Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006  bugetului de stat pe anul 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006


Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.
ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2007, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat pe anul 2007 se stabileşte la venituri în suma de 55.575,5 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 64.630,4 milioane lei, cu un deficit de 9.054,9 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2007, pe surse de finanţare, cu detalierea pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3.
(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de cãtre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricãror venituri proprii care nu sunt prevãzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAP. II
Structura veniturilor bugetului de stat

ART. 3
Veniturile bugetului de stat pe anul 2007 sunt în suma de 55.575,5 milioane lei şi se prezintã astfel:


- milioane lei -

VENITURI - TOTAL 55.575,5
din care:
1. Venituri curente 55.496,3
din acestea:
a) Venituri fiscale 52.185,9
din care:
a1) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de
la persoane juridice 11.783,4
din care:
- impozit pe profit 10.382,0
a2) Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice 2.186,7
din care:
- impozit pe venit şi salarii 13.041,5
- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -10.854,8
a3) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 36.415,8
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã 35.487,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã (se scad) -12.767,9
- accize 12.402,0
a4) Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale 1.596,2
a5) Alte impozite şi taxe fiscale 203,8
b) Contribuţii de asigurãri 352,0
c) Venituri nefiscale 2.958,4
2. Venituri din capital 74,3
3. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate 4,9CAP. III
Regimul şi destinatiile cheltuielilor bugetului de stat

ART. 4
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007, în suma de 64.630,4 milioane lei, în structura economicã, se prezintã astfel:


- milioane lei -

CHELTUIELI - TOTAL 64.630,4
din care:
1. Cheltuieli curente 54.122,6
din acestea:
a) Cheltuieli de personal 12.271,0
b) Bunuri şi servicii 5.255,8
c) Dobânzi 2.992,9
d) Subvenţii 3.812,3
e) Fonduri de rezerva 140,7
f) Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice 7.342,1
g) Alte transferuri 10.602,2
h) Asistenta socialã 10.709,8
i) Alte cheltuieli 995,8
2. Cheltuieli de capital 7.820,7
3. Împrumuturi 6,2
4. Rambursãri de credite 2.680,9
din acestea:
a) Rambursãri de credite externe 2.670,1
b) Rambursãri de credite interne 10,8ART. 5
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa se încadreze în cheltuielile de personal, numãrul maxim de posturi şi în structura posturilor prevãzute pentru fiecare în anexa nr. 3.
(2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale sunt prevãzute şi sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2007 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia instituţiilor publice de apãrare, ordine publica şi siguranta nationala, care vor acorda creşterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se vor repartiza pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotãrâre a Guvernului, în funcţie de execuţia bugetarã şi de necesitãţile de finanţare.
ART. 6
(1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 13.398,0 milioane lei, din care: 1.861,2 milioane lei cheltuieli de personal, 1.206,3 milioane lei bunuri şi servicii, 1.704,9 milioane lei dobânzi, 140,7 milioane lei fonduri de rezerva, 562,9 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 7.296,6 milioane lei alte transferuri, 109,1 milioane lei alte cheltuieli, 248,2 milioane lei cheltuieli de capital şi 268,1 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 6.928,8 milioane lei pentru autoritãţi publice şi acţiuni externe, 1.697,4 milioane lei pentru cercetare fundamentalã şi cercetare-dezvoltare-inovare, 2.233,3 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.468,5 milioane lei pentru tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi şi 70,0 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei.
(3) Administraţia Prezidentiala poate sa deconteze, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectueazã în ţara şi în strãinãtate.
ART. 7
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publica şi siguranta nationala, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 14.626,9 milioane lei, din care: 8.990,8 milioane lei cheltuieli de personal, 2.039,2 milioane lei bunuri şi servicii, 136,0 milioane lei dobânzi, 671,3 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 117,9 milioane lei alte transferuri, 41,1 milioane lei asistenta socialã, 1,6 milioane lei alte cheltuieli, 2.066,9 milioane lei cheltuieli de capital şi 562,1 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru apãrare sunt în suma de 5.388,4 milioane lei, iar cheltuielile pentru ordine publica şi siguranta nationala sunt în suma de 9.238,5 milioane lei.
ART. 8
(1) Cheltuielile social-culturale, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 23.097,7 milioane lei, din care: 929,3 milioane lei cheltuieli de personal, 1.446,6 milioane lei bunuri şi servicii, 117,2 milioane lei dobânzi, 4.287,8 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 177,0 milioane lei alte transferuri, 10.668,7 milioane lei asistenta socialã, 842,0 milioane lei alte cheltuieli, 4.343,8 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi şi 285,1 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 8.220,5 milioane lei pentru învãţãmânt, 2.124,3 milioane lei pentru sãnãtate, 1.197,1 milioane lei pentru cultura, recreere şi religie şi 11.555,8 milioane lei pentru asigurãri şi asistenta socialã.
(3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intolerantei şi pentru proiecte de comunicare, informare publica şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevãzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aproba prin hotãrâre a Guvernului.
(4) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii la capitolul "Învãţãmânt" sunt prevãzute, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitãţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cãrţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unitãţilor conexe, alte dotãri specifice învãţãmântului, granturi pentru educaţie, reforma educaţiei timpurii, precum şi pentru reparaţii capitale.
ART. 9
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 2.018,0 milioane lei, din care: 114,5 milioane lei cheltuieli de personal, 124,2 milioane lei bunuri şi servicii, 200,1 milioane lei dobânzi, 23,7 milioane lei subvenţii, 322,8 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 195,0 milioane lei alte transferuri, 0,1 milioane lei alte cheltuieli, 698,1 milioane lei cheltuieli de capital şi 339,5 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publica, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.463,9 milioane lei pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publica şi 554,1 milioane lei pentru protecţia mediului.
ART. 10
(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 11.489,7 milioane lei, din care: 375,2 milioane lei cheltuieli de personal, 439,5 milioane lei bunuri şi servicii, 834,6 milioane lei dobânzi, 3.788,6 milioane lei subvenţii, 1.497,3 milioane lei transferuri între unitãţi ale administraţiei publice, 2.815,6 milioane lei alte transferuri, 43,0 milioane lei alte cheltuieli, 463,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi şi 1.226,1 milioane lei rambursãri de credite.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.225,5 milioane lei pentru acţiuni generale economice, comerciale şi de munca, 641,4 milioane lei pentru combustibili şi energie, 506,3 milioane lei pentru industria extractiva, prelucratoare şi construcţii, 3.729,8 milioane lei pentru agricultura, silvicultura, piscicultura şi vanatoare, 5.197,1 milioane lei pentru transporturi, 28,0 milioane lei pentru comunicaţii, 80,7 milioane lei pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul economic şi 80,9 milioane lei pentru alte acţiuni economice.
(3) Cheltuielile destinate activitãţilor de sustinere şi promovare a exportului, a mediului de afaceri romanesc şi a tranzacţiilor internaţionale cuprinse în bugetul de stat, în suma de 334,9 milioane lei, se vor utiliza conform prevederilor <>Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 11
La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizeazã, pe baza de hotãrâri ale Guvernului:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului, în suma de 128,7 milioane lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevãzute apãrute în timpul exerciţiului bugetar;
b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 12,0 milioane lei, care se utilizeazã pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
ART. 12
Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în suma de 2.992,9 milioane lei, din care:
a) 852,2 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice interne;
b) 2.108,0 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice externe;
c) 32,7 milioane lei alte dobânzi.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 13
Din taxa pe valoarea adãugatã se aloca 12.767,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.315,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 8.368,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 741,6 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, care se vor repartiza pe unitãţi administrativ-teritoriale, prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor <>art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor mãsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încãlzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 430/2004 , cu modificãrile ulterioare;
d) 457,8 milioane lei destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevãzute în anexa nr. 6, a cãror repartizare, pe unitãţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnica a acestora, prin hotãrâre, de cãtre consiliul judeţean, dupã consultarea primarilor;
e) 1.544,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevãzute în anexa nr. 7, care se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor <>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
f) 340,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi pe proiecte eligibile prin hotãrâre a Guvernului, potrivit prevederilor <>art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, cu modificãrile ulterioare.
ART. 14
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finanţãrii:
a) sistemului de protecţie a copilului;
b) centrelor de asistenta socialã a persoanelor cu handicap;
c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
d) cheltuielilor aferente învãţãmântului special;
e) instituţiilor de cultura descentralizate începând cu anul 2002;
f) plãţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţara;
g) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificatie se face şi de cãtre consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu aceasta destinaţie unitãţilor administrativ-teritoriale respective.
(3) Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultura care au trecut în finanţarea autoritãţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevãzute în anexa nr. 5 la <>Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finanţãrii:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creselor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenta socialã a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, învãţãmântul special, instituţiile de cultura descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, dupã caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dupã consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de munca, solidaritate socialã şi familie, dupã caz, în funcţie, de regula, de numãrul de beneficiari ai serviciilor respective.
(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 13, pe lângã sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, autoritãţile administraţiei publice locale pot aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(7) Numãrul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 8.
(8) Din bugetele locale se finanţeazã şi cheltuielile aferente facilitãţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor <>art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
(1) În anul 2007 se acorda transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, în suma de 70,0 milioane lei, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a cãror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii.
(2) Ministerul Finanţelor Publice repartizeazã transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unitãţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiazã de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiazã de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sa analizeze lunar execuţia lucrãrilor de investiţii şi, în situaţia constatãrii de fonduri disponibile, sa propunã Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevãzute în poziţie globalã.
ART. 16
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2007 sunt prevãzute în anexa nr. 9.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 17
(1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2007, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 26 se aplica şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Ordonatorul principal de credite are obligaţia sa se încadreze în cheltuielile de personal, numãrul maxim de posturi şi în structura posturilor prevãzute în anexa nr. 10/04.

CAP. VI
Responsabilitãţi în aplicarea legii

ART. 18
Guvernul poate aproba prin hotãrâre modificãri în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevãzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.
ART. 19
Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexa la bugetele acestora.
ART. 20
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, sa asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internationala, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabila", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" şi "Programe FEP", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabila", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" şi "Programe FEP", pentru cofinantarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
(7) În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) plãţii la scadenta a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursarilor de credite externe, dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, a programelor cu finanţare rambursabila şi a programelor PHARE, ISPA, SAMTID şi SAPARD;
b) sumelor necesare achitãrii debitelor datorate bugetului Comunitãţii Europene, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobatã prin <>Legea nr. 22/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cele reprezentând majorãrile de întârziere.
(8) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virari de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 21
(1) Cheltuielile privind despãgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Nationala de Administrare Fiscalã, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Nationala de Administrare Fiscalã, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotãrârilor definitive ale instanţelor judecãtoreşti, precum şi obligaţiile bãneşti ale statului roman, nãscute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei şi hotãrâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2007.
(2) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicãrii:
a) <>Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despãgubiri sau compensaţii cetãţenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herta, ca urmare a stãrii de rãzboi şi a aplicãrii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Din sumele prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despãgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea <>Legii nr. 9/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Legii nr. 290/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se asigura, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportãrii despãgubirilor, cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicãrii <>Legii nr. 9/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Legii nr. 290/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Pe mãsura necesitãţilor de finanţare, se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 3 ordonatori principali de credite în scopul asigurãrii creditelor bugetare în limita cãrora vor fi efectuate plãţile.
ART. 22
(1) Instituţiile şi autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihna şi de oaspeti, baze de odihna, tratament şi alte asemenea unitãţi asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unitãţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor activitãţi.
(2) Se interzice ordonatorilor de credite sa finanteze activitãţile legate de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 23
Facilitãţile şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acorda dupã îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în legislaţia comunitara în domeniul ajutorului de stat.
ART. 24
(1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducã, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile structurale şi de coeziune, modificãrile corespunzãtoare între bugetele ordonatorilor principali de credite care gestioneazã fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinantarea aferentã de la bugetul de stat, cu condiţia încadrãrii în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile şi al cofinanţãrii aferente.
(2) Fondurile externe nerambursabile şi cofinantarea aferentã se evidenţiazã în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizãrii acestora în cadrul implementarii programelor şi proiectelor aprobate.
ART. 25
Ministerul Finanţelor Publice exercita controlul financiar preventiv delegat şi dupã data de 1 ianuarie 2007 la instituţiile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condiţiile prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicatã, se constata menţinerea unor deficiente ale mediului de control intern şi se manifesta un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor şi/sau patrimoniului public.
ART. 26
(1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activitãţilor de pe lângã unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectueazã din prevederile bugetare pe anul 2008, începând cu luna ianuarie 2008.
(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituţiile publice prevãzute la alin. (1) asigura plata premiului anual aferent anului 2006.
ART. 27
Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantã din prezenta lege.
--------
*) Anexele nr. 1-10 se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 bis în afarã abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucureşti, 27 decembrie 2006.
Nr. 486.


ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2007
- sinteza -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │
│ │──────────────── │55.575.460│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │55.496.300│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │52.185.850│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │13.965.150│
│0005 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │11.783.340│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │10.382.000│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │10.017.000│
│ 02 │Impozit pe profit de la bãncile comerciale │ 365.000│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.401.340│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 412.000│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activitãţi comerciale │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │
│ │consumatorului │ 340│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 455.000│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │
│ │societãţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │
│ │strãine │ 10.000│
│ 06 │Impozit pe venitul microintreprinderilor │ 494.000│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 2.181.700│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │13.036.500│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitãţi independente │ 216.600│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 9.879.200│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 125.200│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.302.100│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 355.200│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 126.000│
│ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ │
│ │din premii şi din prime în bani şi/sau natura │ 67.100│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │
│ │valoare │ 738.900│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │
│ │vânzare-cumpãrare de valuta la termen, pe baza de │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 200│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectualã │ 37.600│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │
│ │nerezidente │ 52.400│
│ 13 │Impozit pe venituri din activitãţi agricole │ 600│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │
│ │bunuri în regim de consignaţie şi din activitãţi │ │
│ │desfãşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │
│ │sau mandat comercial │ 36.800│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activitãţile de expertiza │ │
│ │contabila, tehnica judiciarã şi extrajudiciara │ 3.300│
│ 16 │Impozit pe venituri din activitãţi desfãşurate în baza│ │
│ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ │
│ │Codului civil │ 52.500│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 132.000│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor │ │
│ │non-profit │ -13.700│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 24.400│
│ 60 │Regularizari │ -99.900│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │
│ │SCAD) │-10.854.800│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-10.854.800│
│0500 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL │ 110│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 110│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │
│ │capital │ 110│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 5.000│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 5.000│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 5.000│
│1000 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 36.415.735│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 35.487.000│
│ 01 │Taxa pe valoarea adãugatã încasatã │ 35.487.000│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-12.767.915│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) │ -1.315.634│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-8.368.223│
│ 04 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │sistemele centralizate de producere şi distribuţie a │ │
│ │energiei termice (se scad) │ -741.589│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │drumuri (se scad) │ -457.799│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │-1.544.670│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului │ │
│ │de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural │ -340.000│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 149.650│
│ 01 │Impozit pe titeiul din producţia interna şi gazele │ │
│ │naturale │ 60.700│
│ 03 │Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul│ │
│ │aviaţiei civile │ 52.700│
│ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi│ │
│ │din import │ 36.250│
│1401 │ACCIZE │12.402.000│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 1.145.000│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 75.000│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 226.000│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare şi │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 1.700│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 71.000│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 4.000│
│ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la │ │
│ │prima înmatriculare în România │ 766.800│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │
│ │utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurare de activitãţi │ 500│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 1.596.165│
│1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 1.596.165│
│ 01 │Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) │ 1.486.500│
│ 02 │Taxe vamale legate de sectorul agricol │ 109.665│
│1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 203.800│
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 203.800│
│ 03 │Venituri cu destinaţie specialã din comisionul pentru │ │
│ │servicii vamale │ 203.800│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 352.000│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 240.000│
│ 05 │Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │
│ │handicap neincadrate │ 240.000│
│2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 112.000│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 112.000│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 2.958.450│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.734.100│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 1.641.400│
│ 01 │Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome, │ │
│ │societãţilor şi companiilor naţionale │ 241.300│
│ 02 │Încasãri din cota reţinutã, conform codului penal │ 100│
│ 03 │Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor│ │
│ │precedenti │ 210.000│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.150.000│
│ 08 │Venituri din dividende │ 40.000│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 92.700│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 92.700│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.224.350│
│3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 255.140│
│ 02 │Taxe consulare │ 177.000│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 740│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │
│ │laboratoare │ 190│
│ 06 │Venituri din expertiza tehnica judiciarã şi │ │
│ │extrajudiciara │ 2.200│
│ 07 │Venituri realizate cu ocazia participãrii la acţiuni │ │
│ │sub egida organizaţiilor internaţionale │ 10│
│ 08 │Venituri din prestãri de servicii │ 52.500│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 12.000│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 2.700│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │
│ │avansate de stat │ 6.800│
│ 26 │Venituri din despãgubiri │ 1.000│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE │ 17.400│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberari de permise şi │ │
│ │certificate │ 17.400│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCARI │ 380.550│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 350.000│
│ 02 │Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 2.700│
│ 03 │Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odatã cu │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 25.000│
│ 04 │Dobânzi şi penalitãţi de întârziere pentru venituri │ │
│ │nevarsate la termen │ 350│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 2.500│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 571.260│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 15.000│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │
│ │drepturile necuvenite │ 250│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 10│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 6.000│
│ 50 │Alte venituri │ 550.000│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 74.300│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 74.300│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │
│ │instituţiilor publice │ 34.800│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 4.500│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │
│ │fondurile statului │ 30.000│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │
│ │bugetare │ 5.000│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.860│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 4.860│
│ 04 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │
│ │redresare financiarã │ 1.500│
│ 05 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru proiecte de investiţii în turism │ 60│
│ 07 │Încasãri din rambursarea microcreditelor de la │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 100│
│ 08 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor cãtre CONEL şi ROMGAZ │ 3.200│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ │────────────────────────── │64.630.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │54.122.540│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │12.270.964│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.255.752│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.992.913│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.812.347│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 7.342.073│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │10.602.149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.709.847│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 995.786│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.820.663│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.820.663│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.687.169│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 6.245│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.680.924│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │13.397.969│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │12.881.686│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.861.173│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.206.259│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.704.935│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 562.885│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.296.590│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 109.135│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 248.156│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 248.156│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 268.127│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 268.127│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 268.127│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 21.042│
│ 06│Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 247.085│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 6.928.797│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.675.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.666.170│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 707.270│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 17.637│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 12.230│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.269.179│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.970│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 232.299│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 232.299│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 21.042│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 21.042│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 2.505.145│
│ 01 │Administraţia prezidentiala │ 29.674│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 361.761│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 1.858.642│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 255.068│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 305.467│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 3.977.000│
│ 04 │Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea │ │
│ │Europeanã │ 141.185│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.697.385│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.681.686│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 92.390│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 426.616│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 4.930│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.142.352│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 15.398│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.699│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.699│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de baza) │ 101.322│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.596.063│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.233.299│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.233.141│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.613│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 13.993│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.885.059│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 90.767│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 158│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.278│
│ 02 │Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 128.709│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 12.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.883.781│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 207.531│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI │ 2.468.488│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.221.403│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 58.380│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.687.298│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 475.725│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 247.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 247.085│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale,│ │
│ │finanţate parţial din împrumuturi externe │ 70.000│
│6000 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA │ │
│ │NATIONALA │14.626.934│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │11.997.985│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.990.802│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.039.241│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 135.995│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 671.334│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 117.921│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 41.132│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.066.850│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.066.850│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 562.099│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 562.099│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 559.173│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 559.173│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 2.926│
│ 01│Rambursãri de credite interne garantate │ 2.926│
│6001 │APĂRARE │ 5.388.418│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.864.186│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500.856│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.147.757│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.780│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 60.836│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.203│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 37.754│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.309.470│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.309.470│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 214.762│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 214.762│
│6001 01 │Administraţie centrala │ 309.564│
│ 02 │Apãrare nationala │ 4.673.008│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 333.017│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 36.762│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 36.037│
│6101 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 9.238.516│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.133.799│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.489.946│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 891.484│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 105.215│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 610.498│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.718│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 3.378│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 757.380│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 757.380│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 347.337│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 347.337│
│6101 01 │Administraţia centrala │ 771.950│
│ 03 │Ordine publica │ 3.703.311│
│ 01 │Poliţie │ 2.238.382│
│ 02 │Jandarmerie │ 728.921│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 736.008│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.434.848│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 713.050│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.400.583│
│ 07 │Penitenciare │ 557.027│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publica şi │ │
│ │siguranta nationala │ 1.250│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 656.497│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │23.097.705│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │18.468.604│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 929.309│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.446.579│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 117.205│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 4.287.809│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 176.988│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.668.715│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 841.999│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.343.742│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.343.742│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 285.359│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 245│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 285.114│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 285.114│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 285.114│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 8.220.494│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.065.840│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 573.142│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 813.049│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 65.791│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.757.708│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 70.666│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 321.292│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 464.192│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.115.331│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.115.331│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 39.323│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 39.323│
│6501 01 │Administraţie centrala │ 213.593│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 319.254│
│ 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.250│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 3.250│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 1.297.724│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 257.404│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 1.039.908│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 412│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 41.099│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 5.074.838│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 4.501.886│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 572.952│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 100.287│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 5.520│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 94.767│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 387.367│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 129.753│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 257.614│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 55│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 783.027│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.124.312│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.717.530│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 230.377│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 257.491│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.212│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.187.342│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.051│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 57│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168.646│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 168.646│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 238.136│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 238.136│
│6601 01 │Administraţia centrala │ 22.200│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 488.000│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 2.750│
│ 05 │Asistenta medicalã în centre medicale multifunctionale│ 2.750│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 65.681│
│ 01 │Spitale generale │ 65.681│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publica │ 130.000│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 74.400│
│ 10 │Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în │ │
│ │sãnãtate │ 6.131│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.335.150│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.335.150│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.197.121│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.165.763│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 43.155│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 266.268│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.784│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 419.105│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 61.674│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 367.777│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.440│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.440│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 918│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 918│
│6701 01 │Administraţie centrala │ 46.546│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 29.174│
│ 03 │Servicii culturale │ 205.207│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.900│
│ 03 │Muzee │ 55.384│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 101.106│
│ 11 │Edituri │ 2.827│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 26.650│
│ 14 │Centre culturale │ 4.340│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 249.476│
│ 01 │Sport │ 238.676│
│ 02 │Tineret │ 10.800│
│ 06 │Servicii religioase │ 229.163│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 437.555│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ │11.555.778│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │11.519.471│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 82.635│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.771│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.418│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 923.654│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.597│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.347.366│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 10.030│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.325│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.325│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.982│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 245│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.737│
│6801 01 │Administraţie centrala │ 83.106│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 82.654│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru batranete │ 5.319.178│
│ 05 │Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati │ 1.010.306│
│ 01 │Asistenta socialã în caz de boli │ 160│
│ 02 │Asistenta socialã în caz de invaliditate │ 1.010.146│
│ 06 │Asistenta socialã pentru familie şi copii │ 3.687.347│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 125.817│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 589│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 971.425│
│ 01 │Ajutor social │ 870.000│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.500│
│ 04 │Servicii sociale │ 35.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 63.925│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 1.293│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 274.063│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 2.018.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 980.395│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 114.446│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 124.164│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 200.147│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 322.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 195.042│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 698.104│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 698.104│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 339.501│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 339.501│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 339.501│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 339.501│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA │ 1.463.930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 545.358│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.580│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 198.084│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 161.122│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 127.847│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 579.071│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 579.071│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 339.501│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 339.501│
│7001 03 │Locuinţe │ 376.671│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 376.671│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice │ 632.521│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 632.521│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 454.738│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 554.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 435.037│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 114.446│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 89.584│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.063│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 161.637│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.195│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 119.033│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 119.033│
│7401 01 │Administraţie centrala │ 108.444│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluarii │ 424.456│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 21.170│
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │11.489.764│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 9.793.870│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 375.234│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 439.509│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 834.631│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.788.622│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.497.286│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.815.608│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 42.980│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 463.811│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 463.811│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.232.083│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 1.226.083│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 1.218.187│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.218.187│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 7.896│
│ 01│Rambursãri de credite interne garantate │ 7.896│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 1.225.540│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 948.940│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.116│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 123.036│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.033│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 403.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 40.075│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 300.780│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 226.336│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 226.336│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.264│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 44.264│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.225.368│
│ 01 │Administraţie centrala │ 137.573│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.000│
│ 03 │Meteorologie │ 92.368│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindina │ 41.660│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi │ 6.453│
│ 07 │Stimularea exportului │ 403.900│
│ 09 │Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii │ 67.200│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 177.830│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 242.257│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 46.127│
│ 02 │Acţiuni generale de munca │ 172│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea somajului │ 172│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 641.395│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 641.395│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 208.600│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 200.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 232.795│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 245.600│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 7.397│
│ 05 │Energie electrica │ 160.000│
│ 06 │Energie termica │ 200.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 28.398│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 506.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 350.261│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 888│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 83.060│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 148.624│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 30.425│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 87.264│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 156.050│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 156.050│
│8201 01 │Industria extractiva a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 74.079│
│ 02 │Industria prelucratoare │ 29.929│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 402.303│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE │ 3.729.783│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.505.753│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 265.808│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 140.401│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.850│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.830.833│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 785.962│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 444.899│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 30.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 210.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 210.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.030│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.030│
│8301 01 │Administraţie centrala │ 268.168│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 819.513│
│ 03 │Agricultura │ 2.287.392│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 6.221│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 269.014│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara │ 46.401│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 1.774.630│
│ 05 │Reproductia şi selecţia animalelor │ 29.870│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 161.256│
│ 04 │Silvilcultura │ 166.580│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vanatorii │ 188.130│
│8401 │TRANSPORTURI │ 5.197.122│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.191.443│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.711│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.775│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 722.588│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.196.665│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 440.824│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.719.900│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 12.980│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.190│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.190│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 986.489│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 986.489│
│8401 01 │Administraţie centrala │ 364.100│
│ 03 │Transport rutier │ 2.135.193│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 2.135.193│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.309.838│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 1.934.087│
│ 02 │Transport cu metroul │ 375.751│
│ 05 │Transport pe apa │ 120.751│
│ 06 │Transport aerian │ 267.240│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 251.442│
│ 03 │Zboruri speciale │ 15.798│
│8501 │COMUNICAŢII │ 27.980│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.610│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.162│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.808│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.140│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.370│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.370│
│8501 01 │Comunicaţii │ 27.980│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 80.717│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.302│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 437│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.365│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 415│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 415│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vanatorii │ 33.387│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │
│ │energiei │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare şi construcţiilor │ 8.980│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 80.916│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 29.236│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.960│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.970│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.500│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.250│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.250│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Socialã │ 23.810│
│ 04 │Turism │ 33.476│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifunctionale │ 23.630│
│9901 │DEFICIT │-9.054.912│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,
dupã caz, pe anul 2007

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2007 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │67.867.517│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │12.860.415│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.592.759│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.999.443│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.812.347│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 8.259.023│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │21.475.046│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.721.813│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.005.962│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │10.411.625│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │10.411.625│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.728.672│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 17.748│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.710.924│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ │-------------------------- │64.630.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │54.122.540│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │12.270.964│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.255.752│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.992.913│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 852.211│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 847.600│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 4.611│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.107.950│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 839.698│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.268.252│
│ 03 │Alte dobânzi │ 32.752│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 32.752│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.812.347│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 221.783│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 23.138│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 238.720│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 900.000│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 166.068│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 46.000│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 30.000│
│ 13 │Stimularea exporturilor │ 403.900│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 105.800│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 1.530.608│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 100.000│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 18.946│
│ 30 │Alte subvenţii │ 25.384│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.342.073│
│ 01 │Transferuri curente │ 6.011.603│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 2.037.996│
│ 02 │Finanţarea de baza a învãţãmântului superior │ 1.560.528│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 782.651│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 700.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 11.850│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor pentru şomaj │ 50.050│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 20.746│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │fondului naţional unic de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 50│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 30.500│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 137.901│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri de │ │
│ │sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 101.433│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 318.378│
│ 32 │Reabilitarea termica a clãdirilor de locuit │ 9.520│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea cresterilor │ │
│ │neprevizionate ale preţurilor la combustibili │ 200.000│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 50.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.330.470│
│ 02 │Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din │ │
│ │împrumuturi externe │ 70.000│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea │ │
│ │cu apa a satelor │ 88.732│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de │ │
│ │sport │ 41.845│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 5.900│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │
│ │termoficare │ 30.425│
│ 07 │Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente │ │
│ │urbanism │ 2.000│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenta │ 81.193│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinta │ 8.500│
│ 10 │Plati în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subimprumutate │ 475.725│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 111.651│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 145.381│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 112.481│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 156.637│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │10.602.149│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.395.924│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 29.803│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 43.789│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 773.005│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindina │ 41.660│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 23.274│
│ 07 │Programe comunitare │ 93.500│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 108.835│
│ 09 │Programe ISPA │ 144.291│
│ 11 │Cofinantarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 155.516│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.500.028│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.216.087│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.883.781│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 9.970│
│ 16 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi │ │
│ │susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi │ │
│ │mijlocii │ 67.200│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 74.652│
│ 21 │Programe FEDR │ 7.347│
│ 22 │Programe FSE │ 28.558│
│ 24 │Programe FEADR │ 91.828│
│ 25 │Programe FEP │ 15.000│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │
│ │existente │ 7.800│
│ 27 │Programe FEGA │ 80.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 229.225│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 229.225│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 3.977.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ │
│ │sectorul agricol) │ 502.672│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 82.249│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 452.193│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ 275.340│
│ │Marii Britanii │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.469.235│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 181.544│
│ 09 │Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB │ 13.767│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.709.847│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 5.672.806│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 5.037.041│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.646.897│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 390.144│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 995.786│
│ 01 │Burse │ 471.253│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.030│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 49.659│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intolerantei │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni şi │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.877│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz │ │
│ │de calamitati naturale în agricultura │ 4.000│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 13.920│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 67.925│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afarã graniţelor │ 3.300│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 157.938│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.090│
│ 16 │Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste │ │
│ │hotare │ 2.738│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 85.249│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 26.000│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 18.389│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 54.136│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 3.502│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 780│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 500│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Romane │ 9.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.820.663│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.820.663│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.687.169│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 6.245│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.680.924│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 2.670.102│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.423.017│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 247.085│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 10.822│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 10.822│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 6.928.797│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.675.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.666.170│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 1.315.815│
│ 01 │Salarii de baza │ 814.479│
│ 02 │Salarii de merit │ 19.111│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 24.304│
│ 04 │Spor de vechime │ 92.188│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 25.028│
│ 06 │Alte sporuri │ 57.986│
│ 07 │Ore suplimentare │ 25.557│
│ 08 │Fond de premii │ 94.555│
│ 09 │Prima de vacanta │ 52.123│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 53│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.075│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 6.684│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 72.780│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.200│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 374│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 802│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 27.516│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 11.172│
│ 02 │Norme de hrana │ 10.356│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 3│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 165│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 648│
│ 03 │Contribuţii │ 339.183│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 224.423│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 29.130│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 73.443│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 3.411│
│ 05 │Prime de asigurare viata plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 72│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 8.704│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 707.270│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 318.020│
│ 01 │Furnituri de birou │ 16.046│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3.994│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 60.702│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 6.496│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 27.594│
│ 06 │Piese de schimb │ 5.392│
│ 07 │Transport │ 2.388│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 45.830│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 64.534│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 85.044│
│ 02 │Reparaţii curente │ 31.016│
│ 03 │Hrana │ 160│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 160│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 317│
│ 01 │Medicamente │ 220│
│ 02 │Materiale sanitare │ 23│
│ 03 │Reactivi │ 71│
│ 04 │Dezinfectanti │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 18.599│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3.000│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 240│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 15.359│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 97.887│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 54.667│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 43.220│
│ 09 │Materiale de laborator │ 355│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 7.636│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 135│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5.790│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.220│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura │ │
│ │activelor fixe pentru armata │ 250│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 166│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 283│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 283│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 225.436│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 815│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 28.435│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 9.175│
│ 04 │Chirii │ 71.246│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │instituţiei publice │ 2.067│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 800│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 112.898│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 17.637│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 17.394│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 17.394│
│ 03 │Alte dobânzi │ 243│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 243│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 12.230│
│ 01 │Transferuri curente │ 12.230│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 12.030│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 200│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.269.179│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 180.934│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 17.183│
│ 07 │Programe comunitare │ 658│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 13.126│
│ 11 │Cofinantarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 141.185│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.440│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 6.812│
│ 21 │Programe FEDR │ 530│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 111.245│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 111.245│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 3.977.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ │
│ │sectorul agricol) │ 502.672│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 82.249│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 452.193│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ 275.340│
│ │Marii Britanii │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 2.469.235│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 181.544│
│ 09 │Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB │ 13.767│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 2.970│
│ 01 │Burse │ 300│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 2.670│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 232.299│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 232.299│
│ 01 │Active fixe │ 210.784│
│ 01 │Construcţii │ 144.796│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 23.227│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 35.740│
│ 30 │Alte active fixe │ 7.021│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 21.515│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 21.042│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 21.042│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 21.042│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 21.042│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 2.505.145│
│ 01 │Administraţia prezidentiala │ 29.674│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 361.761│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 1.858.642│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 255.068│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 305.467│
│ 03 │Contribuţia la bugetul U.E. │ 3.977.000│
│ 04 │Cofinantarea fondurilor primite de la │ │
│ │Uniunea Europeanã │ 141.185│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 1.697.385│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.681.686│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 92.390│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 71.542│
│ 01 │Salarii de baza │ 47.617│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.073│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.711│
│ 04 │Spor de vechime │ 8.279│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.746│
│ 06 │Alte sporuri │ 4.000│
│ 07 │Ore suplimentare │ 434│
│ 08 │Fond de premii │ 4.890│
│ 09 │Prima de vacanta │ 171│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 652│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 1│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 170│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 190│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 608│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 30│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 30│
│ 03 │Contribuţii │ 20.818│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 13.526│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.780│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.261│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 724│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 527│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 426.616│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.333│
│ 01 │Furnituri de birou │ 233│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 75│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 4.040│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 334│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 440│
│ 06 │Piese de schimb │ 2│
│ 07 │Transport │ 90│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 888│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 508│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.723│
│ 02 │Reparaţii curente │ 915│
│ 03 │Hrana │ 4│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 4│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 231│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 231│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 770│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 270│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 500│
│ 09 │Materiale de laborator │ 350│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 384.673│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 255│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 133│
│ 14 │Protecţia muncii │ 14│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 29.938│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 307│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │instituţiei publice │ 6│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 29.625│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 4.930│
│ 01 │Transferuri curente │ 4.930│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 4.930│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.142.352│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 1.139.692│
│ 07 │Programe comunitare │ 68.974│
│ 11 │Cofinantarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 3.318│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 22.326│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 1.045.074│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 2.660│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 2.660│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 15.398│
│ 01 │Burse │ 2.253│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 150│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 3.885│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 110│
│ 26 │Sume acordate membrilor Academiei Romane │ 9.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.699│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.699│
│ 01 │Active fixe │ 14.839│
│ 01 │Construcţii │ 10.104│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.750│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 240│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.745│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 860│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de baza) │ 101.322│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.596.063│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.233.299│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.233.141│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 102.613│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 79.877│
│ 01 │Salarii de baza │ 1.214│
│ 02 │Salarii de merit │ 20│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 85│
│ 04 │Spor de vechime │ 100│
│ 06 │Alte sporuri │ 378│
│ 07 │Ore suplimentare │ 50│
│ 08 │Fond de premii │ 50│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 50│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 77.830│
│ 03 │Contribuţii │ 22.736│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 15.153│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.995│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.789│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 200│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 599│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 13.993│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 472│
│ 01 │Furnituri de birou │ 80│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 33│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 12│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17│
│ 06 │Piese de schimb │ 10│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 116│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 104│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 129│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 15│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 114│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 25│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 650│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 120│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 330│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 966│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 11.296│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 12│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 7│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 12│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 7.900│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.365│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVA │ 140.709│
│ 01 │Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 128.709│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 12.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.885.059│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.885.059│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.883.781│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.278│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 90.767│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 7.030│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 83.737│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 158│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 158│
│ 01 │Active fixe │ 158│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 85│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 8│
│ 30 │Alte active fixe │ 65│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.278│
│ 02 │Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 128.709│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 12.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.883.781│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 207.531│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI │ 2.468.488│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.221.403│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 58.380│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 58.380│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 54.300│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 2.600│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţara │ 1.480│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.687.298│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 847.600│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 847.600│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 839.698│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 839.698│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 475.725│
│ 02 │Transferuri de capital │ 475.725│
│ 10 │Plati în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subimprumutate │ 475.725│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 247.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 247.085│
│ 81 01 │Rambursãri de credite externe │ 247.085│
│ 81 01 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 247.085│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI │ 70.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 70.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 70.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 70.000│
│ 02 │Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din │ │
│ │împrumuturi externe │ 70.000│
│5601 01 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale, finanţate parţial din împrumuturi externe │ 70.000│
│6001 │APĂRARE │ 5.388.418│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.864.186│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500.856│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.723.250│
│ 01 │Salarii de baza │ 699.633│
│ 02 │Salarii de merit │ 23.015│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 14.408│
│ 04 │Spor de vechime │ 139.626│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 143.849│
│ 06 │Alte sporuri │ 11.111│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.334│
│ 08 │Fond de premii │ 137.442│
│ 09 │Prima de vacanta │ 442│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 358│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 48│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 52│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 183.153│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 33.029│
│ 30 │Alte drepturi salariate în bani │ 334.750│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 502.661│
│ 02 │Norme de hrana │ 346.418│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 78.596│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 6.488│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 71.159│
│ 03 │Contribuţii │ 274.945│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 145.578│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 18.433│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 104.956│
│ 05 │Prime de asigurare viata plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 448│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.530│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.147.757│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 707.648│
│ 01 │Furnituri de birou │ 7.774│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 5.569│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 188.522│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 29.522│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 213.667│
│ 06 │Piese de schimb │ 80.655│
│ 07 │Transport │ 9.340│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 38.515│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 125.921│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 8.163│
│ 02 │Reparaţii curente │ 27.329│
│ 03 │Hrana │ 123.818│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 122.749│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 1.069│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8.822│
│ 01 │Medicamente │ 8.369│
│ 02 │Materiale sanitare │ 327│
│ 03 │Reactivi │ 63│
│ 04 │Dezinfectanti │ 63│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 101.907│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 74.803│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 606│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 26.498│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 79.537│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.622│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 58.915│
│ 09 │Materiale de laborator │ 13│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.151│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.489│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 17│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 500│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.101│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 27.849│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 511│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 511│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 61.065│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 336│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 6.734│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 10.129│
│ 04 │Chirii │ 3.471│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 40.395│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 30.780│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 30.780│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 30.780│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 60.836│
│ 01 │Transferuri curente │ 58.803│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 58.803│
│ 02 │Transferuri de capital │ 2.033│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 2.033│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.203│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 86.203│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 86.203│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 37.754│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 37.754│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 37.624│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 130│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.309.470│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.309.470│
│ 01 │Active fixe │ 1.282.470│
│ 01 │Construcţii │ 63.582│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 13.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 19.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.186.888│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 27.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 214.762│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 214.762│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 214.762│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 214.762│
│6001 01 │Administraţie centrala │ 309.564│
│ 02 │Apãrare nationala │ 4.673.008│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 333.017│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 36.792│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 36.037│
│6101 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 9.238.516│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.133.799│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.489.946│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 4.233.424│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.172.653│
│ 02 │Salarii de merit │ 50.986│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 35.197│
│ 04 │Spor de vechime │ 50.454│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 546.745│
│ 06 │Alte sporuri │ 279.460│
│ 07 │Ore suplimentare │ 20.039│
│ 08 │Fond de premii │ 426.012│
│ 09 │Prima de vacanta │ 111.078│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 100│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.235│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 195│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 24.556│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.715│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 1.603│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 4.437│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 506.959│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.127.112│
│ 02 │Norme de hrana │ 823.365│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 270.845│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 1.200│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 2.329│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 29.373│
│ 03 │Contribuţii │ 529.639│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 238.053│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 29.456│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 251.690│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 4.766│
│ 05 │Prime de asigurare viata plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 100│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.574│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 891.484│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 423.208│
│ 01 │Furnituri de birou │ 24.148│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.749│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 112.558│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 14.308│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 96.642│
│ 06 │Piese de schimb │ 17.739│
│ 07 │Transport │ 1.688│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 97.801│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 34.160│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 21.415│
│ 02 │Reparaţii curente │ 52.708│
│ 03 │Hrana │ 10.407│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 8.367│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 2.040│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.536│
│ 01 │Medicamente │ 1.957│
│ 02 │Materiale sanitare │ 279│
│ 03 │Reactivi │ 270│
│ 04 │Dezinfectanti │ 30│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 36.108│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 18.744│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 396│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 16.968│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 43.089│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 23.536│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 19.553│
│ 09 │Materiale de laborator │ 700│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 250│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.719│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 19.567│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 6.080│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.180│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 4.567│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 3.595│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 3.595│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5.010│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 105.861│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 707│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2.535│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 13.712│
│ 04 │Chirii │ 15.321│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │instituţiei publice │ 392│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 73.194│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 105.215│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 4.444│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 4.444│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 88.407│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 88.407│
│ 03 │Alte dobânzi │ 12.364│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 12.364│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 610.498│
│ 01 │Transferuri curente │ 610.498│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 541.785│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 47.717│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 150│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor pentru şomaj │ 50│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 20.746│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │fondului naţional unic de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 50│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 31.718│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 27.670│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 17.890│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 7.100│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.680│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 4.048│
│ 02 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 4.048│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 3.378│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 3.378│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 3.363│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 15│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 1.560│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 200│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 1.360│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 757.380│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 757.380│
│ 01 │Active fixe │ 639.954│
│ 01 │Construcţii │ 102.875│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 399.066│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 67.085│
│ 30 │Alte active fixe │ 17.263│
│ 02 │Stocuri │ 120│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 120│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 64.373│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 347.337│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 347.337│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 344.411│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 344.411│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 2.926│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 2.926│
│6101 01 │Administraţia centrala │ 771.950│
│ 03 │Ordine publica │ 3.703.311│
│ 01 │Poliţie │ 2.238.382│
│ 02 │Jandarmerie │ 728.921│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 736.008│
│ 04 │Siguranta nationala │ 1.434.848│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 713.050│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.400.583│
│ 07 │Penitenciare │ 557.027│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publica şi │ │
│ │siguranta nationala │ 1.250│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 656.497│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 8.220.494│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.065.840│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 573.142│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 421.856│
│ 01 │Salarii de baza │ 170.200│
│ 02 │Salarii de merit │ 8.478│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 9.578│
│ 04 │Spor de vechime │ 33.256│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 13.391│
│ 06 │Alte sporuri │ 11.749│
│ 07 │Ore suplimentare │ 4.991│
│ 08 │Fond de premii │ 25.328│
│ 09 │Prima de vacanta │ 1.886│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 2.886│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 100.642│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 52│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 7.606│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 428│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 150│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 31.235│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 36.108│
│ 02 │Norme de hrana │ 26.210│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 7.511│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 53│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 79│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 2.255│
│ 03 │Contribuţii │ 101.843│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 62.835│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 9.809│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 25.913│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 712│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.574│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 813.049│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 319.882│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11.455│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 4.993│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 60.790│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 14.562│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 7.954│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.185│
│ 07 │Transport │ 176│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11.233│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 186.930│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 17.604│
│ 02 │Reparaţii curente │ 16.491│
│ 03 │Hrana │ 24.906│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 24.642│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 264│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 1.224│
│ 01 │Medicamente │ 1.013│
│ 02 │Materiale sanitare │ 192│
│ 03 │Reactivi │ 19│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 314.242│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 6.833│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.495│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 305.914│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 19.359│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 16.463│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.896│
│ 09 │Materiale de laborator │ 272│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 264│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 41.715│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 11.408│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 43.709│
│ 14 │Protecţia muncii │ 319│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armata │ 30│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 64│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 350│
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 350│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 16.579│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 72│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 262│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 533│
│ 04 │Chirii │ 2.369│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │instituţiei publice │ 14│
│ 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.329│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 65.791│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 45.646│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 45.646│
│ 03 │Alte dobânzi │ 20.145│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 20.145│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.757.708│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.757.708│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 197.178│
│ 02 │Finanţarea de baza a învãţãmântului superior │ 1.560.528│
│ 09 │Acţiuni de sãnãtate │ 2│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 70.666│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 69.003│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 3.041│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 9.977│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 55.985│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 1.663│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 1.663│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 321.292│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 321.292│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 84.627│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale în natura │ 236.665│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 464.192│
│ 01 │Burse │ 455.720│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.090│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 10│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 4.280│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.092│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.115.331│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.115.331│
│ 01 │Active fixe │ 3.327.106│
│ 01 │Construcţii │ 2.459.689│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 259.289│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 477.321│
│ 30 │Alte active fixe │ 130.807│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 788.073│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 39.323│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 39.323│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 39.323│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 39.323│
│6501 01 │Administraţie centrala │ 213.593│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 319.254│
│ 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.250│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 3.250│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 1.297.724│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 257.404│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 1.039.908│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 412│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 41.099│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 5.074.838│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 4.501.886│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 572.952│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 100.287│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 5.520│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 94.767│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 387.367│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 129.753│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 257.614│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 55│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 783.027│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.124.312│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.717.530│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 230.377│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 177.855│
│ 01 │Salarii de baza │ 98.668│
│ 02 │Salarii de merit │ 3.400│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.623│
│ 04 │Spor de vechime │ 18.574│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 13.979│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.299│
│ 07 │Ore suplimentare │ 6.634│
│ 08 │Fond de premii │ 17.759│
│ 09 │Prima de vacanta │ 4.367│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.671│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 2.769│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.094│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 10│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 36│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.972│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.631│
│ 02 │Norme de hrana │ 1.398│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 191│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 2│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 40│
│ 03 │Contribuţii │ 50.891│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 33.969│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 4.450│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 10.784│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 433│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.255│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 257.491│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 62.082│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.359│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.113│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 8.756│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 1.292│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.608│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.021│
│ 07 │Transport │ 13│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.804│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 23.695│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 15.421│
│ 02 │Reparaţii curente │ 6.178│
│ 03 │Hrana │ 13.466│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 13.400│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 66│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 129.932│
│ 01 │Medicamente │ 73.740│
│ 02 │Materiale sanitare │ 32.295│
│ 03 │Reactivi │ 23.026│
│ 04 │Dezinfectanti │ 871│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.846│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 12│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 18│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.816│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.176│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.069│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.107│
│ 09 │Materiale de laborator │ 15.434│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 632│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 376│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 913│
│ 14 │Protecţia muncii │ 425│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 4.088│
│ 24 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 4.088│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ 5│
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 15.828│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 2│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 3│
│ 04 │Chirii │ 252│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 15.561│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 38.212│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 38.212│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 38.212│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.187.342│
│ 01 │Transferuri curente │ 851.150│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 37.320│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 675.929│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 137.901│
│ 02 │Transferuri de capital │ 336.192│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenta │ 81.193│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 111.651│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 143.348│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.051│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.551│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 1.127│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 424│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 2.500│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 2.500│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 57│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 57│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 57│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 168.646│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 168.646│
│ 01 │Active fixe │ 159.948│
│ 01 │Construcţii │ 59.267│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 34.262│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 65.771│
│ 30 │Alte active fixe │ 648│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.688│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 238.136│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 238.136│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 238.136│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 238.136│
│6601 01 │Administraţia centrala │ 22.200│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 488.000│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 2.750│
│ 05 │Asistenta medicalã în centre medicale │ │
│ │multifunctionale │ 2.750│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 65.681│
│ 01 │Spitale generale │ 65.681│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publica │ 130.000│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 74.400│
│ 10 │Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în │ │
│ │sãnãtate │ 6.131│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.335.150│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.335.150│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.197.121│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.165.763│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 43.155│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 34.361│
│ 01 │Salarii de baza │ 22.767│
│ 02 │Salarii de merit │ 316│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 807│
│ 04 │Spor de vechime │ 2.386│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 302│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.825│
│ 07 │Ore suplimentare │ 901│
│ 08 │Fond de premii │ 1.814│
│ 09 │Prima de vacanta │ 946│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 120│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 180│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 428│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 50│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 17│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.502│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 15│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 15│
│ 03 │Contribuţii │ 8.779│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 5.737│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 754│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.889│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 187│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 212│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 266.268│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 202.992│
│ 01 │Furnituri de birou │ 640│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 155│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 1.905│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 370│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 832│
│ 06 │Piese de schimb │ 54│
│ 07 │Transport │ 20│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.700│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 195.116│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.200│
│ 02 │Reparaţii curente │ 5.627│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 60│
│ 01 │Medicamente │ 30│
│ 02 │Materiale sanitare │ 30│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.721│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.720│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3.359│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 983│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.376│
│ 09 │Materiale de laborator │ 20│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.302│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 110│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 475│
│ 14 │Protecţia muncii │ 87│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 81│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50.434│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 67│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 686│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 9│
│ 04 │Chirii │ 2.050│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 80│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului │ │
│ │instituţiei publice │ 3│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 47.539│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.784│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 7.784│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 7.784│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 419.105│
│ 01 │Transferuri curente │ 419.105│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 419.105│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 61.674│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 60.339│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 43.789│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 2.400│
│ 07 │Programe comunitare │ 8.785│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 3.018│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.347│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.335│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 1.335│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 367.777│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care primesc│ │
│ │subvenţii de la bugetul de stat │ 49.659│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intolerantei │ 4.000│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni şi a│ │
│ │organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.877│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 4.500│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 900│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 67.925│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afarã graniţelor │ 3.300│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 157.938│
│ 16 │Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste │ │
│ │hotare │ 2.738│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 10.224│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 54.136│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 300│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 780│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 30.440│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 30.440│
│ 01 │Active fixe │ 19.540│
│ 01 │Construcţii │ 12.600│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.413│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 5.014│
│ 30 │Alte active fixe │ 513│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 10.900│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 918│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 918│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 918│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 918│
│6701 01 │Administraţie centrala │ 46.546│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 29.174│
│ 03 │Servicii culturale │ 205.207│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.900│
│ 03 │Muzee │ 55.384│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 101.106│
│ 11 │Edituri │ 2.827│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 26.650│
│ 14 │Centre culturale │ 4.340│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 249.476│
│ 01 │Sport │ 238.676│
│ 02 │Tineret │ 10.800│
│ 06 │Servicii religioase │ 229.163│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 437.555│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ │11.555.778│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │11.519.471│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 82.635│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 64.395│
│ 01 │Salarii de baza │ 35.039│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.121│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.778│
│ 04 │Spor de vechime │ 5.918│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 200│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.112│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.812│
│ 08 │Fond de premii │ 8.919│
│ 09 │Prima de vacanta │ 2.440│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 22│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 88│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 170│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.022│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.754│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 215│
│ 02 │Norme de hrana │ 101│
│ 04 │Locuinta de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 64│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 50│
│ 03 │Contribuţii │ 18.025│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 12.011│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.579│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 3.796│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 158│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 481│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.771│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 17.472│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.124│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 146│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 3.627│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 375│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.540│
│ 06 │Piese de schimb │ 350│
│ 07 │Transport │ 97│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.691│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 603│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.919│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.049│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 75│
│ 01 │Medicamente │ 52│
│ 02 │Materiale sanitare │ 14│
│ 03 │Reactivi │ 1│
│ 04 │Dezinfectanti │ 8│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.845│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 47│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.798│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.571│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.891│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 3.680│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 245│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 352│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.385│
│ 14 │Protecţia muncii │ 64│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 405│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 525│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 525│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 200│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 77.583│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 425│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 177│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 125│
│ 04 │Chirii │ 1.660│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 70.722│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului instituţiei│ │
│ │publice │ 32│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.392│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.418│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 5.418│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 5.418│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 923.654│
│ 01 │Transferuri curente │ 923.654│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 10.521│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 700.000│
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale de stat │ 11.700│
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │asigurãrilor sociale pentru şomaj │ 50.000│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri de │ │
│ │sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │
│ │creşterea copilului │ 101.433│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 50.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.597│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 39.900│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 2.160│
│ 07 │Programe comunitare │ 1.808│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 7.059│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 315│
│ 22 │Programe FSE │ 28.558│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 697│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 697│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │10.347.366│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 5.672.806│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 4.674.560│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 4.521.226│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 153.334│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 10.030│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 10.000│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 30│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 29.325│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 29.325│
│ 01 │Active fixe │ 19.325│
│ 01 │Construcţii │ 10.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.020│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 3.975│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.330│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 10.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.982│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 245│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 245│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 6.737│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 6.737│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.737│
│6801 01 │Administraţie centrala │ 83.106│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 82.654│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru batranete │ 5.319.178│
│ 05 │Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati │ 1.010.306│
│ 01 │Asistenta socialã în caz de boli │ 160│
│ 02 │Asistenta socialã în caz de invaliditate │ 1.010.146│
│ 06 │Asistenta socialã pentru familie şi copii │ 3.687.347│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 125.817│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 589│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 971.425│
│ 01 │Ajutor social │ 870.000│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.500│
│ 04 │Servicii sociale │ 35.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 63.925│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 1.293│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 274.063│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA │ 1.463.930│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 545.358│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.580│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 20.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 14.580│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 14.580│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 198.084│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 198.084│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 198.084│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 23.725│
│ 30 │Alte subvenţii │ 23.725│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 161.122│
│ 01 │Transferuri curente │ 16.145│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 1.125│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 5.500│
│ 32 │Reabilitarea termica a clãdirilor de locuit │ 9.520│
│ 02 │Transferuri de capital │ 144.977│
│ 03 │Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu│ │
│ │apa a satelor │ 88.732│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de │ │
│ │sport │ 41.845│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 5.900│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinta │ 8.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 127.847│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 127.847│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 49.360│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 70.087│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 600│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea louintelor │ │
│ │existente │ 7.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 579.071│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 579.071│
│ 01 │Active fixe │ 579.071│
│ 01 │Construcţii │ 578.571│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 339.501│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 339.501│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 339.501│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 339.501│
│7001 03 │Locuinţe │ 376.671│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 376.671│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice │ 632.521│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 632.521│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 454.738│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 554.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 435.037│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 114.446│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 88.004│
│ 01 │Salarii de baza │ 51.052│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.208│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2.676│
│ 04 │Spor de vechime │ 8.678│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.276│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.010│
│ 07 │Ore suplimentare │ 3.240│
│ 08 │Fond de premii │ 10.694│
│ 09 │Prima de vacanta │ 4.589│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 555│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.000│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 21│
│ 03 │Contribuţii │ 26.442│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 17.147│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.175│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 6.044│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 446│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 630│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 89.584│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 39.658│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.190│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 4.418│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 310│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.956│
│ 06 │Piese de schimb │ 937│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.960│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 21.052│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.835│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.126│
│ 03 │Hrana │ 200│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.627│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.980│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.647│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.618│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.438│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 3.180│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 20.820│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.140│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.960│
│ 14 │Protecţia muncii │ 300│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 350│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 424│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 424│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.361│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 5.000│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 200│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 200│
│ 04 │Chirii │ 2.300│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului instituţiei│ │
│ │publice │ 111│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 550│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 2.063│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.063│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.063│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 161.637│
│ 01 │Transferuri curente │ 5.000│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 5.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 156.637│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 156.637│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.195│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 57.695│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.400│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.408│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 25.413│
│ 11 │Cofinantarea asistenţei financiare nerambursabile post│ │
│ │aderare de la Comunitatea Europeanã │ 11.013│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 8.461│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 9.500│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 9.500│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 112│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 119.033│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 119.033│
│ 01 │Active fixe │ 111.583│
│ 01 │Construcţii │ 43.776│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 33.702│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 33.605│
│ 30 │Alte active fixe │ 500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 7.450│
│7401 01 │Administraţie centrala │ 108.444│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluarii │ 424.456│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 21.170│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 1.225.540│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 948.940│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.116│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59.481│
│ 01 │Salarii de baza │ 37.527│
│ 02 │Salarii de merit │ 523│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.519│
│ 04 │Spor de vechime │ 5.373│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.550│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.082│
│ 07 │Ore suplimentare │ 862│
│ 08 │Fond de premii │ 3.384│
│ 09 │Prima de vacanta │ 2.227│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 1.646│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.166│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 29│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 593│
│ 03 │Contribuţii │ 13.635│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 8.984│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.179│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.941│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 157│
│ 05 │Prime de asigurare viata plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 35│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 339│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 123.036│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 40.796│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.638│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 324│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 5.855│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 640│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.550│
│ 06 │Piese de schimb │ 779│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.683│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 5.994│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 18.333│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.061│
│ 03 │Hrana │ 11│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 11│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 6│
│ 01 │Medicamente │ 6│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.337│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 41│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 26│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.270│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 7.909│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.576│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 6.333│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 488│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.025│
│ 14 │Protecţia muncii │ 262│
│ 21 │Meteorologie │ 50.357│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundatiilor şi ingheturilor │ 6.403│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 44│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 44│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 11.337│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 205│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 658│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 130│
│ 04 │Chirii │ 4.150│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului instituţiei│ │
│ │publice │ 16│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 6.178│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 8.033│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 8.033│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.033│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 403.900│
│ 13 │Stimularea exporturilor │ 403.900│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 40.075│
│ 01 │Transferuri curente │ 40.075│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 15.075│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 25.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 300.780│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 297.679│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 150│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindina │ 41.660│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.142│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 4.697│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 171.013│
│ 16 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi şi │ │
│ │susţinerea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi │ │
│ │mijlocii │ 67.200│
│ 21 │Programe FEDR │ 6.817│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.101│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 3.101│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 226.336│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 226.336│
│ 01 │Active fixe │ 61.006│
│ 01 │Construcţii │ 48.686│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 9.080│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 2.440│
│ 30 │Alte active fixe │ 800│
│ 02 │Stocuri │ 156.457│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 156.457│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.873│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.264│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 6.000│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 6.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 44.264│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 44.264│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 44.264│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.225.368│
│ 01 │Administraţie centrala │ 137.573│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 10.000│
│ 03 │Meteorologie │ 92.368│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindina │ 41.660│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi │ 6.453│
│ 07 │Stimularea exportului │ 403.900│
│ 09 │Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii │ 67.200│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 177.830│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 242.257│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 46.127│
│ 02 │Acţiuni generale de munca │ 172│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea somajului │ 172│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 641.395│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 641.395│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 208.600│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 192.600│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 16.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 200.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 200.000│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizio-│ │
│ │nate ale preţurilor la combustibili │ 200.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 232.795│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 232.795│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 232.795│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 245.600│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 7.397│
│ 05 │Energie electrica │ 160.000│
│ 06 │Energie termica │ 200.000│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 28.398│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 506.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 350.261│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 888│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 888│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 888│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 83.060│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 83.060│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 83.060│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 148.624│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 29.183│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 495│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 16.000│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 100.000│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 2.946│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 30.425│
│ 02 │Transferuri de capital │ 30.425│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │
│ │de termoficare │ 30.425│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 89.264│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 89.264│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 29.803│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 1.582│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 55.429│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 450│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 156.050│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 156.050│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 156.050│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 156.050│
│8201 01 │Industria extractiva a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 74.079│
│ 02 │Industria prelucratoare │ 29.929│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 402.303│
│8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE │ 3.729.783│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.505.753│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 265.808│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 207.298│
│ 01 │Salarii de baza │ 152.310│
│ 02 │Salarii de merit │ 1.600│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.500│
│ 04 │Spor de vechime │ 12.100│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 1.500│
│ 06 │Alte sporuri │ 9.500│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.500│
│ 08 │Fond de premii │ 8.488│
│ 09 │Prima de vacanta │ 14.300│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 500│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.000│
│ 03 │Contribuţii │ 58.510│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 39.007│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 5.132│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 12.318│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 513│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.540│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 140.401│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 101.630│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.050│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.400│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 17.000│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 14.000│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 10.000│
│ 06 │Piese de schimb │ 2.000│
│ 07 │Transport │ 800│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6.800│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 39.034│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 7.546│
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.000│
│ 03 │Hrana │ 300│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 200│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 100│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 800│
│ 01 │Medicamente │ 200│
│ 02 │Materiale sanitare │ 300│
│ 03 │Reactivi │ 100│
│ 04 │Dezinfectanti │ 200│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.500│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 200│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.200│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 4.200│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.500│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.700│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.100│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.401│
│ 18 │Plati pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 14.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1.320│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 1.320│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 5.150│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 100│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 150│
│ 04 │Chirii │ 600│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 150│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului instituţiei│ │
│ │publice │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 7.850│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 7.850│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 7.850│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.830.833│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 238.225│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 30.000│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 2.000│
│ 12 │Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare │ │
│ │pentru factorii de risc din agricultura │ 30.000│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 1.530.608│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 785.962│
│ 01 │Transferuri curente │ 783.962│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 783.962│
│ 02 │Transferuri de capital │ 2.000│
│ 07 │Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente │ │
│ │proiectelor SAPARD │ 2.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 444.899│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 440.899│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 17.300│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 23.274│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 34.742│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 178.755│
│ 24 │Programe FEADR │ 91.828│
│ 25 │Programe FEP │ 15.000│
│ 27 │Programe FEGA │ 80.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 4.000│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 4.000│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 30.000│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz de│ │
│ │calamitati naturale în agricultura │ 4.000│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 26.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 210.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 210.000│
│ 01 │Active fixe │ 202.000│
│ 01 │Construcţii │ 104.500│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 65.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 25.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 7.500│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 14.030│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 14.030│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 14.030│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 14.030│
│8301 01 │Administraţie centrala │ 268.168│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 819.513│
│ 03 │Agricultura │ 2.287.392│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 6.221│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 269.014│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara │ 46.401│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 1.774.630│
│ 05 │Reproductia şi selecţia animalelor │ 29.870│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 161.256│
│ 04 │Silvilcultura │ 166.580│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vanatorii │ 188.130│
│8401 │TRANSPORTURI │ 5.197.122│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.191.443│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 30.711│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 23.819│
│ 01 │Salarii de baza │ 13.144│
│ 02 │Salarii de merit │ 521│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 848│
│ 04 │Spor de vechime │ 2.576│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 611│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.562│
│ 07 │Ore suplimentare │ 370│
│ 08 │Fond de premii │ 1.398│
│ 09 │Prima de vacanta │ 760│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 14│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 532│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.483│
│ 03 │Contribuţii │ 6.892│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 4.615│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 582│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.397│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 127│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 171│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.775│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 12.551│
│ 01 │Furnituri de birou │ 695│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 200│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 1.838│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 216│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 500│
│ 06 │Piese de schimb │ 500│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.228│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.289│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 3.085│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.556│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5│
│ 01 │Medicamente │ 5│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 245│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 10│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 225│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 4.034│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.450│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.584│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 192│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 2.400│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 460│
│ 14 │Protecţia muncii │ 72│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 250│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 23.045│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 23.028│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 17│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.965│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 15│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 254│
│ 04 │Chirii │ 10│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducatorului instituţiei│ │
│ │publice │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 21.656│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 722.588│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 167│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 167│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 722.421│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 722.421│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.196.665│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 23.138│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 900.000│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 166.068│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 105.800│
│ 30 │Alte subvenţii │ 1.659│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 440.824│
│ 01 │Transferuri curente │ 328.343│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 9.965│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 318.378│
│ 02 │Transferuri de capital │ 112.481│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 112.481│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.719.900│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.718.327│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 641.919│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 6.394│
│ 09 │Programe ISPA │ 144.291│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 925.723│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.573│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 1.573│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 12.980│
│ 01 │Burse │ 12.980│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 19.190│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 19.190│
│ 01 │Active fixe │ 18.540│
│ 01 │Construcţii │ 3.827│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 14.490│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 200│
│ 30 │Alte active fixe │ 23│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 650│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 986.489│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 986.489│
│ 01 │Rambursari de credite externe │ 978.593│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 978.593│
│ 02 │Rambursãri de credite interne │ 7.896│
│ 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 7.896│
│8401 01 │Administraţie centrala │ 364.100│
│ 03 │Transport rutier │ 2.135.193│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 2.135.193│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.309.838│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 1.934.087│
│ 02 │Transport cu metroul │ 375.751│
│ 05 │Transport pe apa │ 120.751│
│ 06 │Transport aerian │ 267.240│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 251.442│
│ 03 │Zboruri speciale │ 15.798│
│8501 │COMUNICAŢII │ 27.980│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.610│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.162│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.993│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.453│
│ 02 │Salarii de merit │ 100│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 135│
│ 04 │Spor de vechime │ 250│
│ 06 │Alte sporuri │ 100│
│ 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 08 │Fond de premii │ 300│
│ 09 │Prima de vacanta │ 136│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 20│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 150│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 149│
│ 03 │Contribuţii │ 1.169│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 759│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 96│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 265│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 21│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.808│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.210│
│ 01 │Furnituri de birou │ 150│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 70│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 200│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 20│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 90│
│ 06 │Piese de schimb │ 80│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 200│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 400│
│ 02 │Reparaţii curente │ 100│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 600│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 200│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 400│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 100│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 428│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 428│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 210│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 70│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 40│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 100│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.140│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.140│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.140│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 14.800│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 14.075│
│ 07 │Programe comunitare │ 725│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 700│
│ 01 │Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale │ 700│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.370│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.370│
│ 01 │Active fixe │ 3.370│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 120│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 2.970│
│ 30 │Alte active fixe │ 280│
│8501 01 │Comunicaţii │ 27.980│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 80.717│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.302│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 437│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 336│
│ 01 │Salarii de baza │ 280│
│ 02 │Salarii de merit │ 5│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10│
│ 04 │Spor de vechime │ 21│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 2│
│ 06 │Alte sporuri │ 2│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1│
│ 08 │Fond de premii │ 13│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2│
│ 03 │Contribuţii │ 101│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 64│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 21│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 4│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 75.365│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 74│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 16│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 7│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 16│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 27│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 3│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 3│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 44.948│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30.333│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.333│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.500│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 4.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 415│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 415│
│ 01 │Active fixe │ 415│
│ 01 │Construcţii │ 300│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 15│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vanatorii │ 33.387│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │
│ │energiei │ 38.350│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare şi construcţiilor │ 8.980│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 80.916│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.166│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 29.236│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.556│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.500│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 56│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 260│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 260│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 26.420│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 26.420│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.960│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 11.960│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 11.960│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.970│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.970│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 9.970│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.500│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.500│
│ 01 │Active fixe │ 4.500│
│ 01 │Construcţii │ 4.300│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.250│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.250│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 25.250│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 25.250│
│8701 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Socialã │ 23.810│
│ 04 │Turism │ 33.476│
│ 05 │Proiecte de dezvoltare multifunctionale │ 23.630│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 4.846.330│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.360.377│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.520│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 114.291│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.233.444│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.233.444│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 2.882.510│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 232.038│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 102.556│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 16.340│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 10.122│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.950│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 8.172│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 8.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.474.450│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.474.450│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 11.503│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 11.503│
│5106 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 151.490│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 46.291│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.051│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 782│
│ 01 │Salarii de baza │ 782│
│ 03 │Contribuţii │ 269│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 170│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 19│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 70│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 4│
│ 05 │Prime de asigurare viata plãtite de asigurator pentru │ │
│ │angajaţi │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.203│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 277│
│ 01 │Furnituri de birou │ 25│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 18│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 71│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 6│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 157│
│ 02 │Reparaţii curente │ 29│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.130│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.130│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 393│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 90│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 303│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 9.321│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.321│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 34.037│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 34.037│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 34.037│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 105.199│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 105.199│
│ 01 │Active fixe │ 105.199│
│ 01 │Construcţii │ 93.120│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 233│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 6.583│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.263│
│5106 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 151.490│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 151.490│
│6106 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 358.221│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 28.418│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 4.000│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 4.000│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.000│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.418│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 20.418│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 20.418│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 329.803│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 329.803│
│ 01 │Active fixe │ 179.613│
│ 01 │Construcţii │ 15.975│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 127.737│
│ 30 │Alte active fixe │ 35.901│
│6106 01 │Administraţia centrala │ 86.615│
│ 03 │Ordine publica │ 86.873│
│ 01 │Poliţie │ 49.257│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 37.616│
│ 04 │Siguranta nationala │ 162.560│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţie contra incendiilor │ 14.718│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 7.455│
│6506 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 206.620│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.629│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 354│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 354│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 354│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 55.450│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 4.274│
│ 01 │Furnituri de birou │ 33│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 33│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 69│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 69│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 178│
│ 06 │Piese de schimb │ 36│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 106│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.351│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 399│
│ 02 │Reparaţii curente │ 39│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 43.613│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 43.613│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.449│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 323│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.126│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 5.924│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 151│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 151│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.825│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.825│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 8.825│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 141.991│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 141.991│
│ 01 │Active fixe │ 140.924│
│ 01 │Construcţii │ 140.924│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.067│
│6506 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 68.925│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 925│
│ 02 │Învãţãmânt primar │ 68.000│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 78.700│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 41.200│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 31.900│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 5.600│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 58.995│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 58.995│
│6606 │SĂNĂTATE │ 309.061│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.341│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 622│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 622│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 622│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.915│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.764│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.951│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.951│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.910│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 833│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.077│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 847│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 443│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.804│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.804│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 1.804│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 298.720│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 298.720│
│ 01 │Active fixe │ 261.872│
│ 01 │Construcţii │ 126.524│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.266│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 125.071│
│ 30 │Alte active fixe │ 11│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 29.828│
│6606 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 291.803│
│ 01 │Spitale generale │ 291.803│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 17.258│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 17.258│
│6706 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 211.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.710│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 24.710│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.710│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 21.000│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 21.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 187.090│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 187.090│
│ 01 │Active fixe │ 67.000│
│ 01 │Construcţii │ 62.000│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 5.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 120.090│
│6706 03 │Servicii culturale │ 211.800│
│ 02 │Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale │ 63.540│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 60.010│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 88.250│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ │ 32.749│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.707│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 493│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 430│
│ 01 │Salarii de baza │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 180│
│ 03 │Contribuţii │ 63│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 33│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 15│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca │ │
│ │şi boli profesionale │ 4│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.292│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 295│
│ 01 │Furnituri de birou │ 125│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 10│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 5│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 15│
│ 06 │Piese de schimb │ 10│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 20│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 100│
│ 02 │Reparaţii curente │ 10│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.417│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.417│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 710│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 270│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 440│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 53│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 1.317│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 430│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 780│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 280│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 280│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.800│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 10.800│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 10.800│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 10.122│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 1.950│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 8.172│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 8.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.042│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.042│
│ 01 │Active fixe │ 6.042│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 912│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 855│
│ 30 │Alte active fixe │ 4.275│
│6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.827│
│ 06 │Asistenta socialã pentru familie şi copii │ 2.000│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 6.172│
│ 04 │Servicii sociale │ 6.172│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 12.750│
│ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 12.750│
│7006 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA │ 625.141│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 225.485│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 225.485│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 225.485│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 186.395│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 39.090│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 399.656│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 399.656│
│ 01 │Active fixe │ 399.656│
│ 01 │Construcţii │ 370.938│
│ 30 │Alte active fixe │ 28.718│
│7006 03 │Locuinţe │ 252.480│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 252.480│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice │ 217.651│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 217.651│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor │ │
│ │şi dezvoltãrii comunale │ 155.010│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 12.399│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.450│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.450│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 6.450│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.450│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.949│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.949│
│ 01 │Active fixe │ 5.949│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 5.949│
│7406 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 12.399│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 104.277│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 104.277│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.721│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.721│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.721│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 102.556│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 102.556│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 102.556│
│8006 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 102.556│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 102.556│
│ 02 │Acţiuni generale de munca │ 1.721│
│ 04 │Mãsuri active pentru combaterea somajului │ 1.721│
│8106 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 168│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 168│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 168│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 168│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 168│
│8106 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 168│
│8306 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE │ 102.070│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 102.070│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 102.070│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 102.070│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 102.070│
│8306 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vanatorii │ 102.070│
│8406 │TRANSPORTURI │ 2.644.641│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.644.641│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.644.641│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.644.641│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 2.451.861│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 192.780│
│8406 01 │Administraţie centrala │ 1.124.950│
│ 03 │Transport rutier │ 686.510│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 686.510│
│ 04 │Transport feroviar │ 754.161│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 676.291│
│ 02 │Transport cu metroul │ 77.870│
│ 05 │Transport pe apa │ 44.790│
│ 06 │Transport aerian │ 34.230│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 34.230│
│8506 │COMUNICAŢII │ 59.850│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 59.850│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 59.850│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 59.850│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 59.850│
│8506 01 │Comunicaţii │ 59.850│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 27.843│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.340│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.340│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.340│
│ 15 │Fond Roman de Dezvoltare Socialã │ 16.340│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 11.503│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 11.503│
│ 09 │Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi │ │
│ │administrate prin agenţii de credit │ 11.503│
│8706 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Socialã │ 16.340│
│ 50 │Alte acţiuni economice │ 11.503│
│5007 │CREDITE INTERNE │ │
│ │--------------- │ 17.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.682│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.682│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.961│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.961│
│6107 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 17.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.682│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.682│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 12.961│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 12.961│
│6107 04 │Siguranta nationala │ 17.643│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
│ │------------------------------ │ 7.912.012│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.813.622│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.094│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 246.925│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 37.550│
│ 01 │Transferuri curente │ 37.550│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 37.550│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.515.053│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 7.515.053│
│ 07 │Programe comunitare │ 57.960│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 1.254.131│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.037.296│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.003.222│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.471│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 435.686│
│ 21 │Programe FEDR │ 356.649│
│ 23 │Programe FC │ 246.782│
│ 24 │Programe FEADR │ 546.711│
│ 25 │Programe FEP │ 52.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.521.645│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.390│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 98.390│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 384.146│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 297.994│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.976│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.337│
│ 01 │Salarii de baza │ 311│
│ 02 │Salarii de merit │ 30│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 50│
│ 04 │Spor de vechime │ 107│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 25│
│ 06 │Alte sporuri │ 75│
│ 07 │Ore suplimentare │ 165│
│ 08 │Fond de premii │ 75│
│ 09 │Prima de vacanta │ 25│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 1.338│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 933│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 15│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca│ 5│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 5│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.178│
│ 03 │Contribuţii │ 639│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 405│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 59│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 142│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 10│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 23│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 156.172│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 105.271│
│ 01 │Furnituri de birou │ 110│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 15│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ 20.113│
│ │funcţional │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 85.033│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 626│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 32│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 594│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 50.275│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50.275│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.791│
│ 01 │Transferuri curente │ 17.791│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 17.791│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 119.055│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 119.055│
│ 07 │Programe comunitare │ 400│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 115.654│
│ 21 │Programe fedr │ 3.001│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 86.152│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 86.152│
│ 01 │Active fixe │ 84.087│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 78.835│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 8.252│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.065│
│5108 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 312.824│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 292.569│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 20.255│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 71.322│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 51.260│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 51.260│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 51.260│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 51.260│
│ 07 │Programe comunitare │ 51.260│
│5308 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 51.260│
│6108 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 273.047│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 266.110│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.322│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.743│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 113│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 5.630│
│ 03 │Contribuţii │ 1.579│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.070│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 112│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 340│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 15│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 42│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.945│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.266│
│ 01 │Furnituri de birou │ 100│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 100│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 250│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 766│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 40│
│ 02 │Reparaţii curente │ 5│
│ 03 │Hrana │ 150│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 150│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 120│
│ 01 │Medicamente │ 60│
│ 02 │Materiale sanitare │ 60│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 100│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.100│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 600│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.594│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.594│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 251.843│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 251.843│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 251.843│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.937│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.937│
│ 01 │Active fixe │ 6.937│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 300│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 6.637│
│6108 01 │Administraţia centrala │ 91.162│
│ 03 │Ordine publica │ 92.245│
│ 02 │Jandarmerie │ 1.535│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 90.710│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 20.681│
│ 07 │Penitenciare │ 6.581│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 62.378│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 16.290│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.290│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.290│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.290│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 16.290│
│6508 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 16.290│
│6608 │SĂNĂTATE │ 73.394│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73.394│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.796│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.383│
│ 01 │Salarii de baza │ 1.383│
│ 03 │Contribuţii │ 413│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 276│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 34│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 96│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 513│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 375│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 375│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 63│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 58│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 5│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 30│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 13│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţara │ 13│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.080│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 71.080│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 71.080│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5│
│ 01 │Active fixe │ 5│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 5│
│6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 73.394│
│6708 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 25.750│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.750│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 25.750│
│ 07 │Programe comunitare │ 6.300│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 19.450│
│6708 01 │Administraţie centrala │ 19.450│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 6.300│
│ 02 │Tineret │ 6.300│
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ │ 453.197│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 447.901│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 83.295│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 83.295│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.620│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 79.675│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 364.606│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 364.606│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 364.606│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.296│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.296│
│ 01 │Active fixe │ 5.296│
│ 30 │Alte active fixe │ 5.296│
│6808 01 │Administraţie centrala │ 443.919│
│ 05 │Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati │ 5.658│
│ 02 │Asistenta socialã în caz de invaliditate │ 5.658│
│ 06 │Asistenta socialã pentru familie şi copii │ 3.620│
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 137.184│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 137.184│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 137.184│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 137.184│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 134.925│
│ │nerambursabila │ │
│ 21 │Programe FEDR │ 2.259│
│7408 03 │Reducerea şi controlul poluarii │ 137.184│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 819.474│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 819.474│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 19.759│
│ 01 │Transferuri curente │ 19.759│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 19.759│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 799.715│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 799.715│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabila │ 505.018│
│ 21 │Programe FEDR │ 294.697│
│8008 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 819.474│
│ 01 │Administraţie centrala │ 30.923│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 768.792│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale │ │
│ │economice şi comerciale │ 19.759│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 7.092│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.092│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.092│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 7.092│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 7.092│
│8208 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 7.092│
│8308 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE │ 4.262.786│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.262.786│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.262.786│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.262.786│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 138.708│
│ 10 │Programe SAPARD │ 1.003.222│
│ 24 │Programe FEADR │ 546.711│
│ 25 │Programe FEP │ 52.500│
│ 27 │Programe FEGA │ 2.521.645│
│8308 01 │Administraţie centrala │ 14.856│
│ 03 │Agricultura │ 4.247.930│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 4.247.930│
│8408 │TRANSPORTURI │ 1.408.392│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.408.392│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.408.392│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.408.392│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 65.151│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.037.296│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.471│
│ 21 │Programe FEDR │ 56.692│
│ 23 │Programe FC │ 246.782│
│8408 01 │Administraţie centrala │ 148.709│
│ 03 │Transport rutier │ 779.299│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 779.299│
│ 04 │Transport feroviar │ 480.003│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 480.003│
│ 05 │Transport pe apa │ 381│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │----------------------------------- │ 3.601.457│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.566.296│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 572.837│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 971.109│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.530│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.530│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.530│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 879.400│
│ 01 │Transferuri curente │ 594.000│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.000│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 394.750│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ 185.250│
│ │Sãnãtãţii Publice cãtre fondul de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 285.400│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii │ 114.095│
│ │în urgenta │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 171.305│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124.400│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 121.800│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Roman │ 11.300│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 83.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 27.500│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 1.844│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 246│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 624│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 424│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 200│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 10.176│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.395│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.005.161│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.005.161│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 30.000│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 30.000│
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 29.781│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.204│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.921│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.376│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.118│
│ 02 │Salarii de merit │ 64│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 84│
│ 04 │Spor de vechime │ 472│
│ 06 │Alte sporuri │ 324│
│ 07 │Ore suplimentare │ 401│
│ 08 │Fond de premii │ 376│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 2.200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 3.732│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 383│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.222│
│ 03 │Contribuţii │ 1.545│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 906│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 115│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 467│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 22│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 35│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.283│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.587│
│ 01 │Furnituri de birou │ 735│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 160│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 1.494│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 118│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 370│
│ 06 │Piese de schimb │ 25│
│ 07 │Transport │ 50│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 407│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.489│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 739│
│ 02 │Reparaţii curente │ 120│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 798│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 50│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 748│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 706│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 463│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 243│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 63│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 80│
│ 14 │Protecţia muncii │ 32│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.897│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 13│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 288│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.596│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.577│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.577│
│ 01 │Active fixe │ 4.577│
│ 01 │Construcţii │ 3.500│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 537│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 490│
│ 30 │Alte active fixe │ 50│
│5110 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 29.781│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 8.180│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 21.601│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 82.653│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.353│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.256│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.320│
│ 01 │Salarii de baza │ 2.990│
│ 02 │Salarii de merit │ 15│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 20│
│ 04 │Spor de vechime │ 80│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 11│
│ 06 │Alte sporuri │ 2│
│ 07 │Ore suplimentare │ 710│
│ 08 │Fond de premii │ 105│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 60│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 27│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 450│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 60│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 3.080│
│ 01 │Tichete de masa │ 3.080│
│ 03 │Contribuţii │ 1.856│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.169│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 155│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 371│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 152│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 9│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 65.097│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.459│
│ 01 │Furnituri de birou │ 650│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 90│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 600│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 90│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 230│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.776│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.305│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.718│
│ 02 │Reparaţii curente │ 505│
│ 03 │Hrana │ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 989│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 989│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.878│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 900│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 978│
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.500│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 703│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 24│
│ 14 │Protecţia muncii │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 49.986│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 49.986│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.300│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.300│
│ 01 │Active fixe │ 6.250│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.250│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 50│
│5310 01 │Cercetare fundamentalã (de baza) │ 23.715│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 58.938│
│6010 │APĂRARE │ 211.706│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.807│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.650│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.208│
│ 01 │Salarii de baza │ 4.998│
│ 02 │Salarii de merit │ 42│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 44│
│ 04 │Spor de vechime │ 764│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 208│
│ 06 │Alte sporuri │ 17│
│ 07 │Ore suplimentare │ 4│
│ 08 │Fond de premii │ 370│
│ 09 │Prima de vacanta │ 672│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 200│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 19│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 954│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.906│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.172│
│ 02 │Norme de hrana │ 812│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 100│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 260│
│ 03 │Contribuţii │ 3.270│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 2.081│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 245│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 816│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 100│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 28│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 83.911│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 65.158│
│ 01 │Furnituri de birou │ 317│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 192│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 9.648│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 293│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 5.530│
│ 06 │Piese de schimb │ 5.565│
│ 07 │Transport │ 208│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 412│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 40.114│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.879│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.686│
│ 03 │Hrana │ 1.205│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 1.205│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 148│
│ 01 │Medicamente │ 60│
│ 02 │Materiale sanitare │ 57│
│ 04 │Dezinfectanti │ 31│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.027│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 4.160│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 471│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.396│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 515│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 427│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 88│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.333│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 600│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 23│
│ 14 │Protecţia muncii │ 200│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 4.016│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 629│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 5│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 685│
│ 04 │Chirii │ 754│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.943│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 246│
│ 01 │Asigurãri sociale │ 246│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 109.899│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 109.899│
│ 01 │Active fixe │ 109.899│
│ 01 │Construcţii │ 4.261│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 19.861│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 4.960│
│ 30 │Alte active fixe │ 80.817│
│6010 02 │Apãrare nationala │ 204.421│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 7.285│
│6110 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NATIONALA │ 133.945│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 89.831│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 57.044│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 40.838│
│ 01 │Salarii de baza │ 27.675│
│ 02 │Salarii de merit │ 524│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 221│
│ 04 │Spor de vechime │ 109│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 4.767│
│ 06 │Alte sporuri │ 910│
│ 07 │Ore suplimentare │ 19│
│ 08 │Fond de premii │ 2.039│
│ 09 │Prima de vacanta │ 100│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 327│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 100│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 2│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 250│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.795│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 13.368│
│ 02 │Norme de hrana │ 9.640│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 3.501│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 17│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 210│
│ 03 │Contribuţii │ 2.838│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 584│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 70│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.163│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 21│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25.951│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.346│
│ 01 │Furnituri de birou │ 226│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 72│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 1.769│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 579│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 392│
│ 06 │Piese de schimb │ 293│
│ 07 │Transport │ 1│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.713│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 4.016│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 285│
│ 02 │Reparaţii curente │ 637│
│ 03 │Hrana │ 4.010│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 4.000│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 10│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 89│
│ 01 │Medicamente │ 87│
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.089│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 39│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 95│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 955│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 224│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 224│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 26│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 1│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 5│
│ 14 │Protecţia muncii │ 79│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 24│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 24│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.421│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 1│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 141│
│ 03 │Prime de asigurare non-viata │ 8│
│ 04 │Chirii │ 268│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 10.003│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.530│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.530│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 6.530│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 306│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 306│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 306│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.512│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.512│
│ 01 │Active fixe │ 17.312│
│ 01 │Construcţii │ 14.919│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.625│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 368│
│ 30 │Alte active fixe │ 400│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 26.602│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 26.602│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 26.602│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 26.602│
│6110 03 │Ordine publica │ 33.868│
│ 02 │Jandarmerie │ 33.798│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 70│
│ 04 │Siguranta nationala │ 400│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 725│
│ 09 │Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta │ 61.545│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 37.407│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.296.014│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.046.070│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 465.872│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.707│
│ 01 │Salarii de baza │ 547│
│ 02 │Salarii de merit │ 38│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 20│
│ 04 │Spor de vechime │ 99│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 134│
│ 06 │Alte sporuri │ 30│
│ 08 │Fond de premii │ 23│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 45│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 880│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 200│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 115│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 576│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 325│
│ 02 │Norme de hrana │ 300│
│ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 25│
│ 03 │Contribuţii │ 296│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 214│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 20│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 57│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 572.635│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.352│
│ 01 │Furnituri de birou │ 165│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 37│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 544│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 155│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 8│
│ 06 │Piese de schimb │ 41│
│ 07 │Transport │ 23│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 50│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 104│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 225│
│ 02 │Reparaţii curente │ 849│
│ 03 │Hrana │ 83│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 83│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 625│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 15│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 5│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 605│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 247│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 132│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 115│
│ 09 │Materiale de laborator │ 20│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 230│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 8│
│ 14 │Protecţia muncii │ 2│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 80│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 367│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 16│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 51│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 300│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.600│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ │ 1.182│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 208│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 8│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 200│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 3.781│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 246.546│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 246.546│
│ 01 │Active fixe │ 1.585│
│ 01 │Construcţii │ 370│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 545│
│ 30 │Alte active fixe │ 170│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 400│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.398│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.398│
│ 02 01 │Rambursãri de credite interne garantate │ 3.398│
│6510 04 │Învãţãmânt secundar │ 120│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 120│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 2.000│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 1.238.126│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 1.072.675│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 165.451│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 55.768│
│6610 │SĂNĂTATE │ 1.510.327│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 985.727│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 120.327│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 9.566│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.155│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 735│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 735│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 735│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.050│
│ 06 │Piese de schimb │ 420│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 420│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 420│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 3.896│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.462│
│ 03 │Hrana │ 135│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 135│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 95.605│
│ 01 │Medicamente │ 85.250│
│ 02 │Materiale sanitare │ 6.155│
│ 03 │Reactivi │ 3.150│
│ 04 │Dezinfectanti │ 1.050│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10.505│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.050│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 7.355│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 58│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 58│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.469│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 294│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 58│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 1│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 210│
│ 14 │Protecţia muncii │ 21│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 943│
│ 04 │Chirii │ 37│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 906│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 865.400│
│ 01 │Transferuri curente │ 580.000│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 394.750│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ 185.250│
│ │Sãnãtãţii Publice cãtre fondul de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 285.400│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii │ 114.095│
│ │în urgenta │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 171.305│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 524.600│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 524.600│
│ 01 │Active fixe │ 516.207│
│ 01 │Construcţii │ 2.581│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 499.464│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 11.983│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.179│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.393│
│6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 40.295│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 1.000│
│ 01 │Spitale generale │ 1.000│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 2.100│
│ 10 │Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în │ │
│ │sãnãtate │ 300│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.466.632│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.466.632│
│6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 56.221│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 54.286│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 863│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 567│
│ 01 │Salarii de baza │ 50│
│ 02 │Salarii de merit │ 5│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1│
│ 04 │Spor de vechime │ 35│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 25│
│ 06 │Alte sporuri │ 75│
│ 07 │Ore suplimentare │ 50│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 110│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 36│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 170│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 140│
│ 01 │Tichete de masa │ 60│
│ 02 │Norme de hrana │ 80│
│ 03 │Contribuţii │ 156│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 103│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 36│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.728│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 15.499│
│ 01 │Furnituri de birou │ 73│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 66│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 433│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 360│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 45│
│ 06 │Piese de schimb │ 55│
│ 07 │Transport │ 10│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 120│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 13.892│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 445│
│ 02 │Reparaţii curente │ 570│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 795│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 16│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 4│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 775│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 219│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 189│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 30│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.984│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 16│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 244│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 100│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.001│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 50│
│ 04 │Chirii │ 149│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.802│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 14.000│
│ 01 │Transferuri curente │ 14.000│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.300│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 11.300│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 11.300│
│ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 6.395│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.395│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.935│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.935│
│ 01 │Active fixe │ 1.635│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 360│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.150│
│ 30 │Alte active fixe │ 125│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 300│
│6710 01 │Administraţie centrala │ 3.000│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.582│
│ 03 │Servicii culturale │ 4.494│
│ 06 │Case de cultura │ 3.789│
│ 11 │Edituri │ 705│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 45.745│
│ 01 │Sport │ 45.745│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 1.400│
│6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ │ 46.604│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 24.984│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 24.624│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 22.100│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 12.100│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 10.000│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.000│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 250│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 250│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 274│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 274│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 110│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 110│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 110│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.620│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.620│
│ 02 │Stocuri │ 21.620│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 21.620│
│6810 08 │Ajutoare la trecere în rezerva │ 110│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 46.494│
│ 01 │Rezerva de stat │ 46.494│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA │ 118.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 93.198│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.162│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.089│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 1.040│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 49│
│ 03 │Contribuţii │ 73│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 73│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 39.336│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.174│
│ 01 │Furnituri de birou │ 207│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 190│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.407│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 220│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 55│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 406│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 70│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 336│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.200│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 150│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 34.351│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 317│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 34.034│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 52.700│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 52.700│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 25.200│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 27.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.737│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 25.737│
│ 01 │Active fixe │ 25.737│
│ 01 │Construcţii │ 25.200│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 221│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 216│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│
│7010 04 │Servicii şi dezvoltare publica │ 118.935│
│8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA │ 11.471│
│ 01 │Cheltuieli curente │ 11.036│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.819│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.705│
│ 01 │Salarii de baza │ 923│
│ 02 │Salarii de merit │ 37│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 36│
│ 04 │Spor de vechime │ 264│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 140│
│ 07 │Ore suplimentare │ 60│
│ 08 │Fond de premii │ 240│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 96│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 11│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 898│
│ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.305│
│ 02 │Norme de hrana │ 1.305│
│ 03 │Contribuţii │ 809│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 533│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 67│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 189│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 20│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 6.217│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.311│
│ 01 │Furnituri de birou │ 100│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 173│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forta motrica │ 448│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 239│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 79│
│ 06 │Piese de schimb │ 61│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 111│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 80│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│ 02 │Reparaţii curente │ 415│
│ 03 │Hrana │ 3.698│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 3.698│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 11│
│ 01 │Medicamente │ 11│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 627│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 65│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 562│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 42│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 42│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 15│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 7│
│ 14 │Protecţia muncii │ 28│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 63│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 63│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 435│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 435│
│ 01 │Active fixe │ 435│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 60│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 350│
│ 30 │Alte active fixe │ 25│
│8010 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 11.471│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 11.471│
│8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VANATOARE │ 103.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 57.800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 57.800│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 57.800│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 57.800│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.000│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.000│
│ 01 │Active fixe │ 46.000│
│ 01 │Construcţii │ 46.000│
│8310 03 │Agricultura │ 43.000│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 43.000│
│ 04 │Silvicultura │ 60.800│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘BUGETE LOCALE

ANEXA 4

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor, pe anul 2007


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
Nr. Judeţul Suma ────────────────────────
crt. susţinerea sistemului de
protecţie a copilului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TOTAL 1.315.634 510.125
1. ALBA 31.729 12.025
2. ARAD 30.888 13.001
3. ARGES 39.245 13.652
4. BACAU 41.634 14.963
5. BIHOR 48.807 16.967
6. BISTRITA-NASAUD 32.300 9.373
7. BOTOSANI 35.775 15.976
8. BRAŞOV 32.522 12.636
9. BRĂILA 24.384 11.124
10. BUZAU 31.491 14.383
11. CARAS-SEVERIN 29.887 10.777
12. CALARASI 15.900 7.457
13. CLUJ 48.173 11.778
14. CONSTANTA 38.209 15.388
15. COVASNA 13.506 5.916
16. DAMBOVITA 27.842 9.627
17. DOLJ 36.980 11.426
18. GALAŢI 35.066 16.644
19. GIURGIU 14.340 5.538
20. GORJ 22.696 9.714
21. HARGHITA 19.581 8.920
22. HUNEDOARA 29.375 12.418
23. IALOMITA 15.397 6.934
24. IAŞI 66.379 32.537
25. ILFOV 18.054 7.639
26. MARAMURES 37.181 14.649
27. MEHEDINTI 19.442 7.991
28. MURES 39.291 13.722
29. NEAMT 40.888 12.191
30. OLT 27.277 11.640
31. PRAHOVA 42.337 15.888
32. SATU MARE 27.798 11.093
33. SALAJ 18.268 6.652
34. SIBIU 36.503 8.590
35. SUCEAVA 59.385 20.137
36. TELEORMAN 20.132 9.921
37. TIMIS 51.969 15.334
38. TULCEA 18.530 7.450
39. VASLUI 40.362 21.002
40. VALCEA 29.859 13.911
41. VRANCEA 26.252 13.141
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 5

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe anul 2007


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

din care, pentru:
──────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma finanţarea cheltuielilor de personal
crt. din instituţiile de învãţãmânt
preuniversitar de stat ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 8.368.223 7.063.774
1. ALBA 166.645 143.237
2. ARAD 162.259 140.788
3. ARGES 278.752 242.411
4. BACAU 273.928 236.574
5. BIHOR 255.799 218.518
6. BISTRITA-NASAUD 131.215 115.709
7. BOTOSANI 193.831 159.259
8. BRAŞOV 237.432 204.689
9. BRĂILA 134.876 115.188
10. BUZAU 193.695 154.544
11. CARAS-SEVERIN 132.994 113.049
12. CALARASI 122.159 96.647
13. CLUJ 258.125 233.115
14. CONSTANTA 252.178 216.145
15. COVASNA 108.727 96.999
16. DAMBOVITA 203.173 163.671
17. DOLJ 269.359 217.925
18. GALAŢI 213.559 180.378
19. GIURGIU 87.597 67.467
20. GORJ 161.448 134.792
21. HARGHITA 159.439 145.306
22. HUNEDOARA 182.889 154.862
23. IALOMITA 100.262 80.769
24. IAŞI 331.023 271.275
25. ILFOV 89.183 68.025
26. MARAMURES 213.683 184.942
27. MEHEDINTI 125.778 104.479
28. MURES 248.766 218.743
29. NEAMT 215.536 181.855
30. OLT 189.299 158.273
31. PRAHOVA 270.787 230.549
32. SATU MARE 166.055 146.756
33. SALAJ 117.363 103.068
34. SIBIU 179.245 151.493
35. SUCEAVA 269.407 234.606
36. TELEORMAN 146.833 120.251
37. TIMIS 240.779 214.902
38. TULCEA 106.368 93.158
39. VASLUI 195.302 155.239
40. VALCEA 168.247 141.753
41. VRANCEA 153.223 120.956
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 661.005 531.409
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6


SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru drumurile judeţene şi comunale,
pe anul 2007


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 457.799
1. ALBA 13.674
2. ARAD 13.695
3. ARGES 15.318
4. BACAU 13.982
5. BIHOR 16.620
6. BISTRITA-NASAUD 7.999
7. BOTOSANI 10.686
8. BRAŞOV 6.733
9. BRĂILA 5.792
10. BUZAU 14.534
11. CARAS-SEVERIN 8.685
12. CALARASI 4.989
13. CLUJ 14.948
14. CONSTANTA 11.559
15. COVASNA 4.491
16. DAMBOVITA 8.735
17. DOLJ 15.758
18. GALAŢI 7.769
19. GIURGIU 4.882
20. GORJ 15.000
21. HARGHITA 8.493
22. HUNEDOARA 17.175
23. IALOMITA 5.039
24. IAŞI 14.657
25. ILFOV 5.000
26. MARAMURES 7.938
27. MEHEDINTI 8.930
28. MURES 10.608
29. NEAMT 9.967
30. OLT 10.913
31. PRAHOVA 13.442
32. SATU MARE 9.036
33. SALAJ 8.183
34. SIBIU 10.421
35. SUCEAVA 11.609
36. TELEORMAN 8.416
37. TIMIS 14.854
38. TULCEA 6.236
39. VASLUI 11.758
40. VALCEA 11.279
41. VRANCEA 37.996
────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2007- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.544.670
1. ALBA 29.663
2. ARAD 31.568
3. ARGES 37.976
4. BACAU 46.576
5. BIHOR 39.260
6. BISTRITA-NASAUD 30.753
7. BOTOSANI 56.308
8. BRAŞOV 27.442
9. BRĂILA 30.615
10. BUZAU 42.528
11. CARAS-SEVERIN 40.678
12. CALARASI 40.495
13. CLUJ 31.479
14. CONSTANTA 33.318
15. COVASNA 19.241
16. DAMBOVITA 41.035
17. DOLJ 48.544
18. GALAŢI 34.268
19. GIURGIU 29.681
20. GORJ 23.042
21. HARGHITA 31.143
22. HUNEDOARA 28.716
23. IALOMITA 29.207
24. IAŞI 50.681
25. ILFOV 7.976
26. MARAMURES 47.589
27. MEHEDINTI 32.015
28. MURES 38.570
29. NEAMT 57.690
30. OLT 44.247
31. PRAHOVA 41.312
32. SATU MARE 28.331
33. SALAJ 23.223
34. SIBIU 23.796
35. SUCEAVA 76.535
36. TELEORMAN 45.616
37. TIMIS 33.552
38. TULCEA 30.563
39. VASLUI 60.541
40. VALCEA 35.046
41. VRANCEA 38.434
42. Sume ce se repartizeazã în baza 25.417
unor acte normative*)
────────────────────────────────────────────────────
*) Din care, în baza prevederilor:

- <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 ,
aprobatã prin <>Legea nr. 55/2000 şi a
<>Legii nr. 298/2003 , se aloca bugetului
local al unitãţii administrativ-teritoriale
în coordonarea cãreia este Centrul de
Recuperare Neuropsihiatrica Gura-Ocnitei,
judeţul Dambovita 814

- art. 2 alin. 6^3) din
<>Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru
ratificarea unor acorduri de împrumut
şi de garanţie externe şi a unor
amendamente la un acord de împrumut
extern, aprobatã prin <>Legea nr. 22/1997 ,
cu completãrile ulterioare, se aloca,
Consiliului judeţean Hunedoara 4.994

- art. 1 din O.U.G. nr. 253/2000,
aprobatã prin <>Legea nr. 163/2001 , se
aloca, Consiliului judeţean Iaşi 5.558

- art. 4 alin. (2) şi (4) din
O.U.G. nr. 78/2002, aprobatã prin
<>Legea nr. 643/2002 , se aloca,
Consiliului local al municipiului
Iaşi 5.509

- art. 4 alin. (2) şi (4) din
O.U.G. nr. 78/2002, aprobatã prin
<>Legea nr. 643/2002 , se aloca,
Consiliului local al municipiului
Suceava 5.542

- <>Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003 ,
aprobatã prin <>Legea nr. 118/2003 şi a
<>Hotãrârii Guvernului nr. 1584/2002 ,
cu modificãrile ulterioare, se aloca
Consiliului local al municipiului
Pascani 3.000
ANEXA 8

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanţat pentru personalul neclerical
angajat în unitãţile de cult,
pe anul 2007


────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Numãr
crt. de posturi
────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 18.750
1. ALBA 759
2. ARAD 418
3. ARGES 550
4. BACAU 456
5. BIHOR 863
6. BISTRITA-NASAUD 292
7. BOTOSANI 274
8. BRAŞOV 458
9. BRĂILA 217
10. BUZAU 264
11. CARAS-SEVERIN 548
12. CALARASI 130
13. CLUJ 810
14. CONSTANTA 291
15. COVASNA 198
16. DAMBOVITA 400
17. DOLJ 438
18. GALAŢI 474
19. GIURGIU 117
20. GORJ 317
21. HARGHITA 318
22. HUNEDOARA 320
23. IALOMITA 166
24. IAŞI 700
25. ILFOV 211
26. MARAMURES 729
27. MEHEDINTI 269
28. MURES 734
29. NEAMT 930
30. OLT 331
31. PRAHOVA 257
32. SATU MARE 443
33. SALAJ 509
34. SIBIU 544
35. SUCEAVA 614
36. TELEORMAN 319
37. TIMIS 710
38. TULCEA 270
39. VASLUI 322
40. VALCEA 505
41. VRANCEA 248
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027
────────────────────────────────────────────────────ANEXA 9

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
care se prevãd în bugetele locale
pe anul 2007────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale judeţelor
A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de
sub autoritatea consiliilor judeţene
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru sistemele
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
5. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti
c) Venituri din concesiuni şi închirieri
d) Venituri din dividende
e) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi
despãgubiri
d) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
8. Amenzi, penalitãţi şi confiscari:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
b) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscari
9. Diverse venituri:
a) Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
12. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor
activitãţi finanţate integral din venituri proprii
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi
alimentare cu apa a satelor
d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
e) Subvenţii pentru reabilitarea termica a clãdirilor de locuit
f) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare
de mediu şi gospodãrire a apelor
g) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
h) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
i) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
j) Subvenţii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale
preţurilor la combustibili
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele
locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a
forţei de munca
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenta socialã pentru persoanele cu handicap

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fondul de garantare a împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea
centrelor de zi pentru protecţia copilului
5. Apãrare:
a) Apãrare nationala (Centre militare)
6. Ordine publica şi siguranta nationala:
a) Ordine publica
a1) Poliţie comunitara
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar*)
a1) Învãţãmânt preşcolar*)
a2) Învãţãmânt primar*)
b) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
b1) Învãţãmânt special
c) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
8. Sãnãtate:
a) Servicii medicale în unitãţile sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
b) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Cultura, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeţene
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de arta şi meserii
a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurãri şi asistenta socialã:
a) Asistenta acordatã persoanelor în varsta
b) Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati
b1) Asistenta socialã în caz de invaliditati
c) Asistenta socialã pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica:
a) Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice
a1) Alimentare cu apa
a2) Amenajãri hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
12. Protecţia mediului:
a) Salubritate şi gestionarea deşeurilor
a1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi
a2) Programe de dezvoltare regionala şi localã
a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
14. Combustibil şi energie:
a) Energie termica
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
15. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
16. Alte acţiuni economice:
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifunctionala
d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii ale
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale
de sub autoritatea consiliilor locale
2. Impozit pe venit
a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare
din patrimoniul personal
3. Cote defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
5. Impozite şi taxe pe proprietate:
a) Impozit pe clãdiri
b) Impozitul şi taxa pe teren
c) taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã:
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru sistemele
centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru programul de
dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) taxe hoteliere
8. taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
9. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau
pe desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii
bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi
10. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe fiscale
11. Venituri din proprietate:
a) Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale
b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti
c) Venituri din concesiuni şi închirieri
d) Venituri din dividende
e) Alte venituri din proprietate
12. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
13. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia pãrinţilor sau susţinãtorilor legali pentru
întreţinerea copiilor în crese
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) taxe din activitãţi cadastrale şi agricultura
e) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii şi
despãgubiri
g) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
14. Venituri din taxe administrative, eliberari permise:
a) taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
15. Amenzi, penalitãţi şi confiscari:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
b) Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a
declaraţiei de impozite şi taxe
c) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi
alte sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscari
16. Diverse venituri:
a) Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
18. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
19. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor
activitãţi finanţate integral din venituri proprii
20. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
b) Planuri şi regulamente de urbanism
c) Strãzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor
de cvartale de locuinţe noi
d) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi
alimentare cu apa a satelor
e) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta
f) Subvenţii pentru reabilitarea termica a clãdirilor de locuit
g) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodãrire a apelor
h) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
i) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
j) Subvenţii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale
preţurilor la combustibili
21. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia
copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele
locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã
a forţei de munca
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenta socialã pentru persoanele cu handicap**)

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fondul de garantare a împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe,
contractate/garantate de autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Trannzactii privind datoria publica şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta
socialã pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
5. Apãrare:
a) Apãrare nationala (Centre militare)
6. Ordine publica şi siguranta nationala:
a) Odine publica
a1) Poliţie comunitara
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
7. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar
a1) Învãţãmânt preşcolar
a2) Învãţãmânt primar
b) Învãţãmânt secundar
b1) Învãţãmânt secundar inferior
b2) Învãţãmânt secundar superior
b3) Învãţãmânt profesional
c) Învãţãmânt postliceal
d) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
d1) Învãţãmânt special**)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e1) Internate şi cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
8. Sãnãtate:
a) Servicii medicale în unitãţile sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
b) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
9. Cultura, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de arta şi meserii***)
a5) Case de cultura
a6) Cãmine culturale
a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii traditionale
a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive:
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive
şi de agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
10. Asigurãri şi asistenta socialã:
a) Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati
a1) Asistenta socialã în caz de invaliditati
b) Asistenta socialã pentru familie şi copii**)
c) Ajutoare pentru locuinţe
d) Crese
e) Prevenirea excluderii sociale
e1) Ajutor social
e2) Cantine de ajutor social
f) Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei sociale
11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica:
a) Locuinţe
a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice
b1) Alimentare cu apa
b2) Amenajãri hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificari rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localitãţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
12. Protecţia mediului:
a) Salubritate şi gestionarea deşeurilor
a1) Salubritate
a2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
b) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundatii şi gheturi
a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regionala şi localã
a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
14. Combustibil şi energie:
a) Energie termica
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
15. Agricultura, silvicultura, piscicultura şi vanatoare:
a) Agricultura
a1) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
16. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
a2) Transport în comun
a3) Strãzi
b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
17. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Roman de Dezvoltare Socialã
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifunctionala
e) Alte acţiuni economice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de
panificatie, conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV
din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele
de stat cu program normal de 4 ore, aprobatã cu modificãri prin
<>Legea nr. 16/2003 şi modificatã prin O.U.G. nr. 70/2003, aprobatã prin
<>Legea nr. 426/2003
**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti


ANEXA 10


BUGETUL
Fondului naţional de asigurãri sociale
de sãnãtate pe anul 2007

ANEXA 10/01

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
pe anul 2007- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2007 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5000 TOTAL GENERAL


01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6600 SĂNĂTATE 11.251.625
01 CHELTUIELI CURENTE 11.212.183
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
01 CHELTUIELI CURENTE 560.494
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
5005 CHELTUIELI-TOTAL 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
6605 SĂNĂTATE 11.251.625
01 CHELTUIELI CURENTE 11.212.183
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6605 01 Administraţia centrala 50.548
02 Servicii publice descentralizate 195.150
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 3.680.242
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 2.315.665
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 739.186
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 88.803
04 Servicii medicale de hemodializa
şi dializa peritoneala 456.466
05 Dispozitive şi echipamente medicale 80.122
04 Servicii medicale în ambulator 1.475.650
01 Asistenta medicalã primara 681.012
02 Asistenta medicalã pentru specialitãţi
clinice 385.306
03 Asistenta medicalã stomatologica 70.203
04 Asistenta medicalã pentra specialitãţi
paraclinice 261.408
05 Asistenta medicalã în centre medicale
multifunctionale 77.721
05 Servicii de urgenta prespitalicesti
şi transport sanitar 346.919
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 5.466.986
01 Spitale generale 5.389.636
03 Unitãţi medico-sociale 17.324
04 Unitãţi de receperare-reabilitare a
sãnãtãţii 60.026
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.130
11 Prestaţii medicale acordate într-un
stat membru al Uniunii Europene 20.000
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
01 CHELTUIELI CURENTE 560.494
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
6805 05 Asistenta socialã în caz de boli şi
invaliditati 381.017
01 Asistenta socialã în caz de boli 381.017
06 Asistenta socialã pentru familie şi
copii 179.477
9705 REZERVE 113.653
02 Fond de rezerva al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 113.653ANEXA 10/02

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
pe capitole, sobcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate dupã caz
pe anul 2007

(sumele alocate din bugetul fondului
naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate)
- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2007 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5005 CHELTUIELI - TOTAL 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
57 TITLUL VIII ASITENTA S0CIALA 560.494
02 Ajutoare sociale 560.494
01 Ajutoare sociale în numerar 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
6605 SĂNĂTATE 11.251.625
01 CHELTUIELI CURENTE 11.212.183
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
01 Cheltuieli salariale în bani 87.875
01 Salarii de baza 51.441
02 Salarii de merit 2.500
03 Indemnizaţie de conducere 3.700
04 Spor de vechime 10.500
06 Alte sporuri 2.000
07 Ore suplimentare 900
08 Fond de premii 7.975
09 Prima de vacanta 2.800
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afarã unitãţii 2.900
13 Indemnizaţii de delegare 159
30 Alte drepturi salariale în bani 3.000
03 Contribuţii 24.173
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 16.115
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 2.120
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.089
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de munca şi boli profesionale 212
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 637
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
01 Bunuri şi servicii 11.052.820
01 Furnituri de birou 3.020
02 Materiale pentru curãţenie 299
03 Încãlzit, iluminat şi forta motrica 4.114
04 Apa, canal şi salubritate 379
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.948
06 Piese de schimb 681
07 Transport 15
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.051
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 11.012.297
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 26.016
02 Reparaţii curente 3.033
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.731
01 Uniforme şi echipament 7
30 Alte obiecte de inventar 1.724
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.597
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 2.343
02 Deplasãri în strãinãtate 254
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 632
12 Consultanţa şi expertiza 100
13 Pregãtire profesionalã 726
14 Protecţia muncii 95
30 Alte cheltuieli 38.401
01 Reclama şi publicitate 263
02 Protocol şi reprezentare 15
04 Chirii 1.640
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 36.483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
01 Active fixe 35.946
01 Construcţii 7.461
02 Maşini echipamente şi mijloace de transport 3.721
03 Mobilier, aparatura birotica şi alte
active corporale 12.642
30 Alte active fixe 12.122
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.496
6605 01 Administraţia centrala 50.548
02 Servicii publice descentralizate 195.150
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 3.680.242
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 2.315.665
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc
crescut utilizate în programele naţionale
cu scop curativ 739.186
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 88.803
04 Servicii medicale de hemodializa
şi dializa peritoneala 456.466
05 Dispozitive şi echipamente medicale 80.122
04 Servicii medicale în ambulalor 1.475.650
01 Asistenta medicalã primara 681.012
02 Asistenta medicalã pentru specialitãţi
clinice 385.306
03 Asistenta medicalã stomatologica 70.203
04 Asistenta medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 261.408
05 Asistenta medicalã în centre medicale
multifunctionale 77.721
05 Servicii de urgenta prespitalicesti
şi transport sanitar 346.919
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 5.466.986
01 Spitale generale 5.389.636
03 Unitãţi medico-sociale 17.324
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii 60.026
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.130
11 Prestaţii medicale acordate într-un
stat membru al Uniunii Europene 20.000
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
01 CHELTUIELI CURENTE 560.494
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
02 Ajutoare sociale 560.494
01 Ajutoare sociale în numerar 560.494
6805 05 Asistenta socialã în caz de boli şi
invaliditati 381.017
01 Asistenta socialã în caz de boli 381.017
06 Asistenta socialã pentru familie şi copii 179.477
9705 REZERVE 113.653
02 Fond de rezerva al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 113.653ANEXA 10/03

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


BUGETUL
fondului naţional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate
pe anul 2007- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2007 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
0001 05 VENITURI - TOTAL 11.925.772
0002 I. VENITURI CURENTE 11.574.077
2000 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 11.553.756
2005 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 5.955.583
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de angajatori 5.955.583
01 Contribuţii de la persoane juridice sau
fizice, care angajeazã personal salariat 5.305.782
02 Contribuţii pentru asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de persoanele aflate în
şomaj 64.323
03 Venituri încasate în urma valorificãrii
creanţelor de cãtre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului 38.124
04 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice 539.932
05 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
datorate de persoanele aflate în şomaj 7.422
2105 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 5.598.173
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de asiguraţi 5.373.493
01 Contribuţia datoratã de persoanele asigurate
care au calitatea de angajat 4.706.133
02 Contribuţia datoratã de alte persoane
asigurate 654.220
03 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
datorate de asiguraţi 13.140
05 Contribuţii facultative ale asiguraţilor 67.860
50 Alte contribuţii pentru asigurãri
sociale datorate de asiguraţi 156.820
2900 05 C. VENITURI NEFISCALE 20.321
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 20.321
3005 VENITURI DIN PROPRIETATE 4.848
03 Restituiri de fonduri din finanţarea
bugetarã a anilor precedenti 4.848
3105 VENITURI DIN DOBÂNZI 15.473
03 Alte venituri din dobânzi 15.473
4100 05 IV SUBVENŢII 351.695
4200 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 351.695
4205 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 122.179
23 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate
pentru persoane care executa o pedeapsa
privativã de libertate sau arest
preventiv 20.746
27 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoanele aflate în concediu pentru
creşterea copilului 101.433
4305 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 229.516
06 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoane care se afla în concediu medical din
cauza de accidente de munca şi boli
profesionale 521
11 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social 43.745
12 Sume alocate din veniturile proprii
ale Ministerului Sãnãtãţii 185.250
5005 CHELTUIELI - TOTAL 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
02 Ajutoare sociale 560.494
01 Ajutoare sociale în numerar 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 11.812.119
01 CHELTUIELI CURENTE 11.772.677
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
6605 SĂNĂTATE 11.251.625
01 CHELTUIELI CURENTE 11.212.183
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112.048
01 Cheltuieli salariale în bani 87.875
01 Salarii de baza 51.441
02 Salarii de merit 2.500
03 Indemnizaţie de conducere 3.700
04 Spor de vechime 10.500
06 Alte sporuri 2.000
07 Ore suplimentare 900
08 Fond de premii 7.975
09 Prima de vacanta 2.800
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afarã unitãţii 2.900
13 Indemnizaţii de delegare 159
30 Alte drepturi salariate în bani 3.000
03 Contribuţii 24.173
01 Contribuţii de asigurãri sociale de stat 16.115
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 2.120
03 Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate 5.089
04 Contribuţii de asigurãri pentru accidente de
munca şi boli profesionale 212
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 637
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.100.135
01 Bunuri şi servicii 11.052.820
01 Furnituri de birou 3.020
02 Materiale pentru curãţenie 299
03 Încãlzit, iluminat şi forta motrica 4.114
04 Apa, canal şi salubritate 379
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.948
06 Piese de schimb 681
07 Transport 15
08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.051
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 11.012.297
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 26.016
02 Reparaţii curente 3.033
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.731
01 Uniforme şi echipament 7
30 Alte obiecte de inventar 1.724
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 2.597
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 2.343
02 Deplasãri în strãinãtate 254
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 632
12 Consultanţa şi expertiza 100
13 Pregãtire profesionalã 726
14 Protecţia muncii 95
30 Alte cheltuieli 38.401
01 Reclama şi publicitate 263
02 Protocol şi reprezentare 15
04 Chirii 1.640
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 36.483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.442
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 39.442
01 Active fixe 35.946
01 Construcţii 7.461
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 3.721
03 Mobilier, aparatura birotica şi alte
active corporale 12.642
30 Alte active fixe 12.122
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.496
6605 01 Administraţia centrala 50.548
02 Servicii publice descentralizate 195.150
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 3.680.242
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 2.315.665
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc
crescut utilizate în programele naţionale cu
scop curativ 739.186
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 88.803
04 Servicii medicale de hemodializa
şi dializa peritoneala 456.466
05 Dispozitive şi echipamente medicale 80.122
04 Servicii medicale în ambulator 1.475.650
01 Asistenta medicalã primara 681.012
02 Asistenta medicalã pentru specialitãţi clinice 385.306
03 Asistenta medicalã stomatologica 70.203
04 Asistenta medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 261.408
05 Asistenta medicalã în centre medicale
multifunctionale 77.721
05 Servicii de urgenta prespitalicesti şi
transport sanitar 346.919
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 5.466.986
01 Spitale generale 5.389.636
03 Unitãţi medico-sociale 17.324
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a sãnãtãţii 60.026
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.130
11 Prestaţii medicale acordate într-un stat
membru al Uniunii Europene 20.000
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
01 CHELTUIELI CURENTE 560.494
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALĂ 560.494
02 Ajutoare sociale 560.494
01 Ajutoare sociale în numerar 560.494
6805 05 Asistenta socialã în caz de boli şi invaliditati 381.017
01 Asistenta socialã în caz de boli 381.017
06 Asistenta socialã pentru familie şi copii 179.477
9705 REZERVE 113.653
02 Fond de rezerva al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 113.653ANEXA 10/04


Casa Nationala a Asigurãrilor de Sãnãtate


Numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
pe anii 2006-2007

(FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

┌───────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┐
│ │ Numãr │ Salariu │ Modificarea │ Numãr │ Fond │
│ │maxim de│ mediu de │ numãrului de │maxim de │ aferent │
│ │posturi │baza în luna│ posturi în │ posturi │salariilor │
│ │în anul │ decembrie │anul 2007 fata│ în anul │de baza pe │
│ │ 2006 │ 2006 │ de anul 2006 │ 2007 │ anul 2007 │
│ │ │ (lei) │ │ │ (mii lei) │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 = 1 + 3│ 5 =(2*4* │
│ │ │ │ │ │12 luni)/ │
│ │ │ │ │ │ 1000 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL: │ 4.028 │ │ │ 4.028 │ 51.441 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│6605 SĂNĂTATE - FONDUL NAŢIONAL UNIC DE│ │ │ │ │ │
│ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │ 4.028 │ │ │ 4.028 │ 51.441 │
│din care: │ │ │ │ │ │
│III. Cabinetul demnitarului │ 6 │ │ │ 6 │ 110 │
│Stenodactilograf, şef cabinet, referent│ │ │ │ │ │
│(secretar personal) │ 1 │ 845 │ │ 1 │ 10 │
│Director de cabinet │ 1 │ 2.111 │ │ 1 │ 25 │
│Consilier (consilier personal) │ 2 │ 2.111 │ │ 2 │ 51 │
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1 │ 1.296 │ │ 1 │ 16 │
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf │ 1 │ 710 │ │ 1 │ 9 │
│(curier personal) │ │ │ │ │ │
│V.A. Funcţii publice generale (conform │ │ │ │ │ │
│O.U. nr. 92/2004) │ 3.368 │ │ -5 │ 3.363 │ 44.746 │
│2. Funcţii publice de conducere │ 336 │ │ 4 │ 340 │ 6.014 │
│Director general adjunct │ 2 │ 1.565 │ │ 2 │ 38 │
│Director │ 12 │ 1.565 │ │ 12 │ 225 │
│Director adjunct │ 6 │ 1.565 │ 1 │ 7 │ 131 │
│Şef serviciu │ 7 │ 1.565 │ │ 7 │ 131 │
│Şef birou │ │ 1.565 │ 3 │ 3 │ 56 │
│Director executiv │ 87 │ 1.465 │ │ 87 │ 1.529 │
│Şef serviciu, şef administraţie │ 145 │ 1.465 │ │ 145 │ 2.549 │
│financiarã - nivel oraş │ │ │ │ │ │
│Şef serviciu, şef administraţie │ 77 │ 1.465 │ │ 77 │ 1.354 │
│financiarã - nivel comuna │ │ │ │ │ │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 3.032 │ │ -9 │ 3.023 │ 38.731 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 1.930 │ │ 34 │ 1.964 │ 29.357 │
│Consilier superior treapta 1 │ 73 │ 1.565 │ -21 │ 52 │ 977 │
│Consilier superior treapta 2 │ 2 │ 1.369 │ 5 │ 7 │ 115 │
│Consilier superior treapta 3 │ 5 │ 1.240 │ 3 │ 8 │ 119 │
│Expert superior treapta 1 │ 2 │ 1.565 │ 1 │ 3 │ 56 │
│Expert superior treapta 2 │ │ 1.369 │ 2 │ 2 │ 33 │
│Expert superior treapta 3 │ 3 │ 1.240 │ -2 │ 1 │ 15 │
│Inspector superior treapta 1 │ 2 │ 1.565 │ -1 │ 1 │ 19 │
│Inspector superior treapta 3 │ │ 1.240 │ 1 │ 1 │ 15 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 7 │ 1.565 │ -2 │ 5 │ 94 │
│Consilier principal treapta 1 │ 15 │ 1.111 │ │ 15 │ 200 │
│Consilier principal treapta 3 │ 1 │ 925 │ 5 │ 6 │ 67 │
│Expert principal treapta 1 │ 5 │ 1.111 │ 1 │ 6 │ 80 │
│Expert principal treapta 2 │ 1 │ 999 │ 1 │ 2 │ 24 │
│Inspector principal treapta 1 │ 7 │ 1.111 │ │ 7 │ 93 │
│Inspector principal treapta 2 │ 2 │ 999 │ -2 │ │ │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 2 │ 1.111 │ │ 2 │ 27 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ │ 925 │ 1 │ 1 │ 11 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 2 │ 833 │ 1 │ 3 │ 30 │
│Consilier asistent treapta 2 │ │ 776 │ 1 │ 1 │ 9 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 4 │ 721 │ │ 4 │ 35 │
│Expert asistent treapta 2 │ │ 776 │ 1 │ 1 │ 9 │
│Expert asistent treapta 3 │ 3 │ 721 │ -1 │ 2 │ 17 │
│Inspector asistent treapta 2 │ │ 776 │ 3 │ 3 │ 28 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 3 │ 721 │ -3 │ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 1 │ 833 │ │ 1 │ 10 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ │ 776 │ 3 │ 3 │ 28 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 5 │ 721 │ -2 │ 3 │ 26 │
│Inspector debutant │ │ 533 │ 1 │ 1 │ 6 │
│Auditor superior treapta 1 │ 10 │ 2.188 │ 1 │ 11 │ 289 │
│Auditor superior treapta 2 │ 2 │ 1.733 │ -1 │ 1 │ 21 │
│Auditor superior treapta 3 │ 1 │ 1.417 │ │ 1 │ 17 │
│Auditor principal treapta 3 │ │ 1.000 │ 1 │ 1 │ 12 │
│Auditor principal treapta 3 │ 1 │ 917 │ -1 │ │ │
│Auditor asistent treapta 3 │ 1 │ 721 │ │ 1 │ 9 │
│Consilier superior treapta 1 │ 688 │ 1.465 │ 67 │ 755 │ 13.273 │
│Consilier superior treapta 2 │ 125 │ 1.313 │ 12 │ 137 │ 2.159 │
│Consilier superior treapta 3 │ 156 │ 1.190 │ -69 │ 87 │ 1.242 │
│Expert superior treapta 1 │ 1 │ 1.465 │ -1 │ │ │
│Expert superior treapta 2 │ │ 1.313 │ 1 │ 1 │ 16 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 40 │ 1.465 │ 5 │ 45 │ 791 │
│Consilier juridic superior treapta 2 │ 8 │ 1.313 │ 8 │ 16 │ 252 │
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 18 │ 1.190 │ -9 │ 9 │ 129 │
│Consilier principal treapta 1 │ 89 │ 1.066 │ 29 │ 118 │ 1.509 │
│Consilier principal treapta 2 │ 46 │ 958 │ -18 │ 28 │ 322 │
│Consilier principal treapta 3 │ 35 │ 887 │ -2 │ 33 │ 351 │
│Expert principal treapta 1 │ 15 │ 1.066 │ 6 │ 21 │ 269 │
│Expert principal treapta 2 │ 15 │ 958 │ -7 │ 8 │ 92 │
│Expert principal treapta 3 │ 6 │ 887 │ -1 │ 5 │ 53 │
│Inspector principal treapta 1 │ 76 │ 1.066 │ 19 │ 95 │ 1.215 │
│Inspector principal treapta 2 │ 39 │ 958 │ -12 │ 27 │ 310 │
│Inspector principal treapta 3 │ 14 │ 887 │ -1 │ 13 │ 138 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 35 │ 1.066 │ 7 │ 42 │ 537 │
│Consilier juridic principal treapta 2 │ 15 │ 958 │ -11 │ 4 │ 46 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ 1 │ 887 │ 1 │ 2 │ 21 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 18 │ 799 │ 9 │ 27 │ 259 │
│Consilier asistent treapta 2 │ 11 │ 746 │ 26 │ 37 │ 331 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 62 │ 693 │ -17 │ 45 │ 374 │
│Expert asistent treapta 1 │ 8 │ 799 │ │ 8 │ 77 │
│Expert asistent treapta 2 │ 2 │ 746 │ 3 │ 5 │ 45 │
│Expert asistent treapta 3 │ 9 │ 693 │ -4 │ 5 │ 42 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 4 │ 799 │ 4 │ 8 │ 77 │
│Inspector asistent treapta 2 │ 7 │ 746 │ 25 │ 32 │ 286 │
│Inspector asistent treapta 3 │ 56 │ 693 │ -23 │ 33 │ 274 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 2 │ 799 │ 1 │ 3 │ 29 │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 1 │ 746 │ 11 │ 12 │ 107 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 30 │ 693 │ -13 │ 17 │ 141 │
│Consilier debutant │ 4 │ 533 │ │ 4 │ 26 │
│Inspector debutant │ 2 │ 533 │ -1 │ 1 │ 6 │
│Consilier juridic debutant │ 3 │ 533 │ -2 │ 1 │ 6 │
│Auditor superior treapta 1 │ 84 │ 1.465 │ 9 │ 93 │ 1.635 │
│Auditor superior treapta 2 │ 15 │ 1.313 │ -5 │ 10 │ 158 │
│Auditor superior treapta 3 │ 13 │ 1.190 │ -6 │ 7 │ 100 │
│Auditor principal treapta 1 │ 9 │ 1.066 │ -1 │ 8 │ 102 │
│Auditor principal treapta 2 │ 3 │ 958 │ 1 │ 4 │ 46 │
│Auditor principal treapta 3 │ 4 │ 887 │ -3 │ 1 │ 11 │
│Auditor asistent treapta 3 │ 1 │ 693 │ │ 1 │ 8 │
│b. Clasa II - studii superioare de │ │ │ │ │ │
│scurta durata │ 37 │ │ 4 │ 41 │ 458 │
│Referent de specialitate superior │ │ │ │ │ │
│treapta 1 │ 1 │ 1.268 │ 1 │ 2 │ 30 │
│Referent de specialitate superior │ │ │ │ │ │
│treapta 2 │ 1 │ 1.031 │ -1 │ │ │
│Referent de specialitate asistent │ │ │ │ │ │
│treapta 3 │ 1 │ 481 │ │ 1 │ 6 │
│Referent de specialitate superior │ │ │ │ │ │
│treapta 1 │ 7 │ 1.258 │ │ 7 │ 106 │
│Referent de specialitate superior │ │ │ │ │ │
│treapta 2 │ 1 │ 1.021 │ 8 │ 9 │ 110 │
│Referent de specialitate superior │ │ │ │ │ │
│treapta 3 │ 10 │ 918 │ -6 │ 4 │ 44 │
│Referent de specialitate principal │ │ │ │ │ │
│treapta 1 │ 8 │ 851 │ │ 8 │ 82 │
│Referent de specialitate principal │ │ │ │ │ │
│treapta 2 │ 4 │ 829 │ -1 │ 3 │ 30 │
│Referent de specialitate principal │ │ │ │ │ │
│treapta 3 │ 3 │ 631 │ 2 │ 5 │ 38 │
│Referent de specialitate asistent │ │ │ │ │ │
│treapta 1 │ 1 │ 527 │ 1 │ 2 │ 13 │
│c. Clasa III - studii medii │ 1.065 │ │ -47 │ 1.018 │ 8.916 │
│Referent superior treapta 1 │ 29 │ 829 │ -4 │ 25 │ 249 │
│Referent superior treapta 2 │ 1 │ 717 │ 2 │ 3 │ 26 │
│Referent superior treapta 3 │ 3 │ 640 │ -1 │ 2 │ 15 │
│Referent principal treapta 1 │ 6 │ 570 │ -3 │ 3 │ 21 │
│Referent asistent treapta 2 │ │ 488 │ 4 │ 4 │ 23 │
│Referent asistent treapta 3 │ 7 │ 472 │ -5 │ 2 │ 11 │
│Referent superior treapta 1 │ 563 │ 804 │ 73 │ 636 │ 6.136 │
│Referent superior treapta 2 │ 128 │ 695 │ -33 │ 95 │ 792 │
│Referent superior treapta 3 │ 105 │ 609 │ -68 │ 37 │ 270 │
│Referent principal treapta 1 │ 106 │ 570 │ 23 │ 129 │ 882 │
│Referent principal treapta 2 │ 49 │ 532 │ -26 │ 23 │ 147 │
│Referent principal treapta 3 │ 15 │ 515 │ -9 │ 6 │ 37 │
│Referent asistent treapta 1 │ 4 │ 497 │ 3 │ 7 │ 42 │
│Referent asistent treapta 2 │ 3 │ 487 │ 20 │ 23 │ 134 │
│Referent asistent treapta 3 │ 46 │ 471 │ -23 │ 23 │ 130 │
│V.B. Funcţii publice specifice (conform│ │ │ │ │ │
│O.U. nr. 92/2004) │ 44 │ │ │ 44 │ 775 │
│2. Funcţii de conducere │ 44 │ │ │ 44 │ 775 │
│Medic şef │ 1 │ 1.565 │ │ 1 │ 19 │
│Medic şef │ 43 │ 1.465 │ │ 43 │ 756 │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│a) Personal de specialitate │ 271 │ │ 8 │ 279 │ 3.562 │
│Secretar general │ 1 │ 2.674 │ │ 1 │ 32 │
│Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
│specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│gradul IA │ 135 │ 1.325 │ 8 │ 143 │ 2.274 │
│Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
│specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│gradul I │ 5 │ 1.160 │ │ 5 │ 70 │
│Consilier, expert, inspector de │ │ │ │ │ │
│specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│gradul II │ 5 │ 1.051 │ -1 │ 4 │ 44 │
│Referent de specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │
│specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│gradul III │ 7 │ 942 │ │ 7 │ 73 │
│Referent de specialitate, inspector de │ │ │ │ │ │
│specialitate, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│gradul IV │ 16 │ 845 │ 1 │ 17 │ 172 │
│Referent, inspector, revizor contabil; │ │ │ │ │ │
│debutant │ 1 │ 439 │ │ 1 │ 5 │
│Tehnician-economist, secretar superior,│ │ │ │ │ │
│referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ │
│profesional, subinginer; gradul IA │ 11 │ 1.160 │ │ 11 │ 153 │
│Tehnician-economist, secretar superior,│ │ │ │ │ │
│referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ │
│profesional, subinginer; gradul I │ 4 │ 942 │ │ 4 │ 45 │
│Tehnician-economist, secretar superior,│ │ │ │ │ │
│referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ │
│profesional, subinginer; gradul II │ 1 │ 845 │ 1 │ 2 │ 20 │
│Tehnician-economist, secretar superior,│ │ │ │ │ │
│referent, interpret relaţii, interpret │ │ │ │ │ │
│profesional, subinginer; gradul III │ 3 │ 765 │ │ 3 │ 28 │
│Consilier juridic gradul IA │ 2 │ 1.325 │ -2 │ │ │
│Consilier juridic gradul II │ 1 │ 1.051 │ │ 1 │ 13 │
│Consilier juridic gradul III │ 2 │ 942 │ 2 │ 4 │ 45 │
│Consilier juridic gradul IV │ 2 │ 845 │ │ 2 │ 20 │
│Consilier juridic debutant │ 1 │ 439 │ -1 │ │ │
│Referent IA │ 56 │ 676 │ -1 │ 55 │ 446 │
│Referent I │ 5 │ 588 │ │ 5 │ 35 │
│Referent II │ 3 │ 546 │ │ 3 │ 20 │
│Referent III │ 2 │ 479 │ │ 2 │ 12 │
│Referent IV │ 8 │ 455 │ 2 │ 10 │ 55 │
│Referent debutant │ 1 │ 414 │ -1 │ │ │
│VII. Personal cu contract de munca │ │ │ │ │ │
│b) care ocupa funcţii comune │ 336 │ │ -3 │ 333 │ 2.084 │
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I │ 33 │ 493 │ -1 │ 32 │ 189 │
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II │ 2 │ 450 │ │ 2 │ 11 │
│Administrator I │ 2 │ 600 │ │ 2 │ 14 │
│Casier magaziner; I │ 34 │ 528 │ │ 34 │ 215 │
│Casier magaziner; II │ 5 │ 474 │ │ 5 │ 28 │
│Funcţionar arhivar; I │ 9 │ 517 │ 1 │ 10 │ 62 │
│Funcţionar arhivar; II │ 4 │ 474 │ -1 │ 3 │ 17 │
│Funcţionar arhivar; III │ 4 │ 432 │ -1 │ 3 │ 16 │
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
│guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
│curier; I │ 76 │ 429 │ │ 76 │ 391 │
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, │ │ │ │ │ │
│guard, bufetier, manipulant bunuri, │ │ │ │ │ │
│curier; II │ 7 │ 419 │ -1 │ 6 │ 30 │
│Sofer IA │ 6 │ 691 │ -6 │ │ │
│Sofer I │ 89 │ 606 │ -89 │ │ │
│Sofer II │ 23 │ 571 │ -23 │ │ │
│Muncitor calificat I │ 11 │ 571 │ │ 11 │ 75 │
│Muncitor calificat II │ 11 │ 541 │ │ 11 │ 71 │
│Muncitor calificat III │ 5 │ 504 │ │ 5 │ 30 │
│Muncitor calificat IV │ 1 │ 474 │ │ 1 │ 6 │
│Muncitor calificat VI │ 7 │ 429 │ 2 │ 9 │ 46 │
│Muncitor necalificat │ 7 │ 419 │ -2 │ 5 │ 25 │
│Sofer │ │ 604 │ 118 │ 118 │ 855 │
│I. Persoane care ocupa funcţii de │ │ │ │ │ │
│demnitate publica, specifice Casei │ │ │ │ │ │
│Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate │ 3 │ │ │ 3 │ 165 │
│Preşedinte (asimilat cu secretar │ 1 │ 5.102 │ │ 1 │ 61 │
│de stat) │ │ │ │ │ │
│Vicepreşedinte (asimilat cu subsecretar│ │ │ │ │ │
│de stat) │ 2 │ 4.307 │ │ 2 │ 103 │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┘ANEXA 10/05


Sinteza finanţãrii programelor

- mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari TOTAL
pana 2005 2006 2007 2008 2009 2010
la 2004

68 11697800 Casa Nationala de Asigurãri de SãnãtateTOTAL CHELTUIELI:
-----------------

TOTAL surse

I. Credite de angajament 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
II. Credite bugetare 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate

I. Credite de angajament 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
II. Credite bugetare 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

530 PROGRAM
-------

Program naţional de sãnãtate cu scop curativ

530 TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
II. Credite bugetare 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

Buget Fond Naţional Unic pentru asigurãri sociale de sãnãtate

I. Credite de angajament 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
II. Credite bugetare 499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
ANEXA 10/06

Fişa Programului


- mii lei -


Cod ordonator Cod Cod Realizari Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari TOTAL
program indicator pana 2005 2006 2007 2008 2009 2010
la 2004


68 11697800 Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate530 PROGRAM:

Program naţional de sãnãtate cu scop curativ

PRIORITATEA: 1

PARTENERI:

Ministerul Sãnãtãţii Publice

DESCRIERE: Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru
boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala
(inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).

Data incepeerii: 01-01-2006

Data închiderii: 31-12-2010

FINANŢARE:

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
II. Credite bugetare
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

5005 Total cheltuieli

5005 I. Credite de angajament
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
5005 II. Credite bugetare
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

Sãnãtate

6605 I. Credite de angajament
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
6605 II. Credite bugetare
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

660520 Bunuri şi servicii

660520 I. Credite de angajament
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340
660520 II. Credite bugetare
499.044 821.130 1.126.465 1.284.455 1.361.774 1.421.679 1.471.793 7.986.340

Rata de finanţare din:

Fonduri eligibile

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100 100 100

68 11697800 530 REZULTATE ASTEPTATE:

Îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate a populaţiei şi creşterea sperantei de viata a
bolnavilor.

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

2864 Cost mediu/tratament
2.12 2.37 2.52 2.63 2.72

REZULTAT

2863 Numãr asiguraţi beneficiari ai tratamentelor
540.978 540.978 540.978 540.978 540.978

COMENTARII:
Programul preia activitãţile programului "Boli transmisibile" precum
şi a celui de "Boli netransmisibile".ANEXA 10/07


CASA NATIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE
INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
I ─ credite de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────
angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMARI
II ─ credite bugetare pana la în 2006 PROGRAM ────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2005 2007 2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
finanţare II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928

1.4. Buget FNUAS I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
de sãnãtate II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
1.4.2 Transferuri I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
de capital II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.759 2.246 513 1.000
finanţare II 3.759 2.246 513 1.000
1.4. Buget FNUAS I 3.759 2.246 513 1.000
de sãnãtate II 3.759 2.246 513 1.000
1.4.2 Transferuri I 3.759 2.246 513 1.000
de capital II 3.759 2.246 513 1.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 125 5 120
finanţare II 125 5 120
1.4. Buget FNUAS I 125 5 120
de sãnãtate II 125 5 120
1.4.2 Transferuri I 125 5 120
de capital II 125 5 120
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
finanţare II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
1.4. Buget FNUAS I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
de sãnãtate II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
1.4.2 Transferuri I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
de capital II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
finanţare II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
1.4. Buget FNUAS I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
de sãnãtate II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
1.4.2 Transferuri I 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
de capital II 150.941 20.620 60.557 35.946 11.673 11.217 10.928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.759 2.246 513 1.000
finanţare II 3.759 2.246 513 1.000
1.4. Buget FNUAS I 3.759 2.246 513 1.000
de sãnãtate II 3.759 2.246 513 1.000
1.4.2 Transferuri I 3.759 2.246 513 1.000
de capital II 3.759 2.246 513 1.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 125 5 120
finanţare II 125 5 120
1.4. Buget FNUAS I 125 5 120
de sãnãtate II 125 5 120
1.4.2 Transferuri I 125 5 120
de capital II 125 5 120
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
finanţare II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
1.4. Buget FNUAS I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
de sãnãtate II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
1.4.2 Transferuri I 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
de capital II 147.057 18.369 60.044 34.826 11.673 11.217 10.928
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Programul s─a obţinut din centralizarea a 7 fise.ANEXA 10/08


CASA NATIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE
Cod 68.66.05.5FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

SEDIU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VRANCEA


Tipul cheltuielii: A ─ obiectiv (proiect) în continuare

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judeţ/Sector VRANCEA
1.2. Municipiu/Oraş/Comuna FOSCANI
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numãrul şi data Acordului MFP 913206/2000
2.2. Numãrul şi data aprobãrii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI

1. Valoarea totalã aprobatã (mii lei)
(în preţuri luna 01/anul 2000) 1.540
2. Capacitãţi aprobate (în unitãţi fizice) 585 MP; AD1694 1; CLĂDIRE 4 NIVELE

3. Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totalã la deschiderea finanţãrii (mii lei)
(în preţuri luna 11/anul 2001) 1.392
2. Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24
3. Data începerii investiţiei (luna/an) 04/2001
4. Data programata a terminãrii şi PIF (luna/an) /2006
5. Valoarea decontatã pana la 31/12/2005 (mii lei) 2.246
6. Valoarea preliminata în anul 2006 (mii lei) 513
7. Valoarea rãmasã de finanţat la 31/12/2006 (mii lei) 1.000

D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE
ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA
ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

(Cod obiectiv: 68.66.05.5)
─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────
finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMARI
costuri de pana la în PROGRAM ────────────────────────────────────
funcţionare 31.12.2005 2006 2007 2008 2009 2010 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.759 2.246 513 1.000
finanţare II 3.759 2.246 513 1.000
1.4. Buget FNUAS I 3.759 2.246 513 1.000
de sãnãtate II 3.759 2.246 513 1.000
1.4.2. Transferuri I 3.759 2.246 513 1.000
de capital II 3.759 2.246 513 1.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia
costurilor
de funcţionare
şi de
întreţinere
dupã PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NATIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE
Cod 68.66.05.4FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

CLĂDIRE ANEXA P+1 ETAJ - ARHIVA PARTER - GARAJ - CAS GORJ

Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────