Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 872 din 25 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 872 din 25 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 872 din 25 Octombrie 2006 (M. Of. 872/2006)

2. PROGRAMUL DE FORMARE din 11 octombrie 2006 pentru expertii in evaluare si acreditare ai Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

1. prezentare generalã În conformitate cu prevederile art. 24 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 87/2006 , şi ale art. 9 din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.258/2005 , cu modificãrile ulterioare, agenţia românã de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip) dispune de un aparat propriu format din experţi şi personal administrativ şi foloseşte, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale legale, experţi în evaluare şi acreditare în ...

3. METODOLOGIE din 11 octombrie 2006 privind criteriile de selectie si de formare a expertilor inscrisi in Registrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar al expertilor in evaluare si acreditare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Prezenta metodologie este elaboratã în baza prevederilor art. 24 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 87/2006 , precum şi ale dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.258/2005 , cu modificãrile ulterioare. cap. i dispoziţii generale art. 1 În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, agenţia românã de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul ...

4. ORDIN nr. 5.338 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selectie si de formare a expertilor inscrisi in Registrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar al expertilor in evaluare si acreditare si a Programului de formare pentru expertii in evaluare si acreditare ai Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 87/2006 , ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetãrii emite prezentul ordin. art. 1 ...

5. CODUL DE ETICA PROFESIONALA din 11 octombrie 2006 al expertilor in evaluare si acreditare ai Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Prezentul cod de eticã profesionalã este emis în temeiul art. 24 alin. (3) lit. o) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu completãri şi modificãri prin legea nr. 87/2006 . cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul cod de eticã profesionalã reglementeazã principiile fundamentale şi normele de conduitã profesionalã şi moralã care trebuie sã guverneze activitatea experţilor în evaluare şi acreditare ai agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar, înscrişi în registrul agenţiei române de asigurare a calitãţii ...

6. ORDIN nr. 5.337 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Codului de etica profesionala al expertilor in evaluare si acreditare ai Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu completãri şi modificãri prin legea nr. 87/2006 , ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei şi cercetãrii emite prezentul ordin. art. 1 ...

7.  ORDIN nr. 1.255 din 16 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.025/402/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor naţionale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitaţie la nivel naţional, şi materialele sanitare specifice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză" EMITENT: Ministerul Sănătăţii Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006

În temeiul legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, al legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al hotărârii guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, cu modificările şi completările ulterioare, al hotărârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii publice, al hotărârii ...

8. NORME din 9 octombrie 2006 privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de transfuzie sanguina din spitale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Art. 1 autorizarea institutului naţional de transfuzie sanguinã, a centrelor de transfuzie sanguinã regionale, judeţene şi al municipiului bucureşti şi a unitãţilor de transfuzie sanguinã din spitale se efectueazã de cãtre autoritatea de sãnãtate publicã din ministerul sãnãtãţii publice, în conformitate cu procedurile prevãzute în prezentele norme. art. 2 În vederea obţinerii autorizãrii, institutul naţional de transfuzie sanguinã, centrele de transfuzie sanguinã regionale, judeţene şi al municipiului bucureşti şi unitãţile de transfuzie sanguinã din spitale vor depune la institutele de sãnãtate publicã regionale dosarul cuprinzând urmãtoarele documente: a) ...

9. ORDIN nr. 1.225 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguina, a centrelor de transfuzie sanguina regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor de transfuzie sanguina din spitale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

Având în vedere prevederile legii nr. 282/2005 privind organizarea activitãţii de transfuzie sanguinã, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umanã, precum şi asigurarea calitãţii şi securitãţii sanitare, în vederea utilizãrii lor terapeutice, cu modificãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, vãzând referatul de aprobare al autoritãţii de sãnãtate publicã nr. e.n. 5.052/2006, ministrul sãnãtãţii publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã normele privind autorizarea institutului naţional de transfuzie sanguinã, a centrelor de ...

10.  NORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006

──────────aprobate prin ordinul nr. 830 din 10 octombrie 2006, publicat în monitorul oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006.──────────cap. iÎnregistrarea organizaţiilor neguvernamentale şi gestionarea relaţiei cu mediul asociativart. 1Înregistrarea organizaţiilor neguvernamentale, denumite în continuare ong, se va face la nivelul serviciului de comunicare şi relaţii publice al agenţiei naţionale de administrare fiscală, denumită în continuare anaf, atât pentru solicitările adresate în acest sens la nivel central (anaf, autoritatea naţională a vămilor, garda financiară, direcţia generală de administrare a marilor contribuabili), cât şi pentru solicitările adresate la nivel teritorial (direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului bucureşti). structurile subordonate ...

11.  ORDIN nr. 830 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 872 din 25 octombrie 2006

În temeiul art. 33 alin. (9) din hotărârea guvernului româniei nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:- legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;- hotărârea guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;- legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;- art. 51 şi 52 din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală ...

12. HOTARARE nr. 37 din 23 octombrie 2006 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 25 octombrie 2006

În temeiul art. 46 din regulamentul senatului, senatul adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: - la anexa nr. viii "comisia pentru drepturile omului, culte şi minoritãţi", domnul senator vãrgãu ion - grupul parlamentar al p.s.d. - se include în componenţa comisiei în locul fostului senator maior george-cristian, demisionat. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice