2006)

1. HOTARARE nr. 30 din 12 octombrie 2006 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2007 EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicatã, precum şi ale art. 224 din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) bugetul camerei deputaţilor pe anul 2007, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 251.682 mii lei, astfel: a) cheltuieli pentru activitatea proprie a camerei deputaţilor, în sumã de 250.000 mii lei, din care: - cheltuieli curente, în sumã de 214.313 mii lei; - cheltuieli de ...

2. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 11 septembrie 2006 privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de arta vizuala de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

1. În sensul prezentei metodologii prin opere de artã vizualã se înţelege operele cuprinse la art. 7 lit. f), g), h) şi i) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 2. organismele de televiziune vor putea utiliza în propriile programe repertoriul de opere de artã vizualã ale organismului de gestiune colectivã a drepturilor de autor numai în baza unei autorizaţii eliberate de acesta şi în condiţiile prezentei metodologii. 3. utilizatorii autorizaţi potrivit pct. 2 au obligaţia sã plãteascã o remuneraţie reprezentând drepturile patrimoniale ale ...

3. DECIZIE nr. 317 din 11 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de arta vizuala de catre organismele de televiziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

Având în vedere cererea societãţii de gestiune colectivã a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale - visarta, înregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.964 din 4 septembrie 2006, precum şi referatul nr. sg/4.717 din 11 septembrie 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii cu publicul, conform prevederilor art. 123^2 alin. (1) lit. d) şi art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea ...

4. ORDIN nr. 258 din 4 octombrie 2006 privind interzicerea utilizarii instalatiilor radiologice medicale de microradiofotografie EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) din legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activitãţilor nucleare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificãrile ulterioare, având în vedere prevederile ordinului ministrului sãnãtãţii publice nr. 888/2006 privind revizuirea reglementãrilor referitoare la examinãrile radiologice de masã, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 647 din 26 iulie 2006, şi ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 1.403 din 11 octombrie 2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 3 din hotărârea guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea ministerului administraţiei şi internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a ministerului finanţelor publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.192 din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) contractele comerciale prevăzute la art. 1 vor fi finanţate în conformitate cu prevederile legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, prin ...

6. HOTARARE nr. 1.402 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in orasele Deva si Hunedoara", cuprins in Programul ISPA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 40 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 108/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apã şi apã uzatã în oraşele deva şi hunedoara", cuprins în programul ispa, conform anexei*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre._____________ *) anexa ...

7. HOTARARE nr. 1.398 din 11 octombrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.849 mii lei, pentru judeţul dolj, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în ...

8. HOTARARE nr. 1.397 din 11 octombrie 2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului administraţiei şi internelor pe anul 2006 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, la capitolul 51.01 "autoritãţi ...

9. HOTARARE nr. 1.396 din 11 octombrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Ialomita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei, pentru judeţul ialomiţa, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în ...

10. HOTARARE nr. 1.395 din 11 octombrie 2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 750 mii lei, pentru judeţul tulcea, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în ...

11. HOTARARE nr. 1.394 din 11 octombrie 2006 privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria in vederea eliminarii efectelor fenomenului de poluare accidentala a fluviului Dunarea din luna octombrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. b) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã acordarea de cãtre românia a unui ajutor, cu titlu gratuit, pentru guvernul republicii bulgaria, în valoare de 198 mii lei, constând în materiale absorbante pentru eliminarea efectelor fenomenului de poluare accidentalã cu substanţe ...

12. HOTARARE nr. 1.390 din 4 octombrie 2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii in domeniul public al comunei Baiculesti si in administrarea Consiliului Local al Comunei Baiculesti, judetul Arges EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã transmiterea unui imobil, identificat potrivit datelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apãrãrii în domeniul public al comunei bãiculeşti şi în administrarea consiliului local al comunei bãiculeşti, judeţul argeş. ...

13. HOTARARE nr. 1.360 din 27 septembrie 2006 privind organizarea si functionarea recrutarii si selectiei cetatenilor pentru efectuarea serviciului militar pe baza de voluntariat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 din legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bazã de voluntariat, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 recrutarea şi selecţia cetãţenilor români, bãrbaţi şi femei, pentru efectuarea serviciului militar în calitate de soldat şi gradat voluntar se organizeazã şi se executã de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã. art. 2 conducãtorii instituţiilor ...

14. HOTARARE nr. 1.359 din 27 septembrie 2006 privind infiintarea unor posturi in serviciul extern al Ministerului Apararii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã înfiinţarea a 5 posturi de administrator în serviciul extern al ministerului apãrãrii, pentru asigurarea sprijinului administrativ şi logistic al personalului care încadreazã posturi în comandamente nato. (2) posturile prevãzute la alin. (1) se asigurã din numãrul total de posturi prevãzut pentru ministerul apãrãrii prin legile bugetare anuale. art. 2 ministerul apãrãrii stabileşte atribuţiile personalului, precum şi ţãrile şi localitãţile în care acesta îşi desfãşoarã ...

15. HOTARARE nr. 29 din 12 octombrie 2006 privind modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul art. 42 şi art. 60 alin. (1) din regulamentul camerei deputaţilor, republicat, camera deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea camerei deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - domnul deputat petru cãlian, aparţinând grupului parlamentar al partidului conservator, trece de la comisia juridicã, de disciplinã şi imunitãţi la comisia pentru buget, finanţe şi bãnci, în calitate de membru. aceastã hotãrâre a fost adoptatã de camera deputaţilor ...

16. DECRET nr. 1.149 din 4 octombrie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului naţional auto şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

17.  LEGE nr. 373 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 848 din 16 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului naţional auto, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 474 din 1 iunie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ordonanŢĂ de urgenŢĂprivind reluarea pentru anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă reluarea pentru anul 2006 a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, denumit în continuare program, în condiţiile stabilite prin ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice