Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 846 din 13 Octombrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 846 din 13 Octombrie 2006

Monitorul Oficial 846 din 13 Octombrie 2006 (M. Of. 846/2006)

1. ORDIN nr. 682 din 9 octombrie 2006 privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea pretului de livrare al laptelui de vaca materie prima, stabilita de reprezentantii producatorilor si ai cumparatorilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Ordin nr. 682 din 9 octombrie 2006 privind aprobarea grilei de parametri pentru negocierea preţului de livrare al laptelui de vacã materie prima, stabilitã de reprezentanţii producãtorilor şi ai cumparatorilor emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale publicat În: monitorul oficial nr. 846 din 13 octombrie 2006 vazand referatul de aprobare nr. 101.182/2006, întocmit de direcţia de creştere a animalelor şi produse animaliere, având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din ordonanta guvernului nr. 48/2005 ...

2. ORDIN nr. 635 din 11 septembrie 2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând procesul-verbal nr. 103/2006 cu lista cu clasificatorii autorizaţi propuşi de comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi referatul de aprobare nr. 100.966 din 2 august 2006, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale emite ...

3. DECIZIE nr. 572 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor aspazia cojocaru - judecãtor kozsokar gabor - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre ninosu - judecãtor Şerban viorel stãnoiu - judecãtor ...

4. ORDIN nr. 2.309/C din 10 octombrie 2006 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.199/C/2006 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Având în vedere adresa nr. 3.178 din 9 octombrie 2006 a uniunii naţionale a notarilor publici privind ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/c/2006 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfãşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin: ...

5. ORDIN nr. 2.308/C din 10 octombrie 2006 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 , adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Având în vedere adresa nr. 3.178 din 9 octombrie 2006 a uniunii naţionale a notarilor publici privind ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/c/2006 în sensul modificãrii şi completãrii unor dispoziţii ale regulamentului de punere în aplicare a legii notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995 , în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin: ...

6. HOTARARE nr. 1.401 din 11 octombrie 2006 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor de diplomatie culturala care se vor desfasura cu ocazia Zilei nationale a Romaniei in anul 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã organizarea acţiunilor de diplomaţie culturalã care vor fi organizate de ministerul afacerilor externe şi ministerul culturii şi cultelor cu ocazia zilei naţionale a româniei în anul 2006. (2) acţiunile de diplomaţie culturalã ...

7. DECRET nr. 1.158 din 4 octombrie 2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2003 privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 48/2003 privind unele mãsuri în vederea întãririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizãrii fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

8. LEGE nr. 382 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2003 privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele mãsuri în vederea întãririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizãrii fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 435 din 19 iunie 2003, astfel cum a fost modificatã prin ordonanţa guvernului nr. 59/2004 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 597/2004 , şi prin legea nr. ...

9. DECRET nr. 1.157 din 4 octombrie 2006 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

10.  LEGE nr. 381 din 5 octombrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 420 din 16 mai 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 1, liniuţa a zecea a literei b) a articolului 4 va avea următorul cuprins:" investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv ...

11. DECRET nr. 1.156 din 4 octombrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

12. LEGE nr. 380 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins: "art. 11^1. - orice autoritate contractantã, astfel cum este definitã prin lege, are obligaţia sã punã la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevãzute la art. 7, contractele de achiziţii ...

13. DECRET nr. 1.153 din 4 octombrie 2006 pentru promulgarea Legii privind infiintarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucuresti EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind înfiinţarea centrului medical de recuperare neuropsihomotorie pentru copii - bucureşti şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

14. LEGE nr. 377 din 5 octombrie 2006 privind infiintarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucuresti EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 (1) se înfiinţeazã centrul medical de recuperare neuropsihomotorie pentru copii - bucureşti, prin reorganizarea secţiei de recuperare neuropsihomotorie pentru copii din structura spitalului clinic de urgenţã pentru copii "m.s. curie" bucureşti, ca unitate sanitarã publicã, cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul bucureşti, str. minca dumitru nr. 40, sectorul 4, în subordinea ministerului sãnãtãţii publice. (2) centrul medical de recuperare neuropsihomotorie pentru copii - bucureşti se declarã unitate sanitarã publicã, cu personalitate juridicã, de interes naţional. art. 2 ...

15. DECRET nr. 1.152 din 4 octombrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

16. LEGE nr. 376 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 24, litera b) a alineatului (1) va avea urmãtorul cuprins: "b) continuarea executãrii lucrãrilor dupã dispunerea opririi acestora de cãtre organele de control competente, potrivit legii;". 2. la articolul 27, alineatele (1) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins: ...

17. DECRET nr. 1.150 din 4 octombrie 2006 pentru promulgarea Legii privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevãzute la art. iii alin. (1) din legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

18. LEGE nr. 374 din 5 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. 1 serviciul public cu specific silvic la nivel naţional pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevãzute la art. iii alin. (1) din legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suspendã în condiţiile prezentei legi. art. 2 comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor identificã proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevãzute la art. iii alin. (1) din legea nr. ...

19. DECRET nr. 1.148 din 4 octombrie 2006 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

20. LEGE nr. 372 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 7, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins: "(2) prevederile alin. (1) nu se aplicã autoritãţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice prevãzute la art. 1 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice