Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1043 din 29 Decembrie 2006 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1043 din 29 Decembrie 2006

Monitorul Oficial 1043 din 29 Decembrie 2006 (M. Of. 1043/2006)

1. DECIZIE nr. 7 din 17 noiembrie 2006 privind taxa pe valoarea adaugata si evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor EMITENT: COMISIA CENTRALA FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

1. "atât în sensul art. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, pct. 1.3 din normele de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 17/2000 , aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 401/2000 , art. 4 alin. (1) din legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã, cât şi în înţelesul art. 128 alin. (1), art. 129 alin. (1) şi art. 131 alin. (1) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere decizia directorului general al direcţiei generale a vãmilor nr. ...

2. ORDIN nr. 1.381 din 20 decembrie 2006 pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

Ordin nr. 1.381 din 20 decembrie 2006 pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în românia emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale nr. 791 din 12 decembrie 2006 ministerul mediului Şi gospodÃririi apelor nr. 1.381 din 20 decembrie 2006 ...

3. PROCEDURA din 6 decembrie 2006 de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

1. Îndreptarea erorilor din documentele de platã întocmite de debitori se va face pe baza unei cereri a acestora, depusã la organul fiscal competent, în termen de cel mult un an de la data efectuãrii plãţii eronate, conform prevederilor art. 110 alin. (6) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 2. În categoria erorilor constatate în completarea documentelor de platã de cãtre debitori privind obligaţiile fiscale, şi care pot fi îndreptate conform prezentei proceduri, se cuprind orice erori cu privire la modul de completare a documentelor de ...

4. ORDIN nr. 2.089 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 110 alin. (4)-(7) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. 1 (1) se aprobã procedura de îndreptare a erorilor din documentele de platã întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale, prevãzutã în anexa nr. 1 ...

5. INSTRUCTIUNI din 22 decembrie 2006 de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

InstrucŢiuni din 22 decembrie 2006 de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din codul fiscal emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 art. 1 (1) prin prezentele instrucţiuni se reglementeazã modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere prevãzute la art. ...

6. ORDIN nr. 2.222 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

Ordin nr. 2.222 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare emitent: ministerul finanŢelor publice publicat În: monitorul oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului ...

7. ORDIN nr. 2.457 din 18 decembrie 2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.947/2006 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de calatori EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite urmãtorul ordin: art. i tariful b.2.6 din anexa nr. 2 la ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.947/2006 pentru aprobarea tarifelor din transportul feroviar public de cãlãtori se modificã şi va avea valoarea prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. art. ii prezentul ordin se publicã în ...

8. ORDIN nr. 2.189 din 19 decembrie 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 7/2006 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul art. 11 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice şi a agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 6 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã decizia comisiei fiscale centrale nr. 7/2006 , ...

9. ORDIN nr. 791 din 12 decembrie 2006 pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

Ordin nr. 791 din 12 decembrie 2006 pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în românia emitent: ministerul agriculturii, pÃdurilor Şi dezvoltÃrii rurale nr. 791 din 12 decembrie 2006 ministerul mediului Şi gospodÃririi apelor nr. 1.381 din 20 decembrie 2006 ...

10. ORDIN nr. 41 din 18 decembrie 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 15/2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrica in conformitate cu Directiva CE 90/377 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul art. 9 alin. (6) şi (7) şi al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), c) şi q) din legea energiei electrice nr. 318/2003 , precum şi al prevederilor hotãrârii guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, având în vedere referatul de aprobare întocmit de departamentul preţuri şi tarife, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei comitetului de reglementare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei din data de 18 decembrie 2006, preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul ...

11. ORDIN nr. 40 din 18 decembrie 2006 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie detinatori de licenta de distributie si contract de concesiune a serviciului de distributie incheiat cu Ministerul Economiei si Comertului EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul art. 9 alin. (6) şi (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) şi e), al art. 56 alin. (1) şi al art. 58 alin. (3) din legea energiei electrice nr. 318/2003 şi al metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobatã prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 31/2004, având în vedere referatele de aprobare întocmite de departamentul preţuri şi tarife, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei comitetului de reglementare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei din data ...

12. RECTIFICARE nr. 1.770 din 13 decembrie 2006 la anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.770/2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În anexa la hotãrârea guvernului nr. 1.770/2006 privind alocarea unei sume din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autoritãţilor administraţiei publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 999 din 14 decembrie 2006, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial", partea i): 1. la judeţul arad, în coloana "unitatea administrativ-teritorialã": - în loc de: "comuna conoc" se va citi: "comuna conop"; - în loc de: "comuna ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

OrdonanŢÃ de urgenŢÃ nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plãţi directe şi plãţi naţionale directe complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 1.043 din 29 decembrie 2006 având în vedere stabilirea cadrului general de acordare a plãţilor directe în agriculturã, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în ...

14. DECRET nr. 1.425 din 27 decembrie 2006 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea bugetului de stat pe anul 2007 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

15. LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006

Parlamentul româniei adopta prezenta lege. cap. i dispoziţii generale art. 1 obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007. art. 2 (1) sinteza bugetului de stat pe anul 2007, detaliatã la venituri pe capitole şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice