Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 825 din 06 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 825 din 06 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 825 din 06 Octombrie 2006 (M. Of. 825/2006)

1. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 8 septembrie 2006 privind utilizarea prin imprumut public prin biblioteci a operelor scrise EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

1. prin imprumut public, in sensul prezentei metodologii, se inţelege punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp limitat şi fãrã un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere scrise, prin intermediul unei instituţii care permite accesul publicului in acest scop. 2. prin utilizator se inţelege orice persoanã juridicã de drept public sau privat autorizatã care pune la dispoziţie publicului operele scrise, indiferent de modul de prezentare a acestora prin intermediul oricãror mijloace. 3. utilizatorii prevãzuţi la pct. 2 au obligaţia de a obţine din partea organismului de gestiune colectivã desemnat ...

2. DECIZIE nr. 307 din 8 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin imprumut public prin biblioteci a operelor scrise EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea organismului de gestiune colectivã a drepturilor autorilor de opere scrise copyro, inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.901 din 1 septembrie 2006, precum şi referatul nr. sg/4.722 din 8 septembrie 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. b), ale art. 130 alin. (1) lit. b) şi ale art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2005 ...

3. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 6 septembrie 2006 privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

1. utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale aduse anterior la cunoştinţã publicã, aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii (ale cãror drepturi de autor se aflã in termenele de protecţie prevãzute de lege), de cãtre organisme de radiodifuziune se poate face numai in baza unei autorizaţii sub formã de licenţã neexclusivã eliberatã de organismul de gestiune colectivã desemnat de oficiul român pentru drepturile de autor drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauzã. 2. utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 au obligaţia sã plãteascã organismului de gestiune colectivã prevãzut la pct. 1 o remuneraţie trimestrialã, reprezentând ...

4. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 6 septembrie 2006 privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

1. organismele de radiodifuziune vor putea reproduce şi radiodifuza opere muzicale numai in baza unei autorizaţii sub formã de licenţã neexclusivã, eliberatã de organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor din domeniul muzical, desemnat de oficiul român pentru drepturile de autor colector pe domeniul muzical. 2. organismele de radiodifuziune au obligaţia sã plãteascã organismului de gestiune colectivã a drepturilor de autor din domeniul muzical prevãzut la pct. 1 o remuneraţie procentualã trimestrialã, reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea şi radiodifuzarea operelor muzicale, dupã cum urmeazã:*t*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ...

5. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 31 august 2006 privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Baza legalã: art. 7 lit. e); art. 10 - 12; art. 13 lit. a); art. 25; art. 64 - 66; art. 69; art. 71 alin. (1); art. 92 alin. (1); art. 123^3 ; art. 130 alin. (1) lit. a) - c) şi h); art. 131 alin. (1) - (3), art. 131^1 ; art. 131^2 alin. (2) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 1. prin reproducere, in sensul legii, se inţelege realizarea, integralã sau parţialã, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau ...

6. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 31 august 2006 privind comunicarea publica a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Baza legalã: legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 1. prin comunicare publicã a operelor cinematografice-audiovizuale, in sensul legii, se inţelege comunicarea acestora, realizatã direct sau prin orice mijloace tehnice, fãcutã intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se adunã un numãr de persoane care depãşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrãrilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricãror mijloace, a unei opere radiodifuzate. 2. este ...

7. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 31 august 2006 privind utilizarea prin proiectie publica a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Baza legalã: legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 1. prin proiecţie publicã a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale se inţelege orice comunicare cãtre public a acestora, prin orice mijloc tehnic, in spaţii de cinema, inchise sau deschise, sãli de cinema şi alte spaţii adecvate, in care publicul plãteşte bilete de acces şi/sau consumaţii ori in care au loc acţiuni promoţionale, publicitare, demonstrative şi altele asemenea. 2. este utilizator, in sensul prezentei metodologii, orice persoanã fizicã sau juridicã ce desfãşoarã activitãţi de natura ...

8. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 31 august 2006 privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

1. in sensul prezentei metodologii, prin utilizare se inţelege retransmiterea simultanã, nealteratã şi integralã, prin fir, prin cablu, prin fibrã opticã sau prin orice alt procedeu similar sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de cãtre public a unei transmisii iniţiale, cu sau fãrã fir, inclusiv prin satelit, a operelor audiovizuale cuprinse in servicii de programe de radiodifuziune şi de televiziune. 2. este utilizator in sensul prezentei metodologii persoana fizicã sau juridicã autorizatã ce realizeazã activitãţi de utilizare, astfel cum este definitã la pct. 1. 3. utilizarea reglementatã de prezenta metodologie ...

9. PROPUNERE DE METODOLOGIE din 31 august 2006 privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Baza legalã: legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare 1. prin retransmiterea prin cablu, in sensul legii, se inţelege retransmiterea simultanã, nealteratã şi integralã, de cãtre un operator, prin fir, prin cablu, prin fibrã opticã sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, ori printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de cãtre public, a unei transmisii iniţiale, cu sau fãrã fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune ori de televiziune, destinate recepţionãrii de cãtre public. 2. ...

10. DECIZIE nr. 298 din 6 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea uniunii compozitorilor şi muzicologilor din românia - asociaţia pentru drepturi de autor (ucmr-ada), inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.766 din 30 august 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv asociaţia românã de comunicaţii audiovizuale (arca), inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum şi referatul nr. sg/4.665 din 6 septembrie 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii cu publicul, conform prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. a) şi ale ...

11. DECIZIE nr. 279 din 31 august 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea organismului de gestiune colectivã dacin sara - drepturi de autor in cinematografie-audiovizual, inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.652 din 24 august 2006, şi referatul nr. sg/4.661 din 31 august 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform prevederilor art. 13 lit. a) coroborat cu art. 123^3 , ale art. 130 alin. (1) lit. a) şi ale art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului ...

12. DECIZIE nr. 278 din 31 august 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publica a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea organismului de gestiune colectivã dacin sara - drepturi de autor in cinematografie-audiovizual, inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.650 din 24 august 2006, şi referatul nr. sg/4.660 din 31 august 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform prevederilor art. 123^2 coroborat cu art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea legii nr. 8/1996 privind dreptul de ...

13. DECIZIE nr. 277 din 31 august 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin proiectie publica a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea organismului de gestiune colectivã dacin sara - drepturi de autor in cinematografie-audiovizual, inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.653 din 24 august 2006, şi referatul nr. sg/4.659 din 31 august 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform prevederilor art. 123^2 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 131 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iii din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea legii ...

14. DECIZIE nr. 276 din 31 august 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Având in vedere cererea organismului de gestiune colectivã dacin sara - drepturi de autor in cinematografie-audiovizual, inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.649 din 24 august 2006, cererea organismului de gestiune colectivã uniunea producãtorilor de film şi audiovizual din românia - asociaţia românã de gestiune a operelor din audiovizual (upfar - argoa), inregistratã la oficiul român pentru drepturile de autor cu nr. 7.863 din 31 august 2006, precum şi referatul nr. sg/4.658 din 31 august 2006 al direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice, conform prevederilor art. 121 alin. (1) şi (2) coroborat ...

15. REGULAMENT din 21 septembrie 2006 privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

Cap. i dispoziţii generale art. 1 promovarea judecãtorilor şi procurorilor in funcţii de execuţie, efectivã sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curţi de apel, parchetele de pe lângã aceste instanţe, precum şi la parchetul de pe lângã înalta curte de casaţie şi justiţie se face numai prin concurs, organizat la nivel naţional, in limita posturilor vacante existente, respectiv a numãrului de locuri aprobat anual de consiliul superior al magistraturii pentru promovarea pe loc. art. 2 concursul de promovare in funcţii de execuţie se organizeazã ...

16. HOTARARE nr. 621 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 6 octombrie 2006

In temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din constituţia româniei, republicatã, şi ale art. 23 alin. (1) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având in vedere dispoziţiile art. 43 - 47 şi ale art. 106 lit. f) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare, plenul consiliului superior al magistraturii hotãrãşte: art. 1 se aprobã regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului de promovare a judecãtorilor şi procurorilor, cuprins in anexa care face ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice